Archyvas | © Dovanos RSS feed for this section

© Šv. Valentino diena-Saint Valentine’s Day

10 Vas

 

 

 

Jūs negalite pykti, kad mūsų lūpose žodžių per maža…

Kad tylėjimą mėgstame ir mes…

Ir atminkite, kad ne lūpose meilė tikroji…

Juk liepsnoti be žodžių dar gali širdis.

Skanaus!

Valentino diena-Valentine’s Day.doc receptai

You can not be angry that the words of our mouth is too small
Silence that we love and …
And remember that it is not true love’s lips …
After all, without words blaze can still heart.

Bon appetite!

Valentino diena-Valentine’s Day.doc recipes

© Kauno maisto pramonės mokykla-Kaunas Food Industry School

30 Lap

Dėkojame Kauno maisto pramonės mokyklos mokiniams iš Lietuvos, kurių moderniose laboratorijose profesijos mokytojų paskatinti sukuria tokius nuostabius patiekalų šedevrus. Seilės varva ragaujant. 🙂
Thank you for the food industry Kaunas school students from Lithuania, with a modern laboratory trainers inspired dishes wonderful masterpieces. Saliva dripping typical. 🙂

This slideshow requires JavaScript.

© Sveiki atvykę/Welcome

13 Rgp

Maistologija

Pirmą kartą Lietuvoje išdrįsome sukurti visuomeninio maitinimo terminologijos enciklopediją, kurios Lietuvoje nebūta ir nėra. Čia abėcėlės tvarka rasite maistologijos terminus. Turime beveik 15000 tūkstančių maisto terminų, kurie tobulinami, rašomi ir pateikiami vaizdžiai. Kaip naudotis? Tiesiog paprastai. Jūs ateinate, skaitote, įvertinate, rašote komentarą, tačiau negalite be autoriaus leidimo šia medžiaga naudotis, ją skelbti viešai, nes turite gauti autorines teises.

Internete daug kalbų apie maistą, pilna receptų ir receptūrų, tačiau enciklopedijos Lietuvoje nerasite niekur. Todėl 15 metų patirtis leidžia teigti, kad kiek naudinga pateikta medžiaga, spręsti Jums.
Enciklopedija skirta maistininkams ir šio amato specialistams.
Įspėjame, kad internete yra sukčių, kurie naudojasi ir perima informaciją, nelegaliai ją skelbia, kopijuoja. Naudojant medžiagą būtina nurodyti šaltinį: http://www.maistologija.wordpress.com

Maistologija

For the first time in Lithuania, had the courage to create an encyclopedia of catering terminology that Lithuania would not and does not exist. Here you will find alphabetical food encyclopedia terms. We have nearly 15,000 thousands of food terms, which are developed, written and presented graphically. How do I use? Just normal. You have come to, read, evaluate, write a comment, but not without the permission of the author of this material to use, it is publicly known, because you have to get copyrights.

Internet much talk about food, full of recipes and recipe, but you will not find anywhere encyclopedia Lithuania. Consequently, the 15-year experience suggests that how useful will the materials will be up to you.
Encyclopedia for the rebels and the craft professionals, who may seek further information provided to broaden their horizons.
Wordpress.com appreciation of the team that gave access to their services. Advised that online fraudsters are using the information and take over illegally to publish, copy.  Using the material necessary to indicate the source: http://www.maistologija.wordpress.com

%d bloggers like this: