© Čekiškas alus/Czech beer

8 Rgp


Čèkiškas alùs – klasikinis aromatingas, apynių šviesusis gėrimas.
Čekijoje daug alaus daryklų, ir kiekviena iš jų gamina skirtingą alų. Populiariausios dvi nacionalinio gėrimo rūšys – „Urquell“ ir „Budweiser“.
Iki 1842 metų Čekijoje dominavo tamsus ir drumstas, nors buvo gaminamas ir šviesus bei skaidrus alus.
Nepriklausomai nuo alaus spalvos, vienas iš svarbiausių komponentų – apyniai. Apynių plantacijų šalyje daug. Apyniai panašūs į vynuoginį virbą, priklauso daugiametėms lianoms. Apyniai kyla į viršų vertikaliai ištempta stipria virvele. Per pusmetį augalas užauga iki 10 metrų. Derlius nuimamas liepos – rugpjūčio mėnesiais, kai apyniai žydi.
Į alų dedama moteriškųjų žiedlapių, turinčių aromatinių medžiagų, kurios alui suteikia malonų kartoką skonį.
Vietiniai apyniai tokios aukštos kokybės, kad juos perka Vokietijos aludariai.
Vanduo alui imamas iš artezinių šulinių (gręžinių, siekiančių artezinio vandens sluoksnį). Tai turi įtaką gėrimo kokybei.
Alaus daryklą sudaro: virimo cechas, rauginimo patalpa, filtravimo cechas ir sandėlis, kur laikomos salyklo atsargos.
Virimo salėje iš artezinio vandens, salyklo ir apynių gaunama misa. Vokietijoje ir Austrijoje apynių ir salyklo mišinys verdamas medaus, gariniuose katiluose. Apynių Čekijoje dedama: 100 gramų šimtas litrų vandens. Virimo procesas trunka dešimt valandų. Taip gaunama misa.
Kitame ceche misa su mielėmis, be apynių ir salyklo, rauginama ir laikoma žemoje temperatūroje apie savaitę. Po rauginimo voniose plaukioja drumzlinas skystis, vadinamas „žaliuoju alumi“.
Kad žaliasis alus įgautų norimą skonį ir stiprumą, alus brandinamas. Skirtingų rūšių alus brandinamas įvairiai: nuo trijų savaičių iki pusės metų.
Vėliau alus filtruojamas ir patenka į išpilstymo cechą. Paruoštas alus išpilstomas į 50 litrų statines. Išvežamas po barus ir restoranus.
Salyklas – produktas, be kurio neįmanoma virti alaus. Miežiai daiginami specialiose salyklinėse. Į gamyklą salyklas patenka jau gatavas (paruoštas). Iš paprasto salyklo verdamas šviesusis alus, iš pakepinto – tamsusis. Gaminti tamsųjį alų čekai ėmė ne per seniausiai.
Alus Čekijos alinėse geriamas, išpilstomas ir paduodamas ne tik stiklinėse, bet ir plačiuose keraminiuose puodeliuose. Paduodamas atšaldytas iki 6-10 laipsnių. Tokios temperatūros alus atsiskleidžia kokybės savybėmis.
Pagal tradiciją putų turi būti nei mažiau, nei daugiau: iš pradžių pripilama trečdalis alaus, o kai putos nusėda, pripilama daugiau. Klasikinė proporcija: trys ketvirtadaliai stiklinės (bokalo, taurės) ar puodelio apimties – alaus, ketvirtis – putų, kurios suformuoja kepurėlę.
Čekai nelinkę maišyti alaus su skirtingomis alaus rūšimis, taip pat niekada neužsigeria degtine arba kitais stipriaisiais gėrimais.
Daugelis dabartinio čekiško alaus rūšių – skirtingo stiprumo Pilsner, kurio laipsniai nurodomi senoviniu būdu:
– silpnas (8), pvz., silpnas ir šviesus (Osma, 3,2 %),
– įprastas kasdieninis (10), pvz., šviesus, aromatinis, gero apynių skonio (Gambrinus, 4,1 %), tamsus, salyklinis (Karamelové, 3,8 %), šviesus, saldoko vaisių ir salyklo skonio, apynių ir auksinis (Kozel, 4,3 %), rudos spalvos, stipraus salyklo prieskonio tamsus (Kozel, 4,3 %), salyklinis, labai kartus tamsus (Krusovice, 3,7 %),
– stipresnis alus (11), pvz., pasterizuotas šviesus (Platan, 4,4 %), tamsesnės aukso spalvos, tirštesnis ir saldesnis, apynių prieskonio (Samson, 4,6 %),
– eksportinis alus (12), pvz., salyklinis (Alt Brunner Gold, 5,1 %), tirštas, šviesus (Dudak, 5 %), stipresnis (Gambrinus, 5,1 %), sodrios aukso spalvos apynių (Kozel, 5 %), malšinantis troškulį, gaivus ir aromatingas, saldoko salyklo prieskonio, apynių šviesus (Krusovice, 5,1 %),
– stiprus alus (13), pvz., tirštas, juodas (Herold Dark, 5,2 %),
– stipriausias alus (14), pvz., retas, tirštas ir sodrus, kalėdinis (Drak, 5,7 %).
Iki 1989 m. 12 laipsnių alus buvo pats populiariausias, tačiau vėliau pamėgtas silpnesnis, 10 laipsnių gėrimas.
Čekijoje gaminamas stiprus tamsus alus “Velkopopovicy Kozel“ (centrinė Bohemija) ir “Kozel“ (Litomerice), daug šviesaus alaus, kuriuose sausųjų medžiagų kiekis nevienodas.
Kitos gerai žinomos alaus rūšys Čekijoje: Eggenberg (5 %) – šviesus bei stiprus (4 %), tirštas, stipresnis, Mestan Dark (4,6 %) – tamsios gintaro spalvos salyklinis, Pilsner Urquell (4,4 %) – švelnaus apynių aromato ir švelnaus vaisių skonio, Pragovar (4,9 %) – apynių, eksportinis, auksinis, Primus (3,8 %) – šviesiai auksinis, Staropramen 10 – gaivus apynių šviesus (4,2 %), tirštesnis (5 %), švelnesnio skonio tamsus (4,6 %), Lobkowicz – šviesus apynių (5 %), salyklinis tamsus (4,6 %), silpnesnis šviesus ir šventinis (5,5 %). Konik – viena iš geriausiai perkamo čekiško Pilsner rūšių (3,8 %).
Alaus gėrimo ceremonija: pagal čekų patarlę „Tik alus numalšina troškulį“ pirmasis bokalas išgeriamas vienu ypu, antrasis ir kiti kartai – su jausmu, iš reikalo, atsiskleidžia tikrasis alaus skonis.
Čekiškas alus tradiciškai geriamas be užkandžių. Džiovinta žuvis, traškučiai, riešutai alinėse neturi populiarumo. Retkarčiais čekai alų geria valgydami dešreles su garstyčiomis.
Viena iš seniausių ir istoriškiausių Čekijos daryklų Trebone (Regent) menama nuo XIV a. Dvi stambiausios šalyje alaus įmonės – Pilsner Urquell ir Budweiser Budvar. Pastaroji yra garsi pasaulyje, vartoja požeminio ežero vandenį. Savo produkciją daugiausia tiekia Vokietijai ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms. Pilsner Urquell – tradicinių aludarystės būdų puoselėtoja, naudojanti didžiules medines statines, kuriose daugelio mėgstamas alus bręsta tris mėnesius. Įmonės gamybos efektyvumui padidinti kūginiai alaus fermentavimo indai pakeitė senąsias statines. Tai stambiausias Čekijos Respublikos alaus darymo susivienijimas.
Didžioji alaus dalis (ypač tamsaus) eksportuojama beveik į visas Europos šalis.
Plg. aĩriškas alùs, bèlgiškas alùs
Žr. alùs (4), „Budweiser’o“ alùs, Čèkijos virtùvė, pìlzenas (1)


Czech beer – classic-flavored, light hops beverage.
Many breweries in the Czech Republic, each of which produces different beers. The most popular national drink two types – “Urquell and Budweiser“.
By 1842 the Czech Republic, dominated by dark and cloudy, although it was produced and bright and clear beer.
Regardless of beer color, one of the key components – the hops. Hop plantations in the country a lot. Hops like cherry bars, depends on permanent Liana. Hops are in the top stretched vertically in a strong string. Over half of plant can grow to 10 meters. Harvesting takes place in July – August, when the hop flower.
The beer is placed female petals with flavored beer, which gives a pleasant bitter taste.
Local hops of such high quality that they are buying German brewers.
Beer taken from a water artesian wells (wells, reaching artesian water layer). This affects the quality of the drink.
The Brewery consists of: cooking workshop, a tanning room, filtration plant and storage location of the stocks of malt.
Boiling Hall of artesian water, malt and hops, must come. Germany and Austria, hops and malt honey mixture boil, and steam boilers. Hops are added in the Czech Republic: 100 grams per hundred liters of water. The boiling process takes ten hours. It must come.
The next workshop must with yeast, no hops and malt, fermented and stored at low temperature for about a week. After the tanning bath is flying turbid liquid, called the “green beer“.
The green beer you want to acquire the taste and strength of aged beer. Different kinds of beer aged in range from three weeks to half a year.
Later, beer is filtered and excreted in the bottle shop. Ready-bottled beer in a 50-liter barrels. After leaving the bars and restaurants.
Malt – a product which can not be cooked without the beer. Barley malt sprout in special plants sprout, dried. The plant has finished malt fall (ready). In plain light malt beer boiled, fried in – dark. Production of dark beer, the Czechs began not too long ago.
Czech beer pubs drinking, bottled, and fed not only glass but also the wide ceramic bowls. Filed cooled to 60-10 degrees. Reveals that temperature beer quality properties.
According to the tradition of singing must be less than or more: the first one-third filled with beer, but when the foam settles, add more. Classic proportions: three-quarters of the glass (pint, cup) and cup size – beer, a quarter – a foam, which forms a cap.
Czechs are reluctant to mix beer with different types of beer, also never to drink vodka or other spirits.
Many of the current Czech beers – Pilsner different strengths, the ranks of the ancients by:
– Small (8), for example., Weak and light (Osma, 3.2%)
– The daily routine (10), for example., Bright, aromatic, good hop flavor (Gambrinus, 4.1%) in the dark. Malting (Karamelové, 3.8%), light, sweetish fruit and malt flavor, hops and golden (Kozel, 4.3%), brown, dark spice, strong malt (Kozel, 4.3%), malt, very dark times (Krusovice, 3.7%)
– Stronger beers (11), for example., Pasteurized light (broad, 4.4%), the darker gold color, denser and sweeter, hop spice (Samson, 4.6%)
– An export beer (12), for example. Malting (Alt Brunner Gold, 5.1%), dense, bright (Dudak, 5%), stronger (Gambrinus, 5.1%), rich golden hop (Kozel 5 %), thirst-relieving, refreshing and aromatic, sweetish malt flavor and aroma, light hop (Krusovice, 5.1%)
– Strong beer (13), for example., Thick, black (dark Herold, 5.2%)
– The strongest beer (14), for example., Rare, dense and lush, Christmas (Drake, 5.7%).
By 1989, 12 degrees was the most popular beer, but later appreciated weaker at 10 degrees alcohol.
Czech Republic made a strong dark beer Velkopopovicy Kozel (central Bohemia) and Kozel (Litomerice), a lot of light beer with a dry matter content varies.
Other well-known beers in the Czech Republic: Eggenberg (5%) – light and strong (4%), dense, stronger, throw the Dark (4.6%) – a dark amber malt, Pilsner Urquell (4.4%) – a mild hop sweet, fruity aroma and taste, Pragovar (4.9%) – hop, exportation, gold, Primus (3.8%) – pale gold, Staropramen 10 – Bright fresh hops (4.2%), denser (5%) milder tasting dark (4.6%), Lobkowicz – light hops (5%), dark malt (4.6%), lower light and festive (5.5%). Konik – one of the best selling Czech Pilsner species (3.8%).
Beer drinking ceremony: according to Czech Proverb “Only beer quenching thirst“ first mug shot taken on one of the second and other generations – the feeling of necessity, reveal the true taste of beer.
Czech beer is traditionally drunk without a snack. Dried fish, chips, nuts pubs not popularity. Occasionally, the Czechs drink beer, eating sausages with mustard.
One of the oldest Czech breweries Trebone (Regent) perceived from the fourteenth century. Two of the largest companies in the country of beer – Pilsner Urquell and Budweiser Budvar. The latter is famous in the world, use of underground water in the lake. Supplies its products mainly to Germany and the United States of America. Pilsner Urquell – the traditional way of fosterer brewery that uses the huge wooden barrels in which most favorite beer matures for three months. Company to improve production efficiency cone beer fermentation vessels by the old barrels. This is the largest Czech brewing group.
Most of the beer (especially dark) are exported to almost all European countries.
Cf. Irish beer, Belgian beer
See. beer, Budweiser beer, Czech cuisine, pilsen

Parašykite komentarą

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

%d bloggers like this: