Archyvas | © Kakava RSS feed for this section

© Sveiki atvykę/Welcome

13 Rgp

Maistologija

Pirmą kartą Lietuvoje išdrįsome sukurti visuomeninio maitinimo terminologijos enciklopediją, kurios Lietuvoje nebūta ir nėra. Čia abėcėlės tvarka rasite maistologijos terminus. Turime beveik 15000 tūkstančių maisto terminų, kurie tobulinami, rašomi ir pateikiami vaizdžiai. Kaip naudotis? Tiesiog paprastai. Jūs ateinate, skaitote, įvertinate, rašote komentarą, tačiau negalite be autoriaus leidimo šia medžiaga naudotis, ją skelbti viešai, nes turite gauti autorines teises.

Internete daug kalbų apie maistą, pilna receptų ir receptūrų, tačiau enciklopedijos Lietuvoje nerasite niekur. Todėl 15 metų patirtis leidžia teigti, kad kiek naudinga pateikta medžiaga, spręsti Jums.
Enciklopedija skirta maistininkams ir šio amato specialistams.
Įspėjame, kad internete yra sukčių, kurie naudojasi ir perima informaciją, nelegaliai ją skelbia, kopijuoja. Naudojant medžiagą būtina nurodyti šaltinį: http://www.maistologija.wordpress.com

Maistologija

For the first time in Lithuania, had the courage to create an encyclopedia of catering terminology that Lithuania would not and does not exist. Here you will find alphabetical food encyclopedia terms. We have nearly 15,000 thousands of food terms, which are developed, written and presented graphically. How do I use? Just normal. You have come to, read, evaluate, write a comment, but not without the permission of the author of this material to use, it is publicly known, because you have to get copyrights.

Internet much talk about food, full of recipes and recipe, but you will not find anywhere encyclopedia Lithuania. Consequently, the 15-year experience suggests that how useful will the materials will be up to you.
Encyclopedia for the rebels and the craft professionals, who may seek further information provided to broaden their horizons.
Wordpress.com appreciation of the team that gave access to their services. Advised that online fraudsters are using the information and take over illegally to publish, copy.  Using the material necessary to indicate the source: http://www.maistologija.wordpress.com

© Kakavos pupelė/Cocoa bean

8 Rgp

Kakãvos pupẽlė – atogrąžų vaismedžio sėkla.
Kakavos pupelės yra labai maistingos ir kaloringos. Maždaug pusę maistingųjų medžiagų sudaro riebalai (kakavos sviestas), likusią dalį – baltymai ir angliavandeniai. Kakavos pupelių sudėtyje yra kofeino, raudonojo kakavos pigmento, maždaug 40 medžiagų, sukuriančių specifinį subtilų aromatą. Žvalinantis kakavos poveikis ne toks intensyvus, kaip arbatos arba kavos.
Plg. kavõs pupẽlė
Žr. kakãvmedis (1)


Cocoa bean – in tropical tree seed.
Cocoa beans are very nutritious and calorie. Approximately half of the nutrients of fat (cocoa butter), the rest – proteins and carbohydrates. Cocoa beans contain caffeine, cocoa red pigment, about 40 materials, create a specific delicate flavor. Effect cocoa less intense than tea or coffee.
Cf. coffee bean
See. cacao-tree

© Kakavos produktai/Cocoa products

8 Rgp

Kakãvos prodùktai – natūralūs kakavos milteliai, alkalizuoti kakavos milteliai, kakavos sviestas, kakavos masė.
Šokolado gamybai tinka natūralus kakavos sviestas ir dezodoruotas kakavos sviestas. Natūralūs kakavos milteliai naudojami maisto pramonei. Alkalizuoti kakavos milteliai tinka konditerijos ir pieno pramonei.

Cocoa products – natural cocoa powder, cocoa powder Alkalised, cocoa butter, cocoa mass.
Chocolate for the production of natural cocoa butter and deodorized cocoa butter. Natural cocoa powder is used in the food industry. Alkalised cocoa powder for confectionary and dairy industries.

© Kakavos milteliai/Cocoa powder

8 Rgp

Kakãvos miltẽliai dgs. – maltų kakavmedžio vaisių produktas, gaminamas išspaudus ir išdžiovinus kakavos masę.
Iš kakavos miltelių indėnai išmoko gaminti gėrimą „čokolatlį“ (išvertus – „dievų maistas“). Pirmasis europietis, paragavęs „čokolatlio“, buvo Kolumbas, tačiau jam šis gėrimas nepatiko, nes pasirodė tirštas ir kartus.
1519 metais ispanų konkistadorai, užgrobę senąją Meksikos sostinę Tenočtitlaną ir išgrobstę actekų imperatoriaus Montesumos rūmus, jų sandėliuose aptiko didžiules džiovintų kakavos pupelių atsargas. Užkariautojai iš vietos gyventojų nesunkiai išgavo, ką daryti su pupelėmis. Taip kakavos gaminimo receptai atkeliavo į Europą. Pirmiausia jos pasiekė Ispaniją, kur netrukus buvo atidaryti pirmieji kakavos miltelių ir šokolado fabrikai.
XVI amžiuje kakavos gamyba buvo paskelbta Ispanijos valstybine paslaptimi. Ši paslaptis už šalies ribų pasklido tik po šimto metų. Tai atsitiko 1615-aisiais, kai Ispanijos karaliaus Filipo dukra Ana ištekėjo už Prancūzijos karaliaus Liudviko XIII. Būtent iš jos apie kakavą ir jos gamybos paslaptis sužinojo ir prancūzai. Prancūzijoje kakava buvo laikoma išskirtine karališkojo dvaro privilegija. Liudviko XIV žmona, ispanų kilmės Marija Teresė, visiems girdint sakydavo, kad labiausiai už viską pasaulyje vertina savo vyrą ir kakavą.
Netrukus kakavos paslaptis pasklido po visą Europą ir pasiekė Olandiją, kuri vėliau ir tapo kakavos gamybos ir prekybos lydere.
Kakavos milteliai turtingi kalio druskų ir fosforo. Jų sudėtyje yra teobromino, kuris kaip ir kofeinas stimuliuoja žmogaus širdies kraujagyslių bei nervų sistemos veiklą. Teobromino kakavoje yra labai nedaug.
Kakavos milteliai vartojami šokoladiniams kepiniams. Cukrus slopina kartų kakavos skonį. Kartais vietoj kakavos masės pridedama kakavos miltelių. Kakavos milteliai gaminami iš išspaudų, kurios lieka iš kakavos pupelių išspaudus kakavos sviestą. Jei produkto sudėtyje yra kakavos miltelių, tai nėra šokoladas. Tikrame šokolade nėra augalinių riebalų, kakavos miltelių ar konservantų.
Žr. kakavà (2), kakãvos gėrimas, šokolãdas (2)

Cocoa powder – malted cocoa tree fruit product fruits produced by extraction and drying of cocoa mass.
From cocoa powder, the Indians learned to drink (translated – “food of the gods“). The first Europeans, tasted the drink, it was in Columbus, but he did not like this drink, because he was thick and bitter.
Spanish conquistadors in 1519, captured the old capital of Mexico Tenochtitlan and the Aztec emperor Moctezuma steal the palace, they found a vast store of dried cocoa bean stocks. Conquerors of the local population easily got, what to do with beans. Yes cocoa recipes came from Europe. First, they reached Spain, where he was opening the first of cocoa powder and chocolate factories.
The sixteenth century, cocoa production has been published in the Spanish state secrets. This secret has spread outside the country only after a hundred years. It happened in 1615’s, when the Spanish King Philip’s daughter Anne married the French king Louis XIII. It is from the production of cocoa and its secret knowledge and the French. France, cocoa was considered to be the exclusive privilege of the royal estate. Louis XIV’s wife, Maria Theresa of Spanish origin, all ears to say that most everything in the world for her husband and the cocoa.
Soon, the secrets of cocoa spread throughout Europe and reached the Netherlands, which later became the cocoa production and marketing leader.
Cocoa powder is rich in phosphorus and potassium salts. It contains theobromine, which, like caffeine stimulates the human cardiovascular and nervous system. Theobromine cocoa is very low.
Cocoa powder is used for baking chocolate. Sugar inhibits the generation of cocoa flavor. Sometimes, instead of the cocoa mass cocoa powder is added. Cocoa powder is made from pomace, the remains of the cocoa bean cocoa butter extraction. If the product contains cocoa powder, it is Chocolate. Are not given chocolate vegetable fat, cocoa powder, or preservatives.
See . cocoa, cocoa beverage, chocolate

© Kakavos gėrimas/Cocoa drink

8 Rgp

Kakãvos gėrimas – gėrimas iš kakavos miltelių. Tai puikus antidepresantas.
Tradiciškai kakava verdama su pienu, tačiau daugelis mėgsta kartų šokoladinį gėrimą, į kurį vietoj cukraus geriau dėti medaus.
Į kakavos miltelius įbėrus cinamono, gvazdikėlių arba kitų prieskonių, gėrimas būna pikantiško skonio ir žvalinantis, o vietoj pieno įpylus grietinėlės, kakava būna maistingesnė.
Skanus kakavos gėrimas gaunamas kakavos miltelius ištirpinus nedideliame kiekyje nenugriebto pieno. Likęs pienas užvirinamas, įpilama paruošta kakava ir paverdama ant silpnos ugnies 2-3 minutes. Įdedama medaus, suplakama plaktuvu ir nukošiama. Gėrimas patiekiamas karštas.
Iš kakavos miltelių galima pasigaminti „gogel-mogel“: švieži kiaušinių tryniai sutrinami su cukrumi arba medumi. Kakava ištirpinama šiltame piene ir sumaišoma su tryniais. Įpilama likusio šilto pieno ir pakaitinama plakant mediniu šaukšteliu ir neleidžiant gėrimui užvirti. Karšta kakava geriama su 2-3 konjako arba likerio gurkšniais.
Kakavos gėrimas žymiai kaloringesnis nei arbata ar kava, todėl nepriaugama nereikalingų kilogramų. Nedidelė kakavos porcija sukelia sotumo jausmą.
Geriama sergant kai kuriomis ligomis, pavyzdžiui, bronchine astma. Visi kakavos produktai saugo dantis nuo kenksmingo cukraus poveikio ir ėduonies.
Plg. kavõs gėrimas
Žr. kakãvos miltẽliai


Cocoa drink – drink from the cocoa powder. This is an excellent antidepressant.
Traditionally, cocoa boiled with milk, but many times like a chocolate drink containing sugar instead of honey is better to do.
Pour the cocoa powder of cinnamon, cloves or other spices, the drink is the savory taste, adding milk instead of cream, cocoa is more nutritious.
A delicious cocoa drink produced cocoa powder dissolved in a small quantity of whole milk. The remaining milk to boiling point, add cocoa and closing the prepared over a low flame for 2-3 minutes. Add honey, shake shaker and separates solids from liquids. The drink is served hot.
From cocoa powder may be formed “kumar-mogul“: fresh egg yolks with sugar or bruised with honey. Cocoa dissolved in warm milk and mix with the yolks. Add the remaining warm milk and heat, shaking a wooden spoon and a ban on drinking-water boil. Hot cocoa with 2-3 drinking brandy or liqueur breather.
Cocoa drink much calorific intake than tea or coffee, and do not accrue unnecessary kilograms. A small portion of cocoa caused a feeling of satiety.
Oral some illnesses such as asthma. All cocoa products protects the teeth from the harmful effects of sugar and caries.
Cf. coffee drink
See. cocoa powder

© Kakava/Cocoa

8 Rgp

Kakavà (2) [isp. cacao] – maisto produktas iš tam tikru būdu apdorotų kakavmedžio (Theobroma cacao) vaisių. Iš jos gaunamas kakavos aliejus, šokoladas, kakavos milteliai, iš kurių daromas gėrimas, taip pat vadinamas kakava. Kakavos medžiai auga Pietų Amerikoje, Afrikoje, Indonezijoje ir Šri Lankoje.
Žodis „kakava“ pirmą kartą paminėtas maždaug 1000 m. pr. Kr., kai actekų civilizacija žymiai progresavo. Kakavos pupeles vertino ir majai.
Užkariautojai ispanai, įsibrovę į Centrinę Ameriką, užtiko indėnus, vartojančius jiems nežinomą gėrimą, gaminamą iš pupelių, augančių ant kakavos medžio. Tai buvo kakavos gėrimas, pasaldintas medumi arba agavos sultimis.
Yra žinoma, kad senieji Amerikos gyventojai – actekai ir mistekai – gėrė gėrimą, pagamintą iš jų augintų kakavos pupelių, pridėdami dar kukurūzų miltų, prieskonių, aromatingų žolių ir vandens. Konkistadorai kakavmedžio atvežė Ispanijos karaliui. Kakavos paslaptis ispanai pavydžiai saugojo daugiau kaip šimtą metų (iki XVII a.), kol sužinojo visa Europa.
Kakava dažniausiai gardžiavosi dvariškiai, bajorų šeimos ir buvo parduodama vaistinėse kaip sveikatą atstatanti, žvalumą ir imunitetą stiprinanti priemonė.
Kakavos milteliuose yra azoto junginių, riebalų, krakmolo, ekstraktinių medžiagų, ląstelienos, mineralinių medžiagų, vandens. Kofeino mažiau negu kavoje ar arbatoje. Be riebalų, kakavoje yra daug baltymų, anglies rūgšties druskų bei skoninių medžiagų, iš kurių svarbiausia – teobrominas. Jos energinė vertė (100 g valgomosios produkto dalies) – 1289 kJ, arba 308 kcal.
Kakava normalizuoja kraujospūdį, gerina kraujotaką, todėl sumažėja rizika susirgti širdies ligomis. Turtinga serotonino – medžiagos, suteikiančios dovanojančios žmogui laimės pojūtį.
Tikrasis kakavmedis (Theobroma cacao) yra visžalis tropikų medis. Jo ankštys nupjaunamos ir suskaldomos sunkiu peiliu arba kultuve, kad būtų galima išimti minkštimą ir sėklas. Visa ši masė fermentuojama savaitę, kol purpurinės spalvos pupelės tampa rausvai rudos ir įgyja pikantišką šokolado kvapą. Kai fermentacija baigiasi, kakavos pupelės džiovinamos saulėkaitoje arba krosnyje, nuvalomos ir gabenamos į perdirbimo gamyklas, kur kaitinamos. Po to kevalą sutrupina ir pašalina, o iš branduolių spaudžia aliejų (kakavos sviestą). Likusi masė yra svarbiausia kakavos miltelių ir šokolado gamybos žaliava.
Kakavos pupelės – žaliava šokoladui gaminti. Olandui van Houtenui atradus būdą apdoroti kakavą, šokoladas ėmė užkariauti pasaulį. Gaminant šokoladą, be kakavos miltelių, dar dedama kakavos aliejaus, cukraus bei įvairių prieskonių.
Kakavos milteliai kaip dažomoji priemonė vartojami tešloms patamsinti, kremams bei glajams nuspalvinti.
Kakava labai maistinga, geriama su pienu ir cukrumi. Kaip kakavos pakaitalai naudojamos sojos pupelės, avižiniai miltai. Su kakava kepamas varškės ir avižinių dribsnių pyragas, sausainių tinginys. Kakava pilama ar papildoma iš dešinės pusės.
Maisto pramonė daug kakavos miltelių sunaudoja šokoladui, šokoladiniam sviestui, įvairiems tepiems riebalams su kakava gaminti. Daug jos vartojama konditerijoje, taip pat kepant biskvitus, ruošiant kremus, glajus.
Kadangi kakavos milteliuose yra daug riebalų ir baltymų, jų laikymo terminai ir sąlygos yra griežtai kontroliuojamos.

Cocoa [spanish cacao] – food in some way processed cocoa tree (Theobroma cacao) fruit. In the oil obtained from the cocoa, chocolate, cocoa powder, which have a drink, also known as cocoa. Cocoa trees grow in South America, Africa, Indonesia and Sri Lanka.
The word “cacao“ was first mentioned around the year 1000 Ave. Kr. The Aztec civilization has progressed greatly. Cocoa beans are evaluated and Maya.
Spanish conquerors, after breaking into Central America, came across some Indians, taking them to an unknown drink made from beans growing on cocoa trees. It was a cocoa drink, sweetened with honey or agave juice.
It is known that the ancient inhabitants of America – Aztec and Mixtec – drank a beverage made from cocoa beans grown in them, adding more cornstarch, spices, aromatic herbs and water. Conquistadors brought cocoa tree King of Spain. Cocoa Spaniards jealously guarded secret for more than a hundred years (up to seventeenth century), until the whole of Europe knew.
Usually drank cocoa courtiers, the nobility of the family, it was sold in pharmacies as a health restoring, invigorating and strengthening the immunity measure.
Cocoa powder contains nitrogen, fat, starch, extractive matter, fiber, minerals and water. Caffeine less than coffee or tea. In addition to fat, and cocoa are high in protein, carbonic acid salts, and flavorings, the most important – theobromine. Its energy value (100 g edible portion of the product) – 1289 kJ, or 308 calories.
Cocoa normalizes blood pressure, improves blood circulation, thus reducing the risk of heart disease. Rich serotonin – substances which give a sense of donating human happiness.
The real cacao-tree (Theobroma cacao) is a tropical evergreen tree. Its pods are cutting and fragmentation of heavy knife or flail in order to remove the pulp and seeds. All this mass of fermented week, until beans are purple in color and acquires a reddish-brown spicy chocolate scent. When fermentation ends, cocoa beans dried in the sun or a furnace, cleaned and shipped to refineries, where heated. After the crush and remove the shell and core of pushing oil (cocoa butter). The remaining weight is the most important cocoa powder and chocolate production material.
Cocoa beans – the raw material for chocolate production. Dutchman van Houten discovered a way to process cocoa, chocolate, began to conquer the world. Manufacture of chocolate without cocoa powder, cocoa added still oil, sugar and various spices.
Cocoa powder is used as a tool for coloring darker dough, cream pie, and colored.
Cocoa is very nutritious, drunk with milk and sugar. Used as substitutes for cocoa beans, soy, oat flour. With cocoa baked cheese cake and oat flakes, biscuits lazy. Add cocoa or added to the right side.
Food industry uses a lot of cocoa powder, chocolate, chocolate butter, various tepiems fat with cocoa production. Many of its confectionery uses, including baking, confectionery, in the preparation of creams, icing.
Because cocoa powder is rich in fat and proteins, keeping them in the terms and conditions are strictly controlled.

© Kakavmedis/Cacao-tree

8 Rgp

Kakãvmedis (1) – atogrąžų vaismedis, iš kurio sėklų gaminamas šokoladas, kakava, aliejus (Theobroma cacao). Yra 20 rūšių. Savaime auga Pietų ir Centrinėje Amerikoje, auginamas Šiaurės ir Pietų pusrutulio tropinėse juostose.
Botanikų teigimu, prieš 4000 metų kakavmedžiai buvo laukiniai medžiai.
Dar actekai ir mistekai, senieji Amerikos gyventojai, gėrė gėrimą iš jų augintų kakavos pupelių, kuriame pridėta dar kukurūzų miltų, prieskonių, aromatingų žolių ir vandens. Almekai, susikūrę maždaug 1500 m. pr. Kr. Amerikoje, Meksikos įlankoje, kakavmedį laikė pačiu gražiausiu „rojaus medžiu“. Kai almekų civilizaciją pakeitė majai, atvykę į šiaurinę Gvatemalą maždaug 1000 m. pr. Kr. ir gyvenę Gvatemalos bei Meksikos provincijos Čiapas plokštumose, kakavmedžiai šiuose rajonuose buvo reti augalai. Nusileidę nuo plokštumų majai aptiko ir pradėjo kultivuoti laukinius kakavmedžius. Manoma, kad būtent šiuo laikotarpiu ir atsirado žodis “kakava“.
Tarp majų dievų buvo ir ypatingas – valdantis kakavą dievas. Jis buvo vadinamas Chak Ek Chuah.
Tai tropikų augalas, kurio lapai stambūs, odiški, smailėjantys viršūnėje, ovalūs, žiedai smulkūs, bekvapiai, gelsvi, gelsvai raudoni, rožiniai ar kreminiai, susitelkę puokštėmis. Užauga iki 15 metrų aukščio. Ant jo šakų ir kamieno užauga nusvirusios 15-35 cm ilgio ankštys. Kiekvienoje ankštyje būna 30-40 pupelių.
Subrendęs medis užaugina per 100 000 žiedų, tačiau iš jų užsimezga vos 0,5-0,7 % vaisių.
Kakavmedžiai žydi ir vaisius veda ištisus metus. Vaisiai vadinami uogomis arba ankštimis, yra stambūs – 10-20 cm ilgio ir 5-10 cm diametro, sveria 0,5-1,5 kg. Sunkūs vaisiai susiformuoja ant stiebo ar ant stambių šakų jų atsišakojimuose. Uogos yra kiaušiniškos su ištįsusia viršūne, geltonos, gelsvai raudonos, oranžinės arba raudonos. Raukšlėtame apyvaisyje yra 25-60 stambokų rausvų ir kiek suspaustų sėklų, vadinamų pupelėmis, kurios išsidėsčiusios netaisyklingu penkiaeiliu. Sunkūs vaisiai susiformuoja ant stambių šakų, jų atsišakojimuose, todėl medis atrodo lyg apkabintas vaisiais.
Kultūriniai kakavmedžiai žymiai mažesni, nes juos dažnai apipjausto ir jie tesiekia 4,7-7,5 metro aukščio. Plantacijose kakavmedžiai auginami 20-30 metų, nors natūraliose augimvietėse jie gali derėti iki 80-100 metų. Didžiausias sausų pupelių derlius (200-500 kg/ha) surenkamas 10-30-ties metų kakavmedžių plantacijose.
Kakavmedžio vaisiai yra labai maistingi. Juose yra baltymų, labai kokybiškų, tirpstančių burnoje riebalų, angliavandenių, alkaloidų (svarbiausi jų – kofeinas ir teobrominas).
Miltelių skonis malonus, kiek kartokas. Skonio įvairovė išgaunama parinkus ir sumaišius keleto rūšių kakavmedžių vaisius.
Iš sėklų gaminamas kakavos aliejus, iš jų išspaudų – kakavos milteliai.
Plg. kavãmedis (1)
Žr. kakavà (2)

Cacao-tree – tropical fruit tree from a seed produced chocolate, cocoa, oil (Theobroma cacao). There are 20 species. Self-growing South and Central America, is grown in Northern and Southern Hemisphere tropical zones.
According to botanists, 4,000 years before the trees were wild cacao-trees.
Another Aztec and Mixtec, ancient Americans, drinking a beverage from cocoa beans grown in them, which added more cornstarch, spices, aromatic herbs and water. Olmecs, created around 1500, Ave. Kr. America, the Gulf of Mexico, cacao-tree considered the most beautiful “paradise tree“. When almekų by Maya civilization came to northern Guatemala about 1000 m. Ave. Kr. and lived in Guatemala and Mexico’s Chiapas province planes cacao-trees these areas were home to rare plants. The plane landed and discovered the Maya began to cultivate wild cacao-trees. It is estimated that during this period and rise to the term “cocoa“.
Among the Mayan gods were specific – controls the cocoa in a god. He was called Chak Ek Chuah.
This is a tropical plant, whose leaves large, leathery, pointed at apex, oval, flowers are small, odorless, pale yellow, yellowish red, pink and cream, concentrated in the bouquets. Grow to 15 meters in height. The trunk and its branches grow 15-35 cm long pods. Each bean pods are 30-40.
Mature tree produces over 100,000 flowers, but they soon began 0.5 to 0.7% of the fruit.
Cacao-trees flower and fruit year-round leads. Fruits are called berries or pods, are large – 10-20 cm long and 5-10 cm in diameter, weighing 0.5 to 1.5 kg. Heavy fruit is formed on the stem or large branches on their derivation. The fruit is an egg with an increased apex, yellow, yellow-red, orange or red. 25-60 wrinkled pericarp is bigger and pink as far as crushing seeds, called beans, which are irregularly scattered in five rows. Heavy fruit is formed on the major branches and their ramifications, the tree looks like a fruit embrace.
Cultural cacao-trees much smaller, because they were circumcised and they are often low as 4.7 to 7.5 meters in height. Cacao-trees grown plantations 20-30 years, although in natural production areas they can fit up to 80-100 years. Maximum of dry bean yield (200-500 kg / ha) collected from 10 to 30-year-old cocoa trees on plantations.
Cacao-tree fruits are very nutritious. They contain protein, high quality, melting in your mouth fat, carbohydrates, alkaloids (the most important – caffeine and theobromine).
Powder taste sweet, bitter extent. Gastronomic variety is obtained by selecting and mixing several kinds of fruit trees, cocoa.
Cocoa is produced from oil seeds, including cake – cocoa powder.
Cf. coffee
See. cocoa

© Šokoladinis alus/Chocolate beer

8 Rgp

Šokolãdinis alùs – 8,9 tūrio proc. stiprumo alkoholinis gėrimas iš kakavos pupelių, sumaišytų su degintu karameliniu salyklu. Tai „Imperial Chocolate Stout“ tipo alus, verdamas Japonijoje prieš Valentino dieną.
Žr. alùs (4), šokolãdas (2)

Chocolate beer – 8.9 vol. the strength of an alcoholic beverage from cocoa beans, mixed with burnt caramel malt. This is an Imperial Chocolate Stout “type beer, cooked in Japan before Valentine’s Day.
See . beer, chocolate

%d bloggers like this: