© Šviesusis alus/Light beer

8 Rgp

Šviesùsis alùs – alkoholinis gėrimas, gaminamas iš šviesaus arba vidutiniškai šviesaus salyklo. Tai viena iš alaus rūšių. Tai ne didesnio kaip 1 sąlyginio jodo vieneto (15 EBC vnt.) alus.
Įvairaus skonio šviesus alus dažniausiai geriamas Belgijoje, Liuksemburge, Olandijoje, Šveicarijoje, Turkijoje, Brazilijoje, Didžiojoje Britanijoje (pvz., belgiškos šviesaus alaus rūšys: Gueuze, Alost, Louvain, britų – Pale Ale). Ispanijoje populiariausias tik Asturijoje ir Katalonijoje. Danija – viena iš pirmųjų šalių, kur buvo pradėtas daryti alus (VIII a. pradžioje).
Šviesusis alus būna švaraus, gaivaus skonio, turi daug angliarūgštės. Alui gaminti vartojamos apynių veislės, pasižyminčios turtingu skoniu, tačiau menku kartumu. Apyniai (jų kartumas, skonis ir kvapas) gali būti vos jaučiami, arba jaučiami stipriai. Dėl lėtos fermentacijos aluje nejaučiamas saldus, diacetilo sukeliamas skonis.
Helles (vok. šviesusis) – iš Miuncheno kilusi šviesiojo lager (apatinės fermentacijos) alaus rūšis. Blyškia spalva šis alus panašus į pilzeną, nuo jo skiriasi tuo, kad Helles aluje mažiau jaučiamas apynių, o labiau – salyklo aromatas. Helles alus turi 4,5-6 % alkoholio tūrio. Miunchene yra 7 tradiciniai Helles alaus pavadininmai – Augustiner Bräu, Löwenbräu, Spaten, Weihenstephaner, Hofbräu, Hacker-Pschorr, Andechser Hell. Lietuvoje Helles rūšies alų gamina alaus darykla „Kalnapilis“ (Original).
Bock tipo alus tradiciškai buvo verdamas Vokietijoje katalikų vienuolių, ypač Gavėnios laikotarpiu. Eisbock atsirado Vokietijoje.
Vokietijoje Maibock tradiciškai verdamas tik pavasarį, o Austrijoje bockbier – nuo Kalėdų iki Velykų. Bock tipo alus populiarus Norvegijoje (bokkǿl, gaminamas visus metus), Nyderlanduose (gamina dauguma alaus gamintojų) ir Belgijoje. Lietuvoje bock tipo alų gamina alaus daryklos „Švyturys“ (Adler Bock) ir „Kalnapilis“ (7.30).
Bock – stipraus lager tipo alaus rūšis, kilusi Ainbeko (Einbeck) miesto Vokietijoje. Manoma, kad Bock pavadinimas kilęs iš iškraipyto šio miesto pavadinimo.
Svarbiausios bock alaus rūšys – Maibock (šviesusis alus, tradiciškai verdamas pavasarį), Doppelbock (dvigubas bock) – stipresnis alus. Eisbock (ledo bock) – stipriausias šio tipo alus, gaminamas šaldant doppelbock, ir vėliau nufiltruojant vandens kristalus (kadangi etanolis šaldomas nesikristalizuoja, todėl šitaip alkoholio koncentracija gėrime padidėja). Weizenbock (kvietinis bock) – labai stiprus kvietinis alus, vadinamas bock dėl savo stiprumo.
Ant daugelio bock alaus etikečių pavaizduotas ožys, nes vokiškai bock reiškia ožį.
Plg. tamsùsis alùs
Žr. alaũs tèchninis reglameñtas, alùs (4), lager

Light beer – an alcoholic drink made from a light to moderate pale malt. This is one of the beers. This is no more than a symbol of iodine per unit (15 EBC units.) Beers.
Different flavor ales generally consumed in Belgium, Luxembourg, the Netherlands, Switzerland, Turkey, Brazil, Great Britain (eg, a light Belgian beer: Gueuze, Alost, Louvain, UK – Pale Ale). Only the most popular in Spain in Asturias and Catalonia. Denmark – one of the first countries which started to make beer (VIII century).
Light beer is a clean, refreshing taste has a lot of carbon dioxide. For beer hops are used to produce a variety of which has a rich flavor, but low bitterness. Hops (the bitter taste, smell and taste) can be barely felt, or felt strong. The slow fermentation of beer nejaučiamas sweet flavor caused by diacetyl.
Helles (pale German) – comes from Munich light lager (bottom-fermenting) beer types. Pale in color, this beer is similar to Pilsen, with its different in the sense that there is less Helles beer hops, and more – malt aroma. Helles beer is 4.5 to 6% alcohol by volume. Munich Helles are 7 traditional beer pavadininmai – Augustiner Bräu, Löwenbräu, Spaten, Weihenstephaner, Hofbräu, Hacker-Pschorr, Andechser Hell. Lithuania Helles type of beer the brewery produces Kalnapilis (Original).
Bock beer was traditionally a type of cooked Catholic monks in Germany, especially during Lent. Eisbock occurred in Germany.
German Maibock is traditionally cooked only in the spring, while in Austria Bockbier – from Christmas to Easter. Bock beer is a popular type of Norway (bokkǿl produced throughout the year), Netherlands (produced by most brewers), and Belgium. Lithuania type Bock beer brewery produces “The Lighthouse“ (Adler Bock) and Kalnapilis (7.30).
Bock – a strong lager-type beer type, originating Ainbeko (Einbeck) town in Germany. It is estimated that the Bock name comes from the distortion of the name of the city.
Key Bock beer – Maibock (light beer, traditionally cooked in the spring) Doppelbock (double bock) – stronger beers. Eisbock (ice bock) – the strongest type of beer produced by chilling doppelbock and later nufiltruojant water crystals (because ethanol is cooled nesikristalizuoja, and thus an increase in alcohol beverage). Weizenbock (wheat bock) – very strong wheat beer called Bock for his strength.
The number of Bock beer label shows a goat, which means goat in German Bock.
Cf. dark beer
See. technical regulation of beer, beer, lager

Reklama

Parašykite komentarą

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: