© Arbatpinigiai/Tips

8 Rgp

Arbãtpinigiai dgs. (1) – nedidelė dovana (atlygis) pinigais už patarnavimą restorane, kavinėje, bare ir kitur.
Kiek arbatpinigių palikti padavėjui, priklauso nuo to, kokioje šalyje esama. 15-25 proc. nuo pagrindinės sumos pripratę gauti JAV ir Kanados padavėjai, 10-15 proc. arbatpinigių paliekama Argentinoje, Baltarusijoje, Bulgarijoje, Brazilijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vengrijoje, Izraelyje, Jordanijoje, Irake, Airijoje, Liuksemburge, Maroke, Meksikoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Tailande, Kroatijoje, Čekijoje ir Čilėje, 5-10 proc. – Egipte, Indonezijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Irane, Panamoje, Rumunijoje, Portugalijoje, Saudo Arabijoje, Serbijoje, Tunise, Ukrainoje, Juodkalnijoje, Estijoje ir PAR. 1-2 eurai viršaus duodami Vokietijos, Austrijos, Graikijos, Danijos, Ispanijos, Italijos, Olandijos, Norvegijos, Slovėnijos, Suomijos, Prancūzijos, Šveicarijos ir Švedijos padavėjams. Esmė ta, kad daugelyje Vakarų Europos restoranų į sąskaitą jau būna įtrauktas mokestis už aptarnavimą.
Arbatpinigių galima nepalikti Australijoje, Vietname, Islandijoje, Kinijoje, Naujojoje Zelandijoje, Pietų Korėjoje ir Japonijoje. Antai Kinijoje palikti arbatpinigius yra uždrausta įstatymais.
Vakarų Europos šalyse atlygis už patarnavimą imamas (paliekamas) nuo 10 iki 15 procentų, o švenčių dienomis – iki 20 procentų arbatpinigių ir dažniausiai įtraukiamas į sąskaitą. Anglijoje, Airijoje, Švedijoje tarnautojai, padavėjai už paslaugą gauna nuo 10 iki 15 procentų, Prancūzijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Belgijoje, Olandijoje, Norvegijoje – ne daugiau kaip 10 procentų arba mažiau arbatpinigių. Didesnė suma Anglijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Olandijoje laikoma puikavimusi ir netaktu, o Airijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Belgijoje ir Prancūzijoje, Švedijoje arbatpinigiai paprastai įskaičiuojami į bendrą sąskaitą. Norvegijoje arbatpinigiai įtraukiami į bendrą sąskaitą, tačiau nebūtina palikti papildomų, o Danijoje nėra papročio papildomai palikti arbatpinigių. Suomijoje per šventes ar ypatingomis progomis į sąskaitą savaime įtraukiami šiek tiek didesni (20 procentų) arbatpinigiai.
Viduržemio Europos šalyse svyruoja nuo 10 iki 15 procentų. Ispanijoje, Italijoje, Graikijoje restoranuose paliekama 10 procentų, o Portugalijoje 15 procentų arbatpinigių: daugiau duoti būdinga turčiams ir laikoma arogantiška. Jei suma ir įskaičiuota į bendrą sąskaitą, vis dėlto įprasta palikti dar kelis smulkius pinigėlius (maždaug 5 procentus nuo bendros sumos), jei aptarnavimas buvo ypač geras.
Daugumoje Europos šalių aptarnavimo mokestis įtrauktas į restorano sąskaitą.
Vidurio ir Rytų Europos kraštuose – Lenkijoje, Vengrijoje, Slovėnijoje, Kroatijoje, Serbijoje, Bosnijoje, Juodkalnijoje, Makedonijoje, Albanijoje ir Bulgarijoje – imama 10 procentų arbatpinigių, įskaičiuotų į sąskaitą, ir įprasta duoti dar 5 procentus, jei aptarnavimas buvo puikus. Čekijoje ir Slovakijoje (užtenka 10 proc., tačiau gali būti neįskaičiuoti į sąskaitą) daugiau laikoma ekstravagantiška. Rumunijoje imama 12 procentų arbatpinigių, įskaičiuotų į čekį, ir paliekami dar 5 procentai. Rusijoje, nors iš tikrųjų arbatpinigiai yra nelegalūs, 9-10 procentų įskaičiuojami į kainą, kartais paslauga įvertinama daiktais – tušinuku, kompaktine plokštele, arbata, kava.
Jordanijoje arbatpinigiai restoranuose ar kavinėse įtraukiami į sąskaitą, todėl papildomai mokėti nėra būtina. Jei nėra įtraukti, mokama apie 10 proc. nuo sąskaitos sumos.
Izraelyje, PAR įprasta palikti arbatpinigių (apie 10 proc. nuo sąskaitos sumos, jeigu mokestis už aptarnavimą nėra atskirai nurodytas sąskaitoje).
Azijoje taisyklės skiriasi. Arbatpinigiai Japonijoje bet kur laikomi įžeidimu. Kinijos restorane paliktini 3 proc. arbatpinigių. Šri Lankoje restoranuose ir baruose yra įprasta palikti 10 % arbatpinigių. Rekomenduojama palikti arbatpinigių nešikams viešbutyje.
JAV gerame restorane paliekama 15 proc. sumos arbatpinigių, tačiau brangiuose restoranuose paliekama suma siekia mažiausiai 20 proc. sąskaitos.
Dominikos Respublikoje viešbučiuose arbatpinigiai iš dalies įskaičiuoti į kainą. Restoranuose, kaip ir Slovėnijoje, priimta palikti 10 proc. nuo pateiktos sąskaitos.
Žr. aptarnãvimas (1)

Tips – a small gift (reward) in cash for the ministry at the restaurant, café, bar and elsewhere.
How much tip to leave the waiter, depending on which country exists. 15-25 percent. the principal used to get the U.S. and Canada, waiters, 10-15 percent. tips left in Argentina, Belarus, Bulgaria, Brazil, the United Kingdom, Hungary, Israel, Jordan, Iraq, Ireland, Luxembourg, Morocco, Mexico, Poland, Slovakia, Thailand, Croatia, Czech Republic, Chile, 5-10 percent. – Egypt, Indonesia, Lithuania, Latvia, Iran, Panama, Romania, Portugal, Saudi Arabia, Serbia, Tunisia, Ukraine, Montenegro, Estonia and South Africa. 1-2 euros given to the top of the German, Austrian, Greek, Danish, Spanish, Italian, Dutch, Norwegian, Slovenian, Finnish, French, Swiss and Swedish waiters. The point is that in most Western European restaurants in the bill are already included in the fee for service.
Tips can leave Australia, Vietnam, Iceland, China, New Zealand, South Korea and Japan. For example, in China to leave tips are prohibited by law.
Western European countries, the consideration for the ministry charged (left) from 10 to 15 percent, and public holidays – up to 20 percent tip, and usually included in the bill. England, Ireland, Sweden, servants, waiters receive the service from 10 to 15 percent in France, Germany, Austria, Switzerland, Belgium, Holland, Norway – no more than 10 per cent or less in tips. The higher amount in England, France, Belgium, Holland and puikavimusi considered faux pas in Ireland, Germany, Austria, Switzerland, Belgium and France, Sweden, tips are usually included in the total bill. Norway, tips included in the overall bill, but is not necessary to leave extra, but Denmark is not customary to leave an additional tip. In Finland, during holidays or special occasions in your account automatically included slightly higher (20 percent) tips.
Mediterranean European countries ranges from 10 to 15 percent. Spain, Italy, Greece, restaurants, leaving 10 percent in Portugal and 15 per cent tip: give more specific turco and as arrogant. If the amount and included in the overall bill, however, customary to leave another couple of mites (about 5 percent of the total) where the service was particularly good.
In most European service charge added to the restaurant bill.
Central and Eastern European countries – Poland, Hungary, Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia, Montenegro, Macedonia, Albania and Bulgaria – taking 10 percent tip, entered in the account, and normally give a further 5 per cent if the service was excellent. Czech Republic and Slovakia (10 per cent is enough. But may be not included in the bill) as more extravagant. Romania, 12 per cent tip is taken as such included in the check and left another 5 percent. Russia, one of the tips are actually illegal, 9-10 percent are included in the price, sometimes the service assessment items – pen, CDs, tea, coffee.
Jordan, tips in restaurants or cafes included in the bill, so there is no need to pay extra. If not included, paid about 10 percent. from the amount invoiced.
Israel, South Africa customary to leave a tip (about 10 percent. The amount from your account if the service charge is shown separately in the invoice).
Asia, the rules are different. Tips anywhere in Japan as an insult. Chinese restaurant be reserved 3 percent. tips. Sri Lanka bars and restaurants is common to leave 10% tips. It is recommended to leave a tip in the hotel porter.
U.S. in a good restaurant, leaving 15 per cent. the amount of tips, but the amount of expensive restaurants, leave a minimum of 20 percent. account.
Dominican Republic hotel tips are included in part of the price. Restaurants, like Slovenia, adopted by 10 percent to leave. from the account.
See . service

Reklama

Parašykite komentarą

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: