© Amerikietiškas alus/American beer

8 Rgp

Amerikiẽtiškas alùs – silpnas ir šviesus lager tipo alkoholinis gėrimas, gaminamas JAV.
Nuo 1919 iki 1933 m. buvo išleistas Volstedo įstatymas, sužlugdęs klestinčią alaus pramonę. 1920 m. sausio 16 d. JAV priimta aštuonioliktoji Konstitucijos pataisa, draudžianti spiritinių gėrimų gamybą, pervežimą ir pardavimą. Taip įsigaliojo „sausasis įstatymas“. Alkoholio gamyba ir pardavimas buvo už įstatymo ribų. Alaus asortimentas gerokai sumažėjo. XX a. trečiajame dešimtmetyje panaikinus prohibiciją pradėjo kurtis naujos alaus daryklos, kurios alų pilstė į statines ir butelius bei tiekė jį vietiniams barams ir parduotuvėms. Atsiradus naujų alaus rūšių įvairovei, ėmė kurtis nedidelės, smulkios ir namudinės alaus daryklos (pvz., Yakima Brewing and Malting Co, kuri pagal anglišką technologiją daro vaisių ir salyklinį Scottish Ale (4,7 %), šokoladinį Imperial Stout (6 %), apynių Hefe Weizen (4,2 %), sodraus skonio, tirštą Perfect Porter (4 %), augalų aromato Amber Ale (5,5 %) ir kt.).
Didžiausios daryklos JAV – Anheuser-Busch, Miller, Coors, Stroh’s, Heileman, Pabst, Genesee, Latrobe, Boston, Pittsburgh – kontroliuoja alaus rinką. Jos daro kokybišką šviesiai auksinį (Banquet Beer), miežių salyklo, apynių spurgų bei angliškų mielių gintarinį Elk Mountain Amber Ale (4,1 %), lengvą, aukso spalvos gaivinantį Jax Pilsner, auksinį, gaivų, lengvą salyklinį Lone Star (3,5 %), švelnų ir saldoką Twelve Horse Ale, Cream Ale bei Shea’s Irish Amber, pagal vokišką technologiją daromus lager (Hübsch Hefe-Weizen (5 %), Märzen (5,5 %), Doppelbock (7,5 %)), miežinį Miller Reserve ir kt. Budweiser – amerikietiško šviesaus alaus pavyzdys, kurį darant vartojami ryžiai, suteikiantys gaivų prieskonį ir skaidrumą, o alkoholio tūris – 4,7 %. Šviesus, skaidrus ir sausas Blue Star Wheat Beer – amerikietiška kvietinio alaus rūšis (4,8 %).
Mažesnėse alaus daryklose gaminamos alaus rūšys – tamsios, rusvai rudos spalvos, šaltai brandinamas, nefiltruotas porteris Black Butte Porter (5,5 %), tamsios aukso spalvos, nefiltruotas, šaltai brandinamas, amerikietiškos rūšies šviesus Mirror Pond Pale Ale (5,3 %), auksinis, ąžuolinėse statinėse subrendęs miežių vynas Old Bawdy Barley Wine (9,9 %), drumstas, stiprus, vario spalvos apynių Old Crustacean (10,2 %), tirštas ir tamsus stout (Pike XXX, 6,2 %), salyklinį Portland Ale (5 %), tamsios gintaro spalvos, stiprus, kartus Red Hook ESB (5,4 %), eksportinis, juodmedžio spalvos Shakespeare’s Stout (6,1 %), sodrus, rubino juodumo 7th Street Stout (6 %) ir kiti.
Pagal Europos šalių technologijas dažniausiai daromas alus:
– pagal anglišką technologiją – šviesus, rusvai auksinis, sauso skonio su apynių, vaisių ir saldaus salyklo prieskoniu Blue Heron Pale Ale (5,9 %), vario spalvos, šaltai brandinamas Bachelor Bitter (5 %), turintis greipfrutų ir kitų egzotiškų vaisių prieskonį, taip pat nefiltruotas, šaltai brandinamas Cascade Golden Ale (4,1 %), kaštonų spalvos ir riešutų kvapo rudas Full Sail Nut Brown Ale (5,4 %), ryškios gintaro spalvos, malonaus ir aštroko kvapo Mystic Seaport Pale (4,8 %), drumstas, vario spalvos, stiprus ale (Red Tail Ale, 6,5 %);
– pagal belgišką technologiją – kalendra ir apelsino žievelėmis pagardintas kvietinis Celis White;
– pagal Dortmundo (Vokietija) technologiją – salyklinis, sausas, tirštas ir stiprus eksportinis lager (Dortmunder Gold, 5,4 %);
– pagal Vienos technologiją – rusvai gintarinis, skrudinto salyklo ir vaisių skonio tirštokas lager (Eliot Ness, 5,4 %);
– pagal vokišką technologiją – stiprus tamsus (Big Butt Doppelbock), stiprus ir šviesus, sezoninis pavasarinis Heimertingen Maibock (7,5 %), gintaro spalvos, malonaus apynių aromato, stipraus salyklo ir šiek tiek kartoko apynių prieskonio Helenbock 1992 Oktoberfest (4,2 %), su maišytu saldaus salyklo ir apynių prieskoniu auksinis, stiprus ir gaivinantis vokiškos rūšies Honey Double Mai Bock (7 %), drumstas, aukso spalvos, stiprus, kvepiantis apyniais Kilsch Lager (6,5 %), tamsios, raudonai rudos spalvos lager (Pennsylvania Dark, 5 %), gintaro spalvos, ypatingo akonio, stiprus Red Sky Ale;
– pagal vokiečių alaus švarumą reglamentuojantį įstatymą vokiškos rūšies lager – apynių, bronzos spalvos Pilsner (Baderbraü, 4,8 %) bei šviesiai rudos spalvos salyklinis bock (5,4 %), skaidrus, aukso spalvos, saldokas, salyklinis, šiek tiek apyniais prisotintas Pennsylvania Pilsner (5 %);
– pagal bavarišką (Vokietija) technologiją – tirštas, sušildantis, žiemos Hell Doppel Bock (7,2 %), stiprus Oktoberfest (6 %);
– pagal airišką technologiją – ryškios, vario raudonumo spalvos raudonas Legacy Red Ale (4,9 %);
– pagal miežių vyno technologiją – tamsios vario spalvos, apynių, salyklo kvapo, vaisių, apynių bei salyklo skonio Old Foghorn (8,7 %);
– pagal škotišką technologiją – sodraus skonio, tamsus porteris Perfect Porter.
Daugelis JAV daryklų dažniausiai tenkina vietinę alaus rinką, o savo produkciją į užsienio rinkas pradėjo realizuoti žymiai vėliau.
Žr. alùs (4), JAV virtùvė

American beer – weak and light lager type of alcoholic beverage produced by the United States.
From 1919 to 1933 was released Volstedo law have been frustrated by a thriving beer industry. 1920 16 January U.S. Constitution adopted by the eighteenth amendment, which prohibits the production of spirits, transportation and marketing. It entered into force “dry law“. Alcohol production and sales were outside the law. Beer range significantly decreased. Twentieth century the third decade of the repeal of prohibition began to build a new brewery with beer lovers in barrels and bottles and delivered to local bars and shops. The emergence of the new variety of beers, began to develop small, small and cottage brewer (eg, Yakima Brewing and Malting Co., which makes the technology under the English fruit and malt Scottish Ale (4.7%), Chocolate Imperial Stout (6%) Frucht hop Weizen (4.2%), rich flavor, thick Perfect Porter (4%), plant flavor Amber Ale (5.5%), etc..).
The largest U.S. breweries – Anheuser-Busch, Miller, Coors, Stroh’s, Heileman, Pabst, Genesee, Latrobe, Boston, Pittsburgh – control the beer market. They have good quality light golden (Banquet Beer), barley malt, hops cones and English yeast amber Elk Mountain Amber Ale (4.1%), light, refreshing golden Pilsner Jax, golden, fresh, light malt Lone Star (3.5 %), mild and sweet Twelve Horse Ale, Cream Ale, and Shea’s Irish Amber, according to German technology made in lager (Hübsch Frucht-Weizen (5%) Märzen (5.5%) Doppelbock (7.5%)), barley Miller Reserve and others. Budweiser – American lager example, by making use of rice, providing fresh spices and transparency, and the volume of alcohol – 4,7%. Bright, clear and dry, Blue Star Wheat Beer – American wheat beer type (4.8%).
Smaller breweries produced beer – a dark, brownish-tan color, cold-aged, unfiltered Porter Black Butte Porter (5.5%), dark golden color, unfiltered, cold-aged, American type is light Mirror Pond Pale Ale (5.3%) , golden oak casks mature barley wine Old Bawdy Barley Wine (9.9%), cloudy, strong copper hop Old Crustacea (10.2%), thick and dark stout (Pike XXX 6.2%), malt Portland Ale (5%), dark amber color, strong, bitter Red Hook ESB (5.4%), exportation, ebony-colored Shakespeare’s Stout (6.1%), rich, ruby-black 7th Street Stout (6%) and other.
According to European countries usually have a beer technologies:
– In English technology – light, golden brown, dry taste with hop, fruit and sweet malt flavor, Blue Heron Pale Ale (5.9%), copper-colored, cold-aged Bachelor Bitter (5%), with grapefruit and other exotic fruit smack as well as unfiltered, cold-aged Cascade Golden Ale (4.1%), chestnut and walnut brown smell Full Sail Nut Brown Ale (5.4%), bright amber color, pleasant aroma and a tangy Mystic Seaport Pale (4.8 %), cloudy copper color, strong ale (Red Tail Ale, 6.5%);
– In accordance with Belgian technology – coriander and orange-flavored wheat žievelėmis Celia White;
– In Dortmund (Germany) technology – malt, dry, thick and strong an export lager (Dortmunder Gold, 5.4%);
– According to one technology – a brownish amber, roasted malt and fruit-flavored lager thick (Eliot Ness, 5.4%);
– According to German technology – a strong dark (Big Butt Doppelbock), strong and light, seasonal spring Heimertingen Maibock (7.5%), amber color, pleasant hop aroma and strong malt and bitter hops and some spice Helenbock 1992 Oktoberfest (4.2 %), mixed with sweet malt and hop flavor, golden, strong and kind of refreshing German Honey Double Mai Bock (7%), cloudy, golden color, strong fragrant hops Kilsch Lager (6.5%), dark red-brown lager (Pennsylvania Dark, 5%), amber-colored, special Akon, potent Red Sky Ale;
– According to the German beer purity law governing the German type lager – the hops, bronze-colored Pilsner (Baderbraü, 4.8%) and brown malt Bock (5.4%), clear, golden color, slightly sweet, malt, hops are a bit saturated Pennsylvania Pilsner (5%);
– According to Bavarian (Germany) technology – a thick, warming, winter DOPPEL Bock Hell (7.2%), severe Oktoberfest (6%);
– By Irish technology – a bright, copper-red color of red Legacy Red Ale (4.9%);
– By barley wine technology – a dark copper color, hops, malt flavor, fruit, hops and malt flavor Old Foghorn (8.7%);
– By Scotch technology – rich flavor, dark porter Perfect Porter.
Most American breweries generally meets the local beer market and its products to foreign markets began to realize much later.
See . beer, U.S. cuisine

Reklama

Parašykite komentarą

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: