© Kūčių valgiai-Christmas Eve meals

4 Gru

Pasigamink patiekalą KŪČIA-Make a meal Christmas Eve.doc (atsisiųsti-download)


Kūčių valgiai dgs. – Kalėdų išvakarių dienos valgiai.
Kūčios – tai pasninkas (susilaikymas nuo kai kurių valgių, be mėsos, pieno ir kiaušinių) 12 valgių, tikėjimas, kad pavyks išgirsti žmogaus balsu prakalbusius gyvulius, burtai. Kūčių papročiai, apeigos ir ritualai gyvi tik senolių atmintyje. 12 patiekalų – duoklė visiems praėjusių metų mėnesiams. Laikantis senolių papročių, prie stalo sėdama ne anksčiau nei užteka Vakarė žvaigždė, o iki tol sausas pasninkas (dar vadinamas juodu) – savotiškas skolų grąžinimo, susitaikymo ritualas, kai nieko nevalgoma.
Svarbiausi patiekalai ant stalo: Kūčia (ją dabar pakeitė kūčiukai), spanguolių ar avižų kisielius (svarbus apeiginis valgis), aguonpienis, silkė ir žuvis. Ant žemaičių stalo būtinai dedama svogūnienė, dzūkų – džiovintų baravykų sriuba.
Vienas iš ankstyviausių šaltinių, paminėjusių Kūčias, yra vadinamoji Volfenbuitelio „Postilė“ – prieš 1573 m. sudarytas lietuviškų pamokslų rinkinys, XIX a. pabaigoje surastas Vokietijos Volfenbuitelio miesto bibliotekoje. Čia ir paminėti lietuviai, būrę „su kūčiomis“ dar XVII a. kaip auką išsimelsti sėkmės gyvulių ūkiui. Minėtini kviečiai ir žirniai, kurie buvo svarbi Kūčių sudėtinė dalis.
Senovėje, esą, būdavę iš viso devyni patiekalai analogiškai Mėnulio kalendoriaus devyniadienei savaitei. Valgydavo avižinio kisieliaus, obuolių, žuvies (silkės), grybų, saldžios džiovintų vaisių sriubos. Vėlesniais laikais per Kūčias būdavę jau dvylika patiekalų, turint omenyje dvylika metų mėnesių.
Daugelis vaisių ir daržovių, maisto produktų ir valgių ką nors simbolizuodavo, pavyzdžiui, obuoliai – Rojaus medį, Adomo ir Ievos išvarymą iš rojaus, nuodėmės atėjimą į pasaulį. Todėl po kalėdaičio kai kur valgomas obuolys. Žirniai simbolizuoja pirmąjį žmonių išvarymą iš Rojaus, Adomo ašaras, kviečiai – skalsos, medus – šviesos ir sveikatos simboliai. Žuvis ir silkė – pasninko valgis – primena Dievo stebuklą prie Samareto – Simono tinklų pripildymą, minios žmonių pamaitinimą dviem žuvimis ir penkiais kepaliukais duonos. Žuvies galva simbolizuoja Kristaus kankinimo įrankius. Spanguolės apsaugo nuo priešų – kad nesugautų ir nesutrintų. Duona ir pyragas – stiprybės, proto, susivaldymo, ištikimybės, gerumo, nuolankumo simbolis.
Šiandieninis Kalėdaitis – pašventinta „plotkelė“, gaunama bažnyčioje. Tai šeimos santarvės duonos simbolinis pakaitalas.
Prie Kūčių stalo iki XX a. vidurio šeima rinkdavosi danguje pasirodžius Vakarinei žvaigždei. Tai buvo būdinga Vidurio ir Rytų Lietuvoje. Buvo aiškinama, kad Vakarinė žvaigždė rodė kelią išminčiams ir piemenėliams į Betliejaus tvartelį, kur gimė kūdikėlis Jėzus, arba teigiama, jog šiai žvaigždei patekėjus susirenka protėvių vėlės.
Per Kūčių vakarienę dalindavosi kalėdaičiais: dažniausiai atsilauždavo pradedant vyriausiu šeimoje žmogumi ir baigiant jauniausiu. Pagal tradiciją buvo patiekiama devyni arba dvylika Kūčių valgių, apibarstytų kalėdaičių trupiniais. Kai kalėdaitis suvalgytas, motina šeimą kviesdavo valgyti tai, ką Dievulis davė. Tai iš ankštinių (žirniai, pupos) ir grūdų (avižos, kviečiai, rugiai), aguonų, kanapių ir jų produktų, silkių, įvairių žuvų (vietos vandenų), miško gėrybių (grybų, spanguolių), daržovių (bulvių, burokėlių, kopūstų, morkų), medaus ir cukraus pagaminti valgiai. Aguonos – būtina sudėtinė Kūčių vakarienės dalis.
Visoje Lietuvoje (iš dalies ir dabar) būdingi Kūčių valgiai buvo kūčiukai, aguonpienis, silkė, žuvis, grybų patiekalai, avižinis ir spanguolių kisielius, žirniai, kviečiai. Rytų Lietuvai būdingesni kviečiai, miešimas, žemaičiams – kanapių valgiai, spirginė, sriubalynė, šutintos bulvės, dzūkams – grybų sriubos, grikinių miltų patiekalai, suvalkiečiams – žirniai, obuoliai.
Pastovios patiekalų valgymo eilės nebuvo; dažniausiai pradėdavo sūriais (silkių, žuvų, grybų) ir šiltais patiekalais: žuvimis, grybų pyragėliais, “cibuline”.
Stalą dengdavo balta linine staltiese, paprastai po vakarienės stalo nenukraustydavo, palikdavo vėlėms.
Populiariausi Kūčių valgiai nuo senolių laikų visoje Lietuvoje buvo spirgynė, gaminama iš pupelių, svogūno, silkės ar kitos sūdytos žuvies, aliejaus, pomidorų padažo; burokėlių mišrainė – iš burokėlių, obuolių, silkės, krienų, aliejaus, cukraus, druskos, krapų; morkų ir obuolių mišrainė – iš morkų, obuolių, aliejaus, cukraus ir druskos, susmulkintų riešutų; bulvių mišrainė – iš virtų bulvių, sūdytų ar marinuotų grybų, silkės, svogūno, aliejaus, aštraus pomidorų padažo; barščiai su ausytėmis – iš burokėlių, svogūno, petražolių šaknelių, morkos, saliero, džiovintų grybų, cukraus, lauro lapelio, pipirų, citrinos rūgšties ar vitamino C, druskos, vandens.
Svarbiausia tai, kad per Kūčias pasninkaujama, t. y. nevalgoma mėsos ir nevartojama riebalų.
Dabar taip pat ant Kūčių stalo patiekiama dvylika patiekalų: virti žirniai, pupos ir kviečiai, grybai ir obuoliai, spirgynė iš sugrūstų su svogūnais, pipirais ir druska, kanapių, pyragėliai su aliejuje keptu grybų įdaru. Čia dera ir žuvys: lydeka, karosas ar silkės, dažniausiai kepti, avižinis kisielius iš padaigintų maltų avižų, spanguolių kisielius, aguonų pienas (medumi ar cukrumi pasaldintas vanduo, kuriuo užpilamos trintos aguonos, vadinamas „miešimas“, ir su kuriuo valgoma tiktai Kūčioms kepami maži kvietinės neraugintos tešlos džiūvėsėliai, vadinamieji „sližikai“ (prėskučiai).
Senesnės šeimininkės ir šiandien valgo Kūčioms šaltų barščių išraugintų burokėlių, kuriuos pagardina baravykais, svogūnais, pipirais ir silkių gabalėliais.
Iš viso Lietuvoje suskaičiuota daugiau kaip 100 Kūčių valgių arba jų variantų. Visi jie pasninkiniai – gaminami be riebalų arba tik su aliejumi.
Per Kūčias tiekiami aguonų, kanapių ir sėmenų patiekalai: aguonpienis, kanapių pienas, kanapių druska, kanapių aliejus, sėmenų aliejus, sėmenų druska. Iš grūdų – kviečiai, žirniai, pupelės, grūdų mišinys (šiupinys), kisielių – avižų kisielius, avižų „žiūrė“ (avižinis kisielius ir maži kukulaičiai iš pikliuotų miltų), spanguolių kisielius, vaisių kisielius, iš gėrimų duodamas kompotas, apynių gira, ramunėlių arbata, saldė. Tinka šalti ir karšti grybai, grybų maltinukai.
Svarbiausi duonos ir pyrago patiekalai: kalėdinė duona, ragaišis, pyragai, kūčiukai (žinomi 25 pavadinimai), papločiai (laužtinukai, macai ir kt.), medaus kukulaičiai, paukštukai, pyragėliai. Labai dera virtinukai (auselės, koldūniukai), žuvys (sūdytos silkės, keptos silkės), sriubos (grybų sriubos, barščiai, rasalas, bulvių, daržovių, kviečių sriubos, ruginių miltų rauge virtų džiovintų grybų sriuba (vadinama polianka).
Stalas serviruojamas gražiausiais indais, ir būtinai padedama lėkštutė su įrankiais tais metais mirusiam šeimos nariui. Ant stalo statomos žvakidės su žvakutėmis, puošiama eglutė ar šaka.
Žr. kalėdáitis (1)

Christmas Eve meals – Christmas Eve meals of the day.
Christmas Eve – is a fast (abstinence from certain dishes without meat, milk and eggs), 12 meals, the belief that you can hear a man’s voice speaking of animals, lots. Christmas customs, rites and rituals of the ancestors live only in memory. 12 dishes – a tribute to all of the previous month of the year. In accordance with the customs of his ancestors, is now boarding at the table no earlier than require only a star of the evening, and then dry up fast (also known as black) – a kind of debt, reconciliation ritual, where none is consumed.
The main dishes on the table: Christmas Eve (by now it celebrated cake), cranberry jelly and oat (an important ritual meal), poppy milk, herring and fish. On the table be sure to put Samogitians onion soup, Dzukian – dried mushroom soup.
One of the earliest sources, mentioned at Christmas Eve is called Volfenbuitelio “Postilla“ – before 1573 Lithuanian sermons composed a collection of nineteenth century German Volfenbuitel’s found at the end of the city library. Here, mention the Lithuanians, sails “with Eve“ for another century as a sacrifice to prayer to have success in animal agriculture. Mention wheat and peas, which was an important part of Christmas Eve.
In ancient times there had been a total of nine dishes similar to the nine-day lunar calendar week. Ate oatmeal pap, apples, fish (herring), mushrooms, sweet dried fruit soups. In later times, was a Christmas Eve meal for twelve, with a view to twelve months of the year.
Many fruits and vegetables, food products and dishes represent something, such as apples – the tree of Paradise, Adam and Eve’s expulsion from paradise, the coming of sin into the world. Therefore, after which the wafers eaten apple. Peas represents the first human expulsion from Paradise, Adam’s tears, and wheat – abundance, honey – light and health indicators. Fish and herring – fast food – a reminder of God’s miracle to Samareto – Simon networks fill, when crowds of people were fed two fish and five loaves of bread. Fish head symbol of Christ’s torture tools. Cranberries prevent the enemy – and has not been reduced to zero. Bread – strength, intelligence, self-control, faithfulness, kindness, humility, character.
Today celebrated cake – sanctified “traditional Christmas“ coming in the church. This is symbolic of family unity bread substitute.
At the supper table before the twentieth century middle of the family would gather in the sky the appearance of Venus. This was typical of central and eastern Lithuania. It was explained that the Evening Star showed the way for shepherds and wise men to Bethlehem in a stable where baby Jesus was born, or claiming that this star rose gather ancestral ghosts.
During the Christmas Eve dinner dalindavosi wafers: mostly from scrap oldest person in the family and ending with the youngest. According to tradition, was serving nine or twelve Christmas dishes, wafers covered with crumbs. When eaten, the mother to invite the family to eat it, what god has given. It is a legume (peas, beans) and grain (oats, wheat, rye), poppy, cannabis and its products, herring, various fish (local waters), forest products (mushrooms, cranberries) and vegetables (potatoes, beets, cabbage, carrots), honey and sugar made meals. Poppy – a necessary component of the Christmas Eve dinner.
Throughout Lithuania (partly present) was characterized on Christmas Eve Roasts meals, eaten with poppy seed milk, poppy milk, herring, fish, mushroom dishes, oatmeal and cranberry jelly, peas, wheat. Eastern Lithuania typical wheat, sweetened water, Samogitians – hemp food, greaves, soups, steamed potatoes, Dzukians – mushroom soup Buckwheat flour meals, Suvalkians – peas, apples.
Constant eating meals were not order the most commonly started in cheese (herring, fish, fungi) and warm dishes: fish, mushrooms, pastries.
Table with a white linen cloth covers, usually after dinner-table meals to leave the ghosts.
Our favorite Christmas dishes since the times of his ancestors in Lithuania was greaves produced from beans, onion, salted herring or other fish, vegetable oil, tomato sauce, red beet salad – the beetroot, apples, herring, horseradish, oil, sugar, salt, dill, and carrot apple salad – from carrots, apples, vegetable oil, sugar, salt, chopped nuts, potato salad – from boiled potatoes, salted or pickled mushrooms, herring, onion, oil, spicy tomato sauce, a soup with ears – from the beets, onion, parsley root, carrots, celery, dried mushrooms, sugar, bay leaf, pepper, citric acid or vitamin C, salt and water.
Most importantly, during the Christmas Eve fast, so do not use non-edible meat and fat.
It is now also served on the supper table dvylika dishes cooked peas, beans, wheat, mushrooms and apples, remove cracklings and onions, pepper and salt, hemp oil, baked cakes with mushroom filling. Here is consistent and fish: pike, carp and herring, usually fried, oatmeal pap sprouted from the ground oats, cranberry jelly, poppy seed milk (sweetened with honey or sugar water, grated Pour the poppy seeds, known as ‘sweet water’, and only eaten by Eve baked unleavened wheat dough small toasts, the so-called Christmas Roasts, eaten with poppy seed milk.
Older housewives and teens today are eating cold soup splitting of beets, mushrooms that flavor, onions, peppers and chunks of herring.
Total Lithuania counted more than 100 meals on Christmas or their variants. All of them are meager – made without fat or oil only.
During the Christmas Eve placed poppies, hemp and linseed meal: poppy milk, hemp milk, hemp salt, hemp oil, linseed oil, linseed oil with salt. Of grain – wheat, peas, beans, corn mix (medley), jelly – jelly oats, oat “jury“ (oat Kiselev, and small balls of flour), cranberry jelly, fruit jelly, fruit compote is given drinks, kvass hops, chamomile tea sweet. Suitable for hot and cold mushrooms, mushroom croquettes.
The most important meal of bread and cake: a Christmas bread, whole, cakes, Christmas Roasts, eaten with poppy seed milk (25 well-known names), cakes (brittle cookies, matzo and other), Honey balls, pies. Very consistent dumplings (ears, meat dumplings), fish (salted herring, fried herring), soups (mushroom soup, borsch, ink, potatoes, vegetables, soup, wheat, rye flour starter of cooked dried mushroom soup (called Polianka).
Table is set with beautiful dishes and cup with the assistance necessary tools in the deceased family member. Construction of candlesticks on the table with candles, decorated tree or branch.
See. celebrated cake

Vienas atsakymas į “© Kūčių valgiai-Christmas Eve meals”

  1. Vitalija Pauraziene 2011/12/21 09:40 #

    Gal galite paaiškinti, kaip i Šv. Kūčių valgių sąrašą pateko balta rusiška mišrainė su majonezu?

Parašykite komentarą

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

%d bloggers like this: