© Trapistų alus/Trappist beer

8 Rgp

Trapìstų alùs [pranc. bière trappiste, ol. trappistenbier] – belgiško alaus rūšis, gaminama vienuolių cistersų (trapistų) vienuolynuose.
Trapistų ordinas atsirado 1664 m. cistersų la Trappe vienuolyne Prancūzijoje, kai šio vienuolyno abatas įvedė naują, griežtesnę regulą cistersų vienuoliams. Iš pradžių trapistai gerdavo tik vandenį, vėliau taisyklės kiek sušvelnėjo, trapistų vienuolynuose (kaip ir daugelyje kitų vienuolynų) imta virti alų – tiek vienuolyno poreikiams, tiek ir vienuolyno veiklai finansuoti. Ilgainiui trapistai tapo aktyviausiais iš vienuolių aludariais.
Dabar septyni vienuolių trapistų vienuolynai gamina alų – šeši jų yra Belgijoje, viena Nyderlanduose:
1. Achel – vienuolynas Achelio miestelyje (Limburgo provincijoje). Vienuolynas gamina šviesų ir tamsų alų statinėse (5 % alkoholio tūrio), taip pat Dubbel (7 %) ir Trippel (9,5 %) buteliuose.
2. Chimay – Scourmont vienuolynas Hainaut provincijoje. Gamina ambrée (gintarinį, 7 % alkoholio tūrio, ruda etiketė), šviesųjį Trippel (8 % alkoholio tūrio, balta etiketė), tamsųjį (9 % alkoholio tūrio, mėlyna etiketė) bei auksinį (4,8 % alkoholio tūrio, auksinė etiketė; šis alus pardavinėjamas ribotai).
3. Orval – vienuolynas Liuksemburgo provincijoje. Gamina dvigubos fermentacijos 6,2 % alų iš specialių, vienuolių ruošiamų mielių. Yra ir lengvesnė šio alaus versija Orval vert.
4. Rochefort – Saint-Remy abatija Namiūro provincijoje. Gamina trijų rūšių alų: „6“ (raudona etiketė, 7,5 % alkoholio tūrio), „8“ (žalia etiketė, 9,2 % alkoholio tūrio) ir „10“ (mėlyna etiketė, 11,3 % alkoholio tūrio).
5. Westmalle – vienuolynas įsikūręs Malle miestelyje Antverpeno provincijoje. Verdamas 2 rūšių alus – tamsusis Dubbel (7 % alkoholio tūrio) ir šviesusis Trippel (9,5 % tūrio). Westmalle vienuoliai laikomi dubbel ir trippel alaus rūšių išradėjais.
6. Westvleteren – vienuolynas Sint Sikste, Vakarų Flandrijos provincijoje. Verdamas 3 rūšių alus – šviesusis (7,8 % alkohlio tūrio), ambrée (gintarinis, 8 % alkoholio tūrio) ir tamsusis (10,2 %). Šis vienuolynas pagamina labai mažai alaus, todėl jo galima nusipirkti tik pačiame vienuolyne, pirkėjai privalo įsipareigoti alaus neperparduoti.
7. La Trappe (kitaip – Koningshoeven; Nyderlanduose) – vienuolynas Koningshoeven miestelyje prie Tilburgo. 1999-2005 m. šiam vienuolynui buvo atimta teisė naudotis trapistų logotipu. Nuolat gamina 4 alaus rūšis (tarp jų – vienintelį baltą trapistų alų).
Visi vienuolynai, susivieniję į tarptautinę trapistų asociaciją, savo produkciją žymi specialiu logotipu Authentic Trappist Product. Trapistų alui keliami tokie reikalavimai: alus privalo būti pagamintas trapistų vienuolyno teritorijoje arba kontroliuojant vienuoliams; alaus darykla, jos valdymas ir komerciniai sprendimai turi priklausyti vienuoliams; alaus gamybos ekonominis tikslas turi būti vienuolyno ir jo veiklos išlaikymas, o ne pelnas.
Olandijoje gaminamos keturios pagal Trappist technologiją daromo, viršuje besifermentuojančio ir buteliuose brandinamo alaus rūšys iš Koningshaveno Trappist vienuolyno. Alus skiriasi stiprumu – šviesios gintaro spalvos, gaivus ir vaisių enkel (5,5 %) yra vienas iš kelių Trappist alaus rūšių, kurią vienuoliai vartoja kiekvieną dieną ir kurią galima rasti parduotuvėse. Kitos alaus rūšys – tamsus, sausas ir raudonas vidutinio stiprumo dubbel (6,5 %) bei šviesesnis, bronzos spalvos prieskoninis tripel (8 %), o tirštas, rusvos spalvos stiprus quadrupel (10 %) alus geriamas prieš miegą.
Plg. vienuolýnų alùs
Žr. alùs (4)


Trappist beer [French. Bière trappist, Dutch. trappistenbier] – Belgian beer types produced by the Cistercian monks (Trappist) monastery.
Trappist Order of 1664, there Cistercian Monastery of La Trappe in France, where the abbot of the monastery has introduced a new, more stringent regulatory Cistercian monks. Originally Trappist drank only water, then as far as the rules relaxed, Trappist monasteries (as well as many other monasteries) started cooking beer – and the needs of the monastery, as well as the activities of the monastery. Eventually became a Trappist monk of the most active brewers.
Now, the seven Trappist monks of the monasteries produced beer – six of them are in Belgium, one in the Netherlands:
1st Achel – Achelio monastery in the town (Limburg province). The monastery produces the light and dark beer barrels (5% alcohol by volume), as well as Dubbele (7%), and Trippel (9.5%) bottles.
2nd Chimay – Scourmont monastery in the province of Hainaut. Produces ambrée (amber, 7% alcohol by volume, brown label), light Trippel (8% alcohol by volume, white label), dark (9% alcohol by volume, blue label) and gold (4.8% alcohol by volume, gold label, this Beer is sold to a limited extent).
3rd Orval – monastery in the province of Luxembourg. It produces 6.2% of the double fermentation of beer from the special, the monks prepared for yeast. There is also a lighter version of this beer Orval value.
4th Rochefort – Saint-Remy abbey in the province of Namur. It produces three types of beer: “6“ (red label, 7.5% alcohol by volume), “8“ (green label, 9.2% alcohol by volume) and 10 (blue label, 11.3% alcohol by volume).
5th Westmalle – the monastery is located in the town of Malle in Antwerp province. Boil for 2 types of beer – dark Dubbele (7% alcohol by volume) and light Trippel (9.5% alcohol by volume). Westmalle monks kept Dubbele trippel beers and innovators.
6th Westvleteren – Monastery Sint Sistine, West Flanders province. Boil for 3 types of beer – light (7.8% vol alkohlio) ambrée (amber, 8% alcohol by volume) and black (10.2%). The monastery produces very little beer, so it can buy only in the monastery, buyers must commit to resell the beer.
7th La Trappe (otherwise – Koningshoeven, Netherlands) – to the monastery town of Tilburg Koningshoeven. In 1999-2005 the monastery was deprived of the right to use the Trappist logo. Constantly produces four types of beer (among them – the only Trappist white beer).
All the monasteries, and organized into an international association of Trappist its production indicates a special logo on authentic trappist product. Trappist beer for the following requirements: must be made beer Trappist monastery in the territory or control of the monks, the brewery, its management and commercial decisions have to belong to the monks, brewing economic objective must be the monastery and its maintenance activities, rather than profit.
Holland produced under four trappist technology is done at the top of the formative and bottles of cellared beers Koningshaven’s trappist monastery. Beer of different strengths – light amber color, fresh fruit and enkel (5.5%) is one of several trappist beers, the monks use on a daily basis and can be found in stores. Other types of beer – a dark, dry and red Dubbele moderate (6.5%), and lighter, bronze-colored spice tripel (8%), and a thick, brownish quadrupel strong (10%), drinking beer before going to bed.
Cf. monastery beer
See. beer

Reklama

Parašykite komentarą

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti / Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti / Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti / Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti / Keisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: