Archyvas | © Specialybės RSS feed for this section

Metas rinktis maistininko profesiją. Atvirų durų diena

4 Kov

Atvirų dienų diena

Metas rinktis maistininko profesiją 

KMPPMC

Profesijų aprašymas.pdf (skaidrės)

Kviečiame mokytis 2016-2017 m.m.

Kontaktai: tel. 8 676 37093 danute.matuleviciene@mpcentras.lt arba tel. 8 684 30565 lilija.ukneviciene@mpcentras.lt

Daugiau informacijos apie mokymo įstaigą:

Mokymo priemonės maistininkams

Profesijos ir išankstinė registracija internetu:

PROFESIJOS
IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA
SUAUGUSIŲ SKYRIUS
GIMNAZIJOS SKYRIUS
DOKUMENTAI STOJANT MOKYTIS

Specialybės: 

Maisto pramonės darbuotojas – 1 m. po 12 klasių; 3 m. po 10 klasių
Virėjas  2 m. po 12 klasių; 3 m. po 10 klasių; formuojama grupė baigusiems mokyklą pagal spec. ugdymo programą
Konditeris – 1 m. po 12 klasių; 3 m. po 10 klasių; 2 metai, nesuteikiant vidurinio išsilavinimo baigusiems 10 klasių
Padavėjas ir barmenas – 1,5 m. po 12 klasių; 3 m. po 10 klasių
Viešbučio darbuotojas – 1,5 m. po 12 klasių; 3 m. po 10 klasių
Pardavėjas –  3 m. po 10 klasių
Prekybos įmonių vadybininko padėjėjas – 3 m. po 10 klasių
Smulkiojo verslo organizatorius – 1 m. po 12 klasių
Elektroninės prekybos agentas – 1 m. po 12 klasių
Kelionių agentas – 1 m. po 12 klasių; 3 m. po 10 klasių
Apskaitininkas ir kasininkas – 1 m. po 12 klasių

Dėl priėmimo mokytis galite konsultuotis telefonais ir el.paštu:

  • Viešbučių ir viešojo maitinimo skyrius  8 37 324141, mokymas@mpcentras.lt (Vilniaus g. 42, Kaunas)
  • Maisto technologijų ir prekybos skyrius 8 37 456415, sekretore@mpcentras.lt (Taikos pr. 133, Kaunas)
  • Suaugusiųjų mokymo skyrius  8 37322826,  8 684 74462,  suaugusiumokymas@mpcentras.lt (Vilniaus g. 42, Kaunas)
Stojantieji pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą, kuriame nurodoma pasirinkta mokymo programa (užpildysite vietoje).
2. Įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą).
3. Sveikatos pažymėjimus (086/a ir 027-1/a formos).
4. Dvi fotonuotraukas (3×4 cm).
5. Pasą arba asmens tapatybės kortelę ir kopiją.
6. Mokyklos pažymą apie užsienio kalbos kalbinės kompetencijos lygį (baigusiems pagrindinio ugdymo programą, t.y. po 10 kl.).
7. Jei siekiate įgyti antrą kvalifikaciją, pateikite anksčiau įgyto išsilavinimo dokumentų kopijas.
8. Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymas dėl specialiojo ugdymosi, švietimo pagalbos skyrimo mokyklų pažymas apie baigiamosios klasės bendrojo ugdymo dalyko (-ų) programos (-ų) pritaikymą bei mokymosi pasiekimus (ko išmoko).

—————

 

© Sveiki atvykę/Welcome

13 Rgp

Maistologija

Pirmą kartą Lietuvoje išdrįsome sukurti visuomeninio maitinimo terminologijos enciklopediją, kurios Lietuvoje nebūta ir nėra. Čia abėcėlės tvarka rasite maistologijos terminus. Turime beveik 15000 tūkstančių maisto terminų, kurie tobulinami, rašomi ir pateikiami vaizdžiai. Kaip naudotis? Tiesiog paprastai. Jūs ateinate, skaitote, įvertinate, rašote komentarą, tačiau negalite be autoriaus leidimo šia medžiaga naudotis, ją skelbti viešai, nes turite gauti autorines teises.

Internete daug kalbų apie maistą, pilna receptų ir receptūrų, tačiau enciklopedijos Lietuvoje nerasite niekur. Todėl 15 metų patirtis leidžia teigti, kad kiek naudinga pateikta medžiaga, spręsti Jums.
Enciklopedija skirta maistininkams ir šio amato specialistams.
Įspėjame, kad internete yra sukčių, kurie naudojasi ir perima informaciją, nelegaliai ją skelbia, kopijuoja. Naudojant medžiagą būtina nurodyti šaltinį: http://www.maistologija.wordpress.com

Maistologija

For the first time in Lithuania, had the courage to create an encyclopedia of catering terminology that Lithuania would not and does not exist. Here you will find alphabetical food encyclopedia terms. We have nearly 15,000 thousands of food terms, which are developed, written and presented graphically. How do I use? Just normal. You have come to, read, evaluate, write a comment, but not without the permission of the author of this material to use, it is publicly known, because you have to get copyrights.

Internet much talk about food, full of recipes and recipe, but you will not find anywhere encyclopedia Lithuania. Consequently, the 15-year experience suggests that how useful will the materials will be up to you.
Encyclopedia for the rebels and the craft professionals, who may seek further information provided to broaden their horizons.
Wordpress.com appreciation of the team that gave access to their services. Advised that online fraudsters are using the information and take over illegally to publish, copy.  Using the material necessary to indicate the source: http://www.maistologija.wordpress.com

© Aludaris,-ė/Brewer

8 Rgp

Alùdaris, -ė (1) – alaus darytojas.
Dauguma Lietuvos aludarių tiekia maitinimo įstaigoms nepasterizuotą (“gyvą“) ir tos pačios rūšies pasterizuotą alų. Nepasterizuotas alus gali būti filtruotas arba nefiltruotas. Dažniausiai Lietuvoje gaminamos šviesus ir tamsus alaus rūšys. Nedaug aludarių, gaminančių raudoną, pusiau tamsų, baltą (kvietinį), tamsų su medumi, šalto rauginimo, medaus, pusiau šviesų, spec. brandintą alaus rūšis.

Brewer, Mr. – beer maker.
The majority of Lithuanian brewers supplying caterers unpasteurized (“live“) and the same type of pasteurized beer. Unpasteurized beer can be filtered or unfiltered. Most Lithuania made a bright and dark beers. Few brewers, producing red, semi-dark, white (wheat), dark with honey, cold fermentation, copper, semi-bright, spec. mature brands of beer.

© Sviestininkas,-ė

6 Rgp

Svíestininkas, -ė (1) – sviesto darytojas; prekiautojas sviestu.

Sūrininkas,-ė

6 Rgp

Sūrininkas, -ė (1) – sūrių dirbėjas.

Pienininkas,-ė

6 Rgp

Píenininkas, -ė (1) – pieno perdirbimo specialistas arba pieninės priėmėjas.

%d bloggers like this: