© Afrikietiškas alus/African beer

8 Rgp

Afrikiẽtiškas alùs – tradicinis alkoholinis gėrimas iš susifermentavusių kukurūzų ar sorgų.
Nuo seno Afrikos žemyne daromas vietinis, viršuje besifermentuojantis alus, tačiau europietiškas alus paveikė aludarystės tradicijas ir imta gaminti apačioje besifermentuojantį lager gėrimą, kuris pastaruoju metu kontinente užima dominuojančią padėtį.
Pagrindinės tradicinės alaus rūšys Afrikoje – drumstas, greitai besifermentuojantis, tirštos grūdų konsistencijos, rūgštokas, tradicinis alus (Chibuku, 3,5 %) iš Zimbabvės, pardavinėjamas iš statinių žmonių susibūrimo vietose, nefiltruotas ir nepasterizuotas gyvas alus (Forester’s) iš Pietų Afrikos, tirštas, sausas ir salyklinis lager (Tusker Premium, 5 %), saldokas, drumstas, aukso spalvos apynių lager (Star, 5 %) iš Lagoso, saldokas, vaisių, aromatinis lager (Allsopp’s White Cap, 4 %) iš Kenijos.
Kai kuriose Afrikos šalyse išliko stipraus ir tamsaus alaus stout gėrimo tradicijos, pavyzdžiui, stiprus ir tirštas alus iš Nigerijos, jaučiamas kartaus šokolado skonis (Legend Stout, 7 %), tamsus, tirštas ir stiprus (Raven Stout, 6 %), daromas Pietų Afrikoje, tirštas, tamsus švelnaus skonio pieno alus (Castle Milk Stout, 8 %).
Daug kur paplito importinis alus. Pagal vokiečių alaus švarumo įstatymus Zimbabvėje čekų aludariai, vartodami tik salyklą, apynius, miežius ir mieles, daro šviesios aukso spalvos, gaivinantį lager (Hunter’s), Namibijoje daromas tirštas, rusvos spalvos Urbock (6 %), gaivus, kartokas Tafel Lager (4 %). Pagal anglišką receptą Sudane daromas Camel Beer, pagal prancūzišką technologiją Toge – Bière Bénin.
Daugiau nei keturias savaites brandinamas auksinis Asmara Lager pasižymi geru salyklo prieskoniu ir puikia konsistencija. Šviesus ir gaivus Club Pilsner (4,5 %) alus iš Ugandos fermentuojasi apie tris savaites, o į jo mišinį dedamas cukrašvendrių cukrus. Vartojant salyklinius miežius ar kukurūzus, daromas šviesus Castle Golden Pilsner. Nigerijoje ir Ganoje gaminamas gaivus, šiek tiek apynių, sausas lager (Gulder, 5 %), Dramblio Kaulo Krante – ryškios aukso spalvos, salyklinis Mamba lager.
Viena stipriausių alaus rūšių Afrikoje – švelnus, auksinis, filtruotas lager (ESB – Chairman’s Extra Strong Brew, 7 %), daromas Ugandoje vartojant cukrašvendrių cukrų bei miežių salyklą.
Pirmasis alaus darymo gigantas Afrikos žemyne buvo South African Breweries (SAB), kuris komercinėje rinkoje nukonkuravo viršuje besifermentuojančius ale.
Žr. alùs (4), sòrgų alùs

African beer – a traditional alcoholic drink from fermented corn or sorghum.
For centuries the African continent have a local beer, which is the top fermentation method, but the impact on European beer brewery tradition and started to produce lager-based drink, which is the bottom fermentation method, which currently holds a dominant position on the continent.
The main types of traditional beer in Africa – cloudy, rapid fermentation, grain thick texture, slightly acidic, a traditional beer (Chibuku, 3.5%) from Zimbabwe, is sold in buildings in crowded places, unfiltered and unpasteurized beer alive (Forester’s) in South Africa, the thick , dry malt and lager (Tusker Premium, 5%), sweet, cloudy, golden-colored lager hops (Star, 5%) from Lagos, sweet fruits, aromatic lager (Allsopp’s White Cap, 4%) of Kenya.
In some African countries has remained strong and stout and dark beer drinking tradition, for example, strong and rich beer from Nigeria, there is a bitter chocolate taste (Legend Stout, 7%), dark, dense and strong (Raven Stout, 6%), made in South Africa, thick, dark sweet milk beer (Castle Milk Stout, 8%).
In many places spread imported beer. According to the German beer purity law of Zimbabwe in Czech brewers, using only malt, hops, barley and yeast, has a pale golden color and refreshing lager (Hunter’s), Namibia and have a thick, brownish Urbock (6%), fresh, slightly bitter and Tafel Lager (4%). According to an English recipe for Sudan Camel Beer is made by French technology in Togo – Bénin Bière.
More than four weeks in Asmara, aged golden lager with good malt flavor and perfect texture. Light and refreshing Club Pilsner (4.5%) beer from the fermentation of Uganda for three weeks, and added to the mixture of cane sugar. The use of malted barley and maize, have a bright Castle Golden Pilsner. Nigeria and Ghana produced a fresh, a bit of hops, dry lager (Gulder, 5%), Côte d’Ivoire – bright golden color lager malt Mamba.
One of the strongest beers in Africa – a soft, golden, filtered lager (ESB – Chairman’s Extra Strong Brew, 7%), made with cane sugar in Uganda and barley malt.
The first brewing giant African continent was South African Breweries (SAB), which suffered in competition with the commercial market ale (using the top fermentation method).
See . beer, sorghum beer

Reklama

Parašykite komentarą

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti / Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti / Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti / Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti / Keisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: