© Alaus pusgaminis/Beer preparation

8 Rgp

Alaũs pùsgaminis – tarpinis produktas tarp jauno ir vartojimui skirto alaus.
Alaus pusgaminis nokinamas, išlaikant jauną alų izobarinėmis sąlygomis sandariai uždarytose talpose nustatytą laiką būdingoms juslinėms savybėms pasiekti ir prisotinti natūraliai susidarančiu anglies dvideginiu. Paskui alaus pusgaminis skaidrinamas ir stabilizuojamas (šaldant iki minusinės temperatūros, naudojant vieną ar daugiau skaidrinimo medžiagų ir absorbentų), apdorojamas absorbentais baltymų stabilizavimui, separuojamas ir (arba) filtruojamas pridedant inertiško filtravimo priedo arba be jo. Tada į alaus pusgaminį pridedama specialiai paruošto geriamojo vandens, vykdomi netradicinių žemės ūkio kilmės žaliavų, naudojamų tik specialios technologijos alaus gamybai, apdorojimo procesai. Virš alaus pusgaminio esančios erdvės užpildomos anglies dioksidu arba inertinėmis dujomis (argonu, azotu) ar dujų mišiniu, apsaugančiomis nuo sąlyčio su atmosferos deguonimi. Alaus pusgaminis gazuojamas papildomai prisotinant alų anglies dioksido. Alus pasterizuojamas arba specialiai (steriliai) filtruojamas biologiniam pastovumui padidinti. Skirtingų pavadinimų alaus pusgaminiai maišomi iki arba po filtravimo.
Alaus pusgaminį draudžiama saldinti, dėti kitų priedų ir (arba) apdoroti kitais nenustatytais būdais.
Alus pilstomas į prekinę tarą izobarinėmis sąlygomis, slėgiui sukurti panaudojant anglies dvideginį arba inertines dujas, ir sandariai tara uždaroma.
Išpilstytas į tarą alus ženklinamas ir apipavidalinamas, laikomas iki pardavimo ir gabenamas.
Žr. alùs (4)

Beer preparation – an intermediate between the young and for the use of beer.
Beer mature preparation, keeping the young beer in sealed containers set time specific to the sensory characteristics of the reach and saturate naturally occurring carbon dioxide. Then the beer preparation clarified and stabilized (by cooling to minus temperatures, use of one or more clarification and absorbent material), treated sinks protein stabilization separator materials are allocated to one of the others and (or) filtered through the filter by adding inert additive or not. And the beer is added semi-finished product specifically prepared for drinking water, made of non-traditional agricultural raw materials used in only special technology of beer production, processing processes. Over a beer in semi-finished space filled with carbon dioxide or inert gas (argon, nitrogen) or a mixture of gas-protected from contact with atmospheric oxygen. Beer with added extra preparation prisotinant beer with carbon dioxide. Beer is pasteurized or special (sterile) filter for biological stability of the increase. Different types of beer mixed preparations before or after filtration.
Beer semi-finished product not sweetened, and other additives to make (or) treated the other way not specified.
Beer poured into marketable container, using a pressure of carbon dioxide or inert gas, and container tightly closed.
Bottled beer bottle to be labeled and figuration, as prior to the sale and movement.
See . beer

Reklama

Parašykite komentarą

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti / Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti / Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti / Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti / Keisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: