Archyvas | © Salyklas RSS feed for this section

Tarptautinė aludarių diena

17 Lie

Tarptautinė aludarių diena

Mintis švęsti Tarptautinę aludarių dieną (07-18) kilo JAV žurnalistui Jay Brooks, kuris rašė apie alų. Pasigavęs jo idėją žurnalas „Beer & Brewer Magazine“ šia proga pradėjo rinkti geriausią vietos aludarį.

Aludarių dienai minėti buvo pasirinkta liepos 18-oji – šv. Arnoldo vardadienis, nes šis šventasis kai kuriuose bažnyčios raštuose minimas kaip aludarių globėjas. Beje, alaus globėjais laikoma ir daugiau šventųjų: šv.Matas, šv.Augustinas iš Hipo, šv.Lukas gydytojas, šv.Armandas ir net šv.Nikolas (Kalėdų Senelis), mat jie prieš tapdami apaštalais buvo smuklininkai.

Šią dieną, be abejo, geriausia būtų atšvęsti su tikrais aludariais, gaminančiais šviežią gyvą alų. Surengti varžybas, išrinkti geriausią alaus gamintoją. Vyrams, mėgstantiems alų, tai gali būti tiesiog dar viena proga išgerti alaus.

Alus – vienas seniausių alkoholinių gėrimų. Jis gaminamas rauginant mieles ir miežius arba kviečius (kartais ryžius). Išgauti geresniam skoniui naudojami papildomi prieskoniai – apyniai, medus, kartais net uogos ir vaisiai. Alaus stiprumas – 2,5-12% alkoholio tūrio.

Daugiau skaitykite kategorijose Alus, Pasaulio alus

© Malūnininkų trauktinė-Millers’ bitter

12 Gru

Malūnininkų trauktinė – 50 proc. VOL lengvai deginančio, pikantiškai malonaus skonio, primenančio ruginę duoną aromato, tamsiai rudos spalvos skaidrus gėrimas.

Malūnininkų trauktinė gaminama iš grūdinio rektifikuoto etilo alkoholio, minkštinto vandens, salyklo ekstrakto, brendžio, dažiklio – karamelės, cukraus.

Millers’ bitter – 50 percent. Vol easy burning, savory and pleasant taste, reminiscent of rye bread aroma and a clear dark brown drink.

Millers’ bitter is made from neutral grain alcohol, water-extended, malt extract, brandy, color – candy, sugar.

© 3Karamelė/3Caramel

26 Rgs

3 Karamèlė (2) [pranc. caramel] – degintas salyklas alui daryti.
Žr. alùs (4)

3 Caramel [French. caramel] – burned malt beer to do so.
See. beer

© Sveiki atvykę/Welcome

13 Rgp

Maistologija

Pirmą kartą Lietuvoje išdrįsome sukurti visuomeninio maitinimo terminologijos enciklopediją, kurios Lietuvoje nebūta ir nėra. Čia abėcėlės tvarka rasite maistologijos terminus. Turime beveik 15000 tūkstančių maisto terminų, kurie tobulinami, rašomi ir pateikiami vaizdžiai. Kaip naudotis? Tiesiog paprastai. Jūs ateinate, skaitote, įvertinate, rašote komentarą, tačiau negalite be autoriaus leidimo šia medžiaga naudotis, ją skelbti viešai, nes turite gauti autorines teises.

Internete daug kalbų apie maistą, pilna receptų ir receptūrų, tačiau enciklopedijos Lietuvoje nerasite niekur. Todėl 15 metų patirtis leidžia teigti, kad kiek naudinga pateikta medžiaga, spręsti Jums.
Enciklopedija skirta maistininkams ir šio amato specialistams.
Įspėjame, kad internete yra sukčių, kurie naudojasi ir perima informaciją, nelegaliai ją skelbia, kopijuoja. Naudojant medžiagą būtina nurodyti šaltinį: http://www.maistologija.wordpress.com

Maistologija

For the first time in Lithuania, had the courage to create an encyclopedia of catering terminology that Lithuania would not and does not exist. Here you will find alphabetical food encyclopedia terms. We have nearly 15,000 thousands of food terms, which are developed, written and presented graphically. How do I use? Just normal. You have come to, read, evaluate, write a comment, but not without the permission of the author of this material to use, it is publicly known, because you have to get copyrights.

Internet much talk about food, full of recipes and recipe, but you will not find anywhere encyclopedia Lithuania. Consequently, the 15-year experience suggests that how useful will the materials will be up to you.
Encyclopedia for the rebels and the craft professionals, who may seek further information provided to broaden their horizons.
Wordpress.com appreciation of the team that gave access to their services. Advised that online fraudsters are using the information and take over illegally to publish, copy.  Using the material necessary to indicate the source: http://www.maistologija.wordpress.com

© Grūdas/Grain

11 Rgp

Grūdas (3) – varpinių ir kitų augalų sėkla.
Javo grūdą (žiūrint iš vidaus į išorę) sudaro endospermas, daigas, aleurono sluoksnis ir viršutinis sluoksnis.
Endosperme yra palyginti didelių ląstelių, kurias visas užpildo krakmolo grūdeliai, o pastaruosius dengia baltymo sluoksnis. Javo daigui endospermas yra nepaprastai vertingas energijos šaltinis.
Daigas sudaro 2-5 proc. grūdo masės. Jo ląstelėse ypač daug baltymų ir riebalų. Daigo riebalai yra labai stabilios cheminės struktūros, todėl jie negenda. Tačiau grūdus sumalus ar išėmus daigą iš grūdo, riebalai (kuriuos galima išspausti ir gauti aliejų) palyginti greitai apkarsta. Todėl rupaus malimo miltus su sėlenomis visuomet reikia pirkti šviežius arba patiems susimalti.
Aleurono sluoksnyje daug baltymų, ypač daug aliejinių riebalų. Aleurono sluoksnis tarytum odelė dengia endospermą ir daigą. Šiam sluoksniui taip pat tenka svarbi išdygusio daigo maitinimo funkcija.
Viršutiniai grūdo sluoksniai sudaro apie 15 proc. grūdo svorio – tai keli kietos suragėjusios luobelės sluoksniai. Jie sudaryti iš baltymų, riebalų, mineralinių medžiagų ir vitaminų. Be to, juose ypač daug skaidulinių medžiagų. Šių sluoksnių funkcija – apsaugoti javo grūdą nuo sužeidimų.
Daugelio rūšių avižų ir miežių grūdus papildomai dar dengia kieti pelai, be to, ant jų būna plaukelių formos akuotų. Pelai dažniausiai atskiriami malant grūdus. Smulkiai sumalti pelai vartojami kaip valgomosios sėlenos.
Grūduose yra labai daug krakmolo. Šis angliavandenis labai vertingas, nes jis žmogaus organizme palyginti labai negreitai suskaidomas į jo sudedamąsias dalis (cukrus). Taip organizme visą laiką palaikoma pastovi gliukozės koncentracija, žmogui ilgai neišnyksta sotumo jausmas.
Nors javų grūduose yra palyginti nedaug riebalų, tačiau tai daugiausia labai vertingos ir nepakeičiamos polinesočiosios riebalų rūgštys.
Vertingame javų grūdų baltyme beveik nėra purinų (kurių užvalgius gali padidėti šlapimo rūgšties koncentracija kraujyje ir žmogų gali ištikti podagros priepuolis).
Iš mineralinių medžiagų svarbiausi yra kalcis ir geležis. Svarbiausi mikroelementai: manganas ir selenas. Be to, grūduose yra daug B grupės vitaminų (pvz., tiamino, riboflavino ir niacino).
Grūdai turtingi ląstelienos, kuri reguliuoja cholesterolio ir angliavandenių apykaitą, gerina storosios žarnos veiklą. Neleidžia užkietėti viduriams ir saugo nuo vėžio. Grūduose nemažai vertingų augalinių baltymų, kurie ypač svarbūs raumenims.
Iš brinkytų vandenyje ir sudaigintų, sudygusių javų grūdų daigų galima paruošti daug gardžių salotų, įmaišyti jų į įvairius daržovių patiekalus. Tačiau dažniausiai javų grūdai rupiai arba smulkiai malami į miltus ir vartojami įvairiems patiekalams ruošti. Duonos ir pyrago gaminiams labiau tinka aukščiausiosios rūšies miltsios rūšies milt geresni už kitus javus, nes jų grūduose gausu labai tąsios baltyminės medžiagos glitino.Todėl kvietinė tešla gerai iškyla ir iš rūgščiai užraugtos tešlos iškepta kvietinė duona yra puri ir akyta. Tokia duona geriau virškinama ir naudingesnė. Iš kvietinių miltų gaminami makaronai, lakštiniai ir įvairūs konditerijos gaminiai. Iš kviečių grūdų varomas labai geras spiritas, gaminamas krakmolas.
Žr. grūdaĩ dgs. (3)

Grain – grasses and other plants.
Java grain (as seen from inside to outside) of the endosperm, seed, aleurono layer and upper layer.
Endosperm cells are relatively large, all of which fill the starch grains, while the last covers a layer of protein. Java Thinketh endosperm is extremely valuable source of energy.
The plants account for 2-5 percent. grain weight. Its cells, especially high protein and fat. Daigo fats are very stable chemical structure, so they do not deteriorate. However, grain milling, or removing the spear of grain, fat (you can squeeze and get oil) rancid relatively quickly. Therefore, coarse grinding flour with bran is always necessary to buy a fresh or susimalti themselves.
Aleurono layer rich in protein, especially a lot of fat oil. Aleurono like a layer of skin covers and endosperm of germs. This layer also plays an important shoot išdygusio power function.
The upper layers of the grain is about 15 percent. grain weight – a few horny in texture, hard coat layer. They consist of proteins, fats, minerals and vitamins. In addition, they are particularly high in fiber. These layers of function – to protect the grain from Java injuries.
Many species of oats and barley, cover an additional solid husks, in addition, their hair is shaped beard. Usually separated by grinding the husks of grain. Finely ground husks are used as edible bran.
Cereals are very high starch content. This carbohydrate is very valuable, because it is the human body is relatively far from broken into its components (sugar). It is the body at all times maintained at a constant glucose concentration, a man long extinguished sense of satiety.
Although the cereal grain is relatively low in fat, but this is mostly a very valuable and irreplaceable polyunsaturated fatty acids.
Valuable cereal protein is almost purine (having received nourishment which can increase uric acid levels in the blood and the man may suffer gout attack).
In the most important minerals are calcium and iron. Essential trace elements: manganese and selenium. In addition, the grain is a lot of group B vitamins (eg thiamine, riboflavin and niacin).
Grains rich in fiber, which regulates cholesterol and carbohydrate metabolism, improves colorectal operations. Prevents constipated and protects against cancer. Cereals number of valuable plant proteins that are essential for muscle.
In macerated water and green malt, sprouted cereal plants can be prepared in many delicious salads, mixed into a variety of vegetable dishes. But mostly grain is ground finely or coarsely ground into flour and used to prepare various dishes. Bread and bakery products more suitable for the highest type of flour, which are better than any other cereal grains because of their rich protein highly viscous material glitin. Therefore, there is a good wheat dough and baked pasta acid Tanned The wheat bread is spongy and friable. This bread more digestible and useful. Made from wheat flour noodles, noodles and a variety of confectionery. Wheat grain is very driven by good spirits, made of starch.
See. grains

© Grūdai/Grains

11 Rgp


Grūdaĩ dgs. (3) – pagrindinis žemės ūkio produktas. Tai rugiai, kviečiai, miežiai, avižos, kukurūzai, ryžiai, soros, grikiai. Jie tiesiogiai maistui nevartojami, tačiau iš jų gaminami perdirbti produktai: kruopos ir miltai, taip pat iš ankštinių daržovių (žirnių, sojos, lęšių, pupelių ir t.t.).
Visi grūdai turi tų pačių sudėtinių medžiagų, tik skiriasi jų kiekiai ir forma. Pavyzdžiui, baltymų daugiausia kviečiuose, mažiausia – ryžiuose, krakmolo daugiausia kukurūzuose, mažiausia – avižose, tačiau jose daugiausia ląstelienos. Vitaminų daugiausia gemale – B grupės, o mineralinių medžiagų – fosforo, kalio, magnio.
Grūdų perdirbimo produktai:
1. Miltai (kvietiniai ir ruginiai (pagrindiniai), miežiniai, sojos, kukurūzų (antriniai), avižiniai, grikių, ryžių, žirnių (specialieji)).
2. Kruopos (sveiki, skaldyti, įvairiai apdoroti grūdai ir ankštinių daržovių sėklos, dribsniai).
3. Makaronai (pagal formą ir ilgį).
4. Duonos ir pyrago gaminiai.
Miltų paskirtis – duonai kepti, makaronams, konditerijai ir t.t. Miltų asortimentas:
– kvietiniai: kruopmilčiai arba ekstra, sudaryti iš vienodų smulkių kruopelyčių, yra kreminiai su gelsvu atspalviu;
– aukščiausios rūšies: balti arba balti su kreminiu atspalviu milteliai;
– pirmos rūšies: balti arba balti su gelsvu atspalviu smulkūs, nevienodi milteliai (juose yra 3-4 % luobelių priemaišų);
– antros rūšies: balti su pilkšvu atspalviu nevienodi milteliai (juose yra iki 8-10 % luobelių priemaišų);
– šveistinai: gelsvi su pilkšvu, miltų dalelės stambokos, nevienodo dydžio (yra iki 30 % luobelių priemaišų);
– ruginiai (sijoti): smulkiai malti (iki 3 % luobelių priemaišų);
– ruginiai (pasijoti): stambesnės dalelės, su pilkšvu atspalviu (iki 10 % luobelių priemaišų);
– šveistiniai.
Miltų kokybės rodikliai:
– spalva – prekinės rūšies ir šviežumo požymis: kuo miltai šviesesni, tuo geresnė rūšis (ilgiau laikomų miltų atspalvis šviesėja, nes suyra esančios dažančios medžiagos);
– kvapas – silpnas, savitai malonus;
– drėgmė – 15 %;
– glitimas – tai klampi masė, kurią sudaro miltuose esantys baltymai, plaunant miltų tešlą vandeniu (gerai vertinamas tamprus, elastingas, tąsus, baltas su gelsvu arba kreminiu atspalviu glitimas).
Glitimas nustato miltų panaudojimo galimybes, žymimas % ir yra ekstra rūšies miltų 28-30 %, šveistinių – 13 %. Užkrėstumas kenkėjais ir pašalinės medžiagos neleidžiama.
Miltai pakuojami į popierinius maišelius nuo 0,5-3 kg, didesni kiekiai – į maišus 50-70 kg. Ant pakuotės nurodoma miltų pavadinimas, rūšis ir kita informacija.
Kvietinių miltų rūšis žymima raidėmis ir skaičiais: 405 C (ekstra), 405 D (ekstra), 405 E (ekstra), 550 C (A), 550 D (A), 550 E (A), 812 E (I rūšies), 1050 D (II rūšies), 1050 F (II rūšies), 1600 (šveistiniai).
Miltai laikomi švariose, vėsiose (12-18 °C temperatūros), sausose (santykinė oro drėgmė iki 70 %), gerai vėdinamose patalpose. Laikymo trukmė – nuo 8 mėn. (aukščiausios rūšies) iki 3 mėn. (II rūšies). Tikslus vartojimo laikas gamintojo nurodytas ant pakuotės.
Grūdo skaldymas – tai grūdo arba sėklos susmulkinimas. Grūdo šlifavimas – tai luobelės ir gemalo pašalinimas. Grūdo poliravimas – tai grūdo viršutinio sluoksnio pašalinimas, kai paviršius tampa lygus ir blizgantis, tačiau menkesnės maistinės vertės. Dribsniai – tai garuose šutinti, suploti ir išdžiovinti grūdai. Rūšys – aukščiausia (A), pirma (I), antra (II). Kruopos klasifikuojamos pagal grūdus, iš kurių pagamintos, gamybos būdą, formą ir paviršių.
Kruopų asortimentas:
– kvietinės kruopos: manų, kurios yra smulkios, baltos spalvos, šlifuotos, gaminamos iš kietųjų kviečių, ir dribsniai. Pagal kviečių tipą būna 3 markių: minkštųjų kviečių – M (baltos), kietųjų – K (gelsvos), maišytų – MK (baltų ir gelsvų kruopelių mišinys);
– miežinės kruopos: perlinės, gaminamos šlifuojant grūdus. Pagal dydį skirstomos: Nr. 1 – stambiausios, Nr. 1 ir 2 – pailgos ovaliais galais, Nr. 3, 4, 5 – rutulio formos kruopelės, skaldytos – susmulkinti įvairios formos miežių branduolėliai, nešlifuoti. Pagal dydį skirstomos į 3 numerius;
– avižinės kruopos: branduolinės, gaminamos iš šlifuotų ir garuose šutintų grūdų, ir dribsniai;
– grikių kruopos: branduolinės, sveiki grikių branduoliai, skirstomi į I ir II rūšis (Tai priklauso nuo grynųjų branduolio kiekio), ir skaldytos;
– ryžių kruopos: šlifuotos, ilgagrūdžių ir ovalių grūdų, poliruotos, skaldytos. Putlieji ryžiai gaminami šutinant didelio slėgio garuose iki suminkštėja, po to pakaitinus normaliame slėgyje, grūdai sprogsta, o jų tūris padidėja 6-8 kartus;
– kukurūzų kruopos: šlifuotos (pagal dydį būna 5 numerių), dribsniai, putliosios;
– sorų kruopos: šlifuoti sorų branduoliukai, kurie pagal spalvą skirstomi į geltonąsias, baltąsias, raudonąsias ir pilkąsias. Taip pat skirstomos į A, I, II rūšis;
– žirniai: pagal spalvą (baltieji, geltonieji, žalieji), pagal dydį (stambūs, vidutiniai, smulkūs), pagal gamybos būdą (poliruoti sveiki, poliruoti skaldyti);
– pupelės: baltos, spalvotos vienspalvės, spalvotos margos;
– lęšiai: stambūs (naudojami maistui), smulkūs (naudojami pašarams), žali, šviesiai žali, rudi.
Kruopų kokybės rodikliai:
– spalva – būdinga subrendusiam grūdui, o nesubrendusių grūdų kruopos yra žalsvos;
– skonis – šviežių kruopų prėskas arba kiek salstelėjęs, nešviežių – karstelėjęs, rūgštokas;
– kvapas – savitas, silpnas. Gendančių kruopų – suplėkęs, pelėsių kvapas;
– drėgmė – 12-17 %.
Sveikų branduolių kiekis apibūdina kruopų pilnavertiškumą: kuo didesnis – tuo aukštesnės rūšies yra produktas. Priemaišų kiekis parodo kruopų nepilnavertiškumą. Užkrėstumas kenkėjais – negali būti užterštos aruodiniais kenkėjais. Pakuojama į popieriaus ar polietileno maišelius, nuo 0,4-1 kg, kurie dedami į kartonines dėžes iki 15 kg. Dideli kiekiai produktų pakuojami į švarius, sausus, neužkrėstus kenkėjais maišus po 50 kg. Ant pakuotės nurodoma kruopų pavadinimas, tipas, rūšis ir kita būtina informacija. Laikoma švariose, vėsiose (12-18 °C temperatūros), sausose (santykinė oro drėgmė iki 70 %), gerai vėdinamose patalpose. Laikymo trukmė – nuo 17 mėn. (žirniai) iki 4 mėn. (dribsniai). Tikslus vartojimo laikas gamintojo nurodytas ant pakuotės.
Makaronų asortimentas:
– vamzdeliniai (įvairaus ilgio ir skersmens vamzdeliai): tiesiai nupjauti vamzdeliai (trumpi ir ilgi), ragučiai (trumpi išlenkti arba tiesūs vamzdeliai), plunksnos – įstrižai nupjauti vamzdeliai;
– vermišeliniai (siūlo pavidalo makaronai): paprastieji – trumpi ir ilgieji – tiesūs (spageti), susukti sruogomis;
– lakštiniai (įvairaus ilgio ir pločio juostelės): lygaus paviršiaus ir gofruoto paviršiaus;
– figūriniai (įvairių formų ir dydžių): kriauklelės, kaspinėliai, žvaigždutės, raidės ir t.t.
Makaronų kokybės rodikliai:
– spalva – priklauso nuo miltų rūšies (iš A rūšies – kreminė, iš I rūšies – gelsva), nuo priedų, kurie dedami į tešlą (kiaušinio tryniai – geltona, špinatų koncentratas – žalsva, pomidorų tyrė – rausva, morkų sultys – oranžinė);
– paviršius – lygus, kiek šiurkštokas, lūžyje – stikliškas;
– forma – būdinga gaminio tipui ir pavadinimui.
Makaronai pakuojami į popierinius, polietileno arba celofano maišelius po 0,5-1 kg. Geriausiai pakuoti į kartonines dėžutes, kad būtų galima apsaugoti nuo lūžių. Sveriami makaronai pakuojami į kartonines dėžes iki 30 kg. Makaronai laikomi patalpose, kuriose temperatūra ne aukštesnė kaip 30 °C, nes aukštesnėje temperatūroje gaminiai džiūsta ir kinta jų svoris. Santykinė oro drėgmė iki 70 %. Laikymo trukmė – nuo 12 mėn. (makaronų be priedų) iki 3 mėn. (makaronų su pomidorų tyre). Tikslus vartojimo laikas gamintojo nurodytas ant pakuotės.
Pyrago gaminiai sudėtimi artimi duonai, tačiau skiriasi išvaizda, kitomis savybėmis. Svarbiausios duonos žaliavos – miltai (ruginiai, kvietiniai), vanduo, druska, mielės, o pagalbinės – cukrus, kiaušiniai, krakmolas, riebalai, pienas, prieskoniai, salyklas.
Duonos ir duonos gaminių asortimentas:
– ruginė duona: Rugelis, 80 % ruginių šveistinių miltų, 15 % ruginių sijotų miltų, 5 % skaldytų grūdų;
– ruginė ir kvietinė duona: Palangos, 90 % ruginių sijotų miltų, 10 % I rūšies kvietinių miltų; Kauno, 92 % ruginių šatruotų miltų, 5 % II rūšies kvietinių miltų; Bočių, 80 % ruginių šatruotų miltų, 17 % II rūšies kvietinių miltų;
– kvietinė duona: balta forminė, I rūšies kvietinių miltų, sausų išrūgų;
– pyrago gaminiai: batonas 3-5 įpjovų, aukščiausios rūšies kvietinių miltų; arbatinė bandelė, aukščiausios rūšies kvietinių miltų; naminis pyragas, aukščiausios rūšies kvietinių miltų, cukraus, grietinės, melanžo, margarino; pynutė, aukščiausios rūšies kvietinių miltų, cukraus, margarino, melanžo, pieno; riestainiai; traškučiai; lazdelės; šiaudeliai.
Duonos ir pyrago gaminių kokybės rodikliai:
– išvaizda – gaminio forma turi būti taisyklinga, nedeformuota, nesuslėgta;
– paviršius – be įtrūkimų, blizgantis, neapdegęs;
– spalva – būdinga gaminiui;
– minkštimas – iškepęs, nelipnus, nedrėgnas, akytas, plastiškas;
– skonis ir kvapas – malonus, būdingas gaminiui.
Gaminių su pašaliniu kvapu ir skoniu neleidžiama realizuoti. Tai greitai gendantys produktai, todėl pervežant ir laikant, laikomasi tam tikros tvarkos: visi produktai turi būti įpakuoti. Parduotuvėse laikomi sausose, švariose gerai vėdinamose patalpose, esant 18-20 °C temperatūrai ir 75 % oro drėgnumui. Ant lentynų, prekystalių kraunama tokia tvarka: forminė duona – viena ar dviem eilėm ant šoninės arba apatinės plutos, padinė duona, batonai, pynutės – viena eile ant apatinės plutos. Duonos gaminiai, kaip ir kiti grūdų perdirbimo produktai, laikomi atskirai nuo pašalinių kvapų. Tikslus vartojimo laikas gamintojo nurodytas ant pakuotės.
Žr. dúona (1), 1 kruõpos dgs. (2), makarõnai dgs. (2), mìltai dgs. (1)

Grains – the main agricultural product. This rye, wheat, barley, oats, corn, rice, millet, buckwheat. They are not used directly for food, but they are made from processed products: grits and flour, as well as grain legumes (pea, soya, lentils, beans, etc.).
All grains have the same composite material, but differ in their number and shape. For example, most proteins in wheat, at least – rice, starch, mainly maize, at least – in oats, but they mostly fiber. Vitamin most germs – Group B, and minerals – phosphorus, potassium, magnesium.
Grain products processing:
1st Flour (wheat and rye (basic), barley, soybean, maize (secondary), oatmeal, buckwheat, rice, peas (special)).
2nd Whole grains (whole, sliced, treated in various grains and legume seeds of vegetables, cereals).
3rd Noodles (in the format and length).
4th Bread and bakery products.
The purpose flour – bread, pasta, confectionery, etc. Flour mix:
– Wheat: farina, or extra, consisting of uniform small grain is creamy with a yellowish tinge;
– Extra: white or white to creamy powder;
– First class: white or white with a yellowish tinge small, mixed powder (it contains 3-4% impurities skinned);
– The second kind: white with gray tinge mixed powder (containing up to 8-10% of impurities skinned);
– Wallpaper: yellowish to gray, and flour particle stambokos, different sizes (of up to 30% skinned pulp);
– Rye (pass): finely ground (up to 3% of impurities skinned);
– Rye (a little riddle): coarse particles with a gray shade (up to 10% of impurities skinned);
– Wallpaper.
Flour quality indicators:
– Color – commercial kind of freshness and character: the lighter meal, the better type (longer kept in tint lighter flour, break down as the coloring matter);
– Odor – weak, the distinctively sweet;
– Humidity – 15%;
– Gluten – is a viscous mass, which consists of proteins in the flour, wash flour dough with water (a well-regarded tough, resilient, tough, white with a yellowish or creamy gluten).
Gluten meal provides opportunities to exploit, and is denoted% extra class flour 28-30%, wallpaper – 13%. Infection of pests and extraneous materials are not allowed.
Flour packaged in paper bags from 0.5 to 3 kg in larger quantities – in bags of 50-70 kg. The packaging of the meal name, type and other information.
Wheat flour type the letters and figures: 405 C (extra), 405 D (extra), 405 E (extra), 550 C (A), 550 D (A), 550 E (A), 812 E (type I) , 1050 D (type II), 1050 F (type II), 1600 (wallpaper).
Flour a clean, cool (12-18 ° C), dry (relative humidity to 70%), well-ventilated areas. Storage time – from 8 months. (Extra) to 3 months. (Type II). Correct use of time specified by the manufacturer on the package.
Digestion of the grain – is grinding grain or seed. Grinding of the grain – a coat and germ removal. Polishing of the grain – grain that removal of the upper layer, the surface becomes smooth and glossy, but in less nutritional value. Flakes – a steaming stew, flatten and dry the grain. Species – the highest (A), first (I), second (II). Groats are classified according to grain, which made the production method, form and surface.
Grains of the range:
– Wheat: manna, which is a small, white, polished, made from durum wheat, and cereals. According to the type of wheat are three brands of soft wheat – M (white), hard – K (yellow), mixed – MK (white and yellow grain mixture);
– Barley grain: pearled, produced by grinding the grain. Divided by size: No. One – the largest no. 1 and 2 – elongated oval-jointed, no. 3, 4, 5 – a spherical grain, broken – broken various forms of barley Nucleolus, nešlifuoti. Fit to be divided into three rooms;
– Oat groats: Nuclear, made of polished and vapor steam grains and cereals;
– Buckwheat groats: nuclear, whole buckwheat kernels, broken down into type I and II (It depends on the net amount of kernel), and broken;
– Grains of rice: polished, long-grain cereals and oval, smooth, broken. Chubby digesting rice produced high pressure steam to soften, then heat-normal pressure, the grains burst, and their volume increases by 6-8 times;
– Corn grits: ground (in the amount of time of 5 rooms), breakfast cereals, mast;
– Millet grains: millet grinding kernel, which are divided by color into yellow, white, gray and red. It is also divided into A, I, Class II;
– Peas: accordance with the color (white, yellow, green), size (large, medium, small), according to the method of production (whether whole, broken, polished);
– Beans: white, color monochrome, color motley;
– Lens: large (used for food), small (used for animal feed), green, light green, brown.
Grains of quality indicators:
– Color – typical mature grain, and immature cereal grains are greenish;
– Taste – fresh or how many grains of insipid sweetish, not of – slightly bitter, acidic;
– Scent – a distinctive, mild. Perishable grains – musty, moldy smell;
– Humidity – 12-17%.
Healthy grains characterized by clusters of points pilnavertiškumą: the higher – the higher the type of product. Impurities shows grains of inferiority. Infection of a pest – may be contaminated with pests aruodiniais. Packed in paper or plastic bags, from 0.4 to 1 kg, are placed in cardboard boxes up to 15 kg. Large quantities of the products are packed in clean, dry, pest-free bags of 50 kg. The packaging of the grains of the name, type, type and other necessary information. A clean, cool (12-18 ° C), dry (relative humidity to 70%), well-ventilated areas. Storage time – from 17 months. (Peas) and four months. (Flakes). Correct use of time specified by the manufacturer on the package.
Pasta Range:
– Vamzdeliniai (of varying length and diameter of pipes): straight cut tubes (short and long), ragučiai (short curved or straight pipes), feathers – diagonally cut tubes;
– Thin, filamentous noodles (offers in the form of pasta): simple – short and long – straight (spaghetti), twisted skeins;
– Noodles (of varying length and width of the strip): a smooth surface and a corrugated surface;
– Figurative (in many shapes and sizes): shells, Bows, stars, letters, etc.
Pasta quality indicators:
– Color – depending on the type of flour (from Class A – cream of the Class I – yellow), the additives are added to the batter (egg yolk – yellow, spinach concentrate – green, tomato paste – pink carrot juice – orange);
– The surface – at how blunt, fracture site – vitreous;
– Form – characterized by product type and name.
Pasta packed into paper, plastic bags or cellophane 0,5-1 kg. The best packed in cardboard boxes to prevent breakage. Weighed noodles are packed in cardboard boxes and 30 kg. Pasta kept in rooms where the temperature no higher than 30 ° C for dry products at higher temperatures and changes in their weight. Relative humidity to 70%. Holding time – 12 months. (Pasta without attachments) to 3 months. (Pasta with tomato puree). Correct use of time specified by the manufacturer on the package.
Close composition cakes of bread, but differ in appearance, and other properties. The main raw materials of bread – flour (rye, wheat), water, salt, yeast, and support – sugar, eggs, starches, fats, milk, spices, malt.
Bread and bakery products:
– Rye bread Ruggell, 80% rye flour wallpaper, 15% rye flour graded, 5% broken grains;
– Rye and wheat bread municipality, 90% rye flour graded, 10% of the first type of wheat flour, Kaunas, 92% rye flour agile (live), 5% class II wheat flour, Ancestors, 80% rye flour agile (live), 17% of type II wheat flour ;
– Wheat bread: white, molded, I kind of wheat flour, dry whey;
– Bakery products: white bread 3-5 slots, top grade wheat flour; tearoom bread, flour, homemade pie, flour, sugar, cream, gray, margarine, pynutė the highest quality wheat flour, sugar, margarine, gray, milk, bagels, chips, sticks, straw.
Bread and bakery products quality indicators:
– Appearance – shape must be regular, undistorted, of free;
– Surface – no cracks, shiny, not burned;
– Color – they have a product;
– Flesh – baked, non-sticky, nedrėgnas, porous, plastic;
– Taste and smell – sweet, typical product.
The product of any foreign smell and taste are not allowed to realize. This is a perishable product, and transport and storage, compliance with certain procedures: All products must be packaged. Stores kept dry, clean well-ventilated rooms at 18-20 ° C and 75% humidity. On the shelves of stalls loaded as follows: molded bread – one or two rows on the sides and bottom of the crust, with the sole bread, baguettes, pint of fried dough cakes – one row on the lower crust. Bakery products, as well as other grain processing products are kept separate from extraneous odors. Correct use of time specified by the manufacturer on the package.
See. bread, grain, pasta, flour

© Šokoladinis alus/Chocolate beer

8 Rgp

Šokolãdinis alùs – 8,9 tūrio proc. stiprumo alkoholinis gėrimas iš kakavos pupelių, sumaišytų su degintu karameliniu salyklu. Tai „Imperial Chocolate Stout“ tipo alus, verdamas Japonijoje prieš Valentino dieną.
Žr. alùs (4), šokolãdas (2)

Chocolate beer – 8.9 vol. the strength of an alcoholic beverage from cocoa beans, mixed with burnt caramel malt. This is an Imperial Chocolate Stout “type beer, cooked in Japan before Valentine’s Day.
See . beer, chocolate

© Grūdų salyklas/Grain malt

8 Rgp


Grūdų salýklas – salyklas, tam tikru būdu pagamintas iš alui, degtinei gaminti tinkamų salyklinių grūdų (miežių, kviečių ir kitų javų). Jie turi atitikti salykliniams grūdams nustatytus reikalavimus.
Žr. alùs (4), degtìnė (2), salýklas (1)

Grain malt – malt, some way, made from beer, malted grain suitable for the production of cereals (barley, wheat and other cereals). They must meet the requirements for malting grain.
See . beer, vodka, malt

© Aludarystė/Beer making

8 Rgp

Aludarỹstė (2) – alaus darymo verslas.
Alaus gamyboje apyniai buvo pradėti naudoti Azijoje prieš 10 tūkstančių metų. Apynių naudojimas alaus gamyboje Europoje pirmą kartą buvo paminėtas 1079 m. abatės Hildegardės (Hildegarde) Šv. Rupreštsbergo (Ruprechtsberg) vienuolyno raštuose. Aludarystė Europoje dažniausiai buvo vienuolynų verslas. Tad juose ir buvo auginami bei ruošiami žolelių mišiniai, kurių sudėtyje buvo mirtos, rozmarinai, paprastosios kraujažolės ir dar daug kitų žolelių, kurios buvo dedamos į alų ne tik dėl aromato, bet ir dėl savo gydomųjų savybių.
Nors ir bažnyčia aktyviai priešinosi apynių naudojimui, tačiau apyniai skynėsi kelią į alų: Prancūzijos karalius Luji IX (Louis IX) jau 1268 metais išleido įsaką, kuriame pasakyta,kad aluje turi būti geras salyklas ir apyniai, XIV a. olandai jau žinojo puikų Hamburgo alaus su apyniais skonį, anglai olandiško alaus su apyniais paragavo kariaudami šiuose kraštuose. Apynių alus pradėtas importuoti į Angliją apie 1400 metus, kartu su juo į Angliją atkeliavo ir apyniai – 1428 metais buvo pradėta juos auginti Vinčelsyje (Winchelsea). Kurį laiką buvo draudžiama alaus gamyba apyniais, tačiau Anglijos karaliaus Henriko VIII įpėdinis Eduardas VI 1536 metais rekomendavo pataisą, jog alus su apyniais esantis puikus, sveikas ir saikingas. Taigi aludarystė toliau klestėjo. XX a. aludarystė išaugo į pasaulinio lygio pramonės šaką, dominavo stambios tarptautinės kompanijos.
Alus daromas didžiulėje darykloje ar mažyčiame kambaryje už baro. Pirmiausia išskiriamas salykle esantis cukrus. Salykliniai grūdai (salykliniai miežiai arba kviečiai, arba kiti grūdai) pilami į malūną, o sumalus maišomi su vandeniu, kad būtų saldžiai kvepianti, į avižinių dribsnių košę panaši masė, ir paliekami specialioje statinėje. Skiriami du cukraus išskyrimo iš salyklo būdai:
1 būdas. Užpylimas. Ant sumaltų salyklinių javų užpilamas karštas vanduo, kad ištirptų salykliniuose javuose esantis cukrus. Po poros valandų statinėje būna šiltas, tirštas ir saldus skystis (vadinamas misa) su išmirkusių grūdų likučiais.
2 būdas. Nuvirinimas. Naudojamas darant ant dugno besiformuojantį alų. Masė statinėje po truputį nuvirinama, dalimis pilama į indą (virtuvą) ir lėtai kaitinama iki užvirimo, kai kada kontroliuojant temperatūrą tam tikrose stadijose. Pavirus masė supilama į statinę. Nuvirinimo metu, maišant, esant įvairiai temperatūrai, stengiamasi išgauti kiek galima daugiau cukraus. Daugiau cukraus išgaunama, kai taikant dvigubą ar trigubą nuvirinimą per kelias valandas perverdamas salyklas. Nuvirinimui naudojami filtravimo indai: virtuvas ir katilas. Pastarajame yra daug besisukančių peilių, kurie praskiria masės apačią, leisdami saldžiai misai ištekėti.
Po cukraus išskyrimo uždaruose katiliukuose arba katiluose verdamas alus. Aludarystės indus kaitina garais viduje įtaisytos spiralės. Skystis virinamas su apyniais valandą ar ilgiau. Kad skystis būtų skaidresnis ir kartesnis, dalis apynių įdedama tik pradėjus virti. Kartais apyniai sudedami prieš pabaigą ir virinami tol, kol išsiskiria jų aliejai ir pasklinda aromatas.
Kai virinimas baigiamas, skystis su apyniais perfiltruojamas per tam tikrą įtaisą, sulaikantį apynius. Skystį, prieš atvėsinant ir paruošiant tolimesnei fermentacijai, galima stipriai išsukti ar perleisti per centrifugą, kad pasišalintų nereikalingi baltymai. Naudojamos įvairios vėsinimo priemonės.
Mielės sudedamos, kai skystis supilamas į fermentavimo indus. Grybelio ląstelės tarpsta cukringame skystyje 4-8 dienas, paversdamos cukrų alkoholiu ir išskirdamos angliarūgštės dujas.
Alui fermentuojantis viršuje, mielės iškyla į paviršių, sudarydamos putas, kurias kartais reikia nugraibyti, kad neišsilietų per kraštus. Ant dugno besifermentuojančiame aluje mielės nugrimzta į fermentavimo indo apačią.
Naudojami įvairių formų ir dydžių fermentavimo indai (maži apvalūs mediniai indai, didelės nerūdijančio plieno cisternos). Šiuolaikinėse alaus daryklose dažniausiai naudojami uždari kūgio formos fermentavimo indai.
Kai fermentavimasis baigiasi, mielės iš fermentavimo indų išpilamos.
Po pirmojo greito fermentavimosi skystis (žaliasis alus) supilamas į saugojimo cisternas ir paliekamas nusistovėti bei subręsti.
Nuo daromo alaus rūšies priklauso laikymo vieta ir brandinimo trukmė. Ant dugno besifermentuojančio brendimo procesas vyksta beveik minusinėje temperatūroje ir gali tęstis daug savaičių ar mėnesių, kol alus išsivalo ir tampa grynas, o fermentacija pasibaigia.
Laikant alų išsiskiria angliarūgštės dujos (alternatyva – pripumpuojamos angliarūgštės dujos). Norint pagreitinti galutinę fermentaciją, į skystį įpilama jauno, dar besifermentuojančio skysčio.
Po brandinimo prieš išpilstant alus filtruojamas per lakštinius filtrus. Nefiltruojamos tradicinės alaus rūšys, kurios supilstomos į medines, metalines statines ar butelius. Tai statinėse ar buteliuose išlaikytas alus.
Į statinę alui išgryninti dedama lipni medžiaga, kuri daroma iš žuvies plaukiojamosios pūslės ir vadinama finings. Po to į alaus statinę ar butelius beriamas cukrus, o įdėti džiovinti apyniai sustiprina alaus aromatą. Kartais įdedama ir mielių.
Statinėse ar buteliuose laikomas alus bręsta ir įgauna ypatingą vaisių skonį.
XX a. antrojoje pusėje pagerintas gamybos efektyvumas ir sumažintos sąnaudos. Įdiegus nepertraukiamą gamybą, iki minimumo sutrumpintas įrangos nenaudojimo laikas, o sudėtingą alaus darymo procesą stebi kompiuteriai.
Naudojant alaus darymo sąnaudų mažinimo būdą, paplito koncentruotas alus: gėrimas iš pradžių daromas daug stipresnis, po to skiedžiamas vandeniu, norint suteikti jam reikalingą stiprumą. Be to, alaus darykloje galima padaryti didesnį alaus kiekį. Užsienyje darant koncentruoto alaus rūšį pridedama skirtingų ekstraktų, spalvintojų ar prieskonių. Taip išgaunami vis kitokie produktai.
Dabar daryklos, norėdamos prailginti alaus realizacijos trukmę, jį pasterizuoja. Pasterizuotas yra alus skardinėse ir didžioji dalis buteliuose, kaip ir baruose iš statinių pilstomas alus.
Pasterizavimo metu alus kaitinamas, nes užmušamos atsiradusios bakterijos, dėl kurių alus vėliau pradeda rūgti. Yra keli alaus pasterizavimo būdai:
1 būdas. Į skardines ar butelius maždaug valandą purškiamas karštas vanduo.
2 būdas. Labai aukštos temperatūros vanduo purškiamas ant skardinių ar butelių apie minutę.
Pasterizavimas užmuša aluje esančius nepageidaujamus organizmus ir sunaikina mieles. Tuomet pasikeičia alaus skonis ir kitos jo savybės. Kad pasterizuotas alus patiekiant atrodytų gyvas, o bokalo viršuje būtų putų kepurėlė, dažniausiai į jį prileidžiama angliarūgštės.
Žr. alùs (4), apynỹs (3b), fermentãvimas (1), misà (4), pasterizãvimas (1)

Beer making (2) – brewing business.
Beer hops were first introduced in Asia to 10 thousand years ago. The use of hops beer production in Europe was first mentioned in 1079 abbess Hilldegard St. Ruprechtsberg notes to the monastery. Brewery in Europe were mostly monastic business. So they were grown and prepared herbal blends containing the myrtle, rosemary, common yarrow, and many other herbs that have been made in beer, not only for flavor but also for its medicinal properties.
Although the church is actively opposed the use of hops, but hops found its way into beers: King Louis IX of France (Louis IX) has issued a decree in 1268, which stated that beer must be good malt and hops, XIV century Dutch already knew a great beer with hops Hamburg taste English Dutch beer with hops tasted fought in these lands. Hops beer started to import to England around 1400 years, with him came to England and hops – was launched in 1428 to grow Winchelsea. For some time, was forbidden to manufacture beer hops, but the English King Henry VIII, Edward VI, successor to 1536 recommended an amendment to the hops in beer with a beautiful, healthy and in moderation. Thus, the brewery flourished. Twentieth century brewery has grown into a global industry, dominated by large international companies.
Beer brewery and made a huge tiny room behind the bar. First released a malt sugar. Malt grains (wheat or barley malt or other grain) poured into the mill, milling and mixing with water to a sweet-scented in oatmeal porridge-like mass, and kept in a special static. Two of sugar extraction from the malt methods:
Method 1. Flood Fill. On the ground malted cereal poured hot water to dissolve the sugar in a malted cereal. After a couple of hours in a barrel is warm, sweet and thick liquid (called wort) with cereal residues, which soften the water.
Method 2. Evaporation during cooking. Used during the bottom of the emerging beer. Weight evaporate cooking a barrel after a bit, add parts to a container (pot) and started to boil slowly heated to the temperature control when certain stages. Will turn into a mass transfer to the barrel. Evaporation during cooking, stirring at different temperatures, tries to get as far as possible with sugar. More sugar is extracted, using a double or triple evaporation by boiling for a few hours re-cooked malt. Evaporation during cooking utensils used in the filter: a kitchen and boiler. The latter is a lot of rotating blades, which make the weight limit at the bottom, allowing the sweet must marry.
After the sugar extraction in closed boilers boil the pot or beer. Brewery glasses heat the steam inside the coil fitted. Boil the liquid to an hour or more hops. To be more clear liquid and times of the hops are added only after cooking. Sometimes, the hops are added together to the end and boiled until released their fragrance oils and spreads.
When welding is completed, the liquid with hops filtered through a device restraining hops. Fluid before cooling and further handling, fermentation, can significantly challenge or transfer through a centrifuge to remove unnecessary proteins. The use of different cooling measures.
Yeast summed up the liquid into a fermentation vessels. Fungal cells wealth of sugary liquid 4-8 days, raising the sugar alcohol and releasing carbon dioxide gas.
Fermentation of beer in the top, there’s yeast to the surface, creating foam, which is sometimes necessary to remove the spillage over the edges. Beer, which is formed on the bottom of the yeast sinks to the bottom of the fermentation vessel.
Of various shapes and sizes of fermentation vessels (small round wooden utensils, large stainless steel tanks). In modern breweries often use closed conical fermentation vessels.
When fermentation ends of yeast fermentation vessels dumped.
After an initial rapid fermentation fluid (green beer) into the storage tanks and left to settle and mature.
From these types of beer depends on the place of storage and ripening period. In order to expedite a final fermentation in the liquid, add liquid young, which is still emerging.
Holding the beer released carbon dioxide gas (alternative – carbon dioxide gas, which are filled with pumping). In order to expedite a final fermentation in the liquid, add liquid young, which is still emerging.
After maturing before pouring beer is filtered through the filter sheet. Traditional beer is not filtered, which Dispense in wood, metal drums or bottles. It is kept in barrels or bottles of beer.
The barrel of beer placed in a sticky granular material, which is made from fish bladders, and called finings. After the kegs or bottles disseminated sugar, and add dry hops beer enhances flavor. Sometimes the yeast is added.
Cask or bottle conditioned beer matures and takes on a special fruit flavors.
Twentieth century in the second half to improve production efficiency and reduce costs. The introduction of continuous production, equipment, reduced to a minimum period of inactivity, and the complex brewing process monitor computers.
Using the brewing method of reducing costs, spread the concentrated beer is the drink originally made much stronger, then diluted with water to give him the necessary strength. In addition, the brewery can make more beer. Abroad during the concentrated type of beer is added different extracts or spices colors. It pulls are different products.
Now the brewery in order to prolong the duration of the beer sales, it heated, to kill microorganisms. Is pasteurized beer cans and bottles for the majority of the buildings and pubs of draft beer.
During pasteurization, beer is heated, as a result killed the bacteria, which then begins to ferment beer. There are several methods of pasteurization of beer:
Method 1. The cans or bottles for about an hour sprayed with hot water.
Method 2. Very high temperatures the water is sprayed on the cans or bottles for about a minute.
Pasteurisation kills unwanted organisms in beer and destroy the yeast. Then change the taste of beer and its other properties. For the supply of pasteurized beer look alive, and the pint at the top of the foam cap, usually to be filled carbonated.
See . beer, hop, fermentation, wort, pasteurization

© Misa/Wort

8 Rgp


Misà (4) – nuopylos nuo salyklo, nerūgęs alus.
Žr. aludarỹstė (2), alùs (4)

Wort (mash) – from the liquid residue of malt, sweet beer.
See . brewery, beer

© Alaus misa/Beer wort

8 Rgp

Alaũs misà (kitaip – nerūgęs alus) – ekstraktyvių medžiagų tirpalas, gaunamas filtruojant mentalą; į misą gali būti pridėta cukrų.
Misos paruošimo etapai: misos virimas su apynių produktais → misos skaidrinimas sedimentacijos, separavimo arba apdorojimo hidrociklone būdais → misos atšaldymas iki fermentavimo temperatūros → misos aeravimas → fermentų pridėjimas į atvėsintą misą.
Alaus misai dažyti leidžiama naudoti tik karamelės dažus (E 150a-d). Kvapiųjų medžiagų, išskyrus apynių natūralias kvapiąsias medžiagas, galima pridėti tik į specialios technologijos alų, išskyrus kvietinį alų. Leidžiama naudoti tik natūralias ir identiškas natūralioms kvapiąsias medžiagas.
Į misą leidžiama pridėti salyklų ekstraktų, grūdų krakmolo sirupų, gautų fermentavimo būdu, nesalyklinių cukrinių žaliavų (įvairių rūšių cukrų, įskaitant invertuotąjį cukrų ir gliukozę), negrūdinto krakmolo arba inulino sirupo, gauto fermentiniu būdu, natūralaus medaus.
Misa gali būti apdorojama fermentų preparatais bei nuskaidrinančiomis medžiagomis, išskyrus kaimišką alų.
Į misą mielių rūgimui paskatinti leidžiama pridėti ne daugiau kaip 20 mg/hl cinko druskų (išreikštų cinko jonų kiekiu). Misa gali būti aeruojama tik filtruotu oru arba deguonimi (E 948).
Žr. alùs (4), misà (4)

Beer wort (otherwise – unleavened beer) – extractive material solution obtained by filtration of mash, the mash may be added sugar.
Juice preparation steps: boiling wort with hops → products must clarification by sedimentation, separation or processing methods hidrociklone → cooling wort to fermentation temperature must aeration → adding enzymes to the chilled wine.
Beer must be used only colored candy paint (E 150a-d). Odoriferous substances, except for the hop-natural flavorings may be added only to the specific technology of beer, except for wheat beers. Permitted use only natural and nature-identical flavorings.
The mash, the addition of malt extract, corn starch, syrups, obtained by fermentation of sugar unmalted raw materials (different types of sugars, including invert sugar and glucose), non-crushed starch or inulin syrup, obtained by enzymatic means, natural honey.
Beer wort be treated with enzymes and substances, which clarifies, with the exception of rural beer.
In fermentation, yeast must encourage the addition of no more than 20 mg / hl zinc salts (expressed as zinc ion content). Must be aerated only filtered air or oxygen (E 948).
See . beer, wort (mash)

© Salyklas/Malt

8 Rgp

Salýklas (1) – daiginti grūdai arba jų miltai alui, degtinei daryti. Daugiausia salyklo pagaminama JAV, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Kinijoje, Kanadoje, Belgijoje, Australijoje ir kitur.
Iki XX a. buvo naudojamas tradicinis salyklo darymas daiginant grūdus ant grindų, kuris buvo sezoninis. XIX a. antrojoje pusėje išrastas cilindras – grūdai iš mirkymo cisternų buvo pilami į didžiulius, hermetiškai, lėtai besisukančius metalinius cilindrus. Netrukus išrastas ir džiovinimo metodas: į tam tikrą dėžę per pragręžtas skyles grindyse patekdavo oras, kuris vėdindavo dėžėje grūdus.
Mechaninis salyklo darymo būdas paplito po Antrojo pasaulinio karo, kai buvo pastatytos didžiulės salyklo daryklos.
Lietuvos kaime XIX-XX a. pradžioje salyklas dažniausiai buvo daromas iš šešiaeilių (rečiau iš dvieilių) miežių. Grūdai kelias dienas buvo mirkomi vandenyje, paskui paberiami šiltoje patalpoje arba prieš saulę, apklojami drėgnu audeklu ir apie savaitę daiginami. Grūdus išdžiovindavo, daigus nutrindavo rankomis ir grūdus rupiai sumaldavo. Pramoniniu būdu daromas spirito ir alaus įmonėse.
Salyklui tinka miežiai, kviečiai, avižos ir rugiai, tačiau pirmenybė teikiama miežiams, nes iš miežių geriausiai išsiskiria cukrus. Geram salyklui daryti miežių grūdai turi būti sveiki ir sudaiginti. Pusiau sudaiginti grūdai kepinami krosnyje kelias dienas. Juose neturi būti daug azoto, kuris gali turėti įtakos fermentacijai.
Pirmiausia iš miežių išrenkami šiaudai ir nuvalomi nešvarumai. Po to miežiai mėnesį džiovinami, nes per daug drėgni grūdai pradeda pūti ar per anksti sudygti. Tokiu būdu sumažinamas drėgmės kiekis ir išsaugojamas derlius visus metus.
Miežiai dedami į dideles vandens cisternas, tačiau jie užmerkiami pusdieniui, po to vanduo išleidžiamas, kad grūdai galėtų kvėpuoti šešias ar dvylika valandų. Po to vėl sumerkiami. Mirkymas trunka dvi ar tris dienas.
Didžiulėse daiginimo salėse drėgni grūdai paskirstomi tolygiu sluoksniu. Jie čia laikomi penkias dienas, kad sėklos pradėtų leisti daigus.
Daiginami grūdai dažnai maišomi elektrinėse maišyklėse, kad vėdintųsi, tolygiai augtų ir nesusikabintų sėklų šaknys. Daiginimas nutraukiamas, kai daigai būna trijų ketvirtadalių grūdo ilgio. Susidaro žaliasis salyklas, kuris dedamas į krosnis, kur kepinamas aukštoje temperatūroje dvi dienas – temperatūra lemia salyklo rūšį ir rezultatus.
Po kepinimo salyklas sijojamas, kad neliktų šaknų liekanų. Kai nebėra šaknų, salyklas jau nebepanašus į grūdus, iš kurių jis buvo daromas. Pakepinti grūdai nėra kieti, jie traškūs.
Skiriami:
1. Žaliasis salyklas (daiginti grūdai).
2. Sausasis salyklas (išdžiovintas žaliasis salyklas).
Jis būna:
a) fermentuotas (tamsus);
b) nefermentuotas (šviesiai geltonas).
Salyklo rūšis priklauso nuo to, kaip jis buvo kepinamas. Kuo aukštesnė temperatūra, tuo tamsesnė spalva ir stipresnis gėrimas. Kiekvienai alaus rūšiai vartojamos skirtingos salyklo rūšys, iš kurių svarbiausios:
1. Šviesus salyklas (miežiai skrudinami krosnyje apie 48 valandas, palaipsniui didinant temperatūrą), kuris idealiai tinka šviesios spalvos ir auksinio Pilsner darymui.
2. Gintarinis ir rudas salyklas (miežiai kaitinami aukštesnėje nei šviesus salyklas temperatūroje). Kitos alui daryti vartojamos įvairios salyklo rūšys, sumaišytos su šviesiu salyklu.
3. Krištolinis salyklas (greitai kylanti temperatūra krosnyje išdžiovina miežių lukštą, palikdama kietą susikristalizavusio cukraus sluoksnį), kuris alui suteikia saldumą. Tamsesnės rūšys vadinamos karameliniu, o šviesesnės – carapil salyklu.
4. Šokoladinis salyklas (miežiai kaitinami pastovioje 200 °C temperatūroje), kuris suteikia skrudinimo skonį ir tamsią spalvą.
5. Juodas salyklas – tai beveik iki sudegimo kaitintas šokoladinis salyklas. Dėl aštraus ir kartaus skonio jis dažniausiai vartojamas darant porterį ir stiprų tamsų alų.
Fermentuotas salyklas turi daug aromatinių ir dažančiųjų medžiagų. Tinka į plikytos duonos tešlą. Nefermentuotas salyklas turi daug aktyvių amilolitinių fermentų. Juo daugiausia cukrinami miltų plikiniai.
Duonos gamyboje salyklas vartojamas smulkiai sumaltas rugių salyklas. Vartojamas ir alui, girai daryti, krakmolui cukrinti (spirito pramonėje), kitų salyklinių gėrimų, sausainių, javainių gamybai. Salyklas – salyklinio viskio pagrindas.
Plg. apynỹs (3b)
Žr. alùs (4)

Malt – grow corn or flour beer, vodka do. Most of the malt produced in the U.S., Germany, Great Britain, France, China, Canada, Belgium, Australia and elsewhere.
Until the twentieth century has been used in traditional (seasonal), making malt, when corn was daiginami on the floor. Nineteenth century invented in the second half of the cylinder – corn is soaking tank was filled with the vast, hermetically sealed, slowly rotating metal cylinders. Soon, the invention and the drying method: in a box through drilled holes in the floor ended up air to ventilate the box of cereals.
The mechanical method of malt, shall be spread after the Second World War, when it was built in the huge malt distillery.
Lithuanian village of the nineteenth and twentieth century usually at the beginning of the malt is made from six rows (from the lower row) of barley. Grains were soaked for several days in water, and then disseminated a warm room or in the sun, damp cloth and lays it on the week, are springing up. Grain dries, wipe hands and shoots semi-milling grain. Industrially made spirits and beer companies.
For barley malts, wheat, oats and rye, barley, however, preferred as the most distinguished of barley sugar. Good malt barley grains to be healthy and sprout. Half-baked in an oven, green corn for several days. They should not be a lot of nitrogen, which may affect the fermentation.
First elected in barley straw and dirt removed. After the barley is dried in a month, because too much moisture grain rot or premature germination. In this way reduces the moisture content is saved and yields throughout the year.
Barley placed in large water tanks, but they dipped half day, then water is released, the grain can breathe six or twelve hours. Then again dipped. Soaking takes two or three days.
In large halls sprouting grains are distributed evenly moist layer. They are stored here for five days, the seeds begin to allow the plants.
Grains, which are springing up, often mixed electric mixer to get hot air evenly to grow seeds and roots can not interlock. Germination is terminated when the seedlings are three-quarters of a length. It creates a green malt, which is placed in a furnace, where baked at high temperature for two days – the temperature determines the type of malt and results.
After roasting the malt is sieved to remove root residues. Where there are no roots, malt seems unlikely in the grain from which it was made. Saute corn is not tough, they are crispy.
Distinguish between:
1st Cape Malt (grow corn).
2nd Dry malt (dried green malt).
He is:
a) fermented (black);
b) unfermented (pale yellow).
Malt species depends on how it was baked. The higher the temperature, the darker color and stronger drink. For each type of beer used in different types of malt, the main ones:
1st Light, malt (barley roasted in the oven for 48 hours, gradually increasing the temperature), which is ideal for light-colored and golden Pilsner fish.
2nd Amber and brown malt (barley is heated to temperatures exceeding light malt temperature). Other beer have used different types of malt, mixed with pale malt.
3rd Crystal malt (fast rising temperature in the furnace shell barley dries, leaving a solid layer of crystallized sugar), which gives beer a sweet taste. Darker types known as caramel, and lighter – carapil malt.
4th Chocolate malt (barley is heated at a constant temperature of 200 ° C), which gives a dark roasted flavor and color.
5th Black malt – almost to the burning heated chocolate malt. The pungent and bitter taste, it is commonly used during the Porter and a strong dark beer.
Fermented malt flavoring and rich coloring. Fits into scalded bread dough. Unfermented malt has many active Amylolytic enzymes meeting. It is mostly flour cukrinami scalding.
Bread production of malt used finely ground rye malt. Before and beer gira do, so the starch into sugar (alcohol industry) and other malted beverages, biscuits, cereal production. Malt – malt whiskey base.
Cf. hop
See. beer

%d bloggers like this: