Archyvas | © Angliavandeniai RSS feed for this section

© Acetilenas

28 Kov

Acetilènas (2) [lot. acetum – actas + gr. hylē – medžiaga, žaliava, elementas] – organinis junginys, nesotusis angliavandenilis, bespalvės, nuodingos, sprogios dujos (užsidegusios rūksta).

Kaip žaliava acetilenas vartojamas acto rūgščiai gaminti.

© Sacharozė/Saccharose

26 Rgs

Sacharòzė (2) [gr. sakchar – cukrus] – fermentas, skaidantis angliavandenį sacharozę į gliukozę ir fruktozę. Tai neperdirbtas cukranendrių ir cukrinių runkelių cukrus.
Tai vienas iš labiausiai gamtoje paplitusių augalinės kilmės angliavandenių. Jis gaunamas iš cukrinių runkelių arba cukranendrių. Randama vaisiuose ir daržovėse.
Koncentruoti cukraus tirpalai turi konservuojančių savybių, dėl to valgomasis cukrus dedamas į uogienes, sirupus, kompotus, konservuojamus vaisius ir uogas, o esant aukštesnei nei 200° C temperatūrai, jis pradeda irti.
Žr. angliãvandeniai dgs. (1), cùkrus (2), saldìklis (2)


Saccharose (sucrose) [Greek. sakchar – sugar] – an enzyme decomposition of hydrocarbons of sucrose into glucose and fructose. This unprocessed sugar cane and beet sugar.
This is one of the most naturally occurring plant sugars. It is derived from sugar beet or sugar cane. Found in fruits and vegetables.
Concentrated sugar solutions are preservative properties of sugar placed in the dining room into jams, syrups, fruit, preserved fruit and berries, and temperatures exceeding 200 ° C, it will start to crumble.
See. carbohydrates, sugar, sweetener

© Sveiki atvykę/Welcome

13 Rgp

Maistologija

Pirmą kartą Lietuvoje išdrįsome sukurti visuomeninio maitinimo terminologijos enciklopediją, kurios Lietuvoje nebūta ir nėra. Čia abėcėlės tvarka rasite maistologijos terminus. Turime beveik 15000 tūkstančių maisto terminų, kurie tobulinami, rašomi ir pateikiami vaizdžiai. Kaip naudotis? Tiesiog paprastai. Jūs ateinate, skaitote, įvertinate, rašote komentarą, tačiau negalite be autoriaus leidimo šia medžiaga naudotis, ją skelbti viešai, nes turite gauti autorines teises.

Internete daug kalbų apie maistą, pilna receptų ir receptūrų, tačiau enciklopedijos Lietuvoje nerasite niekur. Todėl 15 metų patirtis leidžia teigti, kad kiek naudinga pateikta medžiaga, spręsti Jums.
Enciklopedija skirta maistininkams ir šio amato specialistams.
Įspėjame, kad internete yra sukčių, kurie naudojasi ir perima informaciją, nelegaliai ją skelbia, kopijuoja. Naudojant medžiagą būtina nurodyti šaltinį: http://www.maistologija.wordpress.com

Maistologija

For the first time in Lithuania, had the courage to create an encyclopedia of catering terminology that Lithuania would not and does not exist. Here you will find alphabetical food encyclopedia terms. We have nearly 15,000 thousands of food terms, which are developed, written and presented graphically. How do I use? Just normal. You have come to, read, evaluate, write a comment, but not without the permission of the author of this material to use, it is publicly known, because you have to get copyrights.

Internet much talk about food, full of recipes and recipe, but you will not find anywhere encyclopedia Lithuania. Consequently, the 15-year experience suggests that how useful will the materials will be up to you.
Encyclopedia for the rebels and the craft professionals, who may seek further information provided to broaden their horizons.
Wordpress.com appreciation of the team that gave access to their services. Advised that online fraudsters are using the information and take over illegally to publish, copy.  Using the material necessary to indicate the source: http://www.maistologija.wordpress.com

Laktozė

6 Rgp

Laktòzė (2) (kitaip – píeno cùkrus) [lot. lac (kilm. lactis) – pienas] – disacharidas, sudarytas iš gliukozės ir galaktozės, gaunamas iš karvės pieno. Tai svarbiausias pieno angliavandenis.
Rauginant pieną (pavyzdžiui, jogurtų gamyboje) laktozė virsta pieno rūgštimi. Piene laktozės yra 3-4 proc. Jos saldumas 0,16.
Šildoma karamelizuojasi ir tamsėja.
Plg. laktãzė (2)
Žr. angliãvandeniai dgs. (1)

© Pieno cukrus/Lactose

6 Rgp

Píeno cùkrus žr. laktòzė (2)

 

Milk sugar see. lactose

%d bloggers like this: