Archyvas | © Alus RSS feed for this section

Tarptautinė aludarių diena

17 Lie

Tarptautinė aludarių diena

Mintis švęsti Tarptautinę aludarių dieną (07-18) kilo JAV žurnalistui Jay Brooks, kuris rašė apie alų. Pasigavęs jo idėją žurnalas „Beer & Brewer Magazine“ šia proga pradėjo rinkti geriausią vietos aludarį.

Aludarių dienai minėti buvo pasirinkta liepos 18-oji – šv. Arnoldo vardadienis, nes šis šventasis kai kuriuose bažnyčios raštuose minimas kaip aludarių globėjas. Beje, alaus globėjais laikoma ir daugiau šventųjų: šv.Matas, šv.Augustinas iš Hipo, šv.Lukas gydytojas, šv.Armandas ir net šv.Nikolas (Kalėdų Senelis), mat jie prieš tapdami apaštalais buvo smuklininkai.

Šią dieną, be abejo, geriausia būtų atšvęsti su tikrais aludariais, gaminančiais šviežią gyvą alų. Surengti varžybas, išrinkti geriausią alaus gamintoją. Vyrams, mėgstantiems alų, tai gali būti tiesiog dar viena proga išgerti alaus.

Alus – vienas seniausių alkoholinių gėrimų. Jis gaminamas rauginant mieles ir miežius arba kviečius (kartais ryžius). Išgauti geresniam skoniui naudojami papildomi prieskoniai – apyniai, medus, kartais net uogos ir vaisiai. Alaus stiprumas – 2,5-12% alkoholio tūrio.

Daugiau skaitykite kategorijose Alus, Pasaulio alus

© 3Karamelė/3Caramel

26 Rgs

3 Karamèlė (2) [pranc. caramel] – degintas salyklas alui daryti.
Žr. alùs (4)

3 Caramel [French. caramel] – burned malt beer to do so.
See. beer

© Sveiki atvykę/Welcome

13 Rgp

Maistologija

Pirmą kartą Lietuvoje išdrįsome sukurti visuomeninio maitinimo terminologijos enciklopediją, kurios Lietuvoje nebūta ir nėra. Čia abėcėlės tvarka rasite maistologijos terminus. Turime beveik 15000 tūkstančių maisto terminų, kurie tobulinami, rašomi ir pateikiami vaizdžiai. Kaip naudotis? Tiesiog paprastai. Jūs ateinate, skaitote, įvertinate, rašote komentarą, tačiau negalite be autoriaus leidimo šia medžiaga naudotis, ją skelbti viešai, nes turite gauti autorines teises.

Internete daug kalbų apie maistą, pilna receptų ir receptūrų, tačiau enciklopedijos Lietuvoje nerasite niekur. Todėl 15 metų patirtis leidžia teigti, kad kiek naudinga pateikta medžiaga, spręsti Jums.
Enciklopedija skirta maistininkams ir šio amato specialistams.
Įspėjame, kad internete yra sukčių, kurie naudojasi ir perima informaciją, nelegaliai ją skelbia, kopijuoja. Naudojant medžiagą būtina nurodyti šaltinį: http://www.maistologija.wordpress.com

Maistologija

For the first time in Lithuania, had the courage to create an encyclopedia of catering terminology that Lithuania would not and does not exist. Here you will find alphabetical food encyclopedia terms. We have nearly 15,000 thousands of food terms, which are developed, written and presented graphically. How do I use? Just normal. You have come to, read, evaluate, write a comment, but not without the permission of the author of this material to use, it is publicly known, because you have to get copyrights.

Internet much talk about food, full of recipes and recipe, but you will not find anywhere encyclopedia Lithuania. Consequently, the 15-year experience suggests that how useful will the materials will be up to you.
Encyclopedia for the rebels and the craft professionals, who may seek further information provided to broaden their horizons.
Wordpress.com appreciation of the team that gave access to their services. Advised that online fraudsters are using the information and take over illegally to publish, copy.  Using the material necessary to indicate the source: http://www.maistologija.wordpress.com

© Grūdas/Grain

11 Rgp

Grūdas (3) – varpinių ir kitų augalų sėkla.
Javo grūdą (žiūrint iš vidaus į išorę) sudaro endospermas, daigas, aleurono sluoksnis ir viršutinis sluoksnis.
Endosperme yra palyginti didelių ląstelių, kurias visas užpildo krakmolo grūdeliai, o pastaruosius dengia baltymo sluoksnis. Javo daigui endospermas yra nepaprastai vertingas energijos šaltinis.
Daigas sudaro 2-5 proc. grūdo masės. Jo ląstelėse ypač daug baltymų ir riebalų. Daigo riebalai yra labai stabilios cheminės struktūros, todėl jie negenda. Tačiau grūdus sumalus ar išėmus daigą iš grūdo, riebalai (kuriuos galima išspausti ir gauti aliejų) palyginti greitai apkarsta. Todėl rupaus malimo miltus su sėlenomis visuomet reikia pirkti šviežius arba patiems susimalti.
Aleurono sluoksnyje daug baltymų, ypač daug aliejinių riebalų. Aleurono sluoksnis tarytum odelė dengia endospermą ir daigą. Šiam sluoksniui taip pat tenka svarbi išdygusio daigo maitinimo funkcija.
Viršutiniai grūdo sluoksniai sudaro apie 15 proc. grūdo svorio – tai keli kietos suragėjusios luobelės sluoksniai. Jie sudaryti iš baltymų, riebalų, mineralinių medžiagų ir vitaminų. Be to, juose ypač daug skaidulinių medžiagų. Šių sluoksnių funkcija – apsaugoti javo grūdą nuo sužeidimų.
Daugelio rūšių avižų ir miežių grūdus papildomai dar dengia kieti pelai, be to, ant jų būna plaukelių formos akuotų. Pelai dažniausiai atskiriami malant grūdus. Smulkiai sumalti pelai vartojami kaip valgomosios sėlenos.
Grūduose yra labai daug krakmolo. Šis angliavandenis labai vertingas, nes jis žmogaus organizme palyginti labai negreitai suskaidomas į jo sudedamąsias dalis (cukrus). Taip organizme visą laiką palaikoma pastovi gliukozės koncentracija, žmogui ilgai neišnyksta sotumo jausmas.
Nors javų grūduose yra palyginti nedaug riebalų, tačiau tai daugiausia labai vertingos ir nepakeičiamos polinesočiosios riebalų rūgštys.
Vertingame javų grūdų baltyme beveik nėra purinų (kurių užvalgius gali padidėti šlapimo rūgšties koncentracija kraujyje ir žmogų gali ištikti podagros priepuolis).
Iš mineralinių medžiagų svarbiausi yra kalcis ir geležis. Svarbiausi mikroelementai: manganas ir selenas. Be to, grūduose yra daug B grupės vitaminų (pvz., tiamino, riboflavino ir niacino).
Grūdai turtingi ląstelienos, kuri reguliuoja cholesterolio ir angliavandenių apykaitą, gerina storosios žarnos veiklą. Neleidžia užkietėti viduriams ir saugo nuo vėžio. Grūduose nemažai vertingų augalinių baltymų, kurie ypač svarbūs raumenims.
Iš brinkytų vandenyje ir sudaigintų, sudygusių javų grūdų daigų galima paruošti daug gardžių salotų, įmaišyti jų į įvairius daržovių patiekalus. Tačiau dažniausiai javų grūdai rupiai arba smulkiai malami į miltus ir vartojami įvairiems patiekalams ruošti. Duonos ir pyrago gaminiams labiau tinka aukščiausiosios rūšies miltsios rūšies milt geresni už kitus javus, nes jų grūduose gausu labai tąsios baltyminės medžiagos glitino.Todėl kvietinė tešla gerai iškyla ir iš rūgščiai užraugtos tešlos iškepta kvietinė duona yra puri ir akyta. Tokia duona geriau virškinama ir naudingesnė. Iš kvietinių miltų gaminami makaronai, lakštiniai ir įvairūs konditerijos gaminiai. Iš kviečių grūdų varomas labai geras spiritas, gaminamas krakmolas.
Žr. grūdaĩ dgs. (3)

Grain – grasses and other plants.
Java grain (as seen from inside to outside) of the endosperm, seed, aleurono layer and upper layer.
Endosperm cells are relatively large, all of which fill the starch grains, while the last covers a layer of protein. Java Thinketh endosperm is extremely valuable source of energy.
The plants account for 2-5 percent. grain weight. Its cells, especially high protein and fat. Daigo fats are very stable chemical structure, so they do not deteriorate. However, grain milling, or removing the spear of grain, fat (you can squeeze and get oil) rancid relatively quickly. Therefore, coarse grinding flour with bran is always necessary to buy a fresh or susimalti themselves.
Aleurono layer rich in protein, especially a lot of fat oil. Aleurono like a layer of skin covers and endosperm of germs. This layer also plays an important shoot išdygusio power function.
The upper layers of the grain is about 15 percent. grain weight – a few horny in texture, hard coat layer. They consist of proteins, fats, minerals and vitamins. In addition, they are particularly high in fiber. These layers of function – to protect the grain from Java injuries.
Many species of oats and barley, cover an additional solid husks, in addition, their hair is shaped beard. Usually separated by grinding the husks of grain. Finely ground husks are used as edible bran.
Cereals are very high starch content. This carbohydrate is very valuable, because it is the human body is relatively far from broken into its components (sugar). It is the body at all times maintained at a constant glucose concentration, a man long extinguished sense of satiety.
Although the cereal grain is relatively low in fat, but this is mostly a very valuable and irreplaceable polyunsaturated fatty acids.
Valuable cereal protein is almost purine (having received nourishment which can increase uric acid levels in the blood and the man may suffer gout attack).
In the most important minerals are calcium and iron. Essential trace elements: manganese and selenium. In addition, the grain is a lot of group B vitamins (eg thiamine, riboflavin and niacin).
Grains rich in fiber, which regulates cholesterol and carbohydrate metabolism, improves colorectal operations. Prevents constipated and protects against cancer. Cereals number of valuable plant proteins that are essential for muscle.
In macerated water and green malt, sprouted cereal plants can be prepared in many delicious salads, mixed into a variety of vegetable dishes. But mostly grain is ground finely or coarsely ground into flour and used to prepare various dishes. Bread and bakery products more suitable for the highest type of flour, which are better than any other cereal grains because of their rich protein highly viscous material glitin. Therefore, there is a good wheat dough and baked pasta acid Tanned The wheat bread is spongy and friable. This bread more digestible and useful. Made from wheat flour noodles, noodles and a variety of confectionery. Wheat grain is very driven by good spirits, made of starch.
See. grains

© Grūdai/Grains

11 Rgp


Grūdaĩ dgs. (3) – pagrindinis žemės ūkio produktas. Tai rugiai, kviečiai, miežiai, avižos, kukurūzai, ryžiai, soros, grikiai. Jie tiesiogiai maistui nevartojami, tačiau iš jų gaminami perdirbti produktai: kruopos ir miltai, taip pat iš ankštinių daržovių (žirnių, sojos, lęšių, pupelių ir t.t.).
Visi grūdai turi tų pačių sudėtinių medžiagų, tik skiriasi jų kiekiai ir forma. Pavyzdžiui, baltymų daugiausia kviečiuose, mažiausia – ryžiuose, krakmolo daugiausia kukurūzuose, mažiausia – avižose, tačiau jose daugiausia ląstelienos. Vitaminų daugiausia gemale – B grupės, o mineralinių medžiagų – fosforo, kalio, magnio.
Grūdų perdirbimo produktai:
1. Miltai (kvietiniai ir ruginiai (pagrindiniai), miežiniai, sojos, kukurūzų (antriniai), avižiniai, grikių, ryžių, žirnių (specialieji)).
2. Kruopos (sveiki, skaldyti, įvairiai apdoroti grūdai ir ankštinių daržovių sėklos, dribsniai).
3. Makaronai (pagal formą ir ilgį).
4. Duonos ir pyrago gaminiai.
Miltų paskirtis – duonai kepti, makaronams, konditerijai ir t.t. Miltų asortimentas:
– kvietiniai: kruopmilčiai arba ekstra, sudaryti iš vienodų smulkių kruopelyčių, yra kreminiai su gelsvu atspalviu;
– aukščiausios rūšies: balti arba balti su kreminiu atspalviu milteliai;
– pirmos rūšies: balti arba balti su gelsvu atspalviu smulkūs, nevienodi milteliai (juose yra 3-4 % luobelių priemaišų);
– antros rūšies: balti su pilkšvu atspalviu nevienodi milteliai (juose yra iki 8-10 % luobelių priemaišų);
– šveistinai: gelsvi su pilkšvu, miltų dalelės stambokos, nevienodo dydžio (yra iki 30 % luobelių priemaišų);
– ruginiai (sijoti): smulkiai malti (iki 3 % luobelių priemaišų);
– ruginiai (pasijoti): stambesnės dalelės, su pilkšvu atspalviu (iki 10 % luobelių priemaišų);
– šveistiniai.
Miltų kokybės rodikliai:
– spalva – prekinės rūšies ir šviežumo požymis: kuo miltai šviesesni, tuo geresnė rūšis (ilgiau laikomų miltų atspalvis šviesėja, nes suyra esančios dažančios medžiagos);
– kvapas – silpnas, savitai malonus;
– drėgmė – 15 %;
– glitimas – tai klampi masė, kurią sudaro miltuose esantys baltymai, plaunant miltų tešlą vandeniu (gerai vertinamas tamprus, elastingas, tąsus, baltas su gelsvu arba kreminiu atspalviu glitimas).
Glitimas nustato miltų panaudojimo galimybes, žymimas % ir yra ekstra rūšies miltų 28-30 %, šveistinių – 13 %. Užkrėstumas kenkėjais ir pašalinės medžiagos neleidžiama.
Miltai pakuojami į popierinius maišelius nuo 0,5-3 kg, didesni kiekiai – į maišus 50-70 kg. Ant pakuotės nurodoma miltų pavadinimas, rūšis ir kita informacija.
Kvietinių miltų rūšis žymima raidėmis ir skaičiais: 405 C (ekstra), 405 D (ekstra), 405 E (ekstra), 550 C (A), 550 D (A), 550 E (A), 812 E (I rūšies), 1050 D (II rūšies), 1050 F (II rūšies), 1600 (šveistiniai).
Miltai laikomi švariose, vėsiose (12-18 °C temperatūros), sausose (santykinė oro drėgmė iki 70 %), gerai vėdinamose patalpose. Laikymo trukmė – nuo 8 mėn. (aukščiausios rūšies) iki 3 mėn. (II rūšies). Tikslus vartojimo laikas gamintojo nurodytas ant pakuotės.
Grūdo skaldymas – tai grūdo arba sėklos susmulkinimas. Grūdo šlifavimas – tai luobelės ir gemalo pašalinimas. Grūdo poliravimas – tai grūdo viršutinio sluoksnio pašalinimas, kai paviršius tampa lygus ir blizgantis, tačiau menkesnės maistinės vertės. Dribsniai – tai garuose šutinti, suploti ir išdžiovinti grūdai. Rūšys – aukščiausia (A), pirma (I), antra (II). Kruopos klasifikuojamos pagal grūdus, iš kurių pagamintos, gamybos būdą, formą ir paviršių.
Kruopų asortimentas:
– kvietinės kruopos: manų, kurios yra smulkios, baltos spalvos, šlifuotos, gaminamos iš kietųjų kviečių, ir dribsniai. Pagal kviečių tipą būna 3 markių: minkštųjų kviečių – M (baltos), kietųjų – K (gelsvos), maišytų – MK (baltų ir gelsvų kruopelių mišinys);
– miežinės kruopos: perlinės, gaminamos šlifuojant grūdus. Pagal dydį skirstomos: Nr. 1 – stambiausios, Nr. 1 ir 2 – pailgos ovaliais galais, Nr. 3, 4, 5 – rutulio formos kruopelės, skaldytos – susmulkinti įvairios formos miežių branduolėliai, nešlifuoti. Pagal dydį skirstomos į 3 numerius;
– avižinės kruopos: branduolinės, gaminamos iš šlifuotų ir garuose šutintų grūdų, ir dribsniai;
– grikių kruopos: branduolinės, sveiki grikių branduoliai, skirstomi į I ir II rūšis (Tai priklauso nuo grynųjų branduolio kiekio), ir skaldytos;
– ryžių kruopos: šlifuotos, ilgagrūdžių ir ovalių grūdų, poliruotos, skaldytos. Putlieji ryžiai gaminami šutinant didelio slėgio garuose iki suminkštėja, po to pakaitinus normaliame slėgyje, grūdai sprogsta, o jų tūris padidėja 6-8 kartus;
– kukurūzų kruopos: šlifuotos (pagal dydį būna 5 numerių), dribsniai, putliosios;
– sorų kruopos: šlifuoti sorų branduoliukai, kurie pagal spalvą skirstomi į geltonąsias, baltąsias, raudonąsias ir pilkąsias. Taip pat skirstomos į A, I, II rūšis;
– žirniai: pagal spalvą (baltieji, geltonieji, žalieji), pagal dydį (stambūs, vidutiniai, smulkūs), pagal gamybos būdą (poliruoti sveiki, poliruoti skaldyti);
– pupelės: baltos, spalvotos vienspalvės, spalvotos margos;
– lęšiai: stambūs (naudojami maistui), smulkūs (naudojami pašarams), žali, šviesiai žali, rudi.
Kruopų kokybės rodikliai:
– spalva – būdinga subrendusiam grūdui, o nesubrendusių grūdų kruopos yra žalsvos;
– skonis – šviežių kruopų prėskas arba kiek salstelėjęs, nešviežių – karstelėjęs, rūgštokas;
– kvapas – savitas, silpnas. Gendančių kruopų – suplėkęs, pelėsių kvapas;
– drėgmė – 12-17 %.
Sveikų branduolių kiekis apibūdina kruopų pilnavertiškumą: kuo didesnis – tuo aukštesnės rūšies yra produktas. Priemaišų kiekis parodo kruopų nepilnavertiškumą. Užkrėstumas kenkėjais – negali būti užterštos aruodiniais kenkėjais. Pakuojama į popieriaus ar polietileno maišelius, nuo 0,4-1 kg, kurie dedami į kartonines dėžes iki 15 kg. Dideli kiekiai produktų pakuojami į švarius, sausus, neužkrėstus kenkėjais maišus po 50 kg. Ant pakuotės nurodoma kruopų pavadinimas, tipas, rūšis ir kita būtina informacija. Laikoma švariose, vėsiose (12-18 °C temperatūros), sausose (santykinė oro drėgmė iki 70 %), gerai vėdinamose patalpose. Laikymo trukmė – nuo 17 mėn. (žirniai) iki 4 mėn. (dribsniai). Tikslus vartojimo laikas gamintojo nurodytas ant pakuotės.
Makaronų asortimentas:
– vamzdeliniai (įvairaus ilgio ir skersmens vamzdeliai): tiesiai nupjauti vamzdeliai (trumpi ir ilgi), ragučiai (trumpi išlenkti arba tiesūs vamzdeliai), plunksnos – įstrižai nupjauti vamzdeliai;
– vermišeliniai (siūlo pavidalo makaronai): paprastieji – trumpi ir ilgieji – tiesūs (spageti), susukti sruogomis;
– lakštiniai (įvairaus ilgio ir pločio juostelės): lygaus paviršiaus ir gofruoto paviršiaus;
– figūriniai (įvairių formų ir dydžių): kriauklelės, kaspinėliai, žvaigždutės, raidės ir t.t.
Makaronų kokybės rodikliai:
– spalva – priklauso nuo miltų rūšies (iš A rūšies – kreminė, iš I rūšies – gelsva), nuo priedų, kurie dedami į tešlą (kiaušinio tryniai – geltona, špinatų koncentratas – žalsva, pomidorų tyrė – rausva, morkų sultys – oranžinė);
– paviršius – lygus, kiek šiurkštokas, lūžyje – stikliškas;
– forma – būdinga gaminio tipui ir pavadinimui.
Makaronai pakuojami į popierinius, polietileno arba celofano maišelius po 0,5-1 kg. Geriausiai pakuoti į kartonines dėžutes, kad būtų galima apsaugoti nuo lūžių. Sveriami makaronai pakuojami į kartonines dėžes iki 30 kg. Makaronai laikomi patalpose, kuriose temperatūra ne aukštesnė kaip 30 °C, nes aukštesnėje temperatūroje gaminiai džiūsta ir kinta jų svoris. Santykinė oro drėgmė iki 70 %. Laikymo trukmė – nuo 12 mėn. (makaronų be priedų) iki 3 mėn. (makaronų su pomidorų tyre). Tikslus vartojimo laikas gamintojo nurodytas ant pakuotės.
Pyrago gaminiai sudėtimi artimi duonai, tačiau skiriasi išvaizda, kitomis savybėmis. Svarbiausios duonos žaliavos – miltai (ruginiai, kvietiniai), vanduo, druska, mielės, o pagalbinės – cukrus, kiaušiniai, krakmolas, riebalai, pienas, prieskoniai, salyklas.
Duonos ir duonos gaminių asortimentas:
– ruginė duona: Rugelis, 80 % ruginių šveistinių miltų, 15 % ruginių sijotų miltų, 5 % skaldytų grūdų;
– ruginė ir kvietinė duona: Palangos, 90 % ruginių sijotų miltų, 10 % I rūšies kvietinių miltų; Kauno, 92 % ruginių šatruotų miltų, 5 % II rūšies kvietinių miltų; Bočių, 80 % ruginių šatruotų miltų, 17 % II rūšies kvietinių miltų;
– kvietinė duona: balta forminė, I rūšies kvietinių miltų, sausų išrūgų;
– pyrago gaminiai: batonas 3-5 įpjovų, aukščiausios rūšies kvietinių miltų; arbatinė bandelė, aukščiausios rūšies kvietinių miltų; naminis pyragas, aukščiausios rūšies kvietinių miltų, cukraus, grietinės, melanžo, margarino; pynutė, aukščiausios rūšies kvietinių miltų, cukraus, margarino, melanžo, pieno; riestainiai; traškučiai; lazdelės; šiaudeliai.
Duonos ir pyrago gaminių kokybės rodikliai:
– išvaizda – gaminio forma turi būti taisyklinga, nedeformuota, nesuslėgta;
– paviršius – be įtrūkimų, blizgantis, neapdegęs;
– spalva – būdinga gaminiui;
– minkštimas – iškepęs, nelipnus, nedrėgnas, akytas, plastiškas;
– skonis ir kvapas – malonus, būdingas gaminiui.
Gaminių su pašaliniu kvapu ir skoniu neleidžiama realizuoti. Tai greitai gendantys produktai, todėl pervežant ir laikant, laikomasi tam tikros tvarkos: visi produktai turi būti įpakuoti. Parduotuvėse laikomi sausose, švariose gerai vėdinamose patalpose, esant 18-20 °C temperatūrai ir 75 % oro drėgnumui. Ant lentynų, prekystalių kraunama tokia tvarka: forminė duona – viena ar dviem eilėm ant šoninės arba apatinės plutos, padinė duona, batonai, pynutės – viena eile ant apatinės plutos. Duonos gaminiai, kaip ir kiti grūdų perdirbimo produktai, laikomi atskirai nuo pašalinių kvapų. Tikslus vartojimo laikas gamintojo nurodytas ant pakuotės.
Žr. dúona (1), 1 kruõpos dgs. (2), makarõnai dgs. (2), mìltai dgs. (1)

Grains – the main agricultural product. This rye, wheat, barley, oats, corn, rice, millet, buckwheat. They are not used directly for food, but they are made from processed products: grits and flour, as well as grain legumes (pea, soya, lentils, beans, etc.).
All grains have the same composite material, but differ in their number and shape. For example, most proteins in wheat, at least – rice, starch, mainly maize, at least – in oats, but they mostly fiber. Vitamin most germs – Group B, and minerals – phosphorus, potassium, magnesium.
Grain products processing:
1st Flour (wheat and rye (basic), barley, soybean, maize (secondary), oatmeal, buckwheat, rice, peas (special)).
2nd Whole grains (whole, sliced, treated in various grains and legume seeds of vegetables, cereals).
3rd Noodles (in the format and length).
4th Bread and bakery products.
The purpose flour – bread, pasta, confectionery, etc. Flour mix:
– Wheat: farina, or extra, consisting of uniform small grain is creamy with a yellowish tinge;
– Extra: white or white to creamy powder;
– First class: white or white with a yellowish tinge small, mixed powder (it contains 3-4% impurities skinned);
– The second kind: white with gray tinge mixed powder (containing up to 8-10% of impurities skinned);
– Wallpaper: yellowish to gray, and flour particle stambokos, different sizes (of up to 30% skinned pulp);
– Rye (pass): finely ground (up to 3% of impurities skinned);
– Rye (a little riddle): coarse particles with a gray shade (up to 10% of impurities skinned);
– Wallpaper.
Flour quality indicators:
– Color – commercial kind of freshness and character: the lighter meal, the better type (longer kept in tint lighter flour, break down as the coloring matter);
– Odor – weak, the distinctively sweet;
– Humidity – 15%;
– Gluten – is a viscous mass, which consists of proteins in the flour, wash flour dough with water (a well-regarded tough, resilient, tough, white with a yellowish or creamy gluten).
Gluten meal provides opportunities to exploit, and is denoted% extra class flour 28-30%, wallpaper – 13%. Infection of pests and extraneous materials are not allowed.
Flour packaged in paper bags from 0.5 to 3 kg in larger quantities – in bags of 50-70 kg. The packaging of the meal name, type and other information.
Wheat flour type the letters and figures: 405 C (extra), 405 D (extra), 405 E (extra), 550 C (A), 550 D (A), 550 E (A), 812 E (type I) , 1050 D (type II), 1050 F (type II), 1600 (wallpaper).
Flour a clean, cool (12-18 ° C), dry (relative humidity to 70%), well-ventilated areas. Storage time – from 8 months. (Extra) to 3 months. (Type II). Correct use of time specified by the manufacturer on the package.
Digestion of the grain – is grinding grain or seed. Grinding of the grain – a coat and germ removal. Polishing of the grain – grain that removal of the upper layer, the surface becomes smooth and glossy, but in less nutritional value. Flakes – a steaming stew, flatten and dry the grain. Species – the highest (A), first (I), second (II). Groats are classified according to grain, which made the production method, form and surface.
Grains of the range:
– Wheat: manna, which is a small, white, polished, made from durum wheat, and cereals. According to the type of wheat are three brands of soft wheat – M (white), hard – K (yellow), mixed – MK (white and yellow grain mixture);
– Barley grain: pearled, produced by grinding the grain. Divided by size: No. One – the largest no. 1 and 2 – elongated oval-jointed, no. 3, 4, 5 – a spherical grain, broken – broken various forms of barley Nucleolus, nešlifuoti. Fit to be divided into three rooms;
– Oat groats: Nuclear, made of polished and vapor steam grains and cereals;
– Buckwheat groats: nuclear, whole buckwheat kernels, broken down into type I and II (It depends on the net amount of kernel), and broken;
– Grains of rice: polished, long-grain cereals and oval, smooth, broken. Chubby digesting rice produced high pressure steam to soften, then heat-normal pressure, the grains burst, and their volume increases by 6-8 times;
– Corn grits: ground (in the amount of time of 5 rooms), breakfast cereals, mast;
– Millet grains: millet grinding kernel, which are divided by color into yellow, white, gray and red. It is also divided into A, I, Class II;
– Peas: accordance with the color (white, yellow, green), size (large, medium, small), according to the method of production (whether whole, broken, polished);
– Beans: white, color monochrome, color motley;
– Lens: large (used for food), small (used for animal feed), green, light green, brown.
Grains of quality indicators:
– Color – typical mature grain, and immature cereal grains are greenish;
– Taste – fresh or how many grains of insipid sweetish, not of – slightly bitter, acidic;
– Scent – a distinctive, mild. Perishable grains – musty, moldy smell;
– Humidity – 12-17%.
Healthy grains characterized by clusters of points pilnavertiškumą: the higher – the higher the type of product. Impurities shows grains of inferiority. Infection of a pest – may be contaminated with pests aruodiniais. Packed in paper or plastic bags, from 0.4 to 1 kg, are placed in cardboard boxes up to 15 kg. Large quantities of the products are packed in clean, dry, pest-free bags of 50 kg. The packaging of the grains of the name, type, type and other necessary information. A clean, cool (12-18 ° C), dry (relative humidity to 70%), well-ventilated areas. Storage time – from 17 months. (Peas) and four months. (Flakes). Correct use of time specified by the manufacturer on the package.
Pasta Range:
– Vamzdeliniai (of varying length and diameter of pipes): straight cut tubes (short and long), ragučiai (short curved or straight pipes), feathers – diagonally cut tubes;
– Thin, filamentous noodles (offers in the form of pasta): simple – short and long – straight (spaghetti), twisted skeins;
– Noodles (of varying length and width of the strip): a smooth surface and a corrugated surface;
– Figurative (in many shapes and sizes): shells, Bows, stars, letters, etc.
Pasta quality indicators:
– Color – depending on the type of flour (from Class A – cream of the Class I – yellow), the additives are added to the batter (egg yolk – yellow, spinach concentrate – green, tomato paste – pink carrot juice – orange);
– The surface – at how blunt, fracture site – vitreous;
– Form – characterized by product type and name.
Pasta packed into paper, plastic bags or cellophane 0,5-1 kg. The best packed in cardboard boxes to prevent breakage. Weighed noodles are packed in cardboard boxes and 30 kg. Pasta kept in rooms where the temperature no higher than 30 ° C for dry products at higher temperatures and changes in their weight. Relative humidity to 70%. Holding time – 12 months. (Pasta without attachments) to 3 months. (Pasta with tomato puree). Correct use of time specified by the manufacturer on the package.
Close composition cakes of bread, but differ in appearance, and other properties. The main raw materials of bread – flour (rye, wheat), water, salt, yeast, and support – sugar, eggs, starches, fats, milk, spices, malt.
Bread and bakery products:
– Rye bread Ruggell, 80% rye flour wallpaper, 15% rye flour graded, 5% broken grains;
– Rye and wheat bread municipality, 90% rye flour graded, 10% of the first type of wheat flour, Kaunas, 92% rye flour agile (live), 5% class II wheat flour, Ancestors, 80% rye flour agile (live), 17% of type II wheat flour ;
– Wheat bread: white, molded, I kind of wheat flour, dry whey;
– Bakery products: white bread 3-5 slots, top grade wheat flour; tearoom bread, flour, homemade pie, flour, sugar, cream, gray, margarine, pynutė the highest quality wheat flour, sugar, margarine, gray, milk, bagels, chips, sticks, straw.
Bread and bakery products quality indicators:
– Appearance – shape must be regular, undistorted, of free;
– Surface – no cracks, shiny, not burned;
– Color – they have a product;
– Flesh – baked, non-sticky, nedrėgnas, porous, plastic;
– Taste and smell – sweet, typical product.
The product of any foreign smell and taste are not allowed to realize. This is a perishable product, and transport and storage, compliance with certain procedures: All products must be packaged. Stores kept dry, clean well-ventilated rooms at 18-20 ° C and 75% humidity. On the shelves of stalls loaded as follows: molded bread – one or two rows on the sides and bottom of the crust, with the sole bread, baguettes, pint of fried dough cakes – one row on the lower crust. Bakery products, as well as other grain processing products are kept separate from extraneous odors. Correct use of time specified by the manufacturer on the package.
See. bread, grain, pasta, flour

© Natūralus gėrimas/Natural drink

9 Rgp

Natūralùs gėrimas – 1-16 % alkoholio stiprumo gėrimas, kai alkoholis susidaro natūraliai rūgstant.
Svarbiausi natūralūs gėrimai – alus (natūralus stiprumas 2,5-12 %, gaunamas fermentuojant miežius ar kitų rūšių grūdus), vynas (natūralus stiprumas 9-12 %, karštu būdu raugintų (Gruzijos, Kretos) vynų – iki 16 %; iš vynuogių gaminamas gėrimas), putojantis vynas ir šampanas (Šampanės regione (Prancūzija) gaminamas putojantis vynas), spirituotas vynas (cheresas – iš Ispanijos kilęs ir specifiniu būdu gaminamas vynas; madeira – stiprumas 18 %, iš Portugalijos Madeiros salos kilęs, karštyje raugintas vynas; malaga – iš Ispanijos kilęs ir specifiniu būdu gaminamas vynas; marsala – iš Sicilijos salos kilęs spirituotas vynas; portveinas – iš Portugalijos kilęs saldus spirituotas vynas; sangrija, vermutas), kumysas (stiprumas 2,5-5 %, Vidurinėje Azijoje paplitęs gėrimas, gaunamas iš kumelės pieno), midus (stiprumas 8-14 %, senovės Lietuvoje bei kai kuriose kitose šalyse iš medaus gamintas gėrimas), sakė (stiprumas 11-14 %, Japonijoje paplitęs iš ryžių gaunamas gėrimas) ir sidras (3,5-7 % stiprumo obuolių vynas).
Žr. alkohòlinis gėrimas

Natural drink – 1-16 % alcohol strength of drinks, when alcohol is formed naturally yeasty.
The most important natural drinks – beer (2.5 to 12% natural strength, obtained by the fermentation of barley or other grains), wine (9-12% natural strength, hot-sour (Georgia, Crete) of wine – up to 16% of wine produced drink), sparkling wine and champagne (Champagne region (France) produced sparkling wine), fortified wine (sherry – is derived from the Spanish and the specific method of producing wine, madeira – 18% of the strength of the Portuguese island of Madeira is derived, heat-fermented wine, Malaga – originated from Spain and the specific method of producing wine, Marsala – comes from the Sicilian island of fortified wine, port wine – sweet comes from the Portuguese fortified wine, sangria, vermouth), koumiss (2.5 to 5% strength in Central Asia, widely drink produced from the mare milk), Mead (8-14% intensity, ancient in Lithuania and in some other countries of the honey produced beverage), said (strength 11-14% prevalence in Japan is obtained from rice-based drink) and cider (3.5-7% Apple Strength wine).
See . alcoholic drink

© Alkoholinis gėrimas/Liquor

9 Rgp

Alkohòlinis gėrimas – bendrinis įvairių daugiau nei 1 % etilo alkoholio turinčių gėrimų pavadinimas. Tai brendis (konjakas), romas, arakas, kalvadosas, trauktinė, degtinė, džinas, likeris ir kt. Jie dar vadinami spiritiniais gėrimais.
Įvairiūs alkoholiniai gėrimai nuo priešistorinių laikų yra vartojamas visame pasaulyje įvairiais tikslais – kaip įprastinis maisto produktas, dėl medicininių priežasčių ir higienos, dėl jo atpalaiduojančio ir euforizuojančio poveikio, kaip laisvalaikio praleidimo būdas, ir dėl daugelio kitų priežasčių. Kai kuriems alkoholiniams gėrimams suteikta simbolinė ar religinė reikšmė, pvz., senovės graikų ir romėnų ceremonijos dievui Dionisui (Bakchui), krikščionių eucharistija.
Iki XII a. žmonijai buvo žinomi tik natūralūs alkoholiniai gėrimai. Maždaug nuo XVI a. ėmė plisti distiliuoti gėrimai, vadinami spiritais bei įvairūs jų pagrindu pagaminti mišiniai.
Alkoholinių gėrimų gamino senųjų civilizacijų žmonės. Iki 800 m. pr. m. e. kinai distiliuodavo alkoholinių gėrimų iš ryžių alaus, romėnai taip pat gamino distiliuotus gėrimus.
Europiečiai destiliavimą išrado tik praėjus 1150 m. po Kristaus gimimo. Tada destiliatai buvo labai populiarūs vaistai.
Vakarų Europoje alkoholinių gėrimų gamyba išplito, pradėjus bendrauti su arabais. Salerne (Italija) yra išlikusi 1480 metų graviūra. Tai vienas seniausių piešinių, vaizduojančių distiliatorių.
Seniausi Lietuvoje gaminami alkoholiniai gėrimai yra alus (maždaug nuo XI a.), midus (minimas XI a. pabaigoje) ir vaisvynis (XII a.). Iki XII a. žmonijai buvo žinomi tik natūralūs alkoholiniai gėrimai, vėliau (maždaug nuo XVI a.) ėmė plisti ir distiliuoti gėrimai, vadinami spiritais bei įvairūs jų pagrindu padaryti mišiniai.
Nuo XV a. gaminama degtinė, iš pradžių – iš žaliojo grūdų spirito, nuo XIX a.vidurio – iš rektifikuoto bulvių ir grūdų, vėliau ir melasos spirito. Nuo1956 m. gaminamas kalvadosas, nuo 1980 m. – šampanas.
Tai gėrimai, kuriuose yra etilo alkoholio (etanolio). Etanolis yra mažiau toksiškas nei kiti alkoholiai, tačiau turi stiprų psichoaktyvinį poveikį. Nuolat vartojami alkoholiniai gėrimai gali sukelti priklausomybę, kuri vadinama alkoholizmu. Dėl to jo pardavimas ir vartojimas yra reguliuojamas ir ribojamas. Daugelis valstybių riboja arba draudžia alkoholio pardavimą vaikams ir jaunimui. Didesnis alkoholio kiekis kraujyje kai kurių valstybių teisinėse sistemos laikomas girtumu ir sumažina dėmesio sutelktumą bei reakcijos laiką.
Alkoholio koncentracija gėrime gali būti išreiškiama alkoholio kiekiu pagal tūrį procentais (plačiausiai vartojama sistema), alkoholio kiekiu pagal masę procentais, ir laipsniais (pagal šią sistemą, stiprumas matuojamas sudrėkinus paraką ir jį padegant – 100° stiprumas atitinka 57.15 % etanolio koncentraciją pagal tūrį; grynas 96 % tūrio alkoholis atitiktų ~175°). Šnekamojoje kalboje tūrio procentai kartais klaidingai vadinami laipsniais.
Kadangi dauguma mielių rūšių nebesidaugina, kai alkoholio koncentracija viršija 18 % tūrio (tai yra fermentuotų gėrimų, tokių kaip alus, vynas ar sakė natūrali stiprumo riba), stipresni gėrimai gaunami distiliuojant fermentacijos būdu pagamintus alkoholio turinčius skysčius – taip padidinama alkoholio koncentracija ir pašalinami kai kurie šalutiniai produktai.
Alkoholiniai gėrimai gaminami įvairiais būdais: distiliuojant, fermentuojant (rauginant), skiedžiant etanolį, skiedžiant alkoholinius gėrimus ar jų pusgaminius nealkoholiniais, maišant alkoholinius gėrimus su nealkoholiniais gėrimais ir kitais priedais.
Skiriamos trys alkoholinių gėrimų grupės:
– natūralūs (stiprumas nuo 1 iki 16 % alkoholio) (alus, cheresas, kumysas, madeira, malaga, marsala, midus, portveinas, putojantis vynas, sakė, šampanas, vynas);
– distiliuoti (spiritai), kurių stiprumas iki 80 % alkoholio (absentas, armanjakas, brendis, burbonas, degtinė, džinas, grapa, kalvadosas, konjakas, antpilas, meskalis, palinka, rakija, rakis, romas, samanė, starka, šnapsas, viskis, desertiniai vynai (vermutas, cheresas, portveinas), likeris, trauktinė);
– kiti gėrimai (grogas – romas, brendis arba konjakas su karštu vandeniu ar arbata, kokteilis (su sultimis, vaisvandeniais ir pan.), punšas – vynas, maišytas su romu, brendžiu ir pan. bei uogomis, cukrumi ir prieskoniais).
Natūraliuose alkoholiniuose gėrimuose esantis alkoholis susidaro natūralios fermentacijos būdu, o spiritinių gėrimų dalį ar visą alkoholį sudaro papildomai įmaišytas distiliuotas spiritas.
Pagal kiekį jie būna:
a) silpnieji (0,8-6 proc. tūrio etilo alkoholio; pvz., duonos gira, alus),
b) vidutinio stiprumo (8-20 proc.; vynas),
c) stiprieji (20-50 proc.; degtinė, likeris, konjakas, samanė).
Alkoholiniai gėrimai gaminami iš įvairios žaliavos: alus daugiausia iš miežių, vynas – iš uogų (ypač vynuogių) ir vaisių; konjakas – iš vynuogių; likeris, degtinė – iš etilo alkoholio.
Alkoholiniai gėrimai skiriasi stiprumu, skoniu ir aromatu. Jie gaminami:
1) distiliavimo būdu – arakas (iš ryžių, iš palmių vyno), kalvadosas (iš vaisių vyno), konjakas (iš vynuogių vyno), romas (iš raugintos cukranendrių melasos), viskis (iš rugių ar kukurūzų, sucukrintų miežių salyklu), vynuogių degtinė ir kt.;
2) fermentavimo (rauginimo) būdu – alus (iš miežių salyklo ir apynių), kumysas (iš kumelių pieno), midus (iš medaus), palmių vynas (iš palmių cukringųjų sulčių), pulkė (iš agavos sulčių), sakė (iš ryžių), vynas (iš vynuogių ir kt. uogų vei vaisių) ir kt.;
3) maišant spiritą arba su vandeniu – paprastoji (spiritinė) degtinė, arba su morsais, užpilais, cukrumi, krakmolo sirupu, spirituotomis sultimis ir kt. – antpilas, likeris, trauktinė;
4) maišant alkoholinius gėrimus su nealkoholiniais skysčiais – grogas (romas arba konjakas su karštu vandeniu), kokteilis (įvairūs alkoholiniai gėrimai su vaisių sultimis), punšas (romas arba konjakas su vynu, vaisių, paprastai citrinų, sultimis ir saldžiais vaisiais) ir kt.
Alkoholiniai gėrimai būna:
a) vynuoginiai (vynas, konjakas);
b) salykliniai (kai kurios alaus rūšys, viskis);
c) kvietiniai (kai kurios alaus rūšys, degtinė);
d) nendriniai (tekila).
Pagrindinė alkoholinių gėrimų veiklioji medžiaga yra etilo alkoholis. Būtina juos gerti saikingai. Žmogaus organizmas pirmiausia perdirba toksinus, gaunamus kartu su alkoholiu. Kenksmingiausi yra alkoholiniai kokteiliai, ypač jeigu juose yra gazuotų gėrimų ar saldžių likerių. Pagal kenksmingumą pavojingi desertinis vynas ir saldus bei pusiau saldus šampanas, alus, kuriame yra mielių. Geriausias pasirinkimas – sausas vynas, šampanas briutas arba gryni (nemaišyti) stiprieji alkoholiniai gėrimai (degtinė, viskis, konjakas).
Alkoholis džiovina odą, dažna nemigos priežastis. Po pokylio prieš einant miegoti patariama išgerti dvi stiklines vandens – išplaunamos kenksmingos medžiagos, normalizuoja kraujo cirkuliavimą ir padeda organizmui pašalinti toksinus.
Rekomenduojama nemaišyti alkoholinių gėrimų su energiniais. Pastarieji kelia kraujospūdį, o jų ir alkoholinių gėrimų derinys gali turėti liūdnų pasekmių – sukelti širdies smūgį.
Geriant kaloringus alkoholinius gėrimus, būtina laikytis pagrindinių taisyklių: gerti paprasto vandens prieš vartojant alkoholinius gėrimus ir po jų vartojimo, negerti „tuščiu skrandžiu“, iki švenčių 4-5 dienas susilaikyti nuo alkoholio, gerti tik vienos rūšies alkoholį. Tam tikrai alkoholinių gėrimų grupei skaidyti organizmas gamina konkretų fermentą, todėl norint, kad organizmas nebūtų per daug apkrautas, geriau vartoti vienos grupės alkoholinius gėrimus.
Padauginus alkoholio, iškyla širdies veiklos sutrikimo rizika. Dėl staigių netikėtų širdies veiklos sutrikimų gali išsivystyti širdies nepakankamumas. Todėl žmonės, sergantys širdies ligomis, švenčių dienomis turėtų būti atsargūs.
Padauginus kitą dieną dažniausiai atsiranda silpnumo jausmas. Kai miegame, organizmas intensyviai perdirba alkoholį, patekusį į žmogaus organizmą, o rytą cukraus kiekis kraujyje paprastai sumažėja. Naudinga pusryčių meniu papildyti produktais, kuriuose yra grūdų, baltymų, vitaminų ir antioksidantų, kurie padeda atstatyti organizmo jėgas ir pašalinti alkoholio žalą. Rekomenduojama tuščiu skrandžiu išgerti šviežiai išspaustų morkų arba apelsinų sulčių, erškėtuogių nuoviro arba žolelių arbatos su citrina. Geriama daug ir gerai papusryčiaujama – taip organizmas greitai atgaus savo jėgas.
Klasikinis pusryčių variantas (kiaušinienė su kiauliena) apsaugo nuo hipoglikemijos (staiga sumažėjusio cukraus kiekio kraujyje). Riebus maistas (kiauliena, dešrelės) sulėtina alkoholio patekimą į kraują. Kiaušiniuose yra cisteino, kuris šalina laisvuosius radikalus. Šviežių daržovių, ypač pomidorų ir saldžiųjų pipirų, salotos padeda organizmui atgauti reikiamą vitaminų ir mineralų kiekį. Avižos arba dribsniai turi reikalingų B grupės vitaminų.
Geriausia priemonė nuo pagirių – gerti daug skysčių. Galima gerti šiek tiek sūroko vandens, kad skystis užsiliktų organizme, nedaug agurkų arba kopūstų sūrymo. Padeda šarminis mineralinis vanduo (sūrus), džiovintų vaisių kompotas, bruknių, spanguolių arba juodųjų serbentų morsas ir arbata su citrina. Į rūgščius gėrimus galima dėti medaus. Kava, stipri arbata kenkia, nes stimuliuoja ir taip pažeistą nervų sistemą. Kofeinas turi šlapimą skatinantį poveikį, pagreitina organizmo dehidrataciją.
Rekomenduojama valgyti kiaušinienę, vištienos arba jautienos sultinį, barščius, mėsą. Nemalonius pojūčius pašalina nekaršta vonia arba dušas. Iš ryto po pusryčių galima išgerti dvigubą polivitaminų normą, aspirino tabletę. Padeda ir kuo ilgesnis miegas. Jeigu užmigti nepavyksta, išgeriama raminamųjų vaistų, geriausia natūralių (valerijonas, melisa, mėta).
Lietuvos pramonė alkoholinius gėrimus gamina fermentavimu (alus, midus, vaisvynis, vynas, šampanas), fermentavimu ir distiliavimu (kalvadosas), maišo spiritą su vandeniu (degtinė) arba su morsais, užpilais, cukrumi, krakmolo sirupu, sultimis (antpilas, likeris, trauktinė).
Stiprūs alkoholiniai gėrimai laikomi sausoje vietoje. Buteliai turi būti stati, kad dėl alkoholio koncentracijos neištirptų kaščiuose esančios medžiagos.
Midų Lietuvoje gamina Stakliškių midaus gamykla „Lietuviškas midus“, degtinę, antpilus, likerį ir trauktines – Kauno spirito ir likerio bei degtinės pramonės susivienijimas „Stumbras“ ir Vilniaus spirito ir likerio bei degtinės pramonės susivienijimas. Vyną – spirituotą vaisvynį – vyno gamyklų susivienijimas „Anykščių vynas“, šampaną – Alytaus vyno gamykla „Alita“, alų – Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos, Panevėžio, Utenos, Mažeikių, Biržų alaus gamybos įmonės.
Taigi alkoholinius gėrimus Lietuvoje gamina šešios pagrindinės įmonės – specialios paskirties akcinė bendrovė „Stumbras“ bei AB „Alita“, „Anykščių vynas“, „Vilniaus degtinė“, „Sema“ bei UAB „Lietuviškas midus“.
Pagal gamybos tradicijas ir produktus, galima išskirti tam tikrus regionus, kuriems būdingi vieni ar kiti bruožai, pavyzdžiui, Tlimųjų Rytų alkoholiniai gėrimai žymimi bendra ideograma.
Tolimųjų Rytų virtuvėje seniausi produktai, iš kurių buvo gaminami gėrimai, tai sora, šerytė. Tačiau ryžiai ilgainiui išstūmė šiuos javus. Dar vėliau ryžius ėmė keisti šakniavaisiai ir kiti javai.
Nors atskiruose Tolimųjų Rytų regionuose egzistuoja sava klasifikacija, bendrai visus alkoholinius gėrimus galima suskirstyti taip:
1. Fermentuoti skaidrūs gėrimai (geltonieji gėrimai, japoniška sakė, korėjietiškas gėrimas). Stiprumas nesiekia 20 laipsnių (kiniškoji kategorija).
2. Fermentuoti neskaidrūs gėrimai (japoniški ir korėjietiški).
3. Distiliuoti gėrimai (baltieji gėrimai, japoniški, korėjietiški ir Okinavos gėrimai). Pasižymi stiprumu. Ryžius gali pakeisti sorgai, bulvės, grikiai ir kt.
4. Trauktinės. Gaminamos su vaisiais, gėlėmis, vaistažolėmis. Ypač daug jų rūšių yra Korėjoje. Kantono, Vietnamo virtuvėse paplitusios gyvačių ir kitų gyvūnų trauktinės.
Dėl etanolio poveikio centrinei nervų sistemai, žmones, kaip ir daugelį gyvūnų, alkoholis veikia svaiginančiai. Alkokolio poveikis sveikatai nevienareikšmis – nors žinoma, kad ilgalaikis ir dažnas stipriųjų alkoholinių gėrimų vartojimas gali sukelti alkoholinę psichozę ir priklausomybę (alkoholizmą), kai kurių tyrimų duomenimis, saikingas alkoholinių gėrimų vartojimas gali turėti teigiamą poveikį sveikatai. Alkoholis siejamas su kai kuriomis vėžio rūšimis (apie 3,5 % visų vėžio atvejų).
Dėl dezinfekuojančių alkoholio savybių anksčiau jo vartojimas skatintas siekiant išvengti vandeniu ir maistu plintančių ligų.
Daugelyje šalių alkoholiniai gėrimai yra įprastinė maitinimos (pietų ir vakarienės) dalis. Istoriškai, alus netgi buvo vartojamas dėl jo maistinės vertės (alus nesugedęs išsilaiko ilgiau ir lengviau nei duona, alus mažiau kenkia dantims nei duona iš prastai sumaltų miltų).
Viduramžių Europoje alkoholiniai gėrimai, ypač silpnas alus, buvo vartojami siekiant išvengti ligų, plintančių per nešvarų vandenį, tokių kaip cholera. Alkoholis stabdo mikroorganizmų dauginimąsi, mielės nustelbia kenksmingus mikroorganizmus, be to, alui virti naudojamas virintas vanduo. Alkoholiniai gėrimai nesugesdami galėjo būti saugomi paprastose talpose ilgą laiką.
Šalto klimato šalyse, stiprieji alkoholiniai gėrimai (pvz., degtinė) vartojami dėl jų „šildančio poveikio“ (nes alkoholis plečia kraujagysles). Šis poveikis yra tik tariamas – nors alkoholis suteikia šilumos pojūtį, tačiau per išsiplėtusias kraujagysles organizmas netenka dar daugiau šilumos (hiportemija).
Tradicinė Korano interpretacija teigia, kad Islamas draudžia vartoti alkoholį (nors esama teigiamų alkoholio savybių, tačiau žala esanti didesnė). Budizmas rekomenduoja susilaikyti nuo alkoholio ir narkotikų, nes jie temdo proto aiškumą. Krikščionybė ir judaizmas savo apeigose vartoja vyną ir nedraudžia saikingo alkoholinių gėrimų vartojimo.
Dauguma pasaulio šalių draudžia pardavinėti alkoholinius gėrimus nepilnamečiams. Amžius, nuo kurio legaliai leidžiama pirkti alkoholinius gėrimus, paprastai yra tarp 16 ir 21 metų. Kai kuriose šalyse silpnuosius gėrimus (alų, vyną) leidžiama pirkti jaunesniems, nei stipriuosius (pvz., Nyderlanduose, Vokietijoje, Šveicarijoje, Austrijoje alų ir vyną leidžiama pirkti nuo 16, kitus gėrimus – nuo 18 metų).
Kai kuriose šalyse nedraudžiama nepilnamečiams vartoti alkoholinių gėrimų namie, tėvų priežiūroje (pvz., Jungtinėje Karalystėje jau 5 metų sulaukusiems vaikams tėvai legaliai gali duoti alkoholinių gėrimų).
Kai kurios šalys riboja alkoholinių gėrimų pardavimą, gamybą, reklamą. 1919-1933 m. JAV buvo draudžiama gaminti, įvežti, išvežti ar parduoti bet kokius alkoholinius gėrimus (prohibicija); kai kuriose JAV vietovėse draudimas pardavinėti alkoholį galioja iki šiol (tačiau turėti ir gerti alkoholį nedraudžiama). Daugelis musulmoniškų šalių (pvz., Saudo Arabija draudžia alkoholinius gėrimus dėl religinių priežasčių. Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje ir Islandijoje galioja valstybės monopolis stipresniųjų (virš 3,5 % alkoholio tūrio) gėrimų prekybai, jie parduodami tik specialiose valstybinėse parduotuvėse.
Dauguma šalių draudžia vairuoti transporto priemones neblaiviems asmenims, blaivumo riba įvairiose šalyse varijuoja nuo 0 % (kraujyje išvis negali būti alkoholio) iki 0,08 %.
Kai kuriose šalyse draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus viešose vietose (pvz., JAV), kitose – tokių draudimų nėra (Belgija, Vokietija).
Daugelyje šalių alkoholinių gėrimų gamybai reikalinga valstybės išduota licencija, alkoholiniams gėrimams taikomi padidinti mokesčiai (akcizas). Kai kuriose šalyse leidžiama namie gamintis alkoholinius gėrimus savoms reikmėms.
Lietuvoje visus alkoholinius gėrimus draudžiama pardavinėti nepilnamečiams iki 18 metų. Visus alkoholinius gėrimus draudžiama vartoti viešose vietose, girto pasirodymas viešoje vietoje laikomas administracinės teisės pažeidimu (šie draudimai įgyvendinami ne visada).
Transporto priemones leidžiama vairuoti, jei kraujyje yra ne daugiau kaip 0,04 % alkoholio (0,4 promilės).
Plg. nealkohòlinis gėrimas
Žr. distiliúotas gėrimas, fermentúotas gėrimas, maišytas gėrimas, natūralùs gėrimas, spiritìnis gėrimas

Liquor – generic range of more than 1% of the alcoholic beverages with a name. This brandy (cognac), rum, Arakan, calvados, brandy, vodka, gin, liqueurs, etc.. They are also known as spirits.
Other alcoholic beverages since prehistoric times is used worldwide for various purposes – as usual food, the hygiene and medical reasons for its relaxing and euforizuojančio effects of leisure time activities, and for many other reasons. Some alcoholic beverages to the symbolic or religious significance, for example. The ancient Greek and Roman ceremony of Dionysus (Bacchus), the Christian Eucharist.
By twelfth century humanity has known only natural spirits. From about the sixteenth century began to spread of distilled spirits, known as spirits and a variety of blends based thereon.
Alcoholic beverages produced ancient civilizations of the people. Up to 800 Ave. In e Chinese distilled spirits of rice beer, the Romans also produced distilled beverages.
Distillation Europeans invented until 1150 after the birth of Christ. Then distillats was very popular drug.
Western Europe has become alcoholic beverages, beginning to communicate with Arabs. Salerno (Italy) has survived 1480 years of engraving. This is one of the oldest paintings displaying stills.
Ancient Lithuania produced alcoholic drinks are beer (some centuries), Mead (mentioned at the end of XI century) and fruit wine (XII century). By twelfth century humanity has known only natural spirits, later (from about the sixteenth century) began to spread, and distilled beverages, spirits and a variety known as the basis to make their mixes.
From the fifteenth century Vodka is produced from the beginning – from the green grain alcohol, since the nineteenth century – from potatoes and grain neutral, then the molasses and alcohol. In Nuo1956 Calvados is produced, since 1980 – Champagne.
These drinks containing ethyl alcohol (ethanol). Ethanol is less toxic than other alcohols, but has a strong impact on psychoactive. Continuous use of alcoholic beverages can cause dependence, which is known as alcoholism. As a result of its sale and use is regulated and restricted. Many countries restrict or prohibit the sale of alcohol to children and young people. Higher blood alcohol levels in some countries the legal system as drunkenness and reduce the emphasis on concentration, and reaction time.
Drink alcohol concentration can be expressed as the amount of alcohol by volume percentage (the most widely used system), the alcohol content by weight percent, and degrees (according to this system, the strength measured by moistening gunpowder and setting light to – 100 ° the strength of 57.15% ethanol concentration by volume, net 96% alcohol by volume with 175 ° ~). Colloquially percent by volume is sometimes mistakenly called degrees.
Since the majority of yeast species nebesidaugina the alcohol concentration exceeds 18% by volume (that is, fermented beverages such as beer, wine or said natural strength limit), stronger drinks produced by the distillation of alcohol produced by fermentation with liquid – to increase the alcohol and removed some by-products.
Alcoholic beverages produced by a variety of ways: distillation, fermentation (fermentation), diluting with ethanol, dilution of alcoholic beverages or semi-soft, mixed alcoholic beverages with soft drinks and other accessories.
Three groups of alcoholic beverages:
– Natural (strength from 1 to 16% alcohol) (beer, sherry, koumiss and Madeira, Malaga, Marsala wine, mead, port wine, sparkling wine, said, champagne, wine);
– Distillation (spirits), a strength of up to 80% alcohol (absinthe, Armagnac, brandy, bourbon, vodka, gin, grappa, calvados, cognac, Cordial, meskalis, Palinka, raki, Spine, rum, moonshine, stark, schnapps, whiskey , dessert wines (vermouth, sherry, port), liqueurs, brandy);
– Other beverages (grog – rum, brandy or cognac with hot water or tea, cocktails (with juice, soft drinks and so on.) Punch – wine mixed with rum, brandy and so on. And berries, sugar and spices).
Natural alcoholic beverages contained alcohol results in a natural fermentation process and the spirits of alcohol or any form of incorporation in addition to distilled spirits.
In terms of volume they are:
a) weak (0.8 to 6 percent. volume of ethyl alcohol, for example., Kvass, beer)
b) moderate (8-20 per cent., wine)
c) strong (20-50 per cent., vodka, liqueurs, cognacs, moss).
Alcoholic drinks are made from different materials: beer most of the barley wine – the fruit (especially grapes) and fruit, brandy – from grapes, liqueur, vodka – from ethyl alcohol.
Alcoholic drinks are different strengths, taste and aroma. They are produced:
1) distillation – Arakan (of rice, palm wine), Calvados (of fruit wine), brandy (grape wine), rum (sugar cane molasses on the fermentation), whiskey (from rye or corn, barley malt saccharified by the diastase), grape Vodka and others.;
2) fermentation (fermentation) method – beer (from barley malt and hops), koumiss (from mares’ milk), mead (from honey), palm wine (from palm juice, Sweet), flock (of agave juice), said (of rice ), wine (from grapes and others. berry fruit Wei) and others.;
3) mixing with water or alcohol – a simple (Spirit), vodka or Morse, infusions, sugar, starch syrup, fortified juices and others. – Cordial, liqueur, brandy;
4) mixing alcoholic beverages with non-alcoholic fluids – grog (rum or brandy with hot water), Cocktail (variety of alcoholic drinks with fruit juice), grog (rum or brandy with wine, fruit, usually lemon, juice and sweet fruits), and others.
Alcoholic beverages are:
a) cherry (wine, cognac);
b) malt (some types of beer, whiskey);
c) Wheat (some types of beer, vodka);
d) tall (tequila).
The main active ingredient of alcoholic beverages is ethanol. It is necessary to drink in moderation. The human body first converts the toxin, produced in association with alcohol. Harmful to the alcoholic cocktails, especially if they are sugary carbonated drinks and liquors. Under the dangerous toxicity of dessert wine and sweet and semi-sweet champagne, beer containing yeast. The best choice – dry wine, champagne brut or pure (not mix), strong alcoholic drinks (vodka, whiskey, brandy).
Alcohol dries the skin, a frequent cause of insomnia. After a toast before going to bed is advised to drink two glasses of water – washed harmful substances, normalizing blood circulation and helps the body eliminate toxins.
It is recommended that alcoholic beverages do not mix with the energetic. The latter raises blood pressure and alcohol and their combination can have sad consequences – to cause a heart attack.
Calorie drink alcoholic beverages, it is necessary to follow the basic rules: drink plain water before consumption of alcoholic beverages and to their use, drink an ’empty stomach’, and 4-5 days of holidays to abstain from alcohol, drink only one type of alcohol. Certain alcoholic beverages group to divide the body produces a specific enzyme, so in order that the body is not overloaded, it is better to use a group of alcoholic beverages.
Multiplying alcohol raises the risk of heart failure. The sudden unexpected cardiac complications may develop heart failure. Therefore, people with heart disease, public holidays should be careful.
Multiplying the next day feeling more often. While you sleep, your body converts alcohol-intensive, if introduced into the human body, and morning blood sugar levels usually decrease. Useful breakfast menu supplement products that contain grains, protein, vitamins and antioxidants, which help restore the body’s forces and remove the alcohol-related harm. It is recommended that an empty stomach to drink freshly pressed carrot or orange juice, rosehip liquor or herbal tea with lemon. Drinking a lot and well papusryčiaujama – so fast the body regains its strength.
The classic version of the breakfast (scrambled eggs with pork) to protect against hypoglycaemia (a sudden decrease in blood sugar). High-fat foods (pork, sausage), alcohol slows down access to the bloodstream. Eggs is a cysteine, which eliminates free radicals. Fresh vegetables, especially tomatoes and sweet peppers, lettuce helps the body to regain the necessary vitamins and minerals. Oat flakes, or to possess the necessary B vitamins.
The best measure of a hangover – drink plenty of fluids. You can take a little brackish water, the liquid užsiliktų body, small cucumbers or cabbage brine. Helps alkaline mineral water (salt), dried fruit compote, cranberry, cranberry or black currant morsa and tea with lemon. The acid in the drinks can make honey. Coffee, strong tea, damaging, and it stimulates the nervous system is damaged. Caffeine is stimulating effect on the urine that accelerates the body’s dehydration.
It is recommended to eat eggs, chicken or beef broth, borsch, meat. Eliminate the discomfort carded a bath or shower. In the morning after breakfast to take a multivitamin twice the rate of aspirin tablets. Help and the longer sleep. If you can not fall asleep, drunk sedative drugs, the best natural (valerian, lemon balm, mint).
Lithuanian industry of alcoholic beverages produced by fermentation (beer, mead, fruit wine, wine, champagne), fermentation and distillation (Calvados), the bag with water, alcohol (vodka) or Morse, dressing, sugar, starch syrup, juice (Cordial, liqueur, brandy ).
Strong alcoholic beverages stored in a dry place. Bottles must be erected that the alcohol concentration undissolved KASCO materials.
Mead production in Lithuania Stakliskiu mead factory Lithuanian mead, vodka, Cordial, liqueur and brandy – Kaunas spirits and liqueurs and spirits industry association “Bison“ and Vilnius spirits and liqueurs and spirits industry association. Wine – fortified fruit wine – wineries association Anykščių wine, champagne – the wine factory in Alytus Alita, beer – Vilnius, Kaunas, Siauliai, Klaipeda, Panevezys, Utena, Mazeikiai, Birzai brewing company.
Thus, alcoholic beverages in Lithuania produces six major companies – a special purpose limited liability company, bison “and JSC“ Alita “,“ Madona wine, Vilnius Vodka, “Sema“ and JSC “Lithuanian mead.
According to the traditions and the production of products can be isolated to certain regions, characterized by one or other characteristics, such as East Tlimųjų liquor labeled single ideogram.
Far Eastern cuisine oldest products of which were produced drinks are millet, Setaria. However, rice is eventually pushed out of these crops. More recently, started to change the roots of rice and other cereals.
Although the individual regions of the Far East there is a classification of its own, generally all alcoholic beverages can be divided as follows:
1st Fermented beverages transparent (yellow drinks, said the Japanese, Korean drink). Strength is below 20 degrees (Chinese Category).
2nd Fermented cloudy drinks (Japanese and Korean).
3rd Distilled spirits (white spirits, Japanese, Korean and Okinawan drinks). Characterized by strength. Rice may be replaced by sorghum, potatoes, buckwheat and others.
4th Brandy. Made with fruits, flowers, vaistažolėmis. In particular, many kinds of Korea. Canton Vietnamese kitchens prevalence of snakes and other animals Bitters.
The ethanol effect on the central nervous system of humans, like most animals, the alcohol is stupefying. Alkokolio mixed effects on health – although it is known that long-term and frequent consumption of strong alcoholic beverages may cause alcoholic psychosis and dependence (alcoholism), some studies, moderate alcohol consumption may have beneficial effects on health. Alcohol is associated with some types of cancer (about 3.5% of all cancer cases).
The disinfectant properties of alcohol before its use promoted in order to prevent water-and food-borne illnesses.
In many countries, alcoholic beverages are normally self-catering (lunch and dinner) is. Historically, beer was even used for its nutritional value (beer lasts longer and sound better than the bread, beer is less harmful to the teeth than bread flour milled from the poor).
Medieval Europe, alcoholic drinks, especially light beer, has been used to prevent diseases being transmitted through unclean water such as cholera. Alcohol inhibits micro-organisms, yeasts are overshadowed by the harmful micro-organisms, in addition to beer, boiled water used for cooking. Alcoholic beverages without failure could be stored in ordinary containers for a long time.
Cold climates, strong alcoholic beverages (eg vodka) used for the “heating effect“ (because the alcohol expands blood vessels). This effect is only apparent – even though the alcohol provides a sensation of heat, but a dilated blood vessels body loses more heat (hiportemia).
The traditional interpretation of the Koran states that Islam prohibits the consumption of alcohol (alcohol, although there are some good features, but its more damage). Buddhism recommends to refrain from alcohol and drugs because they are overshadowed by the clarity of mind. Judaism, Christianity and its rituals consume wine or prevent moderate consumption of alcoholic beverages.
Most countries prohibit the sale of alcoholic beverages to minors. Age at which legally allowed to purchase alcoholic beverages is generally between 16 and 21 years. In some countries, weak drinks (beer, wine) to purchase less than its strengths (eg, the Netherlands, Germany, Switzerland, Austria, beer and wine from 16 to purchase, other beverages – 18 years).
In some countries prohibited for minors to consume alcoholic beverages at home, parental care (eg, the United Kingdom for 5 years of age children can parents legally give alcoholic beverages).
Some countries restrict alcohol sales, production and advertising. In 1919-1933 United States of America was prohibited the manufacture, import, export or sale of any alcoholic beverages (Prohibition) in some areas of the U.S. ban on the sale of alcohol to be valid now (but have a drink and alcohol is not prohibited). Many Muslim countries (eg Saudi Arabia prohibits alcoholic beverages for religious reasons. Finland, Sweden and Iceland, Norway and valid state monopoly on the larger (over 3.5% alcohol) beverage, sold only in special state stores.
Most countries prohibit the driving of vehicles on the spur of individuals, sobriety limit varies in different countries, ranging from 0% (at all levels can not be alcohol) to 0.08%.
In some countries, not to consume alcoholic beverages in public places (eg, United States), others – such insurance is not available (Belgium, Germany).
In many countries, alcoholic beverages need a state license, alcoholic beverages to increase taxes (excise duties). Some countries allow alcoholic beverages being produced at home for their own purposes.
Lithuania prohibits all alcoholic beverages to sell to minors under 18 years of age. Any use of alcoholic beverages is prohibited in public places, drunk performance in a public place is considered an administrative offense (these prohibitions are not always implemented).
Vehicles permitted to drive if your blood is not more than 0.04% alcohol (0.4 parts per million).
Cf. non-alcoholic beverage
See. distilled beverage, fermented drink, mixed drink, natural drink, spirits

© Vengriškas alus/Hungarian beer

8 Rgp

Veñgriškas alùs – lager rūšies silpnas alkoholinis gėrimas.
Nors šalyje, kaip ir Bulgarijoje bei Rumunijoje, populiaresnis vynas, tačiau mėgstamas ir silpnas alus. Lyginant su Bulgarija ir Rumunija, daugiausia užsienio kapitalo investuota į Vengrijos alaus pramonę.
Pagrindinės alaus rūšys šalyje:
– vengriška vokiečių Bock rūšis (stiprus, tamsus ir saldus alus (Bak, 7,5 %)),
– Dreher rūšis (gaivus, sausas apynių Pilsner (5 %), tirštesnis, aukso spalvos Export, pagal bavarišką technologiją daromas stiprus Bak).
Nuo 1989 m. šalyje įkurta apie 50 nedidelių alaus daryklėlių, kurios daro salyklinį alų, paisydamos alaus švarumą reglamentuojančių Vokietijos įstatymų. Didžiausią Vengrijos alaus daryklą (Köbányai) 1993 m. South African Breweries įsigijo įmonės kontrolinį akcijų paketą. Pagal senovinius receptus daromas Dreher alus, kuriame daug salyklo.
Antroji pagal dydį Vengrijos Borsodi, 1991 m. tapusi belgų Interbrew dalimi, kontroliuoja beveik ketvirtį šalies alaus rinkos. Labiausiai žinomos vietinio lager rūšys yra Borsodi Vilagos ir Rakoczi.
Kanizsai įmonė, esanti Vakarų Vengrijoje, gamina šviesų Siraly (kiras), salyklinį Korona (karūna), tamsesnį lager (Gocseji Barna) ir salyklinį, eksportinį lager (Kanizsai Korona) alų. Dalį šios daryklos akcijų turi įsigijęs Vokietijos alaus darymo gigantas – Hamburgo Holsten koncernas, valdantis ir modernią alaus Komaromi daryklą, kuri daro vietinio lager alaus rūšis (pvz., Talleros).
Žr. alùs (4), Veñgrijos virtùvė

Hungarian beer – lager type of weak alcoholic beverage.
While a country like Bulgaria and Romania, the popularity of wine, but the favorite in a weak beer. In comparison with Bulgaria and Romania, the largest proportion of foreign capital invested in Hungary, the beer industry.
The main types of beer in the country:
– Hungarian German bock type (strong, dark and sweet beer (GAM, 7.5%)),
– Dreher type (fresh, dry hop Pilsner (5%), denser, golden Export, according to Bavarian technology to have a strong GAM).
Since 1989 country was founded about 50 small beer daryklėlių to make malt beer, which takes account of the German beer purity law. The largest brewery in Hungary (Köbányai) 1993 South African Breweries has acquired a controlling stake. According to ancient recipes made Dreher beer, a lot of malt.
The second largest Hungarian Borsod, 1991 Belgian Interbrew became part of the country controlled nearly a quarter of the beer market. The best known types of local lager and Borsod Vilagos Rakoczi.
Kanizsai company located in western Hungary, produced by beam Siraly (Gull), malt Korona (Crown), darker lager (Gocseji Barna) and malt, an export lager (Kanizsai Korona) beer. Part of this brewery has purchased shares in the German brewing giant – Hamburg, Holsten group, and managing a modern beer brewery Komarom, which has a local lager beer type (eg, Talleres).
See . beer, Hungarian cuisine

© Ukrainietiškas alus

8 Rgp


Ukrainiẽtiškas alùs – švelnus salyklinis alkoholinis gėrimas.

Dar XX a. pradžioje Ukrainoje veikė apie 1000 namudinių alaus daryklų, darančių alų pagal vokišką, čekišką ir anglišką technologiją. Revoliucija ir du pasauliniai karai sunaikino šalies alaus pramonę.

Svarbiausias alaus rūšis – šviesų ir sausą, nepasterizuotą Pilsner (4,5 %), daromą vartojant rugius, cukrų ir miežio salyklą (Amber Pilsner), ir gintarinį, apynių prieskonį turintį Nikolaevskyi (5 %) – daro Pietų Ukrainoje (Nikolajeve) įsikūrusi darykla Amber, kurią pastatė čekai. Apyniai auginami vietoje, tačiau dėl miežių salyklo trūkumo, darant alų vartojami rugiai ir cukrus. Visa produkcija pilstoma į butelius ir nepasterizuojama: alus tinkamas apie septynias dienas.

Žr. alùs (4), Ukraìnos virtùvė

Ukrainian beer – fine malt liquor.
Even twentieth century Ukraine at the beginning of 1000 were on home brewery, having beer in German, Czech and English technology. Revolution and two world wars have destroyed the country’s beer industry.
The main brands of beer – light and dry, unpasteurized Pilsner (4.5%), related with rye, barley and malt sugar (Amber Pilsner), and amber, with hops tinge Nikolaevskyi (5%) – makes the South Ukraine (Nikolaev), located in the Brewery Amber, built by the Czechs. Hops grown in place, but the lack of barley malt, rye is used in making beer and sugar. All products are sold in bottles and nepasterizuojama: Beer is suitable for seven days.
See . beer, Ukrainian cuisine

© Turkiškas alus/Turkish Beer

8 Rgp


Turkiškas alùs – tarptautinės rūšies silpnas lager.
Nors šalyje populiaresni kiti gėrimai (vynas, kava, anyžinė, rakija), tačiau viena iš didesnių alaus daryklų (Efes Pilsen Bira Fabrikasi) daro eksportinį saldoką, tirštą, auksinį lager 5 % (Efes Pilsener), sausą apynių Pilsner, Efes Light, Extra, nealkoholinį Alkolsuz Efes.
Turkijoje yra keturios alaus bei dviejų salyklų daryklos, o viena alaus darymo įmonė įkurta Rumunijoje. Nors danams priklausanti Turk Tuborg sudaro rimtą konkurenciją vietiniam alui, tačiau turkų rinkoje Efe tebeužima pirmaujančias pozicijas.
Žr. alùs (4), Turkijos virtùvė

Turkish beer – type of weak international lagers.
Despite the popularity of other beverages (wine, coffee, Anis, KNP), one of the larger breweries (Efes Pilsen Bira Fabrikasi) has an export sweet, thick, golden lager with 5% (Efes Pilsener), dry hop Pilsner, Efes Light, Extra , soft Alkolsuz Efes.
Turkey has four beers and two malt distilleries, and a brewing company was founded in Romania. While the Danes owned by Turk Tuborg is a serious competition in the local beer market, but Turkish Efe still have a leading position.
See . beer, Turkish kitchen

© Tamsusis alus/Dark beer

8 Rgp

Tamsùsis alùs – alkoholinis gėrimas, gaminamas iš tamsaus deginto karamelinio salyklo. Tai viena iš alaus rūšių. Tai didesnio kaip 3,2 sąlyginio jodo vieneto (38 EBC vnt.) alus.


Tamsus alus geriamas ne visur, pavyzdžiui, Belgijoje – rudas (Malmédy) ir juodas (Stout, Diest), Olandijoje – rusvas, Šveicarijoje ir Turkijoje – rudas alus.
Plg. šviesùsis alùs
Žr. alaũs tèchninis reglameñtas, alùs (4)

Dark beer – an alcoholic drink made from dark burnt caramel malt. This is one of the beers. This is more conditional than 3.2 iodine per unit (38 EBC units). Beer.
Dark beer drinking at all, for example, Belgium – brown (Malmedy) and black (stout, Diest), Netherlands – brown, Switzerland and Turkey – brown beer.
Cf. light beer
See. technical regulation of beer, beer

© Šviesusis alus/Light beer

8 Rgp

Šviesùsis alùs – alkoholinis gėrimas, gaminamas iš šviesaus arba vidutiniškai šviesaus salyklo. Tai viena iš alaus rūšių. Tai ne didesnio kaip 1 sąlyginio jodo vieneto (15 EBC vnt.) alus.
Įvairaus skonio šviesus alus dažniausiai geriamas Belgijoje, Liuksemburge, Olandijoje, Šveicarijoje, Turkijoje, Brazilijoje, Didžiojoje Britanijoje (pvz., belgiškos šviesaus alaus rūšys: Gueuze, Alost, Louvain, britų – Pale Ale). Ispanijoje populiariausias tik Asturijoje ir Katalonijoje. Danija – viena iš pirmųjų šalių, kur buvo pradėtas daryti alus (VIII a. pradžioje).
Šviesusis alus būna švaraus, gaivaus skonio, turi daug angliarūgštės. Alui gaminti vartojamos apynių veislės, pasižyminčios turtingu skoniu, tačiau menku kartumu. Apyniai (jų kartumas, skonis ir kvapas) gali būti vos jaučiami, arba jaučiami stipriai. Dėl lėtos fermentacijos aluje nejaučiamas saldus, diacetilo sukeliamas skonis.
Helles (vok. šviesusis) – iš Miuncheno kilusi šviesiojo lager (apatinės fermentacijos) alaus rūšis. Blyškia spalva šis alus panašus į pilzeną, nuo jo skiriasi tuo, kad Helles aluje mažiau jaučiamas apynių, o labiau – salyklo aromatas. Helles alus turi 4,5-6 % alkoholio tūrio. Miunchene yra 7 tradiciniai Helles alaus pavadininmai – Augustiner Bräu, Löwenbräu, Spaten, Weihenstephaner, Hofbräu, Hacker-Pschorr, Andechser Hell. Lietuvoje Helles rūšies alų gamina alaus darykla „Kalnapilis“ (Original).
Bock tipo alus tradiciškai buvo verdamas Vokietijoje katalikų vienuolių, ypač Gavėnios laikotarpiu. Eisbock atsirado Vokietijoje.
Vokietijoje Maibock tradiciškai verdamas tik pavasarį, o Austrijoje bockbier – nuo Kalėdų iki Velykų. Bock tipo alus populiarus Norvegijoje (bokkǿl, gaminamas visus metus), Nyderlanduose (gamina dauguma alaus gamintojų) ir Belgijoje. Lietuvoje bock tipo alų gamina alaus daryklos „Švyturys“ (Adler Bock) ir „Kalnapilis“ (7.30).
Bock – stipraus lager tipo alaus rūšis, kilusi Ainbeko (Einbeck) miesto Vokietijoje. Manoma, kad Bock pavadinimas kilęs iš iškraipyto šio miesto pavadinimo.
Svarbiausios bock alaus rūšys – Maibock (šviesusis alus, tradiciškai verdamas pavasarį), Doppelbock (dvigubas bock) – stipresnis alus. Eisbock (ledo bock) – stipriausias šio tipo alus, gaminamas šaldant doppelbock, ir vėliau nufiltruojant vandens kristalus (kadangi etanolis šaldomas nesikristalizuoja, todėl šitaip alkoholio koncentracija gėrime padidėja). Weizenbock (kvietinis bock) – labai stiprus kvietinis alus, vadinamas bock dėl savo stiprumo.
Ant daugelio bock alaus etikečių pavaizduotas ožys, nes vokiškai bock reiškia ožį.
Plg. tamsùsis alùs
Žr. alaũs tèchninis reglameñtas, alùs (4), lager

Light beer – an alcoholic drink made from a light to moderate pale malt. This is one of the beers. This is no more than a symbol of iodine per unit (15 EBC units.) Beers.
Different flavor ales generally consumed in Belgium, Luxembourg, the Netherlands, Switzerland, Turkey, Brazil, Great Britain (eg, a light Belgian beer: Gueuze, Alost, Louvain, UK – Pale Ale). Only the most popular in Spain in Asturias and Catalonia. Denmark – one of the first countries which started to make beer (VIII century).
Light beer is a clean, refreshing taste has a lot of carbon dioxide. For beer hops are used to produce a variety of which has a rich flavor, but low bitterness. Hops (the bitter taste, smell and taste) can be barely felt, or felt strong. The slow fermentation of beer nejaučiamas sweet flavor caused by diacetyl.
Helles (pale German) – comes from Munich light lager (bottom-fermenting) beer types. Pale in color, this beer is similar to Pilsen, with its different in the sense that there is less Helles beer hops, and more – malt aroma. Helles beer is 4.5 to 6% alcohol by volume. Munich Helles are 7 traditional beer pavadininmai – Augustiner Bräu, Löwenbräu, Spaten, Weihenstephaner, Hofbräu, Hacker-Pschorr, Andechser Hell. Lithuania Helles type of beer the brewery produces Kalnapilis (Original).
Bock beer was traditionally a type of cooked Catholic monks in Germany, especially during Lent. Eisbock occurred in Germany.
German Maibock is traditionally cooked only in the spring, while in Austria Bockbier – from Christmas to Easter. Bock beer is a popular type of Norway (bokkǿl produced throughout the year), Netherlands (produced by most brewers), and Belgium. Lithuania type Bock beer brewery produces “The Lighthouse“ (Adler Bock) and Kalnapilis (7.30).
Bock – a strong lager-type beer type, originating Ainbeko (Einbeck) town in Germany. It is estimated that the Bock name comes from the distortion of the name of the city.
Key Bock beer – Maibock (light beer, traditionally cooked in the spring) Doppelbock (double bock) – stronger beers. Eisbock (ice bock) – the strongest type of beer produced by chilling doppelbock and later nufiltruojant water crystals (because ethanol is cooled nesikristalizuoja, and thus an increase in alcohol beverage). Weizenbock (wheat bock) – very strong wheat beer called Bock for his strength.
The number of Bock beer label shows a goat, which means goat in German Bock.
Cf. dark beer
See. technical regulation of beer, beer, lager

© Šveicariškas alus/Switzerland beer

8 Rgp

Šveicãriškas alùs – gaivus, salyklinis apynių alkoholinis gėrimas.

Didžiausios alaus daryklos Šveicarijoje – Eichhof ir Feldschlösschen, kuriose daromas skaidrus ir gaivus auksinis (Eichhof Lager, 4,8 %), pilstomas iš statinių, būna buteliuose ir skardinėse, apynių (Hopfenperle, Dunkle Perle, Castello, Ex-Bier). Kaip ir Austrijoje, šalyje dominuoja dvi pagrindinės alaus darymo grupės – Feldschlösschen ir tarptautinėje rinkoje geriau žinoma Hürlimann.
Kitų daryklų alaus rūšys – tamsus, viršuje besiformuojantis (Anker, 5,8 %), šviesus, aukso spalvos, švelnaus apynių ir salyklo prieskonio (Cardinal Lager, 4,9 %), tirštas, gintaro rudumo spalvos, šokolado skonio tamsus (Hexen Bräu, 5,4 %), putojantis, sodrios aukso spalvos Pilsner rūšies (Pony, 5,7 %), saldokas, šviesus (Dreikönigs, 6,5 %), tamsus, sodrios gintaro spalvos (Hubertus, 5,7 %), tirštas, auksinio gintaro spalvos (Sternbräu, 5,2 %), drumstas, eksportinis (Braugold, 5,2 %).
Vietinis alus Šveicarijoje toks pat kaip ir Austrijoje. Dažniausiai minimas Pilsner, mėgstamas šviesusis lager. Žymiai rečiau geriamas stipresnis auksinis lager ir kvietinis alus, daromi labai mažais kiekiais.
Pasaulinėje rinkoje Šveicarija garsėja dviem alaus rūšimis: šviesiu, mažai alkoholio turinčiu Birell (alkoholis iš alaus pašalinamas ne distiliuojant po fermentavimo, tačiau osmosės būdu) ir vienu iš stipriausiu pasaulyje Samichlaus. Samichlaus (14 %) alus daromas tik kartą per metus, brandinamas 12 mėnesių. Tai švelnaus, konjako ir mikstūros nuo kosulio skonį primenantis gėrimas.

Pagal bavarų technologiją daromos kvietinio alaus rūšys (pvz., švelnaus vaisių prieskonio Calanda Weizen).
Žr. alùs (4), Šveicãrijos virtùvė

Switzerland beer – refreshing hop malt liquor.
The largest brewery in Switzerland – and Eichhof Feldschlösschen which have a clear and refreshing golden (Eichhof Lager, 4.8%), poured from the drums, cans and bottles are, the hops (Hopfenperle, dunkle Perle, Castello, Ex-Bier). As in Austria, a country dominated by two major brewing groups – Feldschlösschen and international market, better known Hürlimann.
Other breweries beer – a dark (Anker, 5.8%), bright golden color with a sweet, spice, hops and malt (Cardinal Lager, 4.9%), thick, amber-brown color, dark chocolate flavor (Hexen Bräu , 5.4%), sparkling, rich golden Pilsner species (Nash, 5.7%), slightly sweet, light (Dreikönigs, 6.5%), dark, rich amber color (Hubertus, 5.7%), dense , golden amber color (Sternbräu, 5.2%), cloudy, exportation (Braugold, 5.2%).
Local beer is the same as in Switzerland and Austria. The most frequently mentioned Pilsner, pale lager favorite. Much less powerful drinking golden lager and wheat beer, made in very small quantities.
Switzerland is famous for the world market for beer in two modes: bright, low-alcohol-containing Birell (alcohol is not removed from the distillation of beer after fermentation, but through osmosis) and one of the strongest in the world Samichlaus. Samichlaus (14%), beer is made only once a year, aged 12 months. This gentle, Cognac and cough potions taste reminiscent of a beverage.
According to Bavarian wheat beer made in the technology types (eg, mild fruity flavor Calanda Weizen).
See . beer, Switzerland cuisine

© Švediškas alus/Swedish beer

8 Rgp


Švèdiškas alùs – nuo aukso iki vario spalvos apynių bei salyklo prieskonio alus.
Daugelis alaus rūšių Švedijoje vadinamos angliškais vardais, tik viena – Pripps rūšis – kilusi iš Škotijos (pvz., saldokas „Pilsner Pripps Bla“). XIX amžiuje škotas Deividas Karnegis Geteborge įkūrė vieną seniausių daryklų Švedijoje, kur buvo gaminamas porteris – viršuje besifermentuojančio alaus darymo tradicija.
Dabar Švedijoje alus pardavinėjamas pagal tris stiprumo lygius: I klasė – iki 1,8 %, II klasė – iki 3,5 %, III klasė – iki 5,6 % (pvz., „Spendrup’s Old Gold“ – sodrios aukso spalvos, apynių bei salyklo prieskonį turintis Pilsner rūšies alus (5 %), pilstomas į rudos spalvos briaunuotus butelius, „Carnegie Porter“ – tirštas, skrudinto skonio, turi 5,6 % alkoholio, „Faerskoel“ – gaivus, nefiltruotas lager rūšies 5 % alus). Iki 1995 metų buvo ribojamas stipresnio nei 5,6 % alaus pardavinėjimas, tačiau Švedijai įstojus į Europos Sąjungą, leista alų pardavinėti atsižvelgiant į tris stiprumo lygius. Be to, namudinės daryklos, kurioms buvo suteiktos licencijos, ėmė gaminti žymiai stipresnį gėrimą nei III klasės. Populiariausios alaus rūšys – „Pripps Bla“ – auksinio medaus spalvos, saldokas Pilsner, „Tom Kelley“ (7,5 %) ir „Gorilla“ (7,6 %) – labai stiprūs, prieskoniais pagardinti gėrimai.

Žr. alùs (4), Švèdijos virtùvė

Swedish beer – from gold to copper colored malt and hop spice beer.
Many types of beer in Sweden of the English names, only one – Pripps species – comes from Scotland (eg, sweet Pilsner Pripps Bla). Nineteenth century Scot David Carnegie Gothenburg founded one of the oldest breweries in Sweden, where it was produced by porters.
Now beer is sold in Sweden under the three levels of severity: Class I – up to 1.8%, Class II – up to 3.5%, Class III – up to 5.6% (for example, “Spendrup’s Old Gold – rich golden color, hop and savor a malt Pilsner type beer (5%), poured into brown ribbed bottles, “Carnegie Porter – rich, roasted flavor, has 5.6% alcohol, Faerskoel – fresh, unfiltered lager type beer is 5%). By 1995, restrictions were stronger than 5.6% of the sale of beer, but Sweden’s accession to the European Union, authorized the sale of beer, with three levels of severity. In addition, the cottage-brewery, which was granted a license, began to produce much stronger drink than Class III. The most popular types of beer – Pripps Bla – golden honey-colored, sweet Pilsner, “Tom Kelley“ (7.5%) and “Gorilla“ (7.6%) – very strong, spicy flavored drinks.
See. beer, Swedish cuisine

© Šokoladinis alus/Chocolate beer

8 Rgp

Šokolãdinis alùs – 8,9 tūrio proc. stiprumo alkoholinis gėrimas iš kakavos pupelių, sumaišytų su degintu karameliniu salyklu. Tai „Imperial Chocolate Stout“ tipo alus, verdamas Japonijoje prieš Valentino dieną.
Žr. alùs (4), šokolãdas (2)

Chocolate beer – 8.9 vol. the strength of an alcoholic beverage from cocoa beans, mixed with burnt caramel malt. This is an Imperial Chocolate Stout “type beer, cooked in Japan before Valentine’s Day.
See . beer, chocolate

© Škotiškas alus/Scottish beer

8 Rgp


Škòtiškas alùs – nuo tamsaus, salyklinio, skrudintų miežių skonio silpniausias (3,2 %), tiršto, tamsesnės rudos spalvos stipresnis (3,5 %) iki vaisių skonio, salyklo ir apynių prieskonio (eksportinis) stipriausias (4,1 %) alkoholinis gėrimas. Tai žymiai tamsesnis, tirštesnis ir saldesnis alus už anglišką.
XIX a. Škotija garsėjo savo alumi ir buvo minima tarp žymiausių – Anglijos, Vokietijos ir Čekijos. Nors dabar sumažėjusi alaus pramonė bei padidėjęs lager populiarumas, Škotijoje vis dar gaminamas tradicinis, viršuje besifermentuojantis alus.
Škotiškas alus gaminamas iš vietinių grūdų. Kadangi šalyje neauginami apyniai, todėl alus dažniausiai nebūna kartus. Gali būti aitrus ir neaitrus, pasterizuotas ir tirštas, aromatinis ir organinis.
Škotijoje alaus stiprumas žymimas pagal XIX a. veikusią kainų už barelį sistemą: silpniausias alus yra 60/-, vidutinio stiprumo 70/-, eksportinis 80/-, o stiprus, viršuje susifermentavęs, 90/-. Paprastai taip žymimas alus, pilstomas iš statinių.
Pasterizuotas alus skirstomas į lengvą (nedidelis alkoholio kiekis, tačiau ne šviesi spalva, nes alus gali būti ir tamsus) ir vidutinio stiprumo – žymimas special arba heavy; o eksportinis alus vadinamas premium.
Škotijoje savita alaus pilstymo sistema – patiekiant tradicinį alų vietoj rankinių siurblių naudojami aukšti oro slėgio sifonai.
Kiekviename šalies regione dominuoja savas alus. Populiariausios alaus rūšys – „Auld Alliance“ – aitrus, apynių skonio gaivinantis 4 % alus, „Black Douglas“ – ypatingo skonio, tamsus 5,2 % alus, „Borve Extra Strong“ – labai stiprus, svaiginantis 10 % alus, brandinamas ąžuolinėse viskio statinėse, „Broadsword“ – aukso spalvos, vaisių ir salyklo skonio 3,8 % alus, kurio išgėrus juntamas kartumas, daromas ir statinėse, „Dragonhead Stout“ – neaitrus, klasikinis tamsus 4 % alus, „Edinburgh Strong Ale“ – stiprus eksportinis 6,4 % alus, pasižymintis apynių ir salyklo prieskoniu, tačiau neturintis stipriam alui būdingo saldumo, „Golden Pale“ – šviesus, gintaro spalvos, aromatinis, organinis 4 % alus su apynių prieskoniu, „Gillespie’s“ – tirštas ir tamsus, saldaus salyklo skonio, pasterizuotas alus ir t. t.
2009 m. rudenį alaus gamybos bendrovė BrewDog pagamino stipriausią putojantį alų pasaulyje pavadinimu „Taktinis branduolinis pingvinas“, kurio stiprumas siekia 32 laipsnius. Naujo gėrimo parduota tik 500 butelių 0,33 litro talpos. Toks alus buvo pardavinėjamas tik internetu bei dviejose parduotuvėse Edinburge ir Londone.
Žr. alùs (4), Škòtijos virtùvė

Scottish beer – from the dark, malt, roasted barley taste the weakest (3.2%), thick, darker brown color is stronger (3.5%) and fruit flavors, spice, malt and hops (an export), the strongest (4.1%) an alcoholic beverage. This is a much darker, denser and sweeter beer than the English.
Nineteenth century Scotland was famous for its beer and has been mentioned among the most famous – England, Germany and the Czech Republic. Although now a decrease in the beer industry and the increased popularity of lager in Scotland is still producing traditional beer.
Scottish beer is produced from local grain. Since hops are not grown in the country, the beer is most often times. It may be poignant and pungent, pasteurized and thick, aromatic and organic.
Scotland beer strength to follow the nineteenth century price per barrel had been in place a system: the weakest beer 60 / -, moderate 70 / -, an export of 80 / -, and powerful, top fermentation, 90 / -. This is usually indicated by beer on tap from the building.
Pasteurized beer is divided into light (low alcohol content, but not a bright color, it can be beer and dark), and moderate – marked with a special or heavy, and the exportation of beer called a premium.
Scotland distinctive beer system – serving beer instead of the traditional hand pump used for high pressure siphon.
Each country in the region is dominated by its own beer. The most popular types of beer – “Auld Alliance“ – tart, refreshing taste of hops 4% beer, “Black Douglas“ – a special taste of dark beer 5.2%, Borve Extra strong – very strong, heady 10% of the beer, whiskey, aged in oak drums, “Broadsword“ – a gold-colored, fruit-flavored malt and 3.8% beer, felt a bitter drink, and have a barrel, “Dragonhead Stout – pungent, classic dark beer 4%,“ Edinburgh Strong Ale “- a strong exportation 6 4% beer, having the hop and malt flavor, but no strong beer, the inherent sweetness, “Golden Pale“ – a bright, amber colored, aromatic, organic 4% beer with hop flavor, “Gillespie’s“ – a thick and dark, sweet malt flavor, pasteurized beer, etc. t
2009 Autumn brewing company BrewDog produced the strongest beer in the world of sparkling called “tactical nuclear penguin, whose strength to 32 degrees. New drink sold only 500 bottles of 0.33 liters. This beer was sold only online, and two stores in Edinburgh and London.
See . beer, Scottish cuisine

© Suomiškas alus/Finland beer

8 Rgp


Súomiškas alùs – nuo vario iki rusvos bei tamsiai rudos spalvos tirštas ir stiprus alus.
Nors alaus pramonę Suomijoje suvaržė griežti antialkoholiniai įstatymai, tačiau šalis turi turtingą alaus darymo istoriją. 1919-1932 metais Suomijoje buvo prohibicija, kuri iki šiol jaučiama, nes alaus rūšims taikomi dideli mokesčiai.
Tradicinis Suomijos alus – naminis produktas – stiprus (apie 8 %), tirštas ir nefiltruotas, rusvos gintaro spalvos, neaitrus, su daug prieskonių, saldžiai kartoko prieskonio alus (Sahti). Šalyje alus skirstomas į klases pagal stiprumą: I klasė – mažiau nei 2,8 % tūrio alkoholio, II klasė – iki 3,5 %, III klasė – 3,7-4,7 % (Pilsner rūšies). Tik I klasės alų leidžiama reklamuoti ir pardavinėti parduotuvėse, o III klasės – kontroliuoja valstybė. Stipriausias (iki 5,7 %) eksportinis alus pardavinėjamas restoranuose, kurie turi licencijas. Populiariausios alaus rūšys – Karhu 3 – tamsiai rudos spalvos, tirštas, stiprus alus (4,6 %), Jouloulot Christmas Beer – rusvos spalvos, sodraus skonio sezoninis alus (5 %), Cheers – vario spalvos, ant dugno besifermentuojantis alus, Vaakuna – tamsus, salyklinis, irisų skonio alus (4,5 %), Pilsner Nikolai – saldokas, eksportinis gėrimas (4,5 %), Koff – šviesiai rudos spalvos, malonaus skonio Pilsner (4,5 %), Extra Strong – stiprus šviesus (7,5 %) bei eksportinis lager (5,2 %).
Žr. alùs (4), Súomijos virtùvė

Finland beer – from copper brown to dark brown in color and thick and strong beer.
While the beer industry in Finland, constrained strict dry laws, but the country has a rich brewing history. 1919-1932 in Finland was prohibition, which is still felt, because the types of beer is highly taxed.
The traditional Finnish beer – domestic product – a strong (about 8%), thick and unfiltered, amber, brown, pungent, with a lot of spices, spice, sweet and slightly bitter beer (Sahti). The country is divided into classes of Beer Strength: Class I – less than 2.8% alcohol by volume, Class II – up to 3.5%, Class III – 3.7 to 4.7% (Pilsner type). Only Class I beer allowed to advertise and sell in stores, and Class III – control the country. The strongest (up 5.7%), an export beer is sold in restaurants that have licenses. The most popular types of beer – Karhu 3 “- dark brown, thick, strong beer (4.6%), Jouloulot Christmas Beer – brown in color, rich taste of seasonal beer (5%), Cheers – the copper-colored beer, Vaakuna – dark, malt, beer tasting irises (4.5%), Pilsner Rudy- sweet, exportation beverage (4.5%), Koffi – a light brown color, pleasant taste of Pilsner ( 4.5%), Extra Strong – strong light (7.5%) and an export lager (5.2%).
See . beer, Finland cuisine

© Stiprusis alus/Strong beer

8 Rgp


Stiprùsis alùs – alkoholinis gėrimas, kurio etilo alkoholio koncentracija yra daugiau kaip 5,5 tūrio proc. ir iki 9,5 tūrio proc.
Žr. alùs (4)

Strong beer – an alcoholic beverage, whose ethyl alcohol concentration of more than 5.5 percent by volume and to 9.5 percent by volume.
See . beer

© Stipriausias alus/Strongest beer

8 Rgp

Stipriáusias alùs [pagamintas alaus darykloje „Boston Beer Company“ (JAV); įkūrėjas Jim Koch JAV] – 24 % stiprumo alkoholinis gėrimas, vadinamas „Samuel Adam Utopias“. Tai brangiausias gėrimas pasaulyje, šešis kartus stipresnis už įprastą alų ir du kartus stipresnis nei stalo vynas. Pagaminta tik 8 000 vienetų ir išpilstytas į išvaizdžius varinius butelius.
Alaus sudėtyje yra karamelės, salyklo iš Vienos (Austrija) bei aukštos rūšies apynių. Gėrimas brandintas viskio, konjako statinėse 2001-2004 m. Toks alus įgavo pušies ir citrinos kvapą, subtilų vanilės, cinamono skonį. Geriamas po sočių pietų.
Žr. alùs (4)

Strongest beer [produced by the brewery in Boston Beer Company (USA), Jim Koch, founder of the United States] – 24 % of the strength of an alcoholic beverage called “Samuel Adams Utopia.“ This is the most expensive beverage in the world, six times stronger than normal beer and twice stronger than table wine. Made only 8000 pieces and packed into bottles of brass presentable.
Beer contains caramel, malt, Vienna (Austria), and high-grade hops. Drink aged whiskey, cognac barrels for the period 2001-2004 This beer has gained pine and lemon flavor, subtle vanilla and cinnamon flavors. Drinking after a delicious lunch.
See . beer

© Slovakiškas alus/Slovak beer

8 Rgp


Slovãkiškas alùs – lager rūšies alkoholinis gėrimas.
Nors Slovakijoje labiau mėgstamas vynas, tačiau daromas ir alus. Populiariausios alaus rūšys Slovakijoje – tirštas, sodrus, rubino spalvos, švelnaus kakavos ir grietinėlės prieskonio tamsus lager (Cassovar, 5,5 %) iš Košicės miesto, eksportinis (Tatran, 8 %) iš Tatrų kalnų, Popradės, Vega daryklos, silpnesnis (Kamzik, 4,1 %), sausas, saldaus ir sodraus salyklo skonio, aukso spalvos (Zlaty Bazant, 4,4 %) ir kt. Tirštas, sodraus gruzdinto salyklo skonio, karčiai saldus porteris (8 %) – stipriausias slovakų alus.
Plačiausiai žinoma Slovakijos alaus darykla (Zlaty Bazant) įsikūrusi Hurbanovo mieste. Olandų Heineken kontroliuojama įmonė daro populiarų lager (Golden Pheasant).
Žr. alùs (4), Slovãkijos virtùvė

Slovak beer – type of alcoholic drink lager.
While in Slovakia a more popular wine, but made, and beer. The most popular beer in Slovakia – a thick, rich, ruby color, sweet cream, cocoa and spice, dark lager (Cassovar, 5.5%) from the city Košice, exportation (Tatra, 8%) of the Tatra mountains, Poprad, Vega brewery, a weaker (KAMZÍK , 4.1%), dry, sweet and rich malt flavor, golden color (Zlaty Pheasant, 4.4%) and others. Thick, rich malt flavor chips, bitter-sweet porter (8%) – the strongest beer in Slovakian.
The most widely known brewery in Slovakia (Zlaty Pheasant) Hurbanovo located in the city. Dutch Heineken controlled company makes the popular lager (Golden Pheasant).
See . beer, Slovak cuisine

© Skardinė/Can

8 Rgp

Skardìnė (2) – skardinis geriamas puodukas (dažniausiai geriamas alus, limonadas ir kiti gaivieji gėrimai). Tai patogi ir lengva pakuotė.
Plona skardinė atsirado 1930 m. Nuo XIX a. pradžios skardinėse buvo pardavinėjamas maistas ir sriubos. Iš pradžių geriamame puoduke pilstyti alų buvo neparanku, nes alaus pripildyta skardinė turėjo atlaikyti didelį spaudimą iš vidaus – nesprogtų per sudūrimą. Be to, skardinė menkino alaus skonį ir buvo brangesnė už stiklinį butelį.
Naujos pakuotės era prasidėjo JAV. Pirmoji alaus darykla Europoje, kuri pradėjo pilstyti šviesų alų į skardines, buvo Velse. Vokietija ir Čekija iš pradžių pripažino tik kelių vyno rūšių pilstymą į skardines. Didžiojoje Britanijoje buvo sugalvota skardinės dugne dėti mažytį plastmasinį daiktą: kai skardinę atidarydavo, daiktas įpurkšdavo į alų azoto – susidarydavo kreminė, didelė puta. Nors alaus išvaizda ir pagerėjo, tačiau skardinė nė kiek nepagerino alaus skonio.
Žr. tarà (2)

Can – tin drinking cup (mostly drinking beer, lemonade and other soft drinks). It is convenient and easy to pack.
The thin tin occurred in 1930 Since the nineteenth century beginning of canned food were sold, and soups. Initially, drinking a cup of beer bottle was inconvenient, because the beer-filled cans had to withstand considerable pressure from the inside – a seamless explosion. In addition, downgrades of beer cans and the taste was better than a glass bottle.
The new era started in the U.S. package. The first brewery in Europe, which has lights bottle of beer in cans, was in Wales. Germany and the Czech Republic originally found only a few types of wine pouring into tins. Great Britain were invented for the bottom of the cans to make a tiny plastic thing: When the cans open, object inject nitrogen into beer – cream occurred, a large head. Although beer and look better, but no cans of beer did not improve the taste.
See . container

© Silpnasis alus/Weak beer

8 Rgp

Silpnàsis alùs – alkoholinis gėrimas, kurio etilo alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 0,5 iki 5,5 tūrio proc.
Žr. alùs (4)

Weak beer – , an alcoholic beverage, whose ethyl alcohol concentration greater than 0.5 to 5.5 percent by volume.
See . beer

© Rusiškas alus/Russian beer

8 Rgp


Rùsiškas alùs – rūgštoką prieskonį ir mažai alkoholio turintis alkoholinis gėrimas.
XX a. pradžioje Rusijoje, kaip ir Ukrainoje, veikė apie 1000 namudinių alaus daryklų, tačiau alaus pramonė buvo sunaikinta per pasaulinius karus. Daugelis alaus daryklų reformos laikais buvo uždarytos ir paverstos bealkoholinių gėrimų gamyklomis.
Pagrindinė Maskvos alaus daryklos produkcija – vaisinis lager (Moskovskoye). Žinomesnės alaus rūšys yra Zhigulevskoe (žigulinis), Kijevo Obolon (4,4 %). Viena didžiausių alaus daryklų Rusijoje (Baltika), kurią perėmė bendra Skandinavijos įmonė Baltic Beverages Holding (švedų Pripps ir suomių Hartwall), kontroliuoja dvi trečiąsias šalies rinkos. Darykla daro daug rūšių šviesaus alaus, taip pat Parnas bei Baltika Export statinėse.
Prie Ochotsko jūros, Magadano miesto dalyje, įsikūrusi Magadan darykla daro keturias alaus rūšis: fermentuotą ir gaivų Zhigulevskoe (žigulinis), dvigubai ilgiau fermentuotą ir rūgštoką Moscovskoe (maskvietiškas), Russkoe (rusiškas), Ukrainskoe (ukrainietiškas).
Žr. alùs (4), káimiškas alùs, Rùsijos virtùvė

Russian beer – sour flavors and low alcohol with an alcoholic beverage.
Twentieth century beginning in Russia, and Ukraine had about 1,000 on home brewery, but the beer industry has been destroyed during the world wars. Most breweries in the reform era has been closed and converted into the soft drink plants.
The main output of the brewery in Moscow – fruity lager (Moskovskoye). Visibility of beer is Zhigulevskoe (žigulinis) Obolon Kiev (4.4%). One of the biggest breweries in Russia (Baltica), which took over the joint Scandinavian company Baltic Beverages Holding (Swedish and Finnish Hartwall Pripps), controls two-thirds of the national market. Brewery makes a lot of kinds of light beer, as well as Baltika Parnassus and Export barrels.
The Sea of Okhotsk, Magadan city, located in the Magadan beer brewery has four types: fermented and fresh Zhigulevskoe (žigulinis), twice as long and fermented sour Moscovskoe (Muscovite), Russkoe (Russian) Ukrainskoe (Ukrainian).
See . beer, rustic beer, Russian cuisine

© Rumuniškas alus/Romanian beer

8 Rgp


Rumùniškas alùs – silpnas alkoholinis gėrimas.
Nors šalyje, kaip ir Vengrijoje, Bulgarijoje, populiaresnis vynas, tačiau mėgstamas ir silpnas alus. Rumunija tapo Vakarų kompanijų investicijų objektu. Didesnę dalį šalies alaus rinkos 1996 m. perėmė South African Breweries. Didesnės įmonės (Bergenbier ir Proberco) priklauso Belgijos alaus gigantui Interbrew.
Svarbiausia alaus rūšis Rumunijoje – sodrios gintaro spalvos Bergenbier Bruna. Didesnėje šalies rinkoje dominuoja belgiškas alus.
Žr. alùs (4), Rumùnijos virtùvė

Romanian beer – weak alcoholic beverage.

While a country like Hungary, Bulgaria, the popularity of wine, but the favorite in a weak beer. Romania has become the subject of investment in Western companies. The higher the country’s beer market in 1996 South African Breweries has taken over. Larger businesses (and Bergenbier Proberco), the Belgian brewing giant Interbrew.
The main brands of beer in Romania – full-bodied amber Bergenbier Bruna. The vast majority of the domestic market is dominated by Belgian beer.
See . beer, Romanian cuisine

© Pusšviesis alus/Not exactly a light beer

8 Rgp

Pùsšviesis alùs – alkoholinis gėrimas, didesnio kaip 1 ir ne didesnio kaip 3,2 sąlyginio jodo vieneto (38 EBC vnt.) alus.
Žr. alaũs tèchninis reglameñtas, alùs (4)

Not exactly a light beer – alcoholic beverage, more than one and not more than 3.2 units of relative iodine (38 EBC units) beer.
See
. beer, technical regulation of beer

© Prancūziškas alus/French beer

8 Rgp


Prancūziškas alùs – silpnas, gaivinantis lager.
Šalyje dominuoja tik kelios didesnės alaus darymo kompanijos. Tai Kronenbourg – dominuojantis Prancūzijos aludaris, gaminantis Bière d’Alsace mažuose buteliukuose, nestiprius lager (pvz., Kronenbourg Tradition Allemande), sezoninio alaus rūšis (pvz., rožinį La Bière de Noël, auksinį Kronenbourg Bière de Mars), o buvusi didžiausia alaus darymo Kanterbräu kompanija, daranti šviesų lager (4,5 %), stipresnį (Kanterbräu Gold), mažai alkoholio turintį lager (Tourtel).
Prancūzijos šiaurės rytuose, prie Belgijos esantis Pa de Kalė regionas išsaugojo aludarystės tradicijas, čia daug mažų daryklėlių (daro bières de garde – stiprų, viršuje besifermentuojantį, buteliuose brandinamą alų). Nors alus fermentuojasi buteliuose ir yra filtruojamas, tačiau dėl šiltos fermentacijos išlieka ale rūšiai būdingas rūgštokas vaisių prieskonis.
Populiariausios alaus rūšys Prancūzijoje – stiprus (6,4 %), salyklinis, auksinis (Goldenberg), aitroko vaisių skonio, šviesus (Goudale, 7,2 %), gintarinis, rūkyto skonio, šviesus lager (Adelscott, 6,4 %), gintaro spalvos, medaus skonio (Abbaye de Vaucelles, 7,5 %), apynių, nepasterizuotas Pilsner rūšies lager (Meteor, 4,6 %), auksinis ir apynių Pilsner (Mutzig Pilsner, 4,8 %), šviesus, tirštokas lager (Noordheim, 4,7 %), salyklo skonio auksinis lager (Pelican Lager, 4,8 %), saldoko obuolių skonio, šviesus lager (Upstaal, 3 %), šviesus, gintarinis ir rudas (Tourtel, 1 %).
Iš viskio salyklo daromas alus (Amberley, 7,3 %), stipraus, salyklinio lager rūšys – sodraus skonio, salyklinis, gintarinis (Ackerland Blonde, 5,9 %) ir tamsus, saldesnis (Ackerland Brune, 6,3 %). Kituose Prancūzijos regionuose daromas tamsus, vaisių, išlaikytas alus su nuosėdomis (Bière des Templiers, 8,5 %), stiprus, šviesiai geltonos spalvos vaisių alus (Bière du Désert, 7 %), tirštas, tamsaus gintaro spalvos lager (Brune Spéciale, 6,7 %), tirštas, sodraus skrudinto salyklo skonio porteris (Porter 39, 6,9 %).
Daug alaus daroma pagal kitų kraštų technologijas, pavyzdžiui, pagal vokišką technologiją – tirštas, aromatingas, auksinis šviesus alus (Jubilator, 7 %), pagal airišką technologiją – stiprus, salyklinis, raudonas alus (George Killian’s Bière Rousse, 6,5 %), pagal Vienos technologiją – vaisių, salyklinis, vario spalvos lager (Mortimer, 8 %). Pagal vienuolynų technologiją daromas alus su nuosėdomis (Saint Arnoldus, 7,5 %) filtruojamas, o prieš jį išpilstant pridedama mielių.
Daug rūšių prancūziško, viršuje besifermentuojančio, pagal vienuolynų technologiją daromo alaus. Tai saldus ir tirštas, aukso spalvos, vaisių skonio Blonde (5,9 %), rausvai rudas, sodraus skrudinto salyklo prieskonio Saint Landelin Ambrée (6,1 %), tamsus ir tirštas, kavos ir šokolado skonio Brune (6,2 %).
Tradiciniai prancūziški gėrimai (pvz., neblogo skonio aromatinis (Sebourg, 6 %) ir rusvai gintarinis (Jenlain, 6,5 %)) pilstomi į aukštus butelius ir uždarinėjami kaip šampanas.
Populiariausias eksportinis alus – šviesus, salyklinių grūdų prieskonio lager (33, 4,8 %). Į stipriausio pasaulyje šviesaus alaus titulą (12 %) pretenduoja La Bière du Démon alus. Tai salyklinis, gana tirštas, mažai putojantis gėrimas, turintis medaus prieskonį.
Žr. alùs (4), Prancūzìjos virtùvė

French beer – weak, refreshing lager.
The country is dominated by only a few larger brewing companies. This Kronenbourg – dominating the French brewer, manufactures Bière d’Alsace in small vials, weak lager (such as Kronenbourg Tradition allemande), a seasonal beer type (eg, pink La Bière de Noël, Kronenbourg Gold Bière de Mars), and had the biggest beer Kanterbräu company shall be laid, making the beam lager (4.5%), stronger (Kanterbräu Gold), with a low alcohol lager (Tourtel).
North-eastern France, Belgium, located in Pas de Calais region has retained brewery tradition, there are many small daryklėlių (makes Bière de garde – a strong, top besifermentuojantį, bottles cellared beers). Although the fermentation beer is filtered and bottled, but the warm ale fermentation remains a characteristic slightly acidic fruit flavor.
The most popular beer in France – a strong (6.4%), malt, golden (Goldenberg), acerbic, tart fruit flavors, bright (Goudale, 7.2%), amber, smoked flavor, a light lager (Adelscott, 6.4%) amber, honey taste (Abbaye de Vaucelles, 7.5%), hops, unpasteurized Pilsner type lager (Meteor, 4.6%), golden hops and Pilsner (Mutzig Pilsner, 4.8%), light lager thick ( Noordheim, 4.7%), malt flavored golden lager (Pelican Lager, 4.8%), sweetish apple flavor, light lager (Upstaal, 3%), light amber, and brown (Tourtel, 1%).
Malt whiskey is made from beer (Amberley, 7.3%), strong, malt lager types – rich in taste, malt, amber (Ackerland Blonde, 5.9%) and dark, as sweet (Ackerland Brune, 6.3%). Other French regions have a dark, fruit, beer is maintained with sediment (Bière des Templiers, 8.5%), strong, bright yellow fruit beer (Bière du Desert, 7%), thick, dark amber lager (Brune Speciale, 6 7%), dense, rich roasted malt flavor Porter (Porter 39, 6.9%).
A lot of beer made by the other edge of technology, for example, according to German technology – a thick, fragrant, golden ale (Jubilator, 7%), the Irish technology – a strong, malt, red beer (George Killian’s Bière Rousse, 6.5%) under a single technology – the fruit, malt, copper lager (Mortimer, 8%). According to the technology of the monasteries have a beer with the sediment (Saint Arnold’s, 7.5%), filtered, and prior to pouring the yeast is added.
Many types of French at the top besifermentuojančio by monasteries brewing technology pressures. It is sweet and rich, golden color and fruity taste Blonde (5.9%), reddish-brown, rich roasted malt spice Saint Landelin Ambrée (6.1%), dark and rich coffee and chocolate flavors Brune (6.2%) .
Traditional French drinks (eg, not bad taste, aroma (Sebourg, 6%) and brown amber (Jenlain, 6.5%)) senior put up in bottles and closures as champagne.
Exportation of the most popular beers – light, lager spice malted grain (33, 4.8%). The world’s strongest lager title (12%) claiming two Démon La Bière beer. This malt, fairly dense, low-sparkling drink with a honey aftertaste.
See . beer, French cuisine

© Portugališkas alus/Portuguese beer

8 Rgp


Portugãliškas alùs – dažniausiai auksinis lager, rečiau vietinis tamsus alkoholinis gėrimas. Tai vokiško alaus pakaitalas.

Šalies alaus pramonės rinkoje dominuoja dvi įmonės (Sociedad Central de Cervejas (Centralcer) ir Uniao Cervejeira (Unicer)), kurios daro nestiprų, salyklinį lager ir kelias tamsaus lager rūšis. Tai kartokas, sausoko skonio Pilsner rūšies lager (Cergal, 4,6 %), sodriai geltonos spalvos, saldokas, apynių lager (Cristal, 5,2 %), vaisių lager (Sagres, 5,1 %), šviesus, rusvos spalvos, vaisių ir salyklinis lager (Super Bock, 5,8 %), sodrios aukso spalvos, salyklinis, saldoko prieskonio lager (Topazio).
Kai kurios daryklos įsikūrusios Portugalijai priklausančiose Madeiros (Empresa) ir Azorų (Melo Abreu) salose. Pagrindinė Madeiros saloje esančios daryklos produkcija – šviesus, švelnaus ir sausoko salyklo bei apynių prieskonio auksinis lager (pvz., Coral alus). Azorų salose labiausiai žinomas oranžinės spalvos lager alus (Melo Abreu Especial, 5 %), pasižymintis saldoku salyklo prieskoniu.


Žr. alùs (4), Portugãlijos virtùvė

Portuguese beer – usually golden lager, dark lower local alcoholic beverage. This German beer substitute.
Country’s beer industry is dominated by two companies (Sociedad Central de Cervejas (Centralcer) and União Cervejeira (Unicer)), which has a mild, malt lager and dark lager several species. This is a bitter, taste dry Pilsner type lager (Cergal, 4.6%), deep yellow, slightly sweet, hop lager (Cristal, 5.2%), fruit lager (Sagres, 5.1%), light brown in color, Fruit and malt lager (Super Bock, 5.8%), rich golden color, malt, spice, sweetish lager (topaz).
Some of the brewery located in Madeira, Portugal owned (Empresa) and the Azores (Melo Abreu) Islands. The main island of Madeira in brewery production – a light, delicate and malt and hops sausoko spice, golden lager (eg, Coral beer). Azores Islands, the most famous orange-colored lager beer (Melo Abreu Especial, 5%), characterized by sweet malt flavor.
See . beer, Portuguese cuisine

© Porteris/Porter

8 Rgp

Pòrteris (1) [angl. porter – nešikas] – stiprus, tamsus, salyklo aromato kartoko apynių skonio alus, kilęs iš Anglijos.
Pasak legendos, porteris taip vadinamas todėl, kad XVIII amžiuje ši alaus rūšis buvo itin populiari tarp Londono uosto ir gatvių nešikų.
Pirmą kartą porterio alus minimas 1721 m. Anglijoje. Iki to laiko Londone buvo gaminamas tamsusis alus, kurį aludariai parduodavo šviežią (nebrandintą; brandinimas vykdavo pas pardavėją). Porteris tapo pirmąja rūšimi, kuri buvo brandinama alaus darykloje ir parduodama, jau tinkama gerti iškart. Šią alaus rūšį buvo galima gaminti dideliais kiekiais, todėl Londono uoste įsikūrusios daryklos, virdamos porterį, greitai susilaukė komercinės sėkmės. Iš pradžių porteris buvo palyginti stiprus alus (6,6 % alkoholio tūrio), vėliau, Napoleono karų metu, dėl didelių mokesčių pradėtas gaminti silpnesnis. 1770 m. išradus hidrometrą, aludariai galėjo geriau kontroliuoti alaus fermentacijos procesą. Iš pradžių porteris gamintas tik iš rudojo salyklo, vėliau pradėta naudoti brangesnį, tačiau efektyvesnį, šviesųjį salyklą, o alų dažyti dažais.
1816 m. Didžiojoje Britanijoje priėmus alaus švarumo įstatymą, dažus dėti uždrausta – po trumpo sąmyšio rinkoje, porterio spalvai išgauti pradėta naudoti 5 % 1817 metais išrasto juodojo salyklo (95 % sudarė šviesusis salyklas).
Maždaug iki 1800 metų porteris buvo ilgai (6-18 mėnesių) brandinamas didelėse statinėse. Vėliau pastebėta, kad viso porterio brandinti nebūtina – į 2/3 jauno nebrandinto porterio įpylus 1/3 brandinto porterio, gaunamas toks pat skonis. Šitaip porterio gamyba atpigo, nes nebereikėjo ilgai saugoti tokių didelių alaus kiekių.
Nuo 1860 metų porterio populiarumas pradėjo blėsti. Porteris vis dažniau buvo parduodamas „švelnaus skonio“, vis silpnesnis ir su mažiau apynių. XIX amžiaus pabaigoje dauguma daryklų porterį išvis nustojo gaminti (nors tebegamindavo vieną ar kelias stout rūšis). Pirmojo pasaulinio karo metu dėl grūdų trūkumo Jungtinėje Karalystėje apribojus stipraus alaus gamybą, porteriui suduotas dar vienas smūgis. Po karo porterio vietą stipraus alaus kategorijoje užėmė stautas. Nuo 1940 metų Didžiojoje Britanijoje porteris nebegaminamas.
Airijoje porteris pradėtas varyti 1776 m., 1778 m. pirmąjį porterį pagamino Guinness alaus darykla. Airijoje paprastas gėrimas buvo vadinamas Plain porter (arba plain), tuo tarpu itin stiprios rūšys vadintos Stout porter (ilgainiui stautas tapo atskira alaus rūšimi). 1974 m. Guinness Irish Porter nustotas gaminti; porteris tebegaminamas kai kuriose mažosiose daryklose.
Iš porterio kilusios alaus rūšys:
– stautas. Tai iš stipraus porterio išsivysčiusi tamsiojo alaus rūšis, besiskirianti nuo porterio didesniu stiprumu;
– Baltijos porteris. Atsirado mėgdžiojant į Rusijos imperiją eksportuojamo porterio skonį. Ilgainiui Baltijos jūros šalyse susidarė savita, į porterį panaši alaus rūšis (gaminama ir Lietuvoje).
Tai tamsios spalvos viršutinės fermentacijos alaus rūšis, iki XX a. I pusės paplitusi Didžiojoje Britanijoje ir Airijoje. Iš porterio kilusios alaus rūšys Stout (populiari Airijoje ir Didžiojoje Britanijoje; iš pradžių ši rūšis vadinta Stout porter – stipriuoju porteriu) ir Baltijos porteris (gaminamas Lietuvoje ir kitose Baltijos jūros šalyse).
Plg. Báltijos pòrteris
Žr. alùs (4), staũtas (4) (stiprus porteris)

Porter [Eng. porter – carrier] – strong, dark, malt-flavored bitter taste of beer hops, comes from England.
According to legend, the porter is so called because the eighteenth century, this type of beer was very popular among London’s streets and airport porters.
For the first time mentioned in Porter’s beer in 1721 England. Until then, London was dark beer made by brewers sold fresh (immature; maturation took place at the seller). Porter was the first type, which has been matured in the brewery and sold, is suitable to drink immediately. This type of beer was available in large quantities, and the port of London-based brewery, during boiling, Porter, quickly attracted a commercial success. Initially, Porter was relatively strong beer (6.6% alcohol by volume), and later the Napoleonic wars, high taxes started to produce weaker. 1770 inventing hydro, brewers have better control of beer fermentation process. Initially, Porter produced only from brown malt, then began to use more expensive but more efficient, light malt and beer colored paint.
1816 Great Britain after the beer purity law, to make dyes banned – after a brief disruption in the market, Porter began to use color extracted by 5% in 1817 invented the black malt (95% were pale malt).
To about 1800 porters were long (6-18 months), aged in large barrels. Later reported that all necessary Porter matured – in two thirds of young nebrandinto Porter adding 1 / 3 aged Porter, yield the same flavor. Thus, Porter’s production went down, because no need for such a long time to store large quantities of beer.
Since 1860 the Porter’s popularity began to sag. Porter was increasingly sold in “mild“, is weaker and less hops. At the end of the nineteenth century many breweries stopped production of porter at all (although continued to produce one or more stout species). During World War II, during the grain shortage in the United Kingdom, limiting the production of strong beer, porter suduotas another blow. After the war, Porter’s place in the strong beer category was stout (strong porter). Since 1940, Great Britain is no longer porters.
Porter started to propel Ireland 1776, 1778, the first porter made the Guinness brewery. Ireland was a simple drink called the Plain Porter (or plain), while very strong species referred to as stout porter (stautas eventually became a distinct type of beer). 1974 Guinness Irish Porter off the production of porter produced some of the smaller breweries.
Porter originated from beer:
– Stout (strong porter). This is a strong dark beer Porter developed species, distinct from the greater strength of Porter;
– Baltic porter. Appeared in imitating the Russian empire exported Porter flavor. Eventually the Baltic Sea resulted in a distinctive, like the porter beer type (made in Lithuania).
This is a dark top-fermented beer is up to the twentieth century I half-spread in Great Britain and Ireland. Come from Porter Stout beer (popular in Ireland and Great Britain, originally known as this kind of stout porter – Strong Porter) and the Baltic porter (produced in Lithuania and other Baltic countries).
Cf. Baltic porter
See. beer, stout

© Pieniškas alus/Milky beer

8 Rgp

Píeniškas alùs – nestiprus, gausiai putojantis gėrimas, daromas rauginant karvių pieną pagal modernias technologijas. Tai alaus (70 proc.) ir pieno (30 proc.) kokteilis, gaminamas Japonijoje.
Pieniškas alus pradėtas gaminti Kinijoje, Hebėjaus provincijos Sintano apskrityje. Pieniškas alus turi nedaug spirito, bet gausiai putoja. Jam būdingos visos daug vitaminų turinčių rūgusio pieno gėrimų savybės. Turi gydomųjų savybių.
Žr. alùs (4)

Milky beer – mild, rich sparkling beverage, fermented cow’s milk is made in accordance with modern technology. This beer (70 percent). And milk (30 per cent.) Cocktail, made in Japan.
Milky beer originally produced in China, Hebei Province Sintano County. Milky beer is low in alcohol, but the large sparkling. It has all the vitamin with a lot of drinks curd properties. Have medicinal properties.
See . beer

© Nurūgimas/Acidification

8 Rgp

Nurūgìmas (2) – pasidarymas rūgščiam (pvz., alus).
Žr. alùs (4), fermentãvimas (1)

Acidification – doing to be acidic (eg, beer).
See. beer, fermentation

© Nealkoholinis alus/Near beer

8 Rgp

Nealkohòlinis alùs – gaivusis gėrimas – miežių sultys, turinčios apie 0,5 proc. alkoholio. Tai prilygsta apelsinų sultims (vynuogių sultys turi apie 1 proc. alkoholio).
Manoma, jog nealkoholinis alus išrastas kosmonautams, kad jie neliktų visai be malonumų. Išlaiko visus alui būdingus vitaminus ir mikroelementus bei atstato elektrolitų pusiausvyrą organizme. Tad tinka gerti vairuotojams, sportininkams, taip pat metantiems svorį. Gėrimas turi priešvėžinių savybių, mažina kraujo krešumą. Tačiau nėra nustatyta, kokia šio alaus sudedamoji dalis taip veikia.
Pasak dietologų, per daug gerti nesveika, nes tradiciškai dominuojantis produktas iš mitybos išstumia kitus, ji tampa nesubalansuota.
Žr. alùs (4)

Near beer – soft drinks – juice of barley, with about 0.5 percent. vol. This equates to orange juice (grape juice has about 1 percent. Alcohol).
It is estimated that alcohol-free beer invented cosmonauts that they will not remain completely without pleasure. Retains all the beer-specific vitamins and trace elements and restore electrolyte balance in the body. So is drinking drivers, athletes, as well as the weight of smoking. The drink has anti-cancer properties, reduces blood clotting. However, it is shown how this beer is an integral part of the work.
According to nutritionists, unhealthy to drink too much, because traditionally the dominant product of displacing other food, it becomes unbalanced.
See . beer

© Miežinis alus/Barley Beer

8 Rgp


Miežìnis alùs – aštraus skonio ir kvapo alkoholinis gėrimas.
Nuo seno miežinį alų gamindavo Užgavėnėms iš anksto, kiti užsiraugdavo tuoj po Kalėdų. Žiūrėdavo, kad nenusistotų, butų smarkus, aštraus skonio ir kvapo. Vaišindavo užėjusį žmogų į namus, gurkšnodavo patys šeimininkai, ypač senieji, jau nebesuspėjantys su užgavėnininkais vaikščioti, besipasakodami apie savo jaunų dienų Užgavėnes.
Žr. alùs (4), Ùžgavėnių valgiai dgs.

Barley Beer – pungent taste and smell of alcoholic beverage.
The old barley beer continued to produce the festival in advance, others pickle immediately after Christmas. Watch that could settle Flat sharp, pungent taste and smell. Fruit man in the house, sip their own masters, especially the old, already nebesuspėja the Mardi Gras participants to walk, to tell about his young days, Shrove Tuesday.
See . beer, Mardi Gras meals

© Medaus alus/Honey beer

8 Rgp

Medaũs alùs – natūralus produktas – nefiltruotas, nepasterizuotas, be dirbtinės angliarūgštės. Tai alaus rūšis, pagardinta imbieru.
Gaminamas iš tyro vandens, aukščiausios kokybės salyklo. Vietoj apynių naudojamas imbieras.
Žr. alùs (4), medùs (4)

Honey beer – a natural product – unfiltered, unpasteurized, without the artificial carbonated. This type of beer, flavored with ginger.
Made from pure water, high-quality malt. Instead, the hops used in ginger.
See . beer, honey

© Maltos alus/Maltese beer

8 Rgp


Máltos alùs – pagal anglišką technologiją daromas viršuje besifermentuojantis alkoholinis gėrimas, taip pat lager, kuris vadinamas Cisk.

Nepriklausomoje Viduržemio jūros šalyje-saloje jaučiama Britų Imperijos įtaka. Vienintelės daryklos Maltoje (Simonos Farsons Cisk), nuo seno gaminančios viršuje besifermentuojantį alų, kurį labai mėgo britų laivyno jūreiviai, produkcija – tamsokas, švelnus, viršuje susifermentavęs silpnas 3,6 % gėrimas (Blue Label), stipresnis 5 % (Brewer’s Choice), 4 % šviesus apynių (Hop Leaf), 3,4 % tirštas ir tamsus pieno alus (Lacto), kurį darant vartojama laktozė. Farsons – didžiausias šalyje alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų gamintojas.
Žr. alùs (4), ángliškas alùs, Máltos virtùvė

Maltese beer – by the English at the top of the technology made besifermentuojantis alcoholic beverage, as well as lager, called Cisk.
Independent of the Mediterranean island country, felt the British Empire’s influence. The only brewery in Malta (Simon Farsons Cisk), has long been producing top besifermentuojantį beer, which is very fond of the British Navy sailors products – tamsokas, soft, top fermentation drink low of 3.6% (Blue Label), enhanced by 5% (Brewer’s Choice) 4% of the light-hop (Hop Leaf), 3.4% milk and a thick dark beer (Lacto), which is used in making lactose. Farsons – the country’s largest alcoholic and soft drinks manufacturer.
See . beer, English beer, Maltese cuisine

© Venesuelietiškas alus/Venezuelan beer

8 Rgp

Venesueliẽtiškas alùs – šviesus, skystos konsistencijos lager (5 %). Tai pagrindinė Venesuelos alaus rūšis.

Populiariausia alaus rūšis šalyje – Polar Lager (5 %) – labai skiriasi nuo meksikietiškų Sol ir Corona. Tai perkamiausias alus Pietų Amerikoje, kur jo darytoja Polar Brewing Company yra pirmoji pagal dydį alaus darykla, realizuojanti daugiausia produkcijos. Antroji pagal dydį po Polar Venesuelos alaus darykla Cardenal daro šviesų ir skystą Lotynų Amerikos lager, vadinamą Andes, taip pat keletą vokiškos rūšies alaus (pvz., pagal Miuncheno rūšį – auksinį, salyklinį Tipo Munich bei pagal Pilsen rūšį – autentišką skonį turintį Nacional Cerveza Tipo Pilsen).
Plg. argentiniẽtiškas alùs, brazìliškas alùs, meksikiẽtiškas alùs, perujiẽtiškas alùs
Žr. alùs (4), Venesuèlos virtùvė

Venezuelan beer – , a light, fluid texture lager (5%). This is the main brands of beer in Venezuela.
The most popular brands of beer in the country – Polar Lager (5%) – very different from the Mexican Sol and Corona. This is buyable beer in South America, where its maker Polar Brewing Company is the first largest brewer, which realize maximum output. The second-largest after Venezuela’s Polar brewery Cardenal has lights and liquid Latin American lager, known as the Andes, as well as several German beers (eg under the Munich type – gold, Munich malt type and by type of Pilsen – with an authentic taste of Cerveza Nacional Type Pilsen).
Cf. Argentinean beer, Brazilian beer, Mexican beer, Peruvian beer
See. beer, Venezuelan cuisine

© Pulkė/Pulque

8 Rgp

Pùlkė (1) [isp. pulque; Meksikos indėnų k. pulka arba octli] – meksikiečių tautinis gėrimas, gaminamas iš paraugintų agavos sulčių, primenantis rūgpienį, vertinamas dėl gerų maistinių savybių.

Dar actekai pulkę vartojo religinėms apeigoms. Pulkė pavaizduota indėnų ant akmens drožinių. Kilmė nežinoma, tačiau liaudies pasakos paaiškina jos kilmę. Pasak vienos Kolumbijos legendos, pulkė atsirado nuo maguey augalo, kai dar prieš ispanų užkariavimą actekai augalą naudojo religinėse apeigose.
Kai maguey augalas subręsta, jo sultys fermentuojamos (paprastai didelėse statinėse), po to iš karto tinka gerti. Pulkė urmu parduodama vadinamuosiuose pulkės baruose (isp. pulquerías) stiklo taroje (Tornillo) arba dubeniuose (jicara). Šviežia ilgai neišbūna, todėl eksportuojant būtinai konservuojama (alkoholio kiekis yra 6 %).
Pulkė dažnai maišoma su vaisių sultimis (pvz., mangais ir ananasais). Tokiu atveju ji vadinama curado (padaryti skanų tiems, kurie negali įvertinti savo neįprasto skonio).
Meskalis (mezcal arba mescal) yra suteikiamas pavadinimas dukart distiliuotam spiritui, kuris taip pat kilęs iš maguey augalo. Šiandien nėra tiksliai apibrėžta reglamentuota regionai (OVP) tiek Mezcal Tekila ir Meksikoje. Tekila – Mezcal, pagamintas tik iš Blue Agave augalo pietryčių Meksikos regione (aplink Tekilos miestą Jalisco). Aguamiel (iš kurių daroma pulkė) yra natūralios sultys iš maguey augalų, kadangi Mezcal pagamintas iš augalų pačios širdies. Skonis kartus arba saldus.
Iš pulkės varoma degtinė – tekila.
Žr. čičà (2), Mèksikos virtùvė, meskãlis (2), tekilà (2)

Pulque [span. pulque, the Mexican Indians – pulka or octli] – a Mexican national drink made from agave juice slightly sour reminiscent of curdled milk, prized for good nutritional properties.
Another flock Aztecs used religious rituals. Indians flock depicted on stone carvings. Origin unknown, but folk tales explain its origins. According to one legend, Colombia, flock there from the maguey plant, it is still against the Spanish conquest of the Aztecs used the plant in religious rituals.
When the maguey plant matures, its fermentable juice (usually in large barrels), followed immediately by an appropriate drink. Flocks in bulk is sold in bars called Regiment (Spanish pulquerías) glass containers (Tornillo) and pelvic (jicara). Fresh long absent, so be sure to export preservation (alcohol content of 6 %).
Flocks are often mixed with fruit juice (such as mango and pineapple). In this case it is called curado (so delicious to those who are unable to assess its unusual taste).
Mezcal or mescal is the name given to the double-distilled spirits, which also comes from the maguey plant. Today, there is no well defined regulated areas (ODA) and Mezcal Tequila, Mexico. Tequila – Mezcal is made entirely from blue agave plant southeast of Mexico region (around the town of Jalisco tequila). Aguamiel (of which there flocks) is the natural juice of the maguey plant, whereas mezcal is made from plants and the heart. Times or the sweet taste.
From flocks driven spirits – tequila.
See . chicha, Mexican cuisine, mescal, tequila

© Perujietiškas alus/Peruvian beer

8 Rgp


Perujiẽtiškas alùs – šviesus, skystos konsistencijos lager, geriamas tiesiai iš butelio, kuriame yra vietinės rūšies citrina.
Populiariausios alaus rūšys Peru – labai šviesus, gelsvos spalvos, salyklinis ir putojantis, Pilsner rūšies lager (Cuzco, 5 %), sausas, rūgštus, pasižymintis sodriu javų bei vanilės aromatu ir gaivinantis lager (Peru Gold, 5 %).
Viena didžiausių alaus daryklų šalyje – Compañia del Sur del Perú S.A. – darydama gėrimą vartoja gėlą vandenį iš Andų kalnų, 100 % salyklą be jokių priedų iš savo Kusko miežių plantacijų, taip pat importuojamus miežius, salyklą bei apynius. Daugiausia padaroma Pilsner ir tamsaus alaus. Eksportui daromi Cusqueña Pilsner ir Cuzco alus, Cusqueña Dark ir Cuzco Dark (po 5,6 %) bei Peru Gold.
Plg. argentiniẽtiškas alùs, brazìliškas alùs, meksikiẽtiškas alùs
Žr. alùs (4), Perù virtùvė

Peruvian beer – a light, loose consistency, lager, drinking straight from the bottle, which is a local type of lemon.
Peru’s most popular beer – very light yellow color, and sparkling malt, Pilsner type lager (Cuzco, 5%), dry, sour, characterized by abundant grain and vanilla aromas and refreshing lagers (Peru Gold, 5%).
One of the biggest breweries in the country – Compañía del Sur del Perú SA – Doing is taking a drink fresh water from the Andes mountains, 100% malt, without any additives in its barley plantations in Cuzco, as well as imports of barley malt and hops. Most causes of dark and Pilsner beer. For exports made Cusqueña Pilsner beer and Cuzco, Cuzco and Cusqueña Dark Dark (5.6%) and Peru Gold.
Cf. Argentinean beer, Brazilian beer, Mexican beer
See. beer, Peruvian cuisine

© Lotynų Amerikos alus/Latin American beer

8 Rgp

Lotỹnų Amèrikos alùs – lager rūšis, labiausiai dominuojanti Pilsner. Tai populiariausias alkoholinis gėrimas, turintis gilias alaus darymo tradicijas.

Senovės majai darė alų fermentuodami grūdų varpas, o actekai – iš kukurūzų daigų. Daug kur valstiečiai iš agavos sulčių gamino pulkę (pulque reiškia „suiręs“), kuri tinkama gerti tik kelias dienas. Pasak inkų legendos, jaunos mergaitės kramtydavo virtus kukurūzus ir taip paruošdavo alaus masę. Manyta, kad mergaičių grožis ir seilių švarumas padeda fermentacijai.
Iki XIX a. Lotynų Amerikos alus buvo prastos kokybės ir geriau gerdavo kaktusų degtinę ar tekilos surogatą. Nuo XIX a. bavarai, šveicarai ir austrai atvežė savo alaus darymo tradicijų bei šaldymo įrangos.
Lotynų Amerikos šalyse šviesus, pigus ir gaivus lager daromas iš ryžių, kukurūzų ar kitų įvairių priedų. Dabar daugiausia alaus pagaminama ir išgeriama Meksikoje. Antroji pagal alaus darymo kiekį yra Brazilija.
Plg. argentiniẽtiškas alùs, brazìliškas alùs, meksikiẽtiškas alùs, perujiẽtiškas alùs, pùlkė (1), venesueliẽtiškas alùs
Žr. alùs (4), Lotỹnų Amèrikos virtùvė

Latin American beer – type of lager, Pilsner the most dominant. This is the most popular alcoholic drink with a deep tradition of brewing.

The ancient Mayans had a beer with his cereal fermentations bell, and the Aztecs – from corn seedlings. In many places the peasants from agave juice producing flocks (pulque is “disordered“), which is suitable for drinking only a few days. According to Inca legend, the young girls who chew cooked corn and beer is made ready for mass. It was thought that the girls in the beauty and purity of saliva helps fermentation.
Until the nineteenth century Latin America was of poor quality beer and drank more vodka or tequila cactus substitute. Since the nineteenth century Bavarian, Swiss and Austrians brought their brewing traditions and refrigeration equipment.
Latin American countries, light, cheap and refreshing lager is made from rice, maize and various other accessories. Now, most beer is produced and drunk in Mexico. The second volume is the brewing of Brazil.
Cf. Argentinean beer, Brazilian beer, Mexican beer, Peruvian beer, pulque, Venezuelan beer
See . beer, Latin American cuisine

© Liuksemburgo alus/Luxembourg beer

8 Rgp

Liùksemburgo alùs – silpnas (pilsner) ir eksportinis (lager) alkoholinis gėrimas.

Liuksemburgo Hercogystė savo alumi nėra garsi, tačiau turi senas alaus darymo tradicijas. Alus buvo daromas vienuolynuose nuo 1083 metų. Darant vietinį alų į mišinį dedama daug priedų. Be silpno ir eksportinio alaus rūšių, gaminamas stiprus sezoninis kalėdinis ir pagal vokišką technologiją tamsus alus. Nors Liuksemburgo alaus rinka nėra didelė, tačiau trečdalis viso padaromo alaus keliauja į užsienį, daugiausia į Belgiją ir Prancūziją.
Žinomiausios alaus rūšys: Altmünster – tirštas (5,5 %), Hausbeier – salyklinis (5,5 %), Fréijoers – gaivus, nefiltruotas (4,8 %), Bofferding Christmas Béier – rudas sezoninis (5,5 %), Bofferding Lager Pils – gaivus brandintas (4,8 %), Diekirch Exclusive – stiprus, ant dugno susifermentavęs pilsneris (5,2 %), Mansfeld – salyklinis pilsneris, Diekirch Exclusive – stiprus, ant dugno susifermentavęs pilsneris (5,2 %), Luxembourg Lager – silpnas (3 %), Luxembourg Export – eksportinis (4 %), Régal – eksportinis (5,5 %), Simon Noël – tirštas, sodraus skonio kalėdinis (7,5 %) alus.
Žr. alùs (4), Liùksemburgo virtùvė

Luxembourg beer – weak (pilsner) and exportation (lager), an alcoholic beverage.
Duchy of Luxembourg is famous for its beer, but has a long brewing tradition. The beer was made in monasteries since 1083 years ago. Even the local beer is added to a mixture of many additives. In low-and exportation of beers produced by strong seasonal Christmas and the German technology of dark beer. While the beer market in Luxembourg is not high, but causes a third of the beer travels abroad, mainly in Belgium and France.
The most famous beers: Altmünster – thick (5.5%), Hausbeier – malt (5.5%), Fréijoers – fresh, filtered (4.8%), Bofferding Béier Christmas – brown on seasonal (5.5%), Bofferding Pils Lager – fresh matured (4.8%), Diekirch Exclusive – a strong, on the bottom of the fermentation Pilsners (5.2%), Mansfeld – malt Pilsners, Diekirch Exclusive – a strong, bottom fermentation Pilsners (5.2%), Luxembourg lager – low (3%), Luxembourg Export – an export (4%), Regal – an export (5.5%), Simon Noël– a thick, rich taste of Christmas (7.5%) beer.
See . beer, Luxembourg cuisine

© Lenkiškas alus/Poland beer

8 Rgp


Lénkiškas alùs – nepasterizuotas, Pilsner rūšies lager alkoholinis gėrimas, rečiau – tirštesnis, stiprus ir tamsus alus (porteris).
Svarbiausios alaus rūšys Lenkijoje:

– lager tipo alus (7,5 % tirštas ir stiprus auksinis (Eurospecjal), 5,4 % švelnus, gaivaus skonio, geltonas (EB Specjal Pils), 8,1 % labai stiprus, sodrios aukso spalvos salyklinis (Kaper), 5,4 % švelnus salyklinis (Krakus), 5,6 % tirštas (Krolewskie), 5,4 % stiprokas, salyklinis auksinis (Lech Premium), 7,4 % tirštas ir stiprus auksinis (Magnat) ir kt.);

– pilsner tipo alus (5,6 % sodrios aukso spalvos (Herbowe), 5,3 % apynių ir salyklo prieskonio, aukso geltonumo (Lech Pils), 5,6 % apynių, vaisių skonio auksinis (Zywiec Full Light) ir kt.).
Stipriausios alaus rūšys – 9 % tirštas, tamsus, ant dugno besifermentuojantis porteris (Dojlidy Porer, Warszawski Porter ir Okocim Porter), 9,2 % tirštas raudonmedžio spalvos alus (Zywies Porter) su skrudintos kavos bei serbentų prieskoniu. Eksportuojama alaus rūšis – Hevelius (6,1 %).
Didžiausia Lenkijos alaus darymo kompanija – Elbrewery – kontroliuoja apie penktadalį šalies rinkos. Kitos stambios daryklos – Zywiec, įsteigta prie Krokuvos, ir Okocim.

Žr. alùs (4), Lénkijos virtùvė

Poland beer – unpasteurized, Pilsner lager type of alcoholic drink less – denser, deep and dark beer (porter).
The main types of beer in Poland:
– Lager (7.5% thick and strong gold (Eurospecjal), 5.4% mild, fresh taste of yellow (EC Specjal Pils), 8.1% is very strong, rich golden malt (privateer), 5, 4% mild malt (Krakus), 5.6% for thick (Krolewski), 5.4% stiprokas, golden malt (Lech Premium), 7.4%, thick and strong gold (lord), etc..)
– Pilsner-type beer (5.6% of rich golden color (nobleman), 5.3% malt and hop flavor and aroma, golden yellow (Lech Pils), 5.6% hops, fruit-flavored golden (Zywiec Full Light), etc.). .
Strongest beer – 9% thick, dark on bottom besifermentuojantis porter (Dojlidy Porer, Warsaw Okocim Porter and Porter), 9.2% of rich mahogany-colored beer (Zywies Porter) with roasted coffee and black currant flavor. Export of beer types – Hevelius (6.1%).
The largest brewing company in Poland – Elbrewery – control nearly one-fifth of the national market. Other major distilleries – Zywiec, established to Krakow, and Okocim.
See . beer, Poland cuisine

© Latviškas alus/Latvian beer

8 Rgp


Lãtviškas alùs – saldokas, mielinis alkoholinis gėrimas.
Daug rūšių saldoko, mielinio alaus daro didžiausia Latvijos darykla (Aldaris), kuri šalies sostinėje gyvuoja nuo 1865 m. Daugiau nei pusę Latvijos alaus rinkos kontroliuojantį Aldarį 1992 m. įsigijo bendra Skandinavijos šalių holdinginė kompanija Baltic Beverages Holdings (BBH). Šis susivienijimas pristatė gaivesnio skonio Pilsner, Aldara Luksusa. Be pastarųjų, daromas šviesus Aldaris Pilznes (4 %), apynių ir mielių Baltijas (4,5 %), švelnesnio skonio Zelta (5 %), stipresni Jubilejas ir Latvijas (abu po 6 %). Šioje darykloje vienintelis šalyje daromas porteris – tai juodai raudonos spalvos, sodraus skonio, tirštas lyg likeris alus (7,4 %). Kitose daryklose daromas drumstas, gintaro spalvos, sušildantis 6 % salyklinis alus (Lauku Tumsais).

Žr. alùs (4), Lãtvijos virtùvė

Latvian beer – sweet, yeasty alcoholic beverage.
Many types of sweetish, yeast has the largest beer brewery in Latvia (brewer), which has existed since the country’s capital in 1865 More than half of Latvian beer market in 1992, managing the Aldara acquired a common Nordic holdinginė company Baltic Beverages Holdings (BBH). This group presented a shelf-tasting Pilsner, Aldara luxury. In the past, made a bright brewer Pilsen (4%), hops and yeast Baltic (4.5%), milder taste Zelta (5%) Happy stronger and Latvia (both at 6%). This only brewery in the country have a porter – a black and red color, rich flavor, like rich liquor beer (7.4%). In other breweries have a cloudy, amber color, warming by 6% malt beer (field Tums).
See . beer, Latvian cuisine

© Labai stiprus alus/A very strong beer

8 Rgp

Labaĩ stiprùs alùs – alkoholinis gėrimas, kurio faktinė etilo alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 9,5 tūrio proc.
Žr. alùs (4), stipriáusias alùs, stiprùsis alùs

A very strong beer – an alcoholic beverage with an actual alcoholic strength of more than 9.5 percent by volume.
See . beer, strongest beer, strong beer

© Kvietinis alus/Wheat beer

8 Rgp

Kvietìnis alùs – alus, gaminamas naudojant kviečių salyklą (paprastai kartu naudojamas ir miežių salyklas). Tai alkoholinis gėrimas, gaminamas, naudojant ne mažiau kaip 40 proc. kviečių salyklo nuo bendrojo salyklinių medžiagų kiekio, fermentuojant alaus misą viršutinio rūgimo alaus mielėmis; po fermentavimo ir nokinimo alus gali būti filtruojamas.
Kvietinis alus išsiskiria lengvu, gaiviu, salsvu skoniu (kuriame gali būti jaučiami net bananų ar gvazdikėlių prieskoniai), šviesia spalva ir kremine tekstūra.
Kvietinis alus būna viršutinės fermentacijos (Vokietijoje to reikalauja įstatymas).
Yra du pagrindiniai kvietinio alaus tipai:
• Belgiškasis witbier (prancūziškai bière blanche – baltasis alus).
• Vokiškasis Weißbier.
Belgiškas baltasis alus (Witbier) vadinamas „baltuoju“, nes dėl jame plaukiojančių alaus mielių jo spalva yra balkšva. Toks alus dažnai gaminamas ne iš kvietinio salyklo, o iš nedaigintų kviečių. Į belgišką baltąjį alų kartais dedama prieskonių, pvz., karčiojo apelsino arba kalendros, nuo jų alus įgauna vaisinį skonį. Žinomiausia belgiško baltojo alaus rūšis – Hoegaarden Wit.
Vokiškas kvietinis alus – skaidrus (Kristallweißbier) ir natūralus (Hefeweißbier). Vokiškasis (Weißbier) įvairiais variantais plačiai paplitęs pietinėje Vokietijos dalyje. Pavadinimas įvairuoja nuo Weizen (kvietinis alus) Baden-Viurtemberge iki Weißbier arba Weiße (baltasis alus) Bavarijoje. Bavariškas kvietinis alus fermentuojamas specialiomis viršutinės fermentacijos mielėmis (Torulaspora delbrueckii), dėl kurių įgyja savitą skonį.
Pagrindiniai vokiško baltojo alaus porūšiai yra šie:
• Hefeweizen (kvietinis su mielėmis) – drumstas kvietinis alus (iš jo nenufiltruotos mielės). Tai Paulaner, Erdinger, Schneider Weisse (autentiškas tik gintaro spalvos), Franziskaner, Rothaus, Hacker-Pschorr, Weihenstephan, Ayinger (Brau Weisse).
• Kristallweizen (kristalinis) – skaidrus kvietinis alus, iš kurio mielės nufiltruotos. Filtruotas alus žinomas kaip Kristall Weißbier.
• Dunkelweizen (tamsus) – tamsus kvietinis alus.
• Weizenbock – stiprus kvietinis alus.
• Berliner Weiße (Berlyno baltasis) – silpnas (2,5-3 % alkoholio tūrio) rūgštus kvietinis alus, dažnai geriamas pasaldintas sirupu (pvz., citrinų arba aviečių).
• Gose – 4 % stiprumo rūgštus kvietinis alus, gaminamas Leipcige su kalendra ir druska (dėl to jis neatitinka 1516 m. „Alaus grynumo įstatymo“).
Amerikietiškas kvietinis alus gaminamas iš paprastų viršutinės fermentacijos mielių, lyginant su vokiškaisiais, jo charakteris mažiau vaisinis.
Lietuvos alaus daryklos gamina vokiško tipo kvietinį alų (Weißbier). Lietuvoje gaminamos rūšys – „Švyturio“ Baltas, „Gubernijos“ Kvietinis (abu nefiltruoti, Hefeweizen tipo gėrimai) ir „Gubernijos“ Kristall (filtruotas Kristallweizen tipo alus).
Pastaruoju metu kvietinis alus pradėjo plisti iš tradicinės gamybos zonų (Belgija ir pietų Vokietija) į kitas pasaulio šalis (JAV, Kanada, Austrija, Brazilija, Čekija, Naujoji Zelandija, Egiptas). Kvietinis alus populiarėja kaip gaivus, silpnas, vasariškas gėrimas.
Kvietinis alus dažnai pateikiamas su citrinos skiltele, nors Bavarijoje su citrina pateikiamas tik filtruotas Kristallweißbier. Belgijoje baltasis alus niekad netiekiamas su citrina.
Vokiškas kvietinis alus geriamas iš aukštos siauros taurės (paprastai 0,5 litro talpos, ir dar paliekama erdvės putai). Prieš pilant alų, į taurę įpilama šiek tiek vandens ir praskalaujama, vanduo nupilamas (vanduo ant sienelių sumažina burbulų susidarymą). Tuomet vėl pilamas alus, taurę laikant 45 laipsnių kampu. Supylus didžiąją dalį, alaus likutis butelyje pateliuškuojamas (kad pakiltų visos mielės), tuomet visiškai supilamas į taurę. Net ir atsargiai pilant į drėgną taurę, vis tiek susidaro plati, standi puta.
Belgijoje kvietinis alus geriamas iš plačių, storo stiklo 0,25-0,33 litro talpos taurių.
Plg. dãniškas alùs, norvègiškas alùs
Žr. alùs (4), baltàsis kvietìnis alùs

Wheat beer – beer made with wheat malt (usually used together, and barley malt). This alcoholic drink is made with at least 40 percent. wheat malt from malting total quantity of material, the fermentation of beer fermenting mash the top beer yeast, fermentation and ripening of beer can be filtered.
Wheat beer is distinguished mild, fresh, fruity taste (which can be felt even bananas and cloves, spices), a bright color and creamy texture.
The wheat beer is top fermented (in Germany it is required by law).
There are two main types of wheat beer:
• Belgiškasis witbier (in French Bière blanche – white beer).
• the German weissbier.
Belgian white beer (Witbier) is known as “white“ because it flying beer yeast is whitish in color. This beer is not often made from wheat malt, wheat, and from non-germinated. The Belgian white beer, sometimes spices are added, for example., Bitter orange or coriander, from the beer gets taste of fruit. Prominent Belgian white beer types – Hoegaarden Wit.
German wheat beer – transparent (Kristallweißbier) and natural (Hefeweißbier). The German (weissbier) using various widely distributed in southern Germany. Title ranging from Weizen (wheat beer) in Baden-Württemberg to weissbier or Weiße (white beers) in Bavaria. Bavarian wheat beer fermented by specific top-fermenting yeasts (Torulaspora DELBRUECKII), which acquires a distinctive flavor.
The main German white beer varieties are:
• Hefeweizen (yeast with wheat) – wheat beer is cloudy (from nenufiltruotos yeast). This Paulaner, Erdinger, Schneider Weisse (original amber only), Franziskaner, Roth, Hacker-Pschorr, Weihenstephan, Ayinger (Brau Weisse).
• Kristallweizen (crystalline) – a clear wheat beer from the yeast filtered. Filtered beer is known as Kristall weissbier.
• Dunkelweizen (dark) – a dark wheat beer.
• Weizenbock – strong wheat beer.
• Berliner Weiße (Berlin white) – medium (2.5 to 3% alcohol by volume) of sour wheat beer is often drunk sweetened syrup (eg, lemon or raspberry).
• Gosei – 4% of the strength of sour wheat beer made in Leipzig with coriander and salt (because it is not 1516, “Beer Purity Law“).
American wheat beer is made from a simple top-fermented yeast, compared with vokiškaisiais, his character is less fruity.
Lithuanian brewery produces the type of German wheat beers (weissbier). Lithuania produced by species – “Lighthouse“ White, “province“ Wheat (both nefiltruoti, Hefeweizen type drinks) and “province“ Kristall (filtered Kristallweizen type of beer).
Recently, wheat beer has spread from the traditional production areas (Belgium and southern Germany) to other parts of the world (USA, Canada, Austria, Brazil, Czech Republic, New Zealand, Egypt). Wheat beer is gaining popularity as a fresh, mild, summer drink.
Wheat beers are often made with lemon slices, while in Bavaria with a lemon is only filtered Kristallweißbier. Belgian white beer will never not be placed with a lemon.
German wheat beer drinking in a high narrow glass (typically 0.5-liter, and still leave space foam). Before pouring a beer into a glass, add some water and Rinse, the water is removed (water on the walls reduces the formation of bubbles). Then again poured beer, a glass holding a 45-degree angle. Supylus most part, the balance of a bottle of beer shake (amongst all the yeast), then transfer to a full cup. Even with careful pouring of the wet cup, and still produce large, rigid foam.
Belgian wheat beer is taken from a broad, thick glass from 0.25 to 0.33 liter glasses.
Cf. Danish beer, Norwegian beer
See. beer, white wheat beer

© Keptinis alus/Fried beer

8 Rgp

Keptìnis alùs – kepto salyklo gėrimas.
Šiaurės rytų Lietuvoje salyklas buvo džiovinamas pirties dūmuose arba krosnyse. Keptiniam alui išvirti salyklo mentalas būdavo kepalais pakepamas duonkepėse.

Fried beer – fried malt beverage.
North-eastern Lithuania was the malt drying kiln or smoke sauna. For cooking fried beer, the malt mash was loaves fried bread ovens.

© Karibų alus/Caribbean beer

8 Rgp

Karìbų alùs – tamsus stout bei stiprus lager alkoholinis gėrimas.

Nors iš Karibuose auginamų cukrašvendrių susifermentavęs romas yra mėgstamiausias gėrimas, nors auginama ir mažai grūdų, tačiau regione gilios aludarystės tradicijos. Senų senovėje kukurūzai, iš kurių virdavę košę, vėliau būdavo paliekami fermentuotis. Nuo XIX a. alaus vartojimo įpročius regione stipriai įtakojo europiečiai.
Populiariausia Karibų salų alaus daryklų produkcija:
– Pilsner rūšies alus, atšaldytas ir patiekiamas su jūros maistu;
– stiprus, saldaus skonio lager rūšies alus;
– europietiškos rūšies alus (stiprus ir tamsus stout);
– tamsus alus, daromas iš salyklo ekstrakto ir panašus į gaivinantį gėrimą nei į bealkoholinį alų.
Įvairių rūšių įprastą, Pilsner rūšies alų, daro olandų gigantas Heineken, kurio gėrimai dažniausiai patiekiami baruose ar pliaže vietoj romo ir kokakolos. Populiariausios alaus rūšys regione – Jamaikos eksportinis (Red Stripe), tamsus (Guinness Stout), Barbadoso šviesios aukso spalvos, saldus ir salyklinis 4,5 % lager (Banks Lager Beer), Puerto Riko šviesus, geltonos aukso spalvos 4,5 % lager (Corona), Jamaikos tamsiai rudos spalvos, saldokas, tirštas ir salyklinis 7,5 % stout rūšies (Dragon Stout), Bahamų sodraus skonio, stiprus, auksinis ir salyklinis lager (Kalik Gold), šviesus, aukso ir gintaro spalvos, drumstas, įprastos lager rūšies 5 % Dominikos Respublikos alus (Bohemia Cerveza), Trinidado tamsiai rudas, klasikinis stout su salyklo prieskoniu (Royal Extra Stout), Jamaikos šviesios aukso spalvos, šiek tiek apynių, stipraus ir sodraus skonio 4,7 % lager (Red Stripe), Barbadoso tamsus, rudos spalvos, labai stiprus 8 % ale (Ebony Super Strength). Trinidade daromas šviesiai geltonos aukso spalvos, sausas lager (Caribe) aluje susipina Karibuose įprasto saldaus ir stipraus lager bei tamsaus ir tiršto stout savybės.
Viena iš didžiausių Karibų alaus rinkos tiekėjų – Banks (Barbados) Breweries Ltd. Ši alaus darykla žinoma ir Pietų Amerikoje, kur Gajanoje įkurta aludarystės įmonė. Kitos alaus daryklos alų daro pagal licenciją, pavyzdžiui, šv. Vincento saloje įkurta darykla St Vincent Brewery Ltd gamina Hairoun Lager, Guinness, EKU Bavaria.
Žr. alùs (4)

Caribbean beer – dark stout and strong lagers, alcoholic drink.
While the Caribbean rum-producing sugar cane fermentation is your favorite drink and a little grain is grown, but the deep region of brewery tradition. Old ancient corn, which boiled porridge, then was left to ferment. Since the nineteenth century Beer consumption patterns in the region strongly influenced by the Europeans.
The most popular Caribbean islands breweries produce:
– Pilsner type beer, chilled and served with sea food;
– A strong, sweet-tasting lager type beer;
– A European type of beer (stout and strong and dark);
– Dark beer made from malt extract and similar to a refreshing drink than in non-alcoholic beer.
Different types of normal, Pilsner type beer, Dutch giant Heineken has a drink usually served in bars or on the beach instead of rum and cola. The most popular beers in the region – Jamaica exportation (Red Stripe), dark (Guinness Stout), Barbados Light golden color, sweet malt and 4.5% Lager (Lager Beer, Banks), Puerto Rico is a bright, yellow, golden lager of 4.5% ( Corona), Jamaica, dark brown, slightly sweet, rich malt and 7.5% stout species (Dragon Stout), the Bahamas, rich flavor, deep, golden malt and lager (grind gold), bright, gold and amber-colored, cloudy, usual lagers types of 5% beer of the Dominican Republic (Bohemia Cerveza) Trinidad dark brown, with a classic stout malt flavor (Royal Extra Stout), Jamaica bright golden color, a little hop, a strong and rich flavor of 4.7% lager (Red Stripe), Barbados dark brown in color, very strong ale of 8% (Ebony Super Strength). Trinidad have a bright yellow gold in color, dry lager (Caribe) are intertwined in the Caribbean normal beer with a sweet and strong lager and a dark stout and dense features.
One of the largest beer market in the Caribbean suppliers – Banks (Barbados) Breweries Ltd.. This brewery is known in South America, where the brewery company founded in Guyana. The other brewery makes beer under license, for example, St. Vincent Brewery was founded on the island of St. Vincent Brewery Ltd. manufactures Hairoun Lager, Guinness, EKU Bavaria.
See . beer

© Kanadietiškas alus/Canadian beer

8 Rgp


Kanadiẽtiškas alùs – viršuje besifermentuojantis angliškas ale, apačioje besifermentuojantis lager ir ledo alus.
Kanadoje alus nelabai mėgstamas ir populiarus. Dar XX a. antrajame dešimtmetyje šalis nukentėjo nuo prohibicijos, buvo sukurti griežti atskirų valstijų įstatymai. Tokie teisiniai apribojimai paveikė alaus rinką.
Dabar Kanados įstatymai reikalauja, jog alus būtų daromas tame regione, kuriame ir parduodamas. Didžiausi šalies alaus darymo susivienijimai (Molson, Labatt, Carling) visose provincijose turi savo alaus daryklas, darančias daugybę vietinių alaus rūšių. Ketvirtoji pagal dydį Kanados alaus darykla – Sleeman, kurios produkcija pardavinėjama reljefiniuose buteliuose. Tik XX a. aštuntajame dešimtmetyje atsirado namudinių alaus daryklų (pvz., Spinnakers).
Seniausia alaus darykla Šiaurės Amerikos kontinente – Molson, kuri 1989 m. susijungė su Carling ir sukūrė stambų tarptautinį susivienijimą. Kompanijos Carling alaus rūšis Carling Black Label perkamiausia Jungtinėje Karalystėje. Labatt – vienas iš gigantų, priklausančių belgų Interbrew. Didžiausia iš smulkių alaus daryklų – Brasal Brasserie Allemande, daranti alų pagal vokišką technologiją, o seniausia ir didžiausia nepriklausoma Kanados alaus daryklos – Moosehead – gaminami gėrimai populiarūs Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Populiariausios alaus rūšys šalyje – tirštas, vaisių Brador (6,5 %), drumstas, prieskoninis, rūgštokas, brandintas kvietinis Blanche de Chambly (5 %), stiprus, nepasterizuotas, pagal vokišką technologiją daromas tamsus Brick Bock (6,5 %), apynių ir auksinis Brick Premium Lager (5 %), rusvai gintarinis, pagal Bavarijos rūšį daromas salyklinis Anniversary Amber Ale (5,5 %), šviesus, salyklu kvepiantis kartus Arkell Best Bitter (4 %), labai stiprus gintarinis Black Amber (7 %), porteris Brock’s Extra Stout (5,8 %), tamsios gintaro spalvos, pagal vokišką technologiją (Granville Island Dark Bock, 6,5 %), salyklo ir apynių skonio bei tirštos konsistencijos ledo Labatt Ice Beer (5,6 %), tamsiai rudos spalvos, viršuje besifermentuojantis ale (Okanagan Spring Brown Ale, 5,6 %), stiprus porteris Ogden Porter (6,2 %), tamsios aukso spalvos, tirštas salyklinis Sleeman Cream Ale (5 %), auksinis, pagal vokišką technologiją daromas salyklinis, apynių, sausoko skonio Red Dog (5,5 %), buteliuose subrendęs, išlaikytas ir sušildantis raudonas Maudite (8 %), stiprus ir saldus kvietinis Maple Wheat Beer (8,5 %) ir kt.

Žr. alùs (4), Kanãdos virtùvė

Canadian beer – English ale, lager beer and ice.

Canadian beer is not very popular and popular. Even the twentieth century the second decade of the party affected by the prohibition was to create restrictive laws of individual states. Such legal restrictions affected the beer market.
Now, Canadian law requires that beer be made in the region, which both sold. Top national brewing associations (Molson, Labatt, Carling) in all the provinces has its own brewery, which have a variety of local beers. Canada’s fourth-largest brewer – Sleeman, whose products marketed embossed bottles. Only in the twentieth century seventies appeared on home breweries (such as Spinnakers).
The oldest brewery in the North American continent – Molson, which in 1989 merged with Carling and has a large international pool. Company Type Carling Beer Carling Black Label buyable in the United Kingdom. Labatt – one of the giants, owned by Interbrew Belgium. The largest of the small breweries – Brasal Brasserie Allemande, making beer according to German technology and the oldest and largest independent brewery in Canada – Moosehead – popular beverages in the United States of America.

The most popular beers in the country – rich, fruit Brador (6.5%), cloudy, aromatic, acidic, aged Blanche de Chambly wheat (5%), stout, unpasteurized, according to German technology, made dark Brick Bock (6.5%) hop and the Brick Premium Lager, gold (5%), brownish amber, according to the type of Bavaria made malt Anniversary Amber Ale (5.5%), light malt smell Arkell Best Bitter times (4%), very powerful Amber Black Amber (7% ), Port Brock’s Extra Stout (5.8%), dark amber in color, according to German technology (Granville Island Dark Bock, 6.5%), malt and hop flavor and thick texture of ice Labatt Ice Beer (5.6%) dark brown ale at the top of besifermentuojantis (Okanagan Spring Brown Ale, 5.6%), stout Ogden Porter (6.2%), dark golden color, rich malt Sleeman Cream Ale (5%), gold, made in accordance with German technology malt, hops, dry taste Red Dog (5.5%), bottles of mature red warming maintained and Maude (8%), strong and sweet maple wheat Wheat Beer (8.5%) and others.
See . beer, Canadian cuisine

© Jaunas alus/Young beer

8 Rgp

Jáunas alùs – alaus mielėmis sufermentuota misa prieš nokinimą.
Žr. alùs (4)

Young beer – beer yeast fermented wort before maturing.
See . beer

© Itališkas alus/Italian beer

8 Rgp


Itãliškas alùs – silpnas Pilsner alkoholinis gėrimas.
Nors Italijoje mėgstamiausias vynas, tačiau geriamas ir alus. Daugiausia importuojama vokiško ir angliško alaus. Labai mažai daroma statinėse, o pardavinėjama produkcija išpilstoma į butelius.
Pagrindinės alaus rūšys Italijoje – silpnas ir gaivus, aukso geltonumo lager (Birra Moretti, 4,6 %), nestiprus, aukso geltonumo, sausas, kartoko prieskonio (Italia Pilsner, 4,7 %), tamsus vienuolynų (Forst Sixtus, 6,5 %), sodrios aukso spalvos, tirštas lager (Gran Riserva, 6,6 %), silpnas, aukso geltonumo spalvos, sausas ir kartus Pilsner (Raffo, 4,7 %), šviesiai auksinis, salyklinis, eksportinis (Sans Souci, 5,6 %), nestiprus (Werner Brau, 4,5 %), skaidrus, šviesios aukso spalvos, saldokas Pilsner (Nastro Azzuro, 5,2 %), raudonas, apačioje susifermentavęs (McFarland, 5,5 %), ryškios aukso spalvos, salyklo skonio, eksportinis lager (Kronen, 5 %), šviesus ir nestiprus, apynių skonio Pilsner (Wuhrer Pilsner, 4,7 %). Tipiškiausias itališkas raudonas alus (Rossa) – rusvai gintarinės spalvos, sodraus skonio salyklinis La Rossa (7,5 %).
Ypatingų rūšių alaus (Splügen) pavadinimas kilo iš aukštos kalnų perėjos vardo. Tai sodrios vario spalvos, rūkyto skonio (Splügen Fumée), vario raudonumo, vaisių ir stiprus (Splügen Rossa, 7 %) bei vokiškos rūšies juodas (Scura, 6 %).
Rusvos spalvos, salyklinis, stiprus (Bruna, 6,25 %) alus daromas pagal Miuncheno technologiją, o pagal Vienos technologiją – salyklinis (Crystal Red, 5,6 %), stipresnis (Crystal Gold, 6,6 %), skaidrus, neaitrus, aukso geltonumo lager (Crystal Speciale, 5,6 %).
Žinomesnės alaus daryklos Italijoje – Dreher, Moretti, Wunster, Forst. Didžiausių įmonių (Poretti, Peroni) akcijų paketo dalį įsigiję prancūzų gigantas BSN ir danų Carlsberg.

Žr. alùs (4), Itãlijos virtùvė

Italian beer – Pilsner weak alcoholic beverage.
While Italy’s favorite wine, but drinking and beer. Most imports are of German and English beers. Very little is made in barrels, but production is sold at bottling.
The main types of beer in Italy – mild and refreshing, golden-yellow lager (Birra Moretti, 4.6%), mild, golden yellow, dry, slightly bitter spice (Italy Pilsner, 4.7%), a dark monastic (Forst Sixtus, 6.5 %), rich golden color, rich lager (Gran Riserva, 6.6%), mild, golden yellow, dry and bitter Pilsner (Raff, 4.7%), pale gold, malt, an export (Sans Souci, 5, 6%), mild (Werner Brau, 4.5%), clear, bright golden color and sweet Pilsner (Nastro Azzuro, 5.2%), red, bottom of the fermentation (McFarland, 5.5%), bright golden color, malt flavor, an export lager (Kronen, 5%), light and mild hop taste Pilsner (Wührer Pilsner, 4.7%). Italian prime red beer (Ross) – brownish-amber color, rich malt flavor La Rossa (7.5%).
Special types of beer (Splügen) name comes from the high mountain pass name. This is a rich copper color and the smoked flavor (Splügen Fume), copper-red, fruit, and strong (Splügen Rossa, 7%) and German-type black (Scura, 6%).
Brownish in color, malt, strong (LNA, 6.25%) is made according to the Munich beer technology, but according to one technology – malt (Crystal Red, 5.6%), stronger (Crystal Gold, 6.6%), clear, pungent , golden-yellow lager (Crystal Speciale, 5.6%).
Visibility of the brewery in Italy – Dreher, Moretti, Wunster, Forst. The largest companies (porosity, Peroni) holding acquired by French giant BSN and Danish Carlsberg.
See . beer, Italian cuisine

© Ispaniškas alus/Spanish beer

8 Rgp


Ispãniškas alùs – šviesus, gaivinantis, trumpai brandintas 4,5 % alkoholinis gėrimas.
Populiariausia alaus rūšis Ispanijoje – cerveza Pilsner, pardavinėjamas išpilstytas į butelius, baruose pilstomas iš statinių. Pagal Dortmundo technologiją daromas tirštas, labiau salyklinis „especial“ (apie 5,5 %) ir stiprus „especial extra“ alus, pagal Miuncheno tamsaus alaus technologiją – saldokas ir salyklinis, vario spalvos, vokiško pavadinimo lager (Adlerbräu, 5,5 %), o pagal vokišką bock technologiją – sodrus, juodai rudos spalvos (Bock-Damm, 5,4 %). Mažai daroma tamsaus lager ir mažai alkoholio turinčio ar visai be jo („sin“).


Populiaresnės alaus rūšys – stiprus (Aguila Reserva Extra, 6,5 %), gaivinantis (Alhambra, 4,6 %), tirštas, rusvos spalvos, labai stiprus, eksportinis lager (Zaragozana Export, 7 %), gintaro spalvos, tirštas ir stiprus (Nostrum de San Miguel, 6,2 %), salyklinis ir apynių, lengvo citrusų prieskonio (San Miguel Premium, 5,4 %), šviesios aukso spalvos, salyklinis, gaivinantis Pilsner (Edel, 4,8 %), tirštas, skrudinto salyklo skonio, viršuje susifermentavęs alus (Voll-Damm, 7,2 %), saldus ir salyklinis lager (Mahou Classic, 4,8 %), sausas, rūgštokas, citrusų skonio auksinis lager (Cruzcampo, 4,7 %).
Šalyje dominuoja kelios didelės alaus daryklos – Aguila, Cruzcampo, Damm ir kitos, kurioms įtaką daro airių Guinness ir olandų Heineken.

Žr. alùs (4), Ispãnijos virtùvė

Spanish beer – a light, refreshing, briefly aged in 4.5% alcohol drink.
The most popular brands of beer in Spain, – cerveza Pilsener, is sold in bottles, beer bars in buildings. Dortmund made the technology under a thick, more malt “Especial“ (about 5.5%) and strong “especial extra beer, according to Munich dark beer technology – and sweet malt, copper color, the name of the German lager (Adlerbräu, 5.5%) , while the German Bock technology – rich, black and brown (Bock-Damm, 5.4%). Low-made dark lager, low alcohol-free or with his (sin).
Popular beers – strong (Aguila Reserva Extra 6.5%), refreshing (Alhambra, 4.6%), dense, brownish in color, very strong, and an export lager (Export Zaragozana, 7%), amber-colored, thick and strong (Nostrum de San Miguel, 6.2%), malt and hops, light spice, citrus (San Miguel Premium, 5.4%), bright golden color, malt, refreshing Pilsner (Edel, 4.8%), thick, toasted malt flavor, top fermentation beer (voll-damm, 7.2%), sweet malt and lager (Maho Classic, 4.8%), dry, acidic, citrus flavored golden lager (Cruzcampo, 4.7%).
The country is dominated by a few large breweries – Aguila, Cruzcampo, Damm and others, which are influenced by the Guinness Irish and Dutch Heineken.
See . beer, Spanish cuisine

© Olandiškas alus/Holland beer

8 Rgp

Olándiškas alùs – saldus, stiprus (viršuje susifermentavęs) ir šviesus (ant dugno susifermentavęs) alus.

Nuo seno Olandijoje buvo gaminamas saldus ir silpnas tamsus rudas alus, kurį XX amžiuje pakeitė auksinis ir švelnus lager. XXI amžiuje imta gaminti belgišką ir vokišką alų.
Populiariausios alaus rūšys: salyklinis (Edel (Noble) Pils (5 %) – sodraus skonio alus, Briljant (6,5 %) – salyklinis, švelnaus skonio alus, Amstel (7 %) – stiprus ir salyklinis tamsus alus, Imperator (6,5 %) – kokybiškas, gintaro spalvos alus), tamsus ir stiprus (Lente Bok, Alfa Bokbier (abu po 6,5 %), Ammeroois (7 %) – stiprus, brandintas, viršuje susifermentavęs alus, Struis (10 %) – vaisių, prieskoninis alus), šviesus (Bethanien (4,5 %) – auksinis alus), švelnus ir stiprus (Budel Alt (5,5 %) – gintaro spalvos, viršuje besifermentuojantis alus, turintis riešutų ir salyklo prieskonį), rūgštokas (Buorren (6 %) – vario spalvos alus), vaisių skonio (Capucijn (6,5 %) – tamsus, gintarinis alus), pilsner (Grolsch Pilsner (5 %) – nepasterizuotas buteliuose apynių alus), lager (Grolsch lager (5 %) – pasterizuotas skardinėse apynių alus, Super Dortmunder (7 %) – eksportinis išlaikytas, vaisių skonio alus).
Žr. alùs (4), Heineken’o alùs, Olándijos (Nyderlandai) virtùvė

Holland beer – a sweet, strong (at the top of fermentation) and light (bottom fermentation) beer.
For centuries the Netherlands has made a sweet and mild dark brown beer, which by the twentieth century and the soft golden lager. The twenty-first century started to produce Belgian and German beers.
The most popular types of beer: malt (Edel (Noble) Pils (5%) – rich tasting beer, Briljant (6.5%) – malt, delicate taste of beer, Amstel (7%) – a strong malt and dark beer, Emperor (6.5%) – high quality, amber-colored beer), dark and strong (Lente Bok, Alpha Bokbier (in both 6.5%), Ammeroois (7%) – strong , aged, top fermentation beer, Struan (10%) – fruit, spices, beer), light (Bethanien (4.5%) – Gold beer), soft and strong (Budel Alt (5.5% ) – amber-colored, top besifermentuojantis beer with malt and nuts, spices), acidic (Buorren (6%) – copper-colored beer), fruit flavors (Capucijn “(6.5%) – dark amber beer) Pilsner (Grolsch Pilsner (5%) – unpasteurized bottled beer hops), lager ( Grolsch lager (5%) – pasteurized canned beer hops, Super Dortmunder (7%) – to maintain an export, beer, fruity taste).
See . beer, Heineken beer, Holland (Netherlands) cuisine

%d bloggers like this: