© Turkijos virtuvė

8 Rgp


Tùrkijos virtùvė – tautos, gyvenančios Mažojoje Azijoje ir gretimose žemėse, kalbančios viena tiurkų kalbų, nacionaliniai patiekalai.
Pagrindinės žemės ūkio kryptys – kukurūzų, vaisių auginimas; avininkystė.
Turkų virtuvės savitumą lemia turkų protėvių – klajoklių – kulinarinis palikimas, paįvairintas daugybės tautų, su kuriomis istoriškai jiems teko susidurti, kulinarijos patirtimi. Labai didelę įtaką šios šalies virtuvei padarė dabartinės Turkijos teritorijos senbuviai – armėnai ir egiptiečiai. Turkų virtuvėje įžvelgiama daugelio tautų ir šalių (Irako, Persijos, Damasko, Balkanų kalnų ir Egėjo jūros regiono), priklausiusių Turkų imperijai, virtuvių bruožų.
Turkų virtuvė – viena iš turtingiausių pasaulyje. Tai puikus centrinės Azijos ir Viduržemio jūros regiono virtuvių tradicijų mišinys.
Patiekalai skirstomi į tris pagrindines grupes: miltiniai, mėsos ir daržovių. Turkų virtuvės pagrindą sudaro grūdinės kultūros (ryžiai, kviečiai) ir daržovės. Valgoma daugybė nemėsiškų patiekalų. Mėsa daug kur gali būti tik kaip papildomas ingredientas.
Pirmieji patiekalai – sriuba iš ėriuko mėsos, jogurto sriuba, pupelių ir lęšių sriuba-piurė. Rytinėje šalies dalyje populiariausi produktai – mėsa, sūris, medus, jogurtas, aliejus. Patiekalai gausiai gardinami kalnuose renkamomis aromatinėmis žolelėmis, o ilgais žiemos vakarais geriama šių žolelių arbata. Centrinėje Anatolijoje vis dar gyvos užkariautojų seldžiukų ir sultono Keikubado tradicijos. Čia populiariausias patiekalas – mėsa, kepta tandyroje – specialioje krosnyje, įrengtoje žemėje. Aviena – mėsos patiekalų pagrindinė dalis (pvz., Shish kebab, Doner kebab). Įvairiausi kebabai (pvz., Urfa kebab) – mėgstamiausias pietryčių gyventojų valgis.
Aviena (ėriena) – pagrindinė mėsa visuose valgiaraščiuose. Tai įvairūs kebabai: ėrienos gabaliukai, suverti ant iešmo ir iškepti (Shish kebabas), ėrienos gabaliukai, sudėti ant besisukančio vertikalaus iešmo (Doner kebabas).
Egėjo jūros pakrantėje valgoma ypač daug šviežių jūros gėrybių ir daržovių. Juodosios jūros pakrantės – žvejų kraštas. Čia ruošiama daug įvairių žuvies patiekalų. Žuvis ir jūros gėrybės visada švieži. Žuvies patiekalai: raudonoji kefalė (Barbunya) ar kardžuvė (Kilic Baligi). Riešutai ir razinos, suvynioti į vynmedžių lapus (Dolma), ir baklažanai, prikimšti maltos mėsos (Karniyarik), – taip pat populiarūs patiekalai. Marmuro jūros pakrantės gyventojų maistas – be galo įvairus, o vietiniai restoranai garsėja ėrienos patiekalais.
Jogurtas valgomas keliskart per dieną. Jis vartojamas ir kaip atskiras patiekalas, ir kaip padažas, ir kaip pagardas ar kito patiekalo komponentas. Iš jo gaminamas airanas. Tai puiki priemonė apsinuodijus.
Sūdomos įvairios daržovės ir ančiuviai. Žiemą iš jų ruošiamos salotos. Sūdytos daržovės tiekiamos su įvairiais patiekalais.
Sūris (brinza) – labai įvairus: riebus, sūrus ir t. t. Tai ypač svarbus pusryčių stalo, pyragų ir aštriųjų užkandžių komponentas.
Gaminant patiekalus gausiai naudojamos alyvuogės, įvairių rūšių svogūnai ar jų laiškai.
Baklažanų čia daugiau kaip keturiasdešimt rūšių. Šių daržovių patiekalai ypač populiarūs vasarą.
Turkijoje stengiamasi išsaugoti patiekalo pagrindinio komponento skonį ir aromatą, pavyzdžiui, ruošiant cukinijas dedama nedaug mėtų ir krapų, ruošiant baklažanus – petražolių, o keletas česnako skiltelių šaltoms daržovių sriuboms ir užkandžiams suteikia aštrumo.
Daugiausia užkandžių turkų virtuvėje tiekiama pradedant vakarieniauti. Tai dažniausiai daržovės, paruoštos su alyvų aliejumi (jį galima pavadinti vienu iš svarbiausių nacionalinės virtuvės produktų). Įprastai šie užkandžiai tiekiami šalti. Derlingose Turkijos žemėse auginama daug ir įvairių daržovių, o dėl palankių klimato sąlygų turkai visada gali mėgautis šviežiomis.
Pati populiariausia turkiška užkanda – dolma. Tai vynmedžio lapai, įdaryti riešutais ir razinomis. Ryžių plovas su prieskoniais susukamas į vynuogių lapus arba sudedamas į paprikas ar baklažanus ir verdama. Dar keletas populiarių turkiškų užkandžių: jogurtas su česnaku (Haidari), plonais griežinėliais supjaustytas agurkas su jogurtu (Džadžik), baklažanai, prikimšti maltos mėsos (Kamiyarik). Turkiškai pupelių užkandai pagaminti naudojama nemažai itin populiarių nacionalinės virtuvės produktų: alyvų aliejus, citrinų sultys, pomidorai, pupelės, prieskoniai.
Nacionaliniai užkandžiai ir antrieji patiekalai tiekiami šalti ir karšti. Tai – žuvies kotletai, plovas, įdaryti moliuskai, čeburekai su sūriu (Beurek), avienos šašlykas (Shish Kebab), baklažanų sklindžiai, manų kruopų chalva, įdaryti baklažanai (Imam Bayildi).
Geriamas turkiškas rudas ir šviesus alus, skystas ir labai šaltas jogurtas, vietinis raudonasis ir baltasis vynas, vaisinis (melionų, vyšnių, granatų) vynas, vaisių sultys, arbata, stipri juoda turkiška kava. Nacionalinis gėrimas – boza, sutaisyta iš vandens, cukraus ir labai geros kokybės kvietinių miltų. Populiariausi gėrimai: jogurtinis gėrimas (Ayran), stipri turkiška kava (Turkish mocca). Nacionalinis alkoholinis gėrimas – anyžinė degtinė (Raki), o atskiesta vandeniu, dar vadinama „liūtų pienu“. Rakija geriama su įvairiais užkandžiais, vadinamais meze.
Valgymas – svarbus ritualas Turkijoje. Papročiai reikalauja, kad visi kartu prie stalo susėstų tris kartus per dieną. Pusryčiai (kahvalti) susideda iš duonos, feta sūrio, juodųjų alyvuogių ir arbatos.
Pietūs prasideda visiems šeimos nariams susirinkus ir pradėjus dalintis dienos įspūdžiais prie stalo. Valgiaraštis susideda iš trijų ar daugiau rūšių patiekalų, kurie valgomi su salotomis. Vasarą pietūs pateikiami apie aštuntą valandą vakaro. Artimi giminaičiai, geri draugai arba kaimynai gali prisijungti užsukę į svečius.
Vakarienės meniu priklauso nuo to, ar geriami alkoholiniai gėrimai. Užkandžiai (meze) duodami geriant alkoholį. Pagrindinis patiekalas pateikiamas tik po kelių valandų. Pietūs pradedami sriuba, po to mėsos ar daržovių pagrindinis patiekalas su salotomis. Paskui – alyvuogių aliejaus patiekalai, tokie kaip dolma, po jų patiekiamas desertas ir vaisiai. Kol nurenkami nuo stalo indai ir įrankiai, svečiai palydimi į svetainę gerti arbatos ir turkiškos kavos.

Turkish cuisine – people living in Asia Minor and the adjacent land, speaking a Turkic language, the national dish.
main agricultural areas – corn, fruit, sheep.
Turkish cuisine Turkish identity leads to ancestors – nomad – culinary legacy of many nations to diversify, with which they have historically had to deal, the culinary experience. It is significant that country’s cuisine is made of the current incumbent territory of Turkey – Armenians and Egyptians. Turkish cuisine seen in many nations and countries (Iraq, Persia, Damascus, the Balkan mountains and the Aegean region) that belonged to Turkish empire, cooking characteristics.
Turkish cuisine – one of the richest in the world. This is a great central Asian and Mediterranean cooking traditions blend.
Dishes are divided into three main groups: flour, meat and vegetables. Turkish cuisine is based on cereals (rice, wheat) and vegetables. Eating a lot of meat dishes. Where a lot of meat can be just as an additional ingredient.
First course – a soup of lamb meat, yogurt soup, bean and lentil soup-puree. The eastern part of the country’s most popular products – meat, cheese, honey, yogurt, oil. Delicious dishes large collection of aromatic herbs in the mountains, and the long winter evenings drinking of herbal tea. Central Anatolia is still alive and conquerors of the Seljuk Sultan Ceicubad tradition. This is the most popular dish – meat tandoori roast – in a special furnace equipped ground. Mutton – meat dishes of the main part (eg, shisha kebab, Doner kebab). A wide variety of kebabs (eg, Urfa kebab) – the favorite meal of the population of south-east.
Mutton (lamb) – the main meat of all menus. This variety of kebabs: lamb pieces, strung on a skewer and baked (Shisha kebab), lamb pieces, put on a rotating vertical spit (Doner kebab).
Aegean Sea in particular, eating lots of fresh seafood and vegetables. in the Black Sea coast – the land of fishermen. This wide range of prepared fish dishes. Fish and seafood is always fresh. Fish dishes: red mullet (Barbunya) or swordfish (Kilic Balig). Nuts and raisins, wrapped in vine leaves (Dolma), and eggplant, stuffed with minced meat (Karniyarik) – also are popular dishes. Sea of Marmara coast the population food – an extremely varied and local restaurants famous for its lamb dishes.
Yogurt eat several times a day. It is used as a separate dish, and as a sauce or a seasoning and as a component of another dish. In its production Airan. This is an excellent tool for poisoning.
Brining a variety of vegetables and anchovies. Winters in the prepared salad. Salted vegetables are supplied with a variety of dishes.
Cheese – very diverse, rich, salty, etc. This is especially important breakfast table, cake and snacks Sharp component.
Widely used in cooking olives, onions or various types of messages.
Eggplant here for more than forty species. These vegetable dishes especially popular in summer.
Turkey’s efforts to preserve the basic component of a dish’s taste and aroma, for example, the preparation is added causing little mint and dill, preparing aubergines – parsley, garlic clove and some gazpacho and snacks gives sharpness.
Most snacks Turkish cuisine is available starting supper. This is mostly vegetables, prepared with olive oil (it can be called one of the most important products of national cuisine). Normally, these snacks are supplied sources. Turkey’s fertile lands cultivated by many different vegetables, but due to the favorable climatic conditions, the Turks can always enjoy fresh.
The most popular Turkish snack – Dolma. This vine leaves stuffed with nuts and raisins. Rice pilaf with seasoned twisted in vine leaves or peppers, or adding to the eggplant and boil. A series of popular Turkish snack: yogurt with garlic (Haidari), thinly sliced cucumber with yogurt, eggplant, stuffed with minced meat (Kamiyarik). Turkish snack beans used to produce a number of very popular cuisine products: olive oil, lemon juice, tomatoes, beans, spices.
National snacks and the second courses placed on cold and hot. This is – fish balls, pilaf, stuffed molluscs Chebureki with cheese (Beurek), lamb kebab (kebab shisha), eggplant pancakes, semolina halva, stuffed eggplants (imam Bayildi).
Drinking Turkish and brown ales, and a very cold liquid yogurt, a local red and white wine, fruit (melon, cherry, pomegranate), wine, fruit juice, tea, strong black Turkish coffee. National spirit – God, restored to the water, sugar, and very good quality wheat flour. Most popular drinks: drinking yoghurt (Ayran), a strong Turkish coffee (Turkish Mocca). The national alcoholic drink – anisette (Raki) and dilute with water, also known as the “lion’s milk. Whispering taken with a variety of appetizers known as meze.
Eating – an important ritual in Turkey. Custom requires that all sit down together at the table three times a day. Breakfast (kahvalti) consists of bread, feta cheese, black olives and tea.
Lunch starts the whole family came together and started the day sharing his impressions at the table. Menu consists of three or more types of dishes that are eaten with salad. In summer, dinner on the eighth hour of the evening. Close relatives, good friends or neighbors may join the guests looked into.
Dinner menu depends on whether or drunk alcoholic beverages. Appetizers (meze) given drinking alcohol. main dish is only a few hours. Lunch begins soup, then meat and vegetable main dish with salad. Then – the olive oil in dishes such as Dolma, after they served dessert and fruit. While harvesting from a table utensils and tools, escorted guests to the site to drink tea and Turkish coffee.

Reklama

Parašykite komentarą

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: