© Kvietinis alus/Wheat beer

8 Rgp

Kvietìnis alùs – alus, gaminamas naudojant kviečių salyklą (paprastai kartu naudojamas ir miežių salyklas). Tai alkoholinis gėrimas, gaminamas, naudojant ne mažiau kaip 40 proc. kviečių salyklo nuo bendrojo salyklinių medžiagų kiekio, fermentuojant alaus misą viršutinio rūgimo alaus mielėmis; po fermentavimo ir nokinimo alus gali būti filtruojamas.
Kvietinis alus išsiskiria lengvu, gaiviu, salsvu skoniu (kuriame gali būti jaučiami net bananų ar gvazdikėlių prieskoniai), šviesia spalva ir kremine tekstūra.
Kvietinis alus būna viršutinės fermentacijos (Vokietijoje to reikalauja įstatymas).
Yra du pagrindiniai kvietinio alaus tipai:
• Belgiškasis witbier (prancūziškai bière blanche – baltasis alus).
• Vokiškasis Weißbier.
Belgiškas baltasis alus (Witbier) vadinamas „baltuoju“, nes dėl jame plaukiojančių alaus mielių jo spalva yra balkšva. Toks alus dažnai gaminamas ne iš kvietinio salyklo, o iš nedaigintų kviečių. Į belgišką baltąjį alų kartais dedama prieskonių, pvz., karčiojo apelsino arba kalendros, nuo jų alus įgauna vaisinį skonį. Žinomiausia belgiško baltojo alaus rūšis – Hoegaarden Wit.
Vokiškas kvietinis alus – skaidrus (Kristallweißbier) ir natūralus (Hefeweißbier). Vokiškasis (Weißbier) įvairiais variantais plačiai paplitęs pietinėje Vokietijos dalyje. Pavadinimas įvairuoja nuo Weizen (kvietinis alus) Baden-Viurtemberge iki Weißbier arba Weiße (baltasis alus) Bavarijoje. Bavariškas kvietinis alus fermentuojamas specialiomis viršutinės fermentacijos mielėmis (Torulaspora delbrueckii), dėl kurių įgyja savitą skonį.
Pagrindiniai vokiško baltojo alaus porūšiai yra šie:
• Hefeweizen (kvietinis su mielėmis) – drumstas kvietinis alus (iš jo nenufiltruotos mielės). Tai Paulaner, Erdinger, Schneider Weisse (autentiškas tik gintaro spalvos), Franziskaner, Rothaus, Hacker-Pschorr, Weihenstephan, Ayinger (Brau Weisse).
• Kristallweizen (kristalinis) – skaidrus kvietinis alus, iš kurio mielės nufiltruotos. Filtruotas alus žinomas kaip Kristall Weißbier.
• Dunkelweizen (tamsus) – tamsus kvietinis alus.
• Weizenbock – stiprus kvietinis alus.
• Berliner Weiße (Berlyno baltasis) – silpnas (2,5-3 % alkoholio tūrio) rūgštus kvietinis alus, dažnai geriamas pasaldintas sirupu (pvz., citrinų arba aviečių).
• Gose – 4 % stiprumo rūgštus kvietinis alus, gaminamas Leipcige su kalendra ir druska (dėl to jis neatitinka 1516 m. „Alaus grynumo įstatymo“).
Amerikietiškas kvietinis alus gaminamas iš paprastų viršutinės fermentacijos mielių, lyginant su vokiškaisiais, jo charakteris mažiau vaisinis.
Lietuvos alaus daryklos gamina vokiško tipo kvietinį alų (Weißbier). Lietuvoje gaminamos rūšys – „Švyturio“ Baltas, „Gubernijos“ Kvietinis (abu nefiltruoti, Hefeweizen tipo gėrimai) ir „Gubernijos“ Kristall (filtruotas Kristallweizen tipo alus).
Pastaruoju metu kvietinis alus pradėjo plisti iš tradicinės gamybos zonų (Belgija ir pietų Vokietija) į kitas pasaulio šalis (JAV, Kanada, Austrija, Brazilija, Čekija, Naujoji Zelandija, Egiptas). Kvietinis alus populiarėja kaip gaivus, silpnas, vasariškas gėrimas.
Kvietinis alus dažnai pateikiamas su citrinos skiltele, nors Bavarijoje su citrina pateikiamas tik filtruotas Kristallweißbier. Belgijoje baltasis alus niekad netiekiamas su citrina.
Vokiškas kvietinis alus geriamas iš aukštos siauros taurės (paprastai 0,5 litro talpos, ir dar paliekama erdvės putai). Prieš pilant alų, į taurę įpilama šiek tiek vandens ir praskalaujama, vanduo nupilamas (vanduo ant sienelių sumažina burbulų susidarymą). Tuomet vėl pilamas alus, taurę laikant 45 laipsnių kampu. Supylus didžiąją dalį, alaus likutis butelyje pateliuškuojamas (kad pakiltų visos mielės), tuomet visiškai supilamas į taurę. Net ir atsargiai pilant į drėgną taurę, vis tiek susidaro plati, standi puta.
Belgijoje kvietinis alus geriamas iš plačių, storo stiklo 0,25-0,33 litro talpos taurių.
Plg. dãniškas alùs, norvègiškas alùs
Žr. alùs (4), baltàsis kvietìnis alùs

Wheat beer – beer made with wheat malt (usually used together, and barley malt). This alcoholic drink is made with at least 40 percent. wheat malt from malting total quantity of material, the fermentation of beer fermenting mash the top beer yeast, fermentation and ripening of beer can be filtered.
Wheat beer is distinguished mild, fresh, fruity taste (which can be felt even bananas and cloves, spices), a bright color and creamy texture.
The wheat beer is top fermented (in Germany it is required by law).
There are two main types of wheat beer:
• Belgiškasis witbier (in French Bière blanche – white beer).
• the German weissbier.
Belgian white beer (Witbier) is known as “white“ because it flying beer yeast is whitish in color. This beer is not often made from wheat malt, wheat, and from non-germinated. The Belgian white beer, sometimes spices are added, for example., Bitter orange or coriander, from the beer gets taste of fruit. Prominent Belgian white beer types – Hoegaarden Wit.
German wheat beer – transparent (Kristallweißbier) and natural (Hefeweißbier). The German (weissbier) using various widely distributed in southern Germany. Title ranging from Weizen (wheat beer) in Baden-Württemberg to weissbier or Weiße (white beers) in Bavaria. Bavarian wheat beer fermented by specific top-fermenting yeasts (Torulaspora DELBRUECKII), which acquires a distinctive flavor.
The main German white beer varieties are:
• Hefeweizen (yeast with wheat) – wheat beer is cloudy (from nenufiltruotos yeast). This Paulaner, Erdinger, Schneider Weisse (original amber only), Franziskaner, Roth, Hacker-Pschorr, Weihenstephan, Ayinger (Brau Weisse).
• Kristallweizen (crystalline) – a clear wheat beer from the yeast filtered. Filtered beer is known as Kristall weissbier.
• Dunkelweizen (dark) – a dark wheat beer.
• Weizenbock – strong wheat beer.
• Berliner Weiße (Berlin white) – medium (2.5 to 3% alcohol by volume) of sour wheat beer is often drunk sweetened syrup (eg, lemon or raspberry).
• Gosei – 4% of the strength of sour wheat beer made in Leipzig with coriander and salt (because it is not 1516, “Beer Purity Law“).
American wheat beer is made from a simple top-fermented yeast, compared with vokiškaisiais, his character is less fruity.
Lithuanian brewery produces the type of German wheat beers (weissbier). Lithuania produced by species – “Lighthouse“ White, “province“ Wheat (both nefiltruoti, Hefeweizen type drinks) and “province“ Kristall (filtered Kristallweizen type of beer).
Recently, wheat beer has spread from the traditional production areas (Belgium and southern Germany) to other parts of the world (USA, Canada, Austria, Brazil, Czech Republic, New Zealand, Egypt). Wheat beer is gaining popularity as a fresh, mild, summer drink.
Wheat beers are often made with lemon slices, while in Bavaria with a lemon is only filtered Kristallweißbier. Belgian white beer will never not be placed with a lemon.
German wheat beer drinking in a high narrow glass (typically 0.5-liter, and still leave space foam). Before pouring a beer into a glass, add some water and Rinse, the water is removed (water on the walls reduces the formation of bubbles). Then again poured beer, a glass holding a 45-degree angle. Supylus most part, the balance of a bottle of beer shake (amongst all the yeast), then transfer to a full cup. Even with careful pouring of the wet cup, and still produce large, rigid foam.
Belgian wheat beer is taken from a broad, thick glass from 0.25 to 0.33 liter glasses.
Cf. Danish beer, Norwegian beer
See. beer, white wheat beer

Reklama

Parašykite komentarą

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: