Archyvas | © Skonis RSS feed for this section

© Saikas/Measure

18 Rgs

Saĩkas (4) – matas, norma.
Yra žinoma, jog 74-64 m. pr. m. e. Antikos laikų karžygys Lucijus Licinijus Lukulas išgarsėjo dėl savo nepaprasto rajumo: išvargintas nesibaigiančių kovų, grįžo į tėvynę ir kartu su triukšmingais lėbautojais praleido paskutiniuosius savo gyvenimo metus. Taigi kviestiniai pokyliai išgarsino Lukulą labiau nei jo kovos. Romėnai apskritai mėgdavo pavalgyti ir buvo linkę į nesaikingumą: būdavo suvalgoma gausybė prašmatnių patiekalų. Jie netramdė savo apetito, nesuvokdami besaikio valgymo žalos sveikatai.
Prancūzijoje, karalių Liudvikų dvaruose, XVII-XVIII a. viešpatavo nepaprastas ėdrumas. Antai Liudvikas XV 1745 m. rugsėjo 8 dieną suruošė puotą, kurios metu buvo paduota 246 patiekalai (44 sriubos, 36 kepsniai, 48 lengvi mėsos patiekalai, saldumynai, vaisiai ir t.t.). Tai rodo, kad Prancūzijos aukštuomenė grimzdo į nutukimą.
Saikas mityboje pasireiškia reguliariu maitinimusi.
Valgymas vienu ir tuo pačiu laiku – tai svarbiausias mitybos režimas, atitinkantis higienos mokslo reikalavimus. Retas valgymas – vieną ar du kartus per dieną – skatina pernelyg gausų riebalinių medžiagų susidarymą organizme. Vadinasi, valgyti tris kartus per dieną, visada tuo pačiu laiku. Rytų ir Vakarų Gruzijos ilgaamžiai visada vadovavosi principu: “Kur kas geriau neprivalgyti, negu persivalgyti”.
Garsus mitybos specialistas, profesorius K.Petrovskis rekomenduoja laikytis tokios dienotvarkės: per pusryčius žmogus turi gauti 25 proc. viso dienos maisto,per priešpiečius – 15 proc., per pietus – 35 proc., per vakarienę – 25 proc. Rusijos Mokslų Akademijos Mitybos instituto direktorius profesorius V.Šaternikovas pataria vengti retai valgomo ir per gausaus maisto, kelių valandų miego prisivalgius ir pernelyg vėlyvos vakarienės. Profesorius turėjo omenyje tai, kad per pusryčius reikėtų suvalgyti trečdalį dienos raciono, per pietus – daugiau kaip trečdalį, per vakarienę – mažiau negu trečdalį.
Mitybos ritmui nusižengiantiems atsiranda pomėgis valgyti, t.y. jaučiamas alkis ir kyla didesnis apetitas. Tai skatina nuolatinį persivalgymą.
Daugelio mokslininkų teigimu, žmonės skirtingi, tad ir žmonių gyvenimo būdas, medžiagų apykaitos tipas ir organizmo poreikiai bei mityba – nevienodi.
Žr. natūralì higienà

Measure – a measure of the rate.
It is known that in 74-64 Ave. In e Ancient hero Lucius Licinius Lucullus, became famous for his extraordinary gluttony: whacked endless battles, he returned to his homeland and with noisy Bacchanal has spent the last years of his life. Thus, external one, Lucullus was famed for Rent more than his fights. The Romans liked to eat in general, and was prone to excess: a plethora of luxury were eaten meals. They could not calm down your appetite, excessive eating without realizing the damage to health.
In France, King Louis Castle, seventeenth and eighteenth centuries dominated the remarkable voracity. For example, Louis XV, 1745 September 8, feast day of salt, which was filed in 246 dishes (44 soups, 36 steaks and 48 light meat dishes, sweets, fruit, etc.). This shows that the French aristocracy sank to obesity.
Measure occurs on a regular diet meals.
Eating at one and the same time – is the most important nutritional mode of education in hygiene. Eating rare – one or two times a day – too rich encourages the formation of fatty substances in the body. Thus, three meals a day, always at the same time. Eastern and western Georgia, has always followed the principle of long-lived: “It is far better not eat one’s fill than overeat“.
Renowned nutrition expert, Professor K. Petrovsky agenda recommends this approach: a breakfast person must receive 25 percent. Total daily food during lunch – 15 percent., at lunch – 35 percent. during dinner – 25 percent. Russian Academy of Sciences, Institute of Nutrition, Professor V.Shaternikov advice to avoid and rarely eat too much food, a few hours of sleep and too late nourishing diet dinner. Professor had in mind that breakfast should be eaten one-third of the daily ration during the South – more than one-third at a dinner – less than one-third.
Nutrition rhythm offenders pleasure to eat there, that is there is hunger and there is a greater appetite. This encourages continued eating too much.
Many scientists think that people are different, so people and way of life, metabolism and body type and nutrition needs – different.
See. natural hygiene

© Apetitas/Appetite

18 Rgs

Apetìtas (2) [lot. appetitus – troškimas, siekimas] – noras valgyti ir malonumo jausmas valgant.
Apetito dažniausiai netenkama sergant arba persirgus įvairiomis ligomis. Liaudies medicina turi veiksmingų receptų virškinimo sulčių išsiskyrimui skatinti ir apetitui gerinti.
Apetitą žadina vaistažolės, daržovės, vaisiai, uogos, vaistiniai augalai ir jų mišiniai. Apetitui sužadinti į racioną įtraukiama avokadų, sėlenų, salierų stiebkočių, raudonųjų serbentų, šviežiai išspaustų citrinų sulčių.
Apetitui stimuliuoti rekomenduojama valgyti liucernų daigus, obuolius, salierų lapus, vištieną, kukurūzus, greipfrutus, kepenėles, grybus, apelsinus, braškes ir pomidorus, gerti morkų sultis, pagardinti maistą aitriosios paprikos pipirais, vartoti vyno actą. Kaip maisto papildai vartojamos vaistažolės (dirvuolės, anyžiai, ramunėlės), B grupės vitaminai, cinkas ir alaus mielės.
Populiariausi apetitą gerinantys dalykai – gydomosios vaistažolių arbatos (pvz., nesaldytos piliarožių lapų arbata, ajerų arbata, saulučių arbata, pelynų arbata), česnakų sultys arba sutrinta česnako skiltelė, įmaišyta į paruoštą valgį, rauginti agurkai, krienai su duona, smulkiai kapotų meškinių česnakų lapai arba meškinių česnakų svogūnėlių sultys su trupučiu pieno, tarkuoti ridikai, sutrintos į miltelius kmynų sėklos, dobilų žiedų nuoviras, islandinių kerpenų ekstraktas (arbata), įvairūs antpilai (pvz., kiaulpienių šaknų, triskiaučio lakišiaus, rugiagėlių žiedų, melisos), vaistinių augalų mišiniai (pvz., pelynų ir kraujažolės; blindės žievės, paprastosios kraujažolės, kiaulpienių ir pelynų; pelynų, ajero šaknų, trilapio puplaiškio lapų ir kmynų sėklų).
Nuovirai, ekstraktai, antpilai, arbatos gaminami tam tikromis proporcijomis (lygiomis dalimis ar kitaip) su vandeniu ir dažniausiai geriama po šaukštelį ar kelis per dieną arba kelias dienas.
Žr. saĩkas (4)

Appetite [latin. appetite – the desire, the pursuit of] – the desire to eat a meal and a sense of fun.
Loss of appetite, often suffering from various diseases or will get. Traditional medicine is effective prescription digestive juice secretion, and stimulate the appetite improved.
Appetite arousing herbs, vegetables, fruits, berries, medicinal plants and their blends. To stimulate the appetite diet include avocados, bran, celery stiebkočių, red currants, freshly pressed lemon juice.
Stimulate the appetite to eat alfalfa sprouts recommended, apples, celery leaves, chicken, corn, grapefruit, livers, mushrooms, oranges, strawberries and tomatoes, drink carrot juice, seasoned with chili pepper, food, consumption of wine vinegar. How herbs used in dietary supplements (anise, chamomile), B vitamins, zinc and brewer’s yeast.
Most popular appetite for improving things – healing herbal teas (such as sweetened hollyhock leaf tea, calamus tea, wormwood tea), garlic juice or garlic clove, crushed, mixed with the prepared meals, pickles, bread with horseradish, finely chopped wild garlic leaves or bulbs of wild garlic juice with a little milk, grated radish, crushed, powdered cumin seeds, red clover flowers decoction, Iceland moss extract (tea), various Cordials (such as dandelion root, bur-marigold, cornflower blossoms, lemon-balm), medicinal plants compounds (eg, wormwood and yarrow, sallow skin, common yarrow, dandelion and wormwood, wormwood, sweet flag root, leaf shamrock and cumin seeds).
Decoctions, extracts, Cordials, tea produced in certain proportions (in equal shares or otherwise) with water and usually after drinking a teaspoon or more per day or a few days.
See. measure

© Gardis/Flavors

30 Rgp

Gardis (2) – pojūtis, jaučiamas ragaujant maistą (medžiagas), kuris turi skonį ir kvapą. Tai kombinuotas skonio ir kvapo pojūtis.
Gardžio pojūtis yra kompleksinis. Į jį įeina maisto konsistencijos jutimas, šalčio receptorių dirginimas (pvz., mentolas), skausmo receptorių dirginimas (raudonieji pipirai, iš paprikos gaunamas kapsaicinas).
Gardžio sąvoka artima skonio ir kvapo sąvokoms, todėl gardis dažnai asocijuojasi su maisto savybe sukelti gardžio pojūtį. Ši maisto savybė vadinasi gardumas.
Kaip fiziologinė, maisto pramonės ir kulinarijos sąvoka gardis yra neutrali. Ji nereiškia būtent „gardaus“ gardžio. Gardis gali būti tiek geras, patrauklus, tiek ir blogas, atstumiantis. Taip pat yra ir su skoniu. Skonis gali būti tiek geras, tiek blogas, nors kai sakoma „skanus“, tai reiškia būtent gerą skonį.
Skonis – pagrindinis gardžio komponentas. Tačiau skonių kiekis yra gana ribotas. Dabar žinomi 5 pagrindiniai skoniai: saldus, rūgštus, sūrus, kartus ir umaminis. Kiti skoniai yra pagrindinių skonių kombinacijos.
Kvapas (aromatas) – antrasis svarbus gardžio komponentas. Daug žmonių yra patyrę, kad sergant sunkia sloga, kai prarandama ar labai nusilpsta uoslė, maistas tampa beskonis. Taip nutinka todėl, kad iš maisto gardžio iškrinta kvapo įnašas. Ypatumas yra tas, kad kvapų skaičius yra labai didelis, o jų kombinacijų – dar didesnis.
Žr. skõnis (2), umami nkt.

Flavors – sensation, there is a typical food (materials), which has a taste and smell. This combination of taste and smell sensation.
Delicious sensation is complex. It includes the perception of food texture, cold-receptor stimulation (eg, menthol), irritation of pain receptors (red pepper, capsaicin in peppers is obtained).
The concept of delicious taste and smell similar to the concepts, and flavors often associated with the potential of the food delicious sensation. This feature is called gardumas food.
As the physiological, food and cooking aromas is a neutral term. It does not mean it is “delicious“ delicious. Flavors can be both good and attractive as well as bad, repugnant. Also it is the taste. Taste can be both good and bad, though some say “delicious“, which means it tastes good.
Taste – a key component of delicious. However, the amount of flavor is quite limited. Now known five major tastes: sweet, sour, salty, bitter and umaminis. Other flavors are the main flavor combinations.
Smell (odor) – the second important component of delicious. Many people have experienced the severe cold, which is lost or highly becomes weak smell, the food is tasteless. This happens because the food is delicious aroma contribution falls. Peculiarity is that the odor is very strong, and their combinations – even higher.
See. taste, umami

© Umami/Umami

30 Rgp

Umami nkt. [jap. umami; pažodžiui „skanumo pojūtis“] – penktoji skonio receptorių (po saldus, kartus, rūgštus ir sūrus) rūšis.
Anksčiau buvo aptikti tik keturi pagrindiniai skoniai – rūgštus, kartus, saldus, sūrus – ir jų receptoriai (tiesa, kartumo receptoriai iki šiol neatrasti). Tolimųjų Rytų (kinų, japonų) virtuvėje nuo seno naudojami patiekalai, turintys umaminį skonį. Japonų mokslininkas, Tokijo imperatoriškojo universiteto profesorius Kikunae Ikeda 1908 metais aprašė umaminį skonį ir nustatė, kad šį skonį suteikia glutamo rūgštis (E620) ir jos druskos (pvz., natrio glutamatas). Šių junginių daug turi kai kurie sūriai, mėsos, sojų padažai, grybai ir kiti baltymingi produktai.
Japonų tyrinėtojas užpatentavo glutamo rūgštį ir glutamatą kaip umaminio skonio prieskonius ir nuo 1909 m. per kompaniją Ajinomoto ėmė jais prekiauti Japonijoje. Japoniškas žodis Aji no Moto verčiamas kaip skonio esmė ir yra prekės ženklas. Dabar Ajinomoto kompanija pasaulyje parduoda 33 % maistinio natrio glutamato.
Umaminis skonis nuo seno žinomas Rytų kultūrose. Vakarų Europos ir JAV kultūrose jis ėmė garsėti tik Majamio universiteto (JAV, Florida) mokslininkams atradus umaminio skonio molekulinius receptorius, kurie pasirodė esantys modifikuoti mGluR4 receptoriai. Atrastieji umaminio skonio receptoriai buvo pavadinti skonio mGluR4.
Natrio glutamatas kaip skaniklis dedamas į sriubų pusgaminius ir panašius patiekalus ne tik Japonijoje. Ši medžiaga gerina patiekalo skonį, jis tampa sodresnis (umaminio skonio įtaka).
Žr. glutamãtas (2)

Umami [Japanese. Umami, literally “after-taste“] – the fifth taste receptor (after sweet, bitter, sour and salty) species.
It was previously found only four basic tastes – sour, bitter, sweet, salty – and their receptors (in fact, bitter receptors are still undiscovered). Far East (Chinese, Japanese), the kitchen has long been used in dishes containing umami taste. Japanese scholar, professor of Tokyo Imperial University in 1908 Kikunae Ikeda umami described the taste and found that this provides a taste of glutamic acid (E620) and its salts (eg sodium glutamate). Many of these compounds have some cheese, meat, soy sauce, mushrooms and other protein products.
Japanese researcher patented a glutamic acid and glutamate as flavor ingredients and umami since 1909 by Ajinomoto Company began marketing in Japan. Japanese Aji no Moto, the word translated as the essence and flavor is a trademark. Now, the Ajinomoto Company in the world sells 33% of edible sodium glutamate.
Umami taste of the long history of oriental culture. Western European and American cultures, he became famous only for the University of Miami (Florida USA) Scientists have discovered a molecular umami taste receptors, which proved to be a modification of mGluR4 receptor. Atrastieji umami taste receptors have been described as taste mGluR4.
Monosodium glutamate as dainty added to soups and other dishes preparations not only in Japan. This material improves the taste of a dish, it becomes lush (umami influence taste).
See. glutamate

© Skonis/Taste

30 Rgp

Skõnis (2) – vienas iš pojūčių, kuriais žmogus gauna informaciją iš aplinkos.
Nuo senų laikų išskiriami keturi pagrindiniai skoniai: kartumas, rūgštumas, sūrumas, saldumas. Nustatyti šių skonių receptoriai ir jų veikimo mechanizmai. Teigiama, kad deginantį skonį sukelia šilumos receptorius dirginančios medžiagos. Kai kurie šaltiniai nurodo ir šarminio skonio, umami skonio ir specifinio riebalų skonio nepriklausomą atpažinimą.
Kitų skonių įvairovę sudaro pagrindinių skonių kombinacijos bei jų kombinacijos su kvapais, kadangi kvapo receptoriai dalyvauja atpažįstant skonį.
Terminai geras skonis ir skoninga vartojami siekiant apibūdinti estetiškai tobulus bei meniškai neperkrautus taikomojo meno kūrinius arba jų autorius.
Skonio receptoriai – vieni iš cheminių receptorių, kurie jautrūs tam tikroms maiste ir skysčiuose esančioms cheminėms medžiagoms. Žmogaus ir žinduolių cheminiai receptoriai yra burnoje. Juos sudaro ant liežuvio išsidėstę svogūnėliai, kurių daug yra liežuvio speneliuose, šiek tiek kietajame gomuryje, ryklėje ir antgerklyje. Skonio svogūnėlį sudaro kelios pailgos skonio jutimo ir atraminės ląstelės bei plaukelių šluotelės. Receptorius yra baltymas glikoproteinas, kuris susijungia su atitinkama molekule, susidaro tam tikri elektrocheminiai pokyčiai, dėl to su skonio ląstelėmis besijungiančių sensorinių nervų skaidulose generuojami nerviniai impulsai. Šie nerviniai impulsai keliauja į galvos smegenų viršugalvinę skiltį. Ant liežuvio yra tam tikros skonio zonos, kuriose susitelkę tam tikrą skonį atpažįstantys svogūnėliai su skonio ląstelėmis.
Skiriami keturi pagrindiniai skoniai:
• Kartus – receptoriai yra arčiau liežuvio šaknies.
• Rūgštus – receptoriai yra liežuvio pakraščiuose.
• Sūrus – receptoriai yra ant liežuvio galiuko ir jo priekinės viršutinės dalies.
• Saldus – receptoriai yra netoli liežuvio galiuko.
Egzistuoja penkta skonio receptorių rūšis – umami skonio receptoriai. Šio skonio pojūtis sukeliamas laisvų gliutamatų, esančių brandintuose ar fermentuotuose maisto produktuose, taip pat aminorūgšties natrio gliutamato, maisto papildo, atrasto 1907 metais. Japonų bei kinų virtuvėse šis skonis yra kulinarijos pagrindas, tačiau kitose kultūrose nėra taip paplitęs.
Visi kiti skoniai yra pagrindinių skonių kombinacijos.
Žr. gardis (2), umami nkt.

Taste – one of the senses in which a person receives information from the environment.
Since ancient times, identifies four basic tastes: bitterness, sourness, saltiness, sweetness. Set the sense of taste and mechanisms of action. It is argued that the heat caused by burning taste receptors of irritant substances. Some of the sources and alkaline taste, umami taste and flavor of fat-specific independent recognition.
Other flavors in a variety of key combinations of flavors and combinations of flavors, as the smell receptors are involved in recognizing the taste.
Terms and good taste tasteful used to describe the perfect aesthetic and artistic works of applied art without recharging or their author.
Taste receptors – some of the chemical receptors that are sensitive to certain foods and substances in fluids. Human and mammalian chemical receptors in the mouth. They are located on the tongue of bulbs, many of which are tongue-nipples, a little on the hard palate, larynx and epiglottis. Taste bulb consists of several elongated taste cells and bearing a panicle, and hair. Glycoprotein receptor is a protein that binds to the molecule, resulted in some electrochemical changes on the taste cells of the merging of sensory nerve fibers generated nerve impulses. These nerve impulses travel to the vertical section of the brain. The tongue is the taste of certain areas where a concentrated taste of recognition of the bulbs with the taste cells.
Distinction is made between four basic tastes:
• Bitter – receptors are closer to the root of the tongue.
• The acid – are the receptors of the tongue edge.
• Salt – receptors on the tongue tip and the front of the upper part.
• Sweet – receptors are found near the tip of the tongue.
There is a fifth taste receptor types – umami taste receptors. The taste sensation caused by free glutamate in matured or fermented foods, as well as the amino acid sodium glutamate, food supplements, discovered in 1907. Japanese and Chinese cuisines on this culinary taste is based, but other cultures are not as prevalent.
All other tastes are combinations of the basic tastes.
See . flavors, umami

© Sveiki atvykę/Welcome

13 Rgp

Maistologija

Pirmą kartą Lietuvoje išdrįsome sukurti visuomeninio maitinimo terminologijos enciklopediją, kurios Lietuvoje nebūta ir nėra. Čia abėcėlės tvarka rasite maistologijos terminus. Turime beveik 15000 tūkstančių maisto terminų, kurie tobulinami, rašomi ir pateikiami vaizdžiai. Kaip naudotis? Tiesiog paprastai. Jūs ateinate, skaitote, įvertinate, rašote komentarą, tačiau negalite be autoriaus leidimo šia medžiaga naudotis, ją skelbti viešai, nes turite gauti autorines teises.

Internete daug kalbų apie maistą, pilna receptų ir receptūrų, tačiau enciklopedijos Lietuvoje nerasite niekur. Todėl 15 metų patirtis leidžia teigti, kad kiek naudinga pateikta medžiaga, spręsti Jums.
Enciklopedija skirta maistininkams ir šio amato specialistams.
Įspėjame, kad internete yra sukčių, kurie naudojasi ir perima informaciją, nelegaliai ją skelbia, kopijuoja. Naudojant medžiagą būtina nurodyti šaltinį: http://www.maistologija.wordpress.com

Maistologija

For the first time in Lithuania, had the courage to create an encyclopedia of catering terminology that Lithuania would not and does not exist. Here you will find alphabetical food encyclopedia terms. We have nearly 15,000 thousands of food terms, which are developed, written and presented graphically. How do I use? Just normal. You have come to, read, evaluate, write a comment, but not without the permission of the author of this material to use, it is publicly known, because you have to get copyrights.

Internet much talk about food, full of recipes and recipe, but you will not find anywhere encyclopedia Lithuania. Consequently, the 15-year experience suggests that how useful will the materials will be up to you.
Encyclopedia for the rebels and the craft professionals, who may seek further information provided to broaden their horizons.
Wordpress.com appreciation of the team that gave access to their services. Advised that online fraudsters are using the information and take over illegally to publish, copy.  Using the material necessary to indicate the source: http://www.maistologija.wordpress.com

© Skrudinimas/Roasting

8 Rgp

Skrùdinimas (1) – kepant, degant darytis plutelei, gruzdėjimas (paprastai bulvėms, blynams, kavai). Tai vienas iš reikšmingiausių maisto produktų kokybės ir skonio kriterijų.
Tai ir raudonos mėsos, pavyzdžiui, jautienos, kepimas karštuose riebaluose, kol ji visa paruduoja.
Žalias kavos pupeles tinkamoje vietoje galima laikyti keletą metų. Kad įgautų skonį ir aromatą, pupelės skrudinamos, todėl skrudinimas yra tikras menas. Skrudinimo lygis nustato tokius faktorius kaip kavos švelnumas, sodrumas ir rūgštumas, tačiau neturi įtakos kavos stiprumui. Kavos stiprumą lemia kavos ir vandens proporcija, užpilant kavą vandeniu. Skrudinant vyksta cheminiai pokyčiai: iš pupelių išsiskiria aromatiniai aliejai, formuojasi skrudintas cukrus, išsiskiria dujos.
Skrudinant pupelės netenka vandens, cukrus jose karamelizuojasi, kinta raugo medžiagos, atsiranda kavai būdingas aromatas. Pupelių svoris sumažėja 12–20 proc., o talpa išauga 30–50 proc. Kuo labiau skrudinta kava, tuo mažesnis jos rūgštingumas. Tačiau pupeles galima labai greitai perskrudinti. Tokių pupelių aromatas silpnesnis, o skonis prastesnis. Todėl stipriam skrudinimui naudojamos pigiau išaugintos kavos rūšys.
Švelniai paskrudinta kava tinka rytmečiui, tinkamiausios – vidutinio dydžio pupelės, tinka naudoti filtriniuose aparatuose. Vidutiniškai paskrudintų pupelių kava geriama bet kada. Stipriai paskrudintos pupelės įgauna kartoką prieskonį, tinka gerti po pietų, galima baltinti grietinėle ar pienu. Dar stipriau paskrudinta kava (espresso skrudinimas) yra karčiausia ir tamsiausia.
Žr. kavà (4)

Roasting – baking, burning wax crust, gruzdėjimas (usually potatoes, pancakes, coffee). This is one of the most significant food quality and taste test.
That’s red meat such as beef, baking hot oil until it is all brown.
Raw coffee beans may be an appropriate place to store a few years ago. In order to acquire the taste and aroma, roasted beans, the roasting is an art. Cooking Level determine factors such as coffee sweetness, richness and acidity, but does not affect the strength of coffee. Coffee strength determines the proportion of coffee and water, pouring coffee for water. Roasting is a chemical change: from beans excreted aromatic oils, the formation of roasted sugar, they produce gases.
Roasting beans lose water, they are caramelised sugar, leavening material changes occur coffee flavor. Bean weight reduced from 12 to 20 percent. And a capacity increase from 30 to 50 percent. The more roasted coffee, the lower its acidity. However, beans can be very quickly perskrudinti. Such a weaker aroma of beans, and taste worse. Therefore, the strong use of roasting coffee is cheaper farmed species.
Gently roasted coffee for the morning, the most appropriate – for medium size beans, suitable for filter machines. On average, roasted coffee beans taken at any time. Deep-roasted beans become bitter flavor and aroma, suitable for drinking in the afternoon, you can bleach cream or milk. Even more strongly roasted coffee (espresso roasting) is the darkest.
See . coffee

© Kavos kapsulė/Coffee capsule

8 Rgp

Kavõs kãpsulė – vienkartinis aromatizuotas apvalkalėlis – kavos arba karšto šokolado dozė (viena porcija kavos) – kavos aparatams. Tai kavos paruošimo būdas, suteikiantis galimybę kavinėse, biuruose, moteliuose ir kitur pateikti kavą, leidžiantis vienu metu ruošti skirtingų gamintojų aromatizuotą kavą, kavą be kofeino ir t.t.
Tai viena porcija kavos, pagaminta iš kavos pupelių, kurios tuoj po skrudinimo gamykloje sumalamos reikiamu rupumu, pasveriamos ir supakuojamos vakuuminėje pakuotėje – kapsulėje. Taip supakuota kavos kapsulė skonį ir aromatą išsaugoja dvejus metus.
Kavos kapsulės skiriamos kavos paruošimui specialiu aparatu, t.y. naudojama kapsulinė E.S.E. (Easy Serving Espresso) kavos paruošimo sistema, kuri buvo sukurta 1998 metais. Ši E.S.E. sistemos technologija nereikalauja stacionaraus vandentiekio pajungimo ir vandens minkštinimo įrangos. Kavos aparatas lengvai pernešamas į kitą patalpą konferencijų, banketų ar kitų renginių metu.
Gaminamos sambuko, viskio, šokolado, riešutų, mandarinų, amareto, vanilės skonio ir kt. kavos kapsulės. E.S.E. kavos aparatu galima paruošti espresso kavą, paprastą kavą, cappuccino kavą, arbatą, sultinį.

Coffee capsule – one-flavored capsule – hot chocolate or coffee intake (one serving of coffee) – coffee machines. This method of preparation of coffee, which offers restaurants, offices, motels and elsewhere to provide coffee for the simultaneous preparation of different producers, flavored coffee, decaffeinated coffee, etc.
This is one piece of coffee made from coffee beans, which immediately after roasting plant grinded required grit, weighed and packed in vacuum packs – capsule. It is packaged in capsule coffee flavors and retain for two years.
Coffee Coffee capsules are granted a special apparatus, that is used capsular E.S.E. (Easy Serving Espresso) coffee preparation system, which was established in 1998. This E.S.E. technology system does not require fixed plumbing connection, and water softening equipment. Coffee machine is easily transported to another room for conferences, banquets and other events.
Produced Sambuca, whiskey, chocolate, nuts, mandarin, Amaretto, vanilla and other flavors coffee capsules. E.S.E. coffee machine to prepare espresso coffee, plain coffee, cappuccino, coffee, tea, broth.

Pieno fermentinis traukinimas

6 Rgp

Píeno fermeñtinis traukìnimas – kazeino agregatinio būvio pasikeitimas pereinant jam iš zolio (koloidinio tirpalo) į gelį.
Šis procesas vyksta terpėje veikiant ne organinėms rūgštims, tačiau didelį proteolitinį aktyvumą turintiems fermentams.

%d bloggers like this: