© Norvegiškas alus/Norwegian beer

8 Rgp

Norvègiškas alùs – nuo aukso ir gintaro spalvos, drumstas, gaivaus apynių bei salyklo skonio nestiprus iki tiršto, tamsios (juodos) arba rusvos aukso ir vario spalvos, gaivaus apynių skonio salyklinis (4,5-7 %) alkoholinis gėrimas (praktiškai Pilsner rūšies, nors labiausiai paplitęs šviesus lager).
Seniausia Norvegijos darykla buvo įsteigta 1834 m. Dramene.
Norvegiškas alus, žinomas dar nuo vikingų laikų, daromas pagal kaimiškus receptus, pridedant kadagio uogų. Gali būti švelnus šokoladinio arba karamelinio prieskonio, filtruotas arba drumstas alus.
Nors Norvegijoje klesti namudinės alaus daryklos (pirmoji įsteigta Osle; daromas bei pilstomas į statines angliškas kartus bei tamsus ir stiprus stout), tačiau griežtai kontroliuojama pramoniniu būdu daromo alaus rūšis bei stiprumas.
Nuo 1995 m. įsigaliojo septyni kainų lygiai, žymimi alfabeto raidėmis. Didžiausias skirtumas yra tarp trečiojo (alus, kuriame alkoholio tūris 2,75-3,75 %) ir ketvirtojo (3,75-4,75 %) lygių. Ketvirtasis lygis (D) yra pats populiariausias, jis sudaro daugiau kaip tris ketvirtadalius realizacijos. Daroma ir tamsi Pilsner rūšis, kuri Norvegijoje vadinama baierol, trims aukštesniems lygiams priklausančios stipresnės rūšys – iki 7 %, taip pat ir eksportinis nestiprus šviesus (lager) bei auksinis (gullod) alus ir kelios sezoninio kalėdinio alaus rūšys (pvz., bokkol ir juleol). Mažai alkoholio turintis alus vadinamas brigg arba lettol, fermentuojamas ant dugno.
Kiekviename šalies regione dominuoja savas alus. Populiariausios alaus rūšys – „Pilsener Mack-Ol“ – salyklinis auksinis alus, geriamas valgant vietinį delikatesą (kirų kiaušinius), „Ringnes Pils“ – auksinis ir gaivus, švelnaus apynių bei salyklo skonio pilzeno rūšies alus, „Akershus Pale Ale“ – vario spalvos, prisotintas apyniais nestiprus 4,6 % gėrimas, „Aass Bock“ – tirštas, variospalvos salyklinis 6,1 % alus, „Akershus Irish Stout“ – juodas, švelnaus šokoladinio prieskonio 4,6 % gėrimas, „Hansa Premium“ – nestiprus, gaivaus skonio kvietinis 4,5 % alus, „Akershus Irish Stout“ – juodas, švelnaus šokoladinio prieskonio 4,6 % alus ir t.t.
Plg. lager
Žr. alùs (4), Norvègijos virtùvė, pìlzenas (1)

Norwegian beer – of gold and amber-colored, cloudy, fresh hops and malt taste mild to thick, dark (black) or a brownish gold and copper in color, fresh taste of malt hops (4.5 to 7%) alcoholic beverage (in practice Pilsner type, although the most common light lagers).
Norway’s oldest brewery was established in 1834 Drammen.
Norwegian beer, known from the Viking era, made pursuant to a rural recipes, adding juniper berries. There may be a soft chocolate candy, or spice, or cloudy beer is filtered.
Although Norway thriving cottage brewery (the first was established in Oslo, and have a beer in barrels English times and dark stout and strong), but strictly controlled by an industrial basis, it is a beer type and strength.
Since 1995 effect of seven levels of prices falling alphabetic characters. The biggest difference is between the third (beer with an alcoholic volume of 2.75 to 3.75%) and fourth (3.75 to 4.75%) levels. The fourth level (D) is the most popular, accounting for more than three-quarters of sales. It is dark and Pilsner type, which in Norway called baierol, higher levels of the three species belonging to the stronger – up to 7%, as well as an export lager (lager) and gold (gullod) beer and some seasonal Christmas beer (eg bokkol and juleol ). Low-alcohol beer called a Brigg or lettol, fermented on the bottom.
Each country in the region is dominated by its own beer. The most popular types of beer – “Mack pilsner-ol“ – golden malt beer, drinking local delicacy food (gull eggs), “Ringnes Pils“ – the golden and refreshing, sweet taste of malt and hops Pilsen type beer, “Pale Ale Akershus“ – copper infiltrated by 4.6% in mild hops beverage, “Aass Bock“ – thick, 6.1% variospalvos malt beer, “Akershus Irish Stout“ – black, delicate chocolate spice drink was 4.6%, “Hansa Premium“ – mild, fresh flavored wheat beer 4.5%, “Akershus Irish Stout“ – black, delicate chocolate spice beer and 4.6%, etc.
Cf. lager
See. beer, Norwegian cuisine, pilsen

Reklama

Parašykite komentarą

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: