© Indas/Dish

6 Rgp

Iñdas (buitìnis) (2) – dedamoji priemonė valgiams virti, valgyti.
Archeologijos duomenimis, Lietuvos teritorijoje rankomis lipdyti moliniai indai buvo vartojami nuo neolito (IV tūkstantmetis pr. m. e.). Tai maisto produktų laikymo, gaminimo, valgymo indai, kurie buvo degami židiniuose ir laužuose: nuo X m. e. a. indai žiedžiami. Įvairios paskirties keraminių indų (maisto produktams laikyti, nešti, valgiui gaminti, valgyti) išliko iš XVIII-XIX a. Lietuviai naudojo puodynes, ąsočius, puodus, keptuves, dubenis, dubenėlius, puodelius, vazeles. Indai buvo puošiami geometriniais, augaliniais, paukščių motyvų ornamentais; nuo XV a. – glazūruojami.
Naugarduke XII-XIII a. rasta emaliu ir auksu puoštų Bizantijos, Sirijos stiklo šukių, Lydos pilies teritorijoje – XIV a. indų šukių. XV a.diduomenė naudojo bokalus, ąsočius, kaušus, geriamuosius ragus, vazas, lėkštes, padėklus, pagamintus iš sidabro, vario, alavo, stiklo. XVI a. plito plonasieniai gerai išdegti, dailiai ornamentuoti balto molio stikliniai, fajansiniai indai. Fajansinių indų buvo atvežama iš Kelno ir Olandijos, stiklinių – iš Venecijos. 1547 m. Vilniuje buvo įsteigta stiklo dirbtuvė, kur buvo gaminamos stiklinės, buteliai, indai.
XVII a. indų formai turėjo įtakos Italijos barokas. Turtingieji naudojo puošnius paauksuotus sidabrinius, rečiau alavinius, varinius, stiklinius indus. XVIII a. plito rokokiniai indai (banguotos formos, vingrus gėlyčių, kriauklių ornamentas). Daug porceliano, krištolo indų buvo atvežama iš Vakarų Europos. Naudoti Dancigo gintariniai, Japonijos, Kinijos porceliano indai. XVIII-XIX a. stiklinius, fajansinius ir porcelianinius indus gamino Radvilų manufaktūros, sidabrinius – Vilniaus ir Kauno auksakaliai. XX a. I pusėje keraminių indų gamybos technologijos buvo mokoma Mažeikių keramikos mokykloje (veikė 1930 m.), Kauno meno mokykloje.
Skiriami:
1. Virtuvės indai (maistui gaminti, laikyti).
2. Stalo indai (maistui valgyti).
Indai būna metaliniai, keraminiai, stikliniai ir plastikiniai. Svarbiausi higieniniai reikalavimai visų rūšių indams: jų paviršius turi būti lygus, lengvai valomas medžiagos, iš kurių jie pagaminti, turi būti atsparios korozijai, neturėti kenksmingų junginių, keičiančių maisto kokybę, skonį, spalvą, kvapą.
Pagal tai, iš kokios medžiagos pagaminti indai, skiriami:
Metaliniai indai:
1. Aliuminiai:
a) štampuoti (lengvi, vidutiniai ir sunkūs);
b) lieti.
2. Plieniniai:
a) emaliuoti;
b) cinkuoti;
c) alavuoti;
d) nerūdijančio plieno.
3. Žalvariniai.
4. Ketiniai.
5. Melchioro ir naujasidabrio.
Stikliniai indai:
1. Pučiamieji:
a) bespalviai skaidraus paprasto stiklo;
b) bario stikliniai;
c) švino stikliniai.
2. Presuojamieji:
a) bespalviai stikliniai;
b) spalvotojo stiklo;
c) krištoliniai.
Plastikiniai indai:
a) amino plastikiniai;
b) organinio stiklo;
c) polistirolo;
d) polietileno.
Keraminiai indai:
1. Porcelianiniai:
a) glazūruoti.
2. Fajansiniai.
3. Majolikos.
4. Žiestiniai.
Margi indai:
1. Spalvoti:
a) spalvotos keramikos.
Termoplastiniai indai naudojami kepti mikrobangų krosnelėse, užšaldyti, šildyti maistą, taip pat produktams laikyti šaldytuve.
Indai plaunami šepečiu 45-50 °C temperatūros vandenyje. Yra įvairių indų plovimo ir valymo cheminių priemonių.
Lankytojui pateikti indai privalo būti nepriekaištingai švarūs, sausi, išblizginti.

Dish – component measure cooked meals to eat.
Archaeological data, Lithuanian territory by hand mold pottery was used from the Neolithic period (IV millennium BC.). This food storage, cooking, eating utensils that have been contaminated to save energy and scrap from the X e a. made of clay dishes. Various ceramic dish (of food products to store, carry, cooking, eating) remained in the XVIII-XIX centuries Poland uses jars, jars, pots, pans, dishes, bowls, cups. Dishes were decorated with geometric, plant, bird ornaments reasons, from the fifteenth century – Glazed.
Novogrudok XII-XIII century found in enamel and gold, decorated with Byzantine, Syrian glass slogans Lida castle territory – fourteenth century Hindu slogans. XV century nobles used glass, jars, buckets, drinking horns, vases, plates, trays made from silver, copper, tin and glass. Sixteenth century Thin-walled spread good roast, neatly ornamented with white clay glass and earthenware vessels. Earthenware dish was brought from the Netherlands and Cologne, the glass – from Venice. 1547 Vilnius was established in the glass studio, where he was made of glass, bottles, crockery.
Century Indians form was affected by the Italian Baroque. Rich used gold-plated silver, ornate, less tin, copper, glass containers. Century spread rokokiniai vessels (wavy shape, quirky floral, shell ornament). Many china, crystal dishes were brought from Western Europe. Use Danzig Amber, Japanese, Chinese porcelain tableware. XVIII-XIX centuries glass, porcelain and earthenware vessels produced Radvilles Manufactory, silver – Vilnius and Kaunas goldsmiths. Twentieth century The first half of the production technology of ceramic vessels were taught in school Mazeikiu ceramics (acted 1930), Kaunas Art School.
Assigned to:
1st Kitchen utensils (cooking, storage).
2nd Tableware (eating food).
Indians are metal, ceramic, glass and plastic. Key requirements for all kinds of sanitary utensils: the surface must be smooth, easily cleaned materials from which they are made to be resistant to corrosion, without harmful compounds that change the quality of food, flavor, color and aroma.
Under this kind of material to produce containers to be assigned:
Metal containers:
1st Aluminium:
a) stamped (mild, moderate and severe);
b) cast.
2nd Steel:
a) enamel;
b) galvanized;
c) tin;
d) stainless steel.
3rd Brass.
4th Iron.
5th Nickel-silver and nickel.
Glassware:
1st Wind:
a) a simple transparent colorless glass;
b) barium glass;
c) lead glass.
2nd Moulding:
a) colorless glass;
b) of colored glass;
c) crystal.
Plastic containers:
a) the amino-plastic;
b) Organic glass;
c) polystyrene;
d) polythene.
Ceramic tableware:
1st Porcelain:
a) glazed.
2nd Earthenware.
3rd Majolica.
4th Throw dishes.
Colourful dishes:
1st Color:
a) colored pottery.
Thermoplastic containers used in microwave ovens for baking, freezing, thawing food, as well as the products stored in the refrigerator.
Dishes washed brushed 45-50 ° C water. There are a variety of dish-washing and cleaning chemicals.
Visitor’s to utensils must be impeccably clean, dry and polish.

Parašykite komentarą

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

%d bloggers like this: