© Pienas/Milk

6 Rgp


Píenas (1) – baltas skystis, kurį išskiria žinduolių patelių tam tikros liaukos. Tai karvės, ožkos pienas.
Žmogus pieną pradėjo gerti anksčiau nei atsirado raštas. Seniausias įrodymas – šumerų piešinys, vaizduojantis melžimą. Biblijoje ir indų Vedose yra užuominų, kad pieną ir jo produktus vartojo jau daugelį metų prieš mūsų erą. Lietuvoje iki XX a. vidurio neturtingieji kaimų ir miestelių gyventojai vartojo ir ožkų pieną.
Dar Senovės Graikijos mąstytojas, medicinos tėvas Hipokratas teigė, jog pienas būtinas žmogaus organizmui, nes turi gydomųjų savybių. Pats Hipokratas karvės ir asilės praskiestu pienu išgydė žmogų, kuriam nepadėjo nei vaistai, nei tuo metu vartotos žolelės.
Pieno cheminė sudėtis: vanduo, pieno riebalai, baltymai, pieno cukrus (laktozė), mineralinės medžiagos, vitaminai, fermentai ir hormonai. Pieno cheminė sudėtis ir maistingumas priklauso nuo gyvulių rūšies ir veislės, jų laikymo ir šėrimo sąlygų ir panašiai.
Pieno cukrus yra svarbiausias pieno angliavandenis.
Pieno sudėtis vitaminų atžvilgiu labai įvairi. Iš dvylikos vitaminų, esančių piene, svarbiausi yra vitaminai A, B1, B2, B6 ir B12, D1, D2, E ir K, karotinas, niacinas, folis, pantoteno rūgštys, biotinas. Jame daugiausia yra vandens ir vertingų baltymų, riebalų, angliavandenių laktozės (pieno cukraus) bei mineralinių medžiagų (ypač kalcio, fosforo, kalio, magnio, jodo).
Pienas turi net 300 įvairiausių medžiagų ir junginių. Pieno baltymuose sukauptos visos žmogui reikalingos amino rūgštys.
Pieno sudėtis priklauso nuo karvių veislių, laktacijos periodo, šėrimo, sveikatos ir kt.
Ką tik pamelžtas pienas filtruojamas ir atšaldomas. Tuo užtikrinama pieno kokybė ir apsaugoma nuo ligų sukėlėjų dauginimosi. Tinkamai atšaldytame piene sulėtėja bakterijų augimas.
Gaminamas pasterizuotas 3,2 proc. ir 2,5 proc. riebumo, šutintas ir vitaminizuotas pienas, grietinėlė, grietinė, kefyras, ledai, varškė, sviestas, sūris, pieno konservai – sausasis pienas ir kondensuotas pienas. Iš antrinės pieno žaliavos (lieso pieno, pasukų, išrūgų) dar gaminamas kazeinas, laktozė, sausosios ir kondensuotos pasukos.
Vertingiausias ką tik pamelžtas, šiltas pienas. Pieno pramonė ruošia pardavimui geriamąjį pasterizuotą ir sterilizuotą pieną.
Pasterizuotas pienas būna kelių rūšių:
– nenugriebtas;
– riebus;
– liesas;
– baltyminis;
– vitaminizuotas;
– šutintas.
Nenugriebtas pienas turi 3,2 proc. pieno riebalų, riebus – iki 6 proc., liesas – 0,05 proc., nelabai riebus – 2,5 proc.
Vitaminizuotas pienas daromas, pridedant į nenugriebtą pieną vitamino C. Jis būna 3,2 proc. riebumo arba liesas su vitaminais C, A, D.
Riebus pienas gaunamas, į pieną įdedant grietinėlės, baltyminis pienas – maišant nenugriebtą pieną ir lieso pieno miltelius, liesas pienas – išseparavus nenugriebtą pieną (t.y. nugriebus grietinėlę), o šutintas – virinant pasterizuotą pieną uždaruose induose 95-99 °C temperatūroje 3-4 val.
Virintas pienas – tai pieno ir grietinėlės mišinys, jonitinis – tik virintas, be cukraus, arba su šiek tiek cukraus ir vartojamas žindomo amžiaus vaikų mitybai. Dar gaminamas pienas su kakava ir pienas su kava.
Lietuvos pieno pramonė daugiausia gamina pasterizuotą 2,5 proc., 3,2 proc., 6 proc. riebumo pieną.
Sterilizuotas pienas gaunamas, kaitinant pieną tam tikromis sąlygomis, kuriose žūva ne tik bakterijos, patekusios į pieną, bet ir jų sporos. Pienas sterilizuojamas padidintame slėgyje 125-145 °C temperatūroje 2-10 sekundžių. Hermetiškai įpakuotą sterilizuotą pieną galima laikyti bet kokioje temperatūroje, nesterilizuotas (pasterizuotas) pienas yra greitai gendantis produktas.
Pasterizuotas pienas laikomas daug naudingesniu. Pasterizavimo metu pienas šildomas iki 60-70 laipsnių, todėl išlieka ne tik vitaminai, tačiau ir didžioji dalis naudingų mikroorganizmų, o pieno rūgimo procesas pristabdomas. Pasterizuoto pieno galiojimo laikas nėra toks ilgas – tik 36 valandos.
Žinomiausi pieno perdirbimo būdai – pasterizavimas, homogenizavimas, konservavimas (džiovinimas), kondensavimas, garinimas.
Pieno kokybė nustatoma pagal išvaizdą, spalvą, skonį ir kvapą, konsistenciją, riebumą, rūgštingumą ir kitus rodiklius.
Pienas vartojamas kulinarijoje pirmiesiems (pieniškoms sriuboms), antriesiems (košėms), saldiems patiekalams, padažams, tešlai gaminti.
Apdorotas pienas steriliomis sąlygomis išpilstomas į aseptinę tarą. Dažniausiai pienas pilamas į kartono pakelius, plastiko butelius arba maišelius.
Saldus pienas geriamas su duona, su virtomis bulvėmis (ypač Aukštaitijoje), juo užpilama varškė; rūgusis pienas valgomas su koše, duona, virtomis (dabar ir keptomis) bulvėmis. Iš pieno daroma varškė (ypač ji mėgstama Aukštaitijoje), slegiami sūriai.
JAV, Europoje, Naujojoje Zelandijoje paplitęs karvių pienas, Azijoje – karvių ir buivolų pienas, o prie Viduržemio jūros – avių ir ožkų pienas. Beje, maistui vartojamas ir šiaurinių elnių, kumelių, jakių bei kupranugarių pienas.
Žr. homogenizãvimas (1), pasterizãvimas (1), píeninė (2), sterilizãvimas (1)

Milk – white liquid secreted by the females of certain mammal glands. This is a cow, goat’s milk.
The man started to drink the milk before the letter appeared. The earliest evidence – Sumerian illustration showing the milking. The Bible and the Hindu Vedas are hints that milk and its products are used for many years before our era. Lithuania to the twentieth century Mid-poor villages and townships and settlers used the goat milk.
Even the ancient Greek thinker, father of medicine Hippocrates said that milk is necessary for the body because of its healing properties. Hippocrates himself, and cow’s milk diluted asses healed a man who failed to drugs than the time consumed herbs.
Milk chemical composition of water, milk fat, protein, milk sugar (lactose), minerals, vitamins, enzymes and hormones. Milk chemical composition and nutritional value depends on the type of animal, and a variety of housing and feeding conditions and the like.
Milk sugar is the main carbohydrate in milk.
Milk contains vitamins highly variable. Of the twelve vitamins in milk are the most important vitamins A, B1, B2, B6 and B12, D1, D2, E and K, carotene, niacin, folic, pantothenic acid, biotin. It is primarily water-quality protein, fat, carbohydrate lactose (milk sugar) and minerals (especially calcium, phosphorus, potassium, magnesium, iodine).
Milk is up to 300 kinds of materials and compounds. Milk protein accumulated all the necessary amino acids for humans.
Milk composition of cow breeds, lactation periods, feeding, health and others.
I just Immediately after milking, the milk is filtered and cooled. This ensures the quality of milk and protects against pathogens reproduction. Properly refrigerated milk slows bacterial growth.
Produced by pasteurization of 3.2 percent. and 2.5 percent. fat, added vitamins and steam milk, cream, sour cream, kefir, ice cream, cottage cheese, butter, cheese, canned milk – evaporated milk and dry milk. From secondary raw milk (skim milk, buttermilk, whey) has produced casein, lactose, dry and condensed buttermilk.
The most valuable just Immediately after milking, the warm milk. Milk industry prepares for sale of drinking pasteurized and sterilized milk.
Pasteurized milk can take several forms:
– Whole;
– Fat;
– Low-fat;
– Protein;
– Added vitamins;
– Steam.
Whole milk is 3.2 percent. milk fat, fat – up to 6 percent., skinny – 0.05 percent., low-fat – 2.5 percent.
Milk with added vitamins made by adding to the whole milk with vitamin C. It is 3.2 percent. fat or skinny with vitamins C, A, D.
Milk fat produced in the milk by adding cream, milk protein – a mixture of whole milk and skim milk powder, skimmed milk – separation method whole milk (ie skim the cream) and a steam – digesting pasteurized milk in sealed containers from 95 to 99 ° C for 3-4 hours .
Boiled milk – a milk and cream mixture, ion-exchange – just boiled, without sugar or with a little sugar and is used for farrowing age child nutrition. Still produced milk with cocoa and coffee with milk.
Lithuanian dairy industry mainly produces pasteurized 2.5 percent., 3.2 percent., 6 percent. fat milk.
Sterilized milk is obtained by heating the milk under certain conditions, which killed not only the bacteria entered the milk, and their spores. Milk sterilized in a pressure increase from 125 to 145 ° C for 20-10 seconds. Hermetically packaged, sterilized milk can be considered at any temperature pasteurized milk is a perishable product.
Pasteurized milk is much better value for money. During pasteurization, milk is heated to 60-70 degrees, and remains not only vitamins, but most of the beneficial microorganisms, and lactic fermentation process is slowed down. Pasteurized milk is not valid so long – just 36 hours.
The most famous milk-processing techniques – pasteurization, homogenising, preserving (drying), condensation, evaporation.
Milk quality is determined by appearance, color, taste and smell, texture, fat content, acidity and other characteristics.
Milk is used for cooking first (Milk soup), second (mashed), sweet dishes, sauces, pasta.
Processed milk is bottled in sterile conditions in an aseptic container. Most milk is poured into cartons, plastic bottles or bags.
Drinking milk with sweet bread, served with boiled potatoes (especially Higher/Upper Lithuania), it is poured curd, curd eaten as porridge, bread, boiled (now fried) potatoes. Curd made from milk (in particular, she liked Higher/Upper Lithuania), pressed cheese.
U.S., Europe, New Zealand, prevalence of cows milk, Asia – cow and buffalo milk, and the Mediterranean – sheep and goat milk. By the way, food is used and the northern deer, equine, camel milk and something else.
See. homogenisation, pasteurization, dairy, sterilization

Parašykite komentarą

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

%d bloggers like this: