Archyvas | © Maisto pramonė RSS feed for this section

© Sveiki atvykę/Welcome

13 Rgp

Maistologija

Pirmą kartą Lietuvoje išdrįsome sukurti visuomeninio maitinimo terminologijos enciklopediją, kurios Lietuvoje nebūta ir nėra. Čia abėcėlės tvarka rasite maistologijos terminus. Turime beveik 15000 tūkstančių maisto terminų, kurie tobulinami, rašomi ir pateikiami vaizdžiai. Kaip naudotis? Tiesiog paprastai. Jūs ateinate, skaitote, įvertinate, rašote komentarą, tačiau negalite be autoriaus leidimo šia medžiaga naudotis, ją skelbti viešai, nes turite gauti autorines teises.

Internete daug kalbų apie maistą, pilna receptų ir receptūrų, tačiau enciklopedijos Lietuvoje nerasite niekur. Todėl 15 metų patirtis leidžia teigti, kad kiek naudinga pateikta medžiaga, spręsti Jums.
Enciklopedija skirta maistininkams ir šio amato specialistams.
Įspėjame, kad internete yra sukčių, kurie naudojasi ir perima informaciją, nelegaliai ją skelbia, kopijuoja. Naudojant medžiagą būtina nurodyti šaltinį: http://www.maistologija.wordpress.com

Maistologija

For the first time in Lithuania, had the courage to create an encyclopedia of catering terminology that Lithuania would not and does not exist. Here you will find alphabetical food encyclopedia terms. We have nearly 15,000 thousands of food terms, which are developed, written and presented graphically. How do I use? Just normal. You have come to, read, evaluate, write a comment, but not without the permission of the author of this material to use, it is publicly known, because you have to get copyrights.

Internet much talk about food, full of recipes and recipe, but you will not find anywhere encyclopedia Lithuania. Consequently, the 15-year experience suggests that how useful will the materials will be up to you.
Encyclopedia for the rebels and the craft professionals, who may seek further information provided to broaden their horizons.
Wordpress.com appreciation of the team that gave access to their services. Advised that online fraudsters are using the information and take over illegally to publish, copy.  Using the material necessary to indicate the source: http://www.maistologija.wordpress.com

© Alaus pramonė/Beer industry

8 Rgp

Alaűs prãmonė – maisto pramonės šaka.
Lietuvoje nedidelių alaus daryklų (bravorų) buvo jau ХVI a. Leidimus joms steigti ir alui daryti pardavimui duodavo didysis kunigaikštis (daugiausia dvarininkams ir bažnyčioms). Žygimantas Augustas ХVI a. privilegiją alui daryti suteikė vokiečiams amatininkams (jie mokėjo daryti geresnės rūšies alų). 1857 m. veikė 130 alaus daryklų ir 514 degtinės varyklų (jų daugelis darė ir alų). ХIХ a. viduryje ėmė kurtis ir pramoninio tipo alaus daryklos. 1841 m. Raudondvario (Vilniaus rajonas) dvare įrengta alaus darykla gamino angliškąjį alų ir porterį. 1861 m. Kaune įrengta bavariškojo alaus darykla. Pramoninio tipo alaus daryklos ilgainiui išstūmė smulkiąsias. Po I pasaulinio karo didžiausios alaus daryklos buvo Kaune, Vilniuje, Šiauliuose, Biržuose, Klaipėdoje.
1924 m. alaus daryklos sujungtos į sindikatą – Lietuvos alaus bravorų sąjungą. 1939 m. veikė 11 alaus daryklų. Per II pasaulinį karą dalis alaus daryklų sugriauta. 1945 – 1950 m. didžiausios jų atstatytos: „Tauras“ (Vilniuje), „Ragutis“ (Kaune), „Gubernija“ (Šiauliuose), „Švyturys“ (Klaipėdoje), „Kalnapilis“ (Panevėžyje), „Utenos gėrimai“ (Utenoje).
Beveik visas pagamintas alus suvartojamas Lietuvoje.
Žr. alùs (4)

Beer industry – food industry.
Lithuania small brewery (brewery) was already the sixteenth century Authorizing them to set up and have beer for sale gave the Grand Duke (most landlords and churches). Sigismund Augustus XVI century the privilege of beer to the Germans gave the craftsmen (they are paid to do a better kind of beer). 1857 were 130 breweries and 514 grain distilleries (many of them and had a beer). XIX century began to settle in the middle of an industrial-type and a brewery. 1841 Raudondvario (Central District) mansion is equipped with a brewery producing beer in the English and Porter. 1861, Kaunas is equipped with Bavarian brewer. Industrial type of brewery eventually supplanting small. After the First World War was the largest brewery in Kaunas, Vilnius, Siauliai, stock exchanges in Vilnius.
1924 breweries merged into a syndicate – Lithuanian brewery union. 1939 there are 11 breweries. During World War II, destroyed part of the brewery. 1945 – 1950 on restored to their maximum, “Tauras“ (Taurus, Vilnius), “Ragutis“ (Kaunas), “Gubernija“ (“Governorate“, Siauliai), “Svyturys“ (“The Lighthouse“, Klaipeda), Kalnapilis (Panevezys), “Utenos gerimai“ (Drink of Utena, Utena).
Almost all the beer consumed is made in Lithuania.
See . beer

Sūrininkystė

6 Rgp

Sūrininkỹstė (2) – sūrių pramonė.

Pienininkystė

6 Rgp

Pienininkỹstė (2) – pieno ūkis.
Žr. píeno prãmonė

© Pieno pramonė

6 Rgp

Píeno prãmonė – maisto pramonės šaka, iš pieno gaminanti įvairius maisto produktus: sviestą, nenugriebto pieno produktus (pieną, grietinę, varškę, kefyrą ir kt.), pieno konservus, sūrius, ledus, kazeiną. Tai pieno perdirbimo ir sviesto gamyba.
Dideli pieno kombinatai veikia Kaune, Marijampolėje, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Utenoje, Vilniuje. Jiems pavaldžios visos miestų pieninės, rajoninės sviesto ir sūrių gamyklos, cechai, separavimo skyriai bei pieno supirkimo punktai.
Pagal 1 gyventojui pagaminamo pieno kiekį Lietuva užima vieną pirmųjų vietų Europoje.
Lietuvoje pieno pramonė pradėjo plėtotis ХIХ a. I pusėje, įsteigus sūrines netoli Gelgaudiškio (Šakių raj.) ir Šilutėje. ХIХ a. II pusėje dvarininkai steigė pienines savo dvaruose. 1899m. pieno produkcijai perdirbti ir realizuoti jie įsteigė pieno ūkio bendrovę “Birutė” (jai priklausė 43 pieninės). Pirmoji kooperacinė pieninė pradėjo veikti 1909 m. Pagiriuose (Kėdainių raj.). 1927 m. įsteigta pieno perdirbimo bendrovių sąjunga “Pienocentras”, kuri perėmė kooperacines pienines ir tapo perdirbimo ir sviesto eksporto kooperacine monopolija. Tuo metu buvo gaminamas sviestas, fermentinis sūris, kazeinas, kondensuotas pienas, pieno ir grietinės milteliai. Daug produktų (pieno cukrus, pieno mišiniai vaikams, nenugriebto pieno pakaitalas, liesi sūriai) pradėta gaminti tik po II pasaulinio karo.
Daugiausia perdirbama pieno ir sviesto JAV, Prancūzijoje, Vokietijoje.

%d bloggers like this: