© Pilzenas/Pilsen

8 Rgp

Pìlzenas (1) [vok. Pilsener – Pilzeno; pagal Vakarų Čekijos miesto Pilzeno (Plzeň), kur gaminamas alus, pavadinimą] – šviesusis su apyniais alus, turintis mažai alkoholio. Tai pilzeno alus. Pilzenas labiausiai paplitęs šiaurėje.
Sukurtas XIX a. I pusėje, nors nėra aišku, kaip alus buvo išrastas. Manoma, kad vienas atkeliavęs aludaris Bavarijoje išrado alų atsitiktinai, o išpopuliarėjo už tai, kad gėrimas buvo pateikiamas ne mediniuose ar keramikiniuose, o skaidriuose bokaluose. Stikliniame bokale aukso spalvos gėrimas atrodė patrauklesnis ir geresnio skonio.
Iki XIX a. vidurio Čekijoje tradiciškai buvo gaminamas viršutinės fermentacijos tamsus ir drumstas alus. Kai kurie Bavarijos aludariai savo alų, gamintą su apatinės fermentacijos mielėmis, saugodavo vėsiai. Alus tapdavo skaidresnis, gaivesnio skonio, ilgiau išsilaikydavo.
Pilzeno miesto alaus darykla „Mešt΄anský Pivovar“ (dabar vadinasi „Pilsner Urquell“) nusisamdė bavarą Josef Groll, kuris, panaudodamas bavarišką alaus išlaikymo (lagern) būdą ir naują šviesų salyklą, 1842 m. sukūrė pirmąjį pilsner tipo alų. Ši šviesiųjų apynių, minkšto Pilzeno apylinkių vandens, apynių ir bavariško brandinimo būdo kombinacija sukūrė skaidrų, auksinės spalvos alų, kuris sparčiai išplito po Europą. Šiam alui plisti po Centrinę Europą padėjo ir gerėjantis tuo metu susisiekimas. Be to, toks alaus gamybos būdas buvo plačiai imituojamas.
Išradus modernias šaldymo sistemas, alui gaminti lager būdu nebebūtini šalti urvai ar rūsiai (kuriuose būtų laikomas alus). Kai kurios daryklos (pvz., „Pilsner Urquell“) dalį alaus saugo tradiciniu būdu.
Šiuolaikinis pilsner tipo alus yra labai šviesios spalvos (nuo blyškiai gelsvos iki auksinės), aiškiai jaučiamas apynių kvapas ir skonis. Čekiškas pilzenas būna švelnesnio skonio, o vokiškas – kartesnis, ypač Vokietijos šiaurinėje dalyje. Žinomos vokiško pilzeno rūšys – Flensburger, Beck’s, Bitburger, Fürstenberg, Herrenhäuser, Jever, König, Krombacher, Radeberger, St Pauli Girl, Veltins, Wernesgrüner.
Pilsner tipo alų gamina beveik visos Lietuvos alaus daryklos. Tai silpniausios šviesiojo alaus rūšies gamyba (pvz., „Utenos“ ir „Kalnapilio“ Pilsner, „Tauro“ Pilsner, „Švyturio“ Gintarinis).
Tai mažai filtruotas, kvietinio salyklo, aukštutinės fermentacijos alus. Likusios mielės aluje leidžia toliau fermentuotis buteliuose, todėl įpiltas į stiklus alus labai putoja.
Kai kurios pilzeno alaus rūšys turi tam tikrų skirtumų (apynių kiekis, tirštumas ir stiprumas), tačiau jie mažai kuo skiriasi.
Daugiausia gaminama ir geriama Čekijoje ir Vokietijoje, pavyzdžiui, „Plzensky Prazdroj“ – originalus sausokas čekiškas „Pilsner“ alus – išsiskiria didesniu kvapnumu, ryškesniu salyklo skoniu, naudojamu didesniu apynių kiekiu.
Dabar dauguma Čekijos daryklų gamina specialų alų, kuris žymiai skiriasi nuo klasikinio „Pilsner“ naudojamu apynių kiekiu ir skoniu. Žinomiausias iš tokių alaus rūšių, yra tamsusis „U Fleku“ alus, pasižymintis lengvu karamelės skoniu (nuo alaus misoje esančių sausųjų medžiagų kiekio tiesiogiai priklauso alaus stiprumas). Panašios rūšies alus, vadinamas „Chodovar“, gaminamas Vakarų Bohemijoje.
Žr. alùs (4)

Pilsen [German. Pilsener – Plzen, Czech Republic by the Western city of Pilsen (Plzeň), where the beer is made, the name] – light beer with hops, a little alcohol. This Pilsen beer. Pilzen most prevalent in the north.
Designed for the nineteenth century In the first half, although it is unclear how beer was invented. It is estimated that one came brewer Bavaria beer was invented accidentally, but became popular for the fact that the drink was not a wooden or ceramic, glass and transparent. Glass goblet golden drink more attractive and better taste.
Until the nineteenth century middle of the Czech Republic has traditionally been produced by top-fermented beer is dark and cloudy. Some of the Bavarian brewers its beer produced at the bottom-fermenting yeast, keep cool. Beer became more transparent, flavor, and shelf-life.
City Pilsen brewery Mestansky Pivovar (now known as Pilsner Urquell) hired Bavarian Josef Groll, who, using Bavarian beer maintenance (Lagern) method and a beam of malt, 1842; created the first pilsner-type beer. This light hops, soft Pilsen neighborhoods of water, hops and Bavarian way of a combination of aging has a clear, golden beer, which rapidly spread through Europe. This beer spread in central Europe and contributed to the upgrade at the time of transport. In addition, this brewing method has been widely copied.
Inventing modern refrigeration systems to produce lager beer in a way no longer necessary cold caves or cellars (which can be regarded as beer). Some of the brewery (for example, “Pilsner Urquell“) of beer keep the traditional way.
The modern Pilsner-type beer is very light in color (from pale yellow to golden), clearly felt the hop aroma and flavor. Czech Plzen is milder in taste, and German – kartesnis, especially in the northern part of Germany. Known types of German Pilsen – Flensburger, Becks, Bitburger, Fürstenberg, Herrenhäuser, Jever, König, Krombacher, Radeberger, St. Pauli Girl, Felt, Wernesgrüner.
Pilsner-type beer, produces almost all Lithuanian brewery. This is the weakest kind of light beer production (eg, “Utena“ and “Kalnapilis“ Pilsner, “Taurus“ Pilsen, “Lighthouse“ Amber).
This is a little filtered, wheat malt beer fermentation ascending. The remaining yeast to ferment beer permits the bottles, and added to the beer glass is sparkling.
Some of the Pilsen beer has some differences (the hop content, density and strength), but they are little different.
Most is produced and drunk in the Czech Republic and Germany, for example, “Plzensky Prazdroj“ – sausokas original Czech Pilsner beer – distinguished more scents, bold malt flavor, the larger the quantity of hops.
Now the majority of Czech breweries produce special beers, which differs substantially from the classic Pilsner hops used in quantity and taste. The best known of these beers are dark U Fleku beer, is characterized by mild caramel flavor (from the beer wort solids content depends directly on the strength of beer). A similar type of beer called “Chodovar“ produced in Western Bohemia.
See . beer

Reklama

Parašykite komentarą

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: