© Raugintas pieno produktas/Fermented milk product

6 Rgp

Raugìntas píeno prodùktas – produktas, gaminamas surauginant pasterizuotą pieną, pasukas ar grietinėlę pieno rūgšties kultūromis, kurios gali būti grynos arba mišrios.
Rauginti pieno produktai vartojami jau tūkstančius metų. Legendos pasakoja ne vieną istoriją, kaip gydytojai iš pieno pagamintu raugintu gėrimu yra išgydę karalius ar jų šeimos narius. Nuo seno žmonės pajuto raugintų pieno produktų gaivinantį ir sveikatinantį poveikį, džiaugėsi galimybe išlaikyti produktą ilgiau nei šviežią pieną.
Raugintais pieno produktais susidomėta XX a. pradžioje, kai buvo nustatyta, kad pieno rūgšties bakterijos neutralizuoja puvimo procesą žarnyne. Dabar šios raugintų pieno produktų savybės nuodugniai ištyrinėtos ir gerai žinomos.
Pagrindinė raugintų pieno produktų žaliava – pienas, turintis didžiulę maistinę vertę. Tai vienas iš svarbiausių biologiškai visaverčių baltymų šaltinių. Pieno sudėtyje yra 300 įvairiausių medžiagų ir junginių. Pieno riebaluose yra riebalinių rūgščių, saugančių žmogaus organizmą nuo įvairiausių infekcijų. Tik piene yra unikalaus angliavandenio laktozės arba pieno cukraus. Tai puiki terpė, kurioje auga ir vystosi naudinga mikroflora, ypač bifidobakterijos.
Rauginti pieno gaminiai – gaminiai, gaunami rauginant pieną ar jo mišinius tam tikrais mikroorganizmais ar jų kultūrų raugu. Tai jogurtas, kitokių raugo kultūrų jogurtas, raugintas pienas, rūgpienis, bulgariškas rūgpienis, raugintas šutintas pienas, kefyras, acidofilinis pienas, kumysas, rauginto pieno gėrimas, grietinė. Gali būti su priedais.
Rauginti pieno gaminiai su priedais – rauginti pieno gaminiai, gaminami pridedant ne pieno kilmės sudedamųjų dalių: sacharidų (cukrų), vaisių ir daržovių, jų sulčių, tyrių ir kitų jų gaminių, grūdų produktų, medaus, šokolado, riešutų, kavos, prieskonių ir kitų skonį ir kvapą suteikiančių priedų.
Jogurtas su priedais – pieno gaminys, gaunamas tam tikrų kultūrų raugu rauginant pasterizuotą pieną, kur gali būti pridėta kitų pieno gaminių, taip pat įvairių skonį ir kvapą suteikiančių priedų.
Kefyras, rūgpienis ir kiti rauginti pieno gaminiai su priedais – tai kefyras, rūgpienis ir kiti rauginti pieno gaminiai su aukščiau aprašytais priedais.
Kiti rauginti pieno gaminiai su priedais – tai kiti rauginti pieno gaminiai su priedais (nepriskirtini kefyrui, rūgpieniui ir kitiems pieno gaminiams su priedais), pvz., išplakti jogurtai, rauginto pieno desertai, kremai, jogurto gėrimai ir pan.
Rauginti pieno gaminiai be priedų – rauginti pieno gaminiai (jogurtas, rūgpienis, kefyras, grietinė, acidofilinis pienas, kumysas ir pan.) be priedų, taip pat jogurtas, jogurtas be priedų, kefyras, rūgpienis ir kiti rauginti pieno gaminiai be priedų. Grietinė (rauginta grietinėlė) – riebus pieno gaminys, gaunamas surauginus įvairaus riebumo grietinėlę pieno rūgšties kultūrų raugu.
Rauginti pieno produktai vertingesni nei pienas, nes papildomą vertę suteikia raugintuose produktuose esantys mikroorganizmai ir medžiagos, susidariusios vykstant biocheminiams procesams. Rauginti pieno produktai praturtina virškinamąjį traktą pieno rūgšties bakterijomis, sugebančiomis apsigyventi žarnyne ir slopinti blogos mikrofloros augimą bei vystymąsi.
Gydant kai kurias ligas, rekomenduojama vartoti raugintų pieno produktų: gydant virškinamojo trakto ligas, sutrikus medžiagų apykaitai, sumažėjus imunitetui, esant mažakraujystei, aterosklerozei, nusilpus organizmui. Todėl rauginti pieno produktai atkuria žmogaus mikroflorą ir yra lygiavertis medikamentų pagalbininkas.
Raugintų pieno produktų gamybos technologija įvairi: greta tradicinių raugintų pieno produktų gaminama ir tokių, kurie yra gerokai biologiškai vertingesni. Jie, šalia įprastos normalios žarnyno mikrofloros, dar praturtinami sveikatos požiūriu vertingomis bifidobakterijomis ir acidofilinėmis lazdelėmis.
Įvairios raugintų pieno produktų rūšys skiriasi raugo bakterijų kultūrų sudėtimi, jų proporcijomis, gamybos technologija. Nuo to priklauso produkto konsistencija, skonis, aromatas ir pan. Pavyzdžiui, gaminant kefyrą, naudojamas mišrus rūgimas (pienarūgštis ir alkoholinis), pienas užraugiamas kefyro grybelių raugu. Pienarūgštį rūgimą sukelia pienarūgščio rūgimo bakterijos, o alkoholinį – mielės. Jogurto gamybos pagrindas – iš bulgarų lazdelių ir termofilinių streptokokų susidedantis raugas. Rūgpieniui gauti naudojamos grynos pienarūgščio rūgimo streptokokų kultūros. Pasukos – biologiškai vertingiausių pieno medžiagų koncentratas, turintis didžiulę biologinę naudą žmogaus organizmui ir mažai kalorijų.
Kefyras, rūgpienis, jogurtas, pasukos labai tinka per karščius. Iš jų gaminama daug įvairiausių patiekalų – nuo sriubų iki desertų.
Plg. acidofìlinis píeno prodùktas
Žr. acidofilìnas (2), bioprodùktas (2), píeno gaminỹs, píeno prodùktas, raugìntas píenas


Fermented milk product – the product produced surauginant pasteurized milk, buttermilk or cream, lactic cultures, which may be pure or mixed.
Sour milk products used for thousands of years. The legend tells a story at the doctors made from fermented milk drink is a cure the king, or their family members. For centuries, people felt a refreshing fermented milk products and sveikatinantį effects, enjoyed the opportunity to keep the product longer than fresh milk.
Fermented milk products is also catching the twentieth century beginning when it was found that lactic acid bacteria neutralizes the decay process in the gut. Now, the fermented dairy product features thoroughly investigated and well known.
The main raw material for fermented dairy products – milk, with a great nutritional value. This is one of the most biologically complete protein source. Milk contains 300 kinds of materials and compounds. Milk fats are fatty acids that protect humans against a variety of infections. Only breast milk contains unique carbohydrate lactose or milk sugar. This is an excellent medium in which to grow and develop beneficial microflora, particularly bifidobacteriums.
Sour-milk products – the products resulting from the fermentation of milk or a mixture of live micro-organisms or their cultural leaven. This yogurt, other starter cultures yogurt, fermented milk, sour milk, Bulgarian sour milk, acidified steam milk, kefir, milk acidophilous, koumiss, sour milk drink, cream. There may be doped.
Sour milk products with additives – sour milk products produced by the addition of a milk-derived ingredients: carbohydrate (sugar), fruit and vegetables, their juice, puree, and their other products, grain products, honey, chocolate, nuts, coffee, spices and other taste and smell, giving the supplements.
Yoghurt with additives – milk product produced by certain cultural leaven fermentation of pasteurized milk, which can be added to other dairy products, as well as the different taste and smell, giving the supplements.
Kefir, sour milk and other sour milk products with accessories – is kefir, sour milk and other sour milk products with the above-described additives.
Other sour-milk products with additives – for other sour milk products with additives (exclude kefir, sour milk and other dairy products with additives), eg., Whisk yogurt, sour milk desserts, creams, yogurt drinks and so on.
Sour milk products without additives – sour milk products (yogurt, sour milk, kefir, sour cream, milk acidophilous, koumiss, etc..) Without additives, as well as yogurt, yogurt without additives, kefir, sour milk and other dairy products for tanning without additives. Sour Cream (fermented cream) – creamy milk product produced by fat cream having undergone various lactic cultures leaven.
Sour milk products are more valuable than milk, because the added value offers pickled products of microorganisms, and materials generated during the biochemical processes. Sour milk products enrich the gastrointestinal tract of lactic acid bacteria is able to reside in the gut microflora and suppress poor growth and development.
Treatment of some diseases, recommended fermented milk products: the treatment of gastrointestinal diseases, impaired metabolism, reduced immunity, with anemia, atherosclerosis, weakened body. Therefore, sour milk products and the restoration of human microflora is an equivalent medication assistant.
Sour milk production technology in different ways: in addition to the traditional fermented milk products produced and those which are biologically much more valuable. They are, in addition to the normal intestinal flora of normal, yet enriched with valuable health and bifidobacteriums acidophilous sticks.
Various types of fermented milk products in different bacteria starter culture composition, the proportions of production technology. Since then, depends on the product texture, flavor, aroma, and so on. For example, the production of kefir, used a mixed fermentation (lactic acid and alcoholic), lactic acid fungus kefir leaven. Of lactic acid fermentation caused by bacteria, and an alcoholic – I’m happy. Yogurt manufacturing base – in Bulgarian and sticks consisting of thermophilic streptococci starter. Curdled milk used for fermentation of lactic streptococci in pure culture. Buttermilk – biologically valuable substances in milk concentrate with a large body of biological benefits and low calories.
Kefir, sour milk, yogurt, buttermilk is well suited to heat through. In the production of many kinds of dishes – from soups to desserts.
Cf. acidophilous milk product
See. acidophilous, bioproduct, milk product, dairy product, fermented milk

Reklama

Parašykite komentarą

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti / Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti / Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti / Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti / Keisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: