© Vyno rūgštis/Tartaric acid

9 Rgp

Vỹno rūgštìs – natūrali rūgštis. Tai kristalinė medžiaga, gerai tirpstanti vandenyje ir etilo alkoholyje.
Vyno rūgštis ir jos natrio, kalio druskos (E 334-E 337) – rūgštingumą reguliuojančios, izoliuojančios medžiagos, antioksidantai, stabilizatoriai. Vartojama mėsos gaminiams, vaisių gaminiams, daržovių gaminiams, cukraus gaminiams, alkoholiniams gėrimams, vaisvandenių gamyboje, konditerijoje, desertinių koncentratų milteliams, gėrimų koncentratų milteliams.
Produktas yra naudojamas vyne, gėrimų ir maisto prieduose ir daugelyje kitų produktų. Produktas gali būti gaunamas iš šalutinių vyno gamybos produktų arba cheminės sintezės būdu iš naftos chemijos junginių.
Vyno rūgšties molekulė yra chiralinė, t. y. ji gali būti įvairių geometrinių konfigūracijų. L-(+) ir D-(-) rūšys (toliau atitinkamai L ir D vyno rūgštis), kurių molekulės yra viena kitos veidrodinis atspindys, ypač svarbios. Šios vyno rūgšties rūšys yra išskirtos tokiuose plačiai naudojamuose pramoninės informacijos šaltiniuose, kaip Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos (angl. santrumpa CAS) sudarytame sąraše ir Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąraše (angl. santrumpa EINECS). Vieną nuo kitos jas galima lengvai atskirti atlikus bandymą, kuriuo matuojama poliarizuotosios šviesos rotacija. Naudojant L vyno rūgštį, rotacijos kryptis teigiama, o D – neigiama.
Gamtinės kilmės yra L vyno rūgštis, o D vyno rūgštis nėra gamtinės kilmės, ir ją galima gauti tik cheminės sintezės būdu. D vyno rūgštis nepripažįstama kaip maisto priedas, tačiau ji naudojama farmacijos pramonėje.
D vyno rūgšties kaina yra 4 ar 5 kartus didesnė nei kitų vyno rūgšties rūšių, ir ją lemia kitoks gamybos procesas. Dėl didesnės kainos D vyno rūgšties rinka yra apribota. Dėl taikymo skirtumų ir kainų D vyno rūgštis užima mažiau kaip 1 % visos vyno rūgšties rinkos. D vyno rūgštis savo fizinėmis ir cheminėmis savybėmis labai skiriasi nuo Europos Bendrijos pramonės gaminamos L vyno rūgšties.
Žr. maĩsto priẽdas

Tartaric acid – a natural acid. This is a crystalline solid, well-soluble in water and ethyl alcohol.
Tartaric acid and its sodium, potassium salts (E 334-E 337) – acidity regulator, insulating materials, antioxidants, stabilizers. Current meat products, fruit products, vegetable products, sugar products, alcoholic beverages, soft drinks production, confectionery, dessert powder concentrates, beverage concentrates, powder.
The product is used in wine, beverage and food additives and many other products. The product can be obtained from wine by-products or chemical synthesis from petrochemical compounds.
Tartaric acid molecule is chiral, ie Y. It may be of different geometric configurations. L-(+) and D-(-) species (hereafter referred to as D and L tartaric acid), whose molecules are mirror images of each other, particularly important. These types of tartaric acid is isolated in such widely used for industrial sources of information as the Chemical Abstracts Service (CAS acronym) and the list drawn up by the European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS called abbreviation). One after another they can be easily separated after the experiment to measure the rotation of polarized light. The use of L-tartaric acid, the rotation axis positive and D – negative.
Natural origin of L-tartaric acid, tartaric acid and D are not of natural origin, and it can only be obtained by chemical synthesis. D tartaric acid is not recognized as a food additive, but it is used in the pharmaceutical industry.
D tartaric acid in the price of 4 or 5 times higher than for other types of tartaric acid, and it leads to a different manufacturing process. The higher prices for D tartaric acid in the market is limited. The differences in the prices of D and tartaric acid is less than 1% of tartaric acid in the market. D tartaric acid in their physical and chemical properties very different from the industrial production of the L-tartaric acid.
See . Additive

Reklama

Parašykite komentarą

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti / Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti / Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti / Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti / Keisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: