© Starka/Starka

17 Rgs

Stárka (1) [žodžio etimologija ginčytina] – iš Lietuvos kilęs 30-50 proc. spiritinis gėrimas.
Starkos istorija siejama su degtinės gamybos pradžia Lietuvoje, t.y. XIV-XV a., kai siekiant pagerinti degtinės skonį ji buvo išlaikoma (brandinama) ąžuolinėse statinėse. Starkos gamyba Lietuvoje suklestėjo XIX amžiuje, kai ruginę degtinę pakeitė pigi, varoma iš bulvių ir pan. Orientuodamiesi į aukštesnės kokybės pageidaujančius pirkėjus, tradicinius gamybos metodus praktikavę bravorai ruginę degtinę ėmė dažniau pardavinėti tik subrandintą. Iki XX a. vidurio starka buvo vienas populiariausių alkoholinių gėrimų Lietuvoje. Po Antrojo pasaulinio karo, Tarybų Sąjungai okupavus Lietuvą, brandintos starkos atsargos buvo sunaikintos, dauguma starką gaminusių nedidelių gamyklų buvo uždarytos, o vieninteliu starkos pavadinimu platinamu gėrimu tapo „Stumbro“ gamykloje gaminama lapų trauktinė.
Gaminama iš dvigubo ar trigubo varymo (nerektifikuoto) rugių spirito (samanės), išlaikant ąžuolinėse statinėse, į kurias kartais įberiamas nedidelis kiekis obelų lapų ir liepžiedžių. Skoniui pagerinti kartais naudojamos ąžuolinės statinės, netekusios taninų, t.y. jau naudotos vynui, alui ar konjakui brandinti.
Dabar kelios Lietuvos gamyklos gamina obelų, beržų ir pan. lapų trauktines, kurios platinamos starkos pavadinimu, tačiau tokie gėrimai nėra priskirtini tikrosioms, tradicinėms starkoms, kadangi yra gaminami iš rektifikuoto spirito, nėra brandinami. Tradicinės starkos skoniui imituoti į tokius gėrimus maišomas vynas, brendis, koncentruoti beržų, ąžuolų ir obelų lapų antpilai ir pan. Kelias tradicinių starkų rūšis gamina Lenkijos gamyklos (žinomesnės rūšys – 10 ar daugiau metų brandintos „Starka Jubileuszowa“, „Starka Piastowska“, „Starka Patria“). Rusijoje, Latvijoje starkos pavadinimas naudojamas nekokybiškiems antpilams. Artimas tradicinėms starkoms gėrimas yra „Ąžuolinė samanė“, gaminama „Alitos“ gamykloje, tačiau dėl sukompromituoto starkos prekinio pavadinimo, su starkomis ji dažniausiai nesiejama. Namuose tikra tradicinė starka gana dažnai gaminama iš samanės, ją kelerius ar kelioliką metų išlaikant ąžuolo statinėse.
Žr. alkohòliniai gėrimai dgs., degtìnė (2), trauktìnė (2)

Starka [questionable etymology of the word] – comes from Lithuania 30-50 percent. spirit.
Zander history associated with grain production start in Lithuania, ie XIV-XV centuries, when in order to improve the taste of vodka, it has been maintained (matured) in oak barrels. Zander production flourished Lithuania nineteenth century, when the rye vodka on the cheap by, driven by the potato and the like. Orientated to a higher quality of willing buyers, the traditional production methods practiced breweries rye vodka on the market only became more mature. Until the twentieth century Mid starka was one of the most popular alcoholic beverages in Lithuania. After the Second World War, the Soviet Union occupied Lithuania, matured perch stocks were destroyed, starka produced for many small factories were closed down and perch on a single drink was distributed entitled “Stumbras“ plant produced leaves bitter.
Manufactured from double or triple the propulsion (an unrectified) rye spirits (mosses), keeping in oak barrels, which is sometimes a small amount of disseminated apple leaves and lime buds. Sometimes used to improve the taste of oak barrels, has lost its tannins, which already used for wine, beer or cognac matured.
Now, several Lithuanian factories produce apple trees, birch and so on. leaves of brandy, which spread the name of Pike, but these drinks are not attributable to the real, traditional perch, as they are produced from neutral spirits, not matured. The traditional taste of perch to simulate such mixed drinks wine, brandy, concentrated birch, oak and apple tree leaves, etc. Cordials. Several traditional types of pikeperch production plant in Poland (the visibility of species – 10 years old or more matured “Starka Jubileuszowe“, “Starka Piastowska“, “Starka Patria“). Russia, Latvia, Pike used the name of poor quality Cordials. Close to Pike traditional drink is “Fistulina bumblebee,“ produced by “Alita“ plant, but compromised on the Pike brand name, with the perch, it usually is not linked. At home, a traditional starka quite often made of moss, it is a few or several years of maintaining oak barrels.
See. bitter, liquor, vodka

Reklama

Parašykite komentarą

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: