Archyvas | © Svaigieji gėrimai RSS feed for this section

© Vermutas/Vermouth

17 Rgs

Vèrmutas (1) [vok. Wermut – metėlė] – išlaikytas arba saldus vynas, turintis nuo 12 iki 20 % alkoholio, gaunamas aromatizuojant baltuosius vynus prieskoniais (kardamonu, cinamonu, muškato riešutu) ir vaistiniais augalais (metėlėmis, kraujažolėmis, juoduoju šeivamedžiu). Priklauso aromatizuotų vynų grupei.
Romėnų laikais pelyno antpilus naudodavo žarnyno ligoms gydyti. Dėl jo kartumo, antpilą paskanindavo cukrumi bei prieskoniais. 1700 m. viduryje, šiaurės Italijoje juos vartojo kaip aperityvus, o 1786 m. pirmą kartą pradėti pardavinėti vermuto pavadinimu. Po keturiolikos metų Prancūzijoje buvo sukurtas sausas prancūziškas vermutas, pagamintas iš baltojo vyno bei pelyno ir levandų antpilo.
Svarbiausias vermuto komponentas – baltasis vynas. Raudonasis vermutas gaunamas į baltąjį vyną pridėjus karamelės.
Vaistinės ir kvapniosios žolelės ir augalai suteikia vermutui savitą skonį ir aromatą. Komponentų pavadinimai ir proporcijos – vermuto gamintojų paslaptis. Pagrindinis komponentas – Alpių pelynas suteikia vermutui specifinį kartoką skonį. Baltas vermutas pasižymi deimanto skaidrumu, minkštu aksominiu skoniu ir aromatu, o saldus – su vos juntamu kartoku skoniu.
Vermutas skirstomas į dvi dideles grupes:
1. Itališkasis vermutas (Martini Bianco, Martini Rose, Martini Rosso, Martini Extra Dry, Martini Asti, Cinzano Bianco, Cinzano Rose, Cinzano Rosso, Cinzano Extra Dry).
2. Prancūziškasis vermutas.
Itališki vermutai gaminami Turino miesto apylinkėse. Pasižymi šiek tiek kartoku prieskonių bei karamelės skoniu, bei spalvos kitimu nuo raudonos iki auksinės. Itališkasis vermutas paprastai būna saldus. Pavyzdžiui, itališkas vermutas Italiana Orange yra švelnaus vynuogių, natūralių žolelių bei apelsino žievelių aromato, užima garbingą vietą tarp kitų, gerai žinomų Italiana vermutų: Bianco, Lemon, Rosso, Cherry. Tinka vartoti atšaldžius su ledukais arba kaip sudedamąją įvairių kokteilių dalį.
Originalus prancūziškas vermutas gaminamas iš sausų baltųjų vynų. Būdingas labai sausas ar sausas skonis bei auksinė spalva. Tai sausokas vermutas.
Sausas vermutas būna stipresnis nei saldus. Tradiciškai vermutas gaminamas tik iš baltojo vyno ar jų mišinio ir yra stipriai aromatizuojamas, todėl dažniausiai naudojami ne pačios aukščiausios kokybės vynai, tačiau būtent jie ir žolelių ir jų antpilai nulemia vermuto kokybę. Kartais baltieji vynai dar kurį laiką laikomi didelėse ąžuolinėse statinėse, o vėliau pridedama žolelių ekstrakto, gauto maceravimo ar distiliavimo būdu.
Vermuto rūšys:
1. Saldusis (baltas arba raudonas, turi 15,5-16 % tūrio alkoholio).
2. Išlaikytas sausas (baltas, turi 18 % tūrio alkoholio).
3. Pusiau išlaikytas (martinis – gerai žinomas itališkas vermutas: labai sausas, sausas, baltas ir raudonas).
Vermutas gali būti:
1. Stiprus (18 % spirito, 8 % cukraus).
2. Desertinis (16 % spirito, 16 % cukraus).
Pagal tai, iš ko pagamintas vynas, skiriami baltieji, raudonieji ir rožiniai vermutai.
Vermutas geriamas grynas arba naudojamas kaip kokteilių sudėtinė dalis. Saldus vermutas – vienas iš populiariausių aperityvų Europoje, dažniausiai vartojamas kambario temperatūros, grynas arba maišomi kokteiliai su romu ar viskiu. Sausas vynas dažniausiai maišomas su spiritiniais gėrimais, ypač džinu ir degtine.
Vermutas nėra stalo gėrimas, labiau tinka gerti stovint didelių susibūrimų ar vakarėlių metu.
Geriausių vermutų asortimentas – itališki Punt e Mes, Cinzano, Martini, prancūziškasis Noilly Prat (sausiausias vynas pasaulyje).
Žr. martìnis (2)

Vermouth [German. Wermut – absinthium] – retaining or sweet wine holding from 12 till 20% alcohol obtained flavoring white wines seasoned (cardamon, cinnamon, nutmeg) and herbalists. Owned by a group of aromatic wines.
In Roman times, wormwood used when dressing bowel diseases. For his bitterness, Cordial relish sugar well seasoned. 1700 mid-northern Italy, taking them as aperitifs, and in 1786 first go on sale in the name of vermouth. After fourteen years in France was created in dry French vermouth, made from white wine and wormwood, and lavender dressing.
A key component of vermouth – white wine. Red vermouth white wine produced by the addition of caramel.
Drugstores and aromatic Herbs & Plants confers vermouth distinctive taste and aroma. Component names and proportions – the secret of vermouth producers. The main components – Alpine wormwood vermouth gives a specific bitter taste. White vermouth is characterized by the transparency of diamond, with a soft velvety taste and aroma, and sweet – with a slight bitter taste.
Vermouth is divided into two major groups:
1st Sit vermouth (Martini Bianco, Martini Rose Martini Rosso, Martini Extra Dry, Martini Asti, Cinzano Bianco, Cinzano Rose, Cinzano Rosso, Cinzano Extra Dry).
2nd French regulated vermouth.
Italian vermouth produced in Turin urban area. Distinguishes somewhat bitter spices well caramel taste well color evolution from red till Złotej. Sit normally sweet vermouth. For example, Italian vermouth Orange Italiana is a delicate wine, natural herbs and orange peel aroma, takes pride of place among other well-known Italiana vermouth: Bianco, Lemon, Ross, Cherry. Suitable for use in cooling the rocks, or as an integral part of various cocktails.
The original French dry vermouth is made from white wine. Characterized by very dry or dry taste and golden color. This suchy vermouth.
Suchy vermouth happens stronger nor sweet. Traditionally, the vermouth is made only from white wine, or a combination thereof, and is strongly flavored, so often used at the highest quality wines, but it is they and their herbs and Cordials determines the quality of the vermouth. Sometimes the white wine for some time kept in large oak casks, and later added herbal extracts obtained by maceration and distillation.
Types of vermouth:
1st Sweet (white or red, to 15.5 to 16% alcohol by volume).
2nd Maintained dry (white, has 18% alcohol by volume).
3rd Semi-maintained (Martini – a well-known Italian vermouth: very dry, dry, white and red).
Vermouth may include:
1st Strong (18% alcohol, 8% sugar).
2nd Dessert (16% alcohol, 16% sugar).
Depending on what made the wine to be assigned to white, pink and red vermouth.
Vermouth pure drinking or used as a cocktail component. Sweet vermouth – one of the most popular aperitif in Europe, the most commonly used at room temperature, pure or mixed cocktail made with rum or whiskey. Dry wine is often mixed with spirits, particularly gin and vodka.
Vermouth is a table beverage, drink more suitable for large gatherings or standing at the party.
The best mix of vermouth – Italian Punt e We, Cinzano, Martini, Noilly Prat French regulated (driest wine in the world).
See. martini

© Sveiki atvykę/Welcome

13 Rgp

Maistologija

Pirmą kartą Lietuvoje išdrįsome sukurti visuomeninio maitinimo terminologijos enciklopediją, kurios Lietuvoje nebūta ir nėra. Čia abėcėlės tvarka rasite maistologijos terminus. Turime beveik 15000 tūkstančių maisto terminų, kurie tobulinami, rašomi ir pateikiami vaizdžiai. Kaip naudotis? Tiesiog paprastai. Jūs ateinate, skaitote, įvertinate, rašote komentarą, tačiau negalite be autoriaus leidimo šia medžiaga naudotis, ją skelbti viešai, nes turite gauti autorines teises.

Internete daug kalbų apie maistą, pilna receptų ir receptūrų, tačiau enciklopedijos Lietuvoje nerasite niekur. Todėl 15 metų patirtis leidžia teigti, kad kiek naudinga pateikta medžiaga, spręsti Jums.
Enciklopedija skirta maistininkams ir šio amato specialistams.
Įspėjame, kad internete yra sukčių, kurie naudojasi ir perima informaciją, nelegaliai ją skelbia, kopijuoja. Naudojant medžiagą būtina nurodyti šaltinį: http://www.maistologija.wordpress.com

Maistologija

For the first time in Lithuania, had the courage to create an encyclopedia of catering terminology that Lithuania would not and does not exist. Here you will find alphabetical food encyclopedia terms. We have nearly 15,000 thousands of food terms, which are developed, written and presented graphically. How do I use? Just normal. You have come to, read, evaluate, write a comment, but not without the permission of the author of this material to use, it is publicly known, because you have to get copyrights.

Internet much talk about food, full of recipes and recipe, but you will not find anywhere encyclopedia Lithuania. Consequently, the 15-year experience suggests that how useful will the materials will be up to you.
Encyclopedia for the rebels and the craft professionals, who may seek further information provided to broaden their horizons.
Wordpress.com appreciation of the team that gave access to their services. Advised that online fraudsters are using the information and take over illegally to publish, copy.  Using the material necessary to indicate the source: http://www.maistologija.wordpress.com

© Midus/Mead

9 Rgp

Midùs (4) – svaigusis gėrimas, gaunamas iš vandeniu atskiesto medaus, rauginamo vyno mielėmis. Tai fermentuotas medaus ir vandens tirpalas. Kilo iš Vidurinių Rytų arba labiau į rytus esančios Azijos (Rusijoje žinomas XI a. pabaigoje). Tai seniausias pasaulyje fermentavimo būdu gaminamas gėrimas. Jo istorija siekia aštuonis tūkstančius metų.
Buvo vartojamas Senovės Egipte, Graikijoje, Romoje. Midus Šiaurės kraštuose, kur neauga vynuogės, kadaise buvo populiarus gėrimas. Vėlyvaisiais viduriniais laikais, pradėjus daryti alų, jis tapo daugiausia tauriu gėrimu.
Seniausias žinomas fermentavimo būdu gaminamas gėrimas buvo iš atskiesto medaus, vandens ir mielių raugo, atsiradęs senovėje, kai nebuvo jokių saldiklių ir žmonės žinojo labai nedaug vaisių rūšių.
Midus laikomas senovės lietuvių ir prūsų tautiniu gėrimu. Midaus gėrimą Prūsijoje pirmieji mini Vulfstangas (XI a. pabaiga) ir Petras Dusburgietis (XIV a.). Lietuvoje feodalizmo laikais midus buvo gaminamas dvaruose, vienuolynuose, pardavinėjamas dvarų, miestų ir miestelių smuklėse.
Miestiečiams teisė gaminti midų buvo suteikiama didžiausiomis kunigaikščių privilegijomis. XVIII a. pradžioje Lietuvoje, Lenkijoje, Prūsijoje garsėjo Kauno midus. XIX a. jį beveik išstūmė kiti alkoholiniai gėrimai (ypač degtinė). Prieš II pasaulinį karą buvo gaminamas Prienų alaus darykloje. Per karą gaminti nustota, po karo midaus gamyba neatnaujinta.
Mūsų protėviai midų, kaip ir alų, gerdavo iš specialių geriamųjų ragų, apkaustytų metalu. Tai liudija rasti puošnūs ragai IV-VI a. kapuose. Šie ragai buvo naudojami šermenų metu, o po jų pripildyti midaus įdedami į kapus.
Tradiciškai buvo geriamas lietuviškas midus – specialiai paruoštas alkoholinis gėrimas. Miško bičių medus tam tikromis proporcijomis buvo maišomas su vandeniu, tada virinamas, vėliau kuriam laikui paliekamas fermentuotis.
Midus Lietuvoje karaliavo iki XVII a., kol jį išstūmė pigesni ir greičiau pagaminami alkoholiniai gėrimai: alus ir degtinė. Be to, XVII-XVIII a., nykstant bitininkystei ir kylant medaus kainoms, midaus gamyba nunyko.
Naują midaus gamybos technologiją sukūrė Aleksandras Sinkevičius (1908-1989 m.). Jo iniciatyva 1959 m. midus vėl pradėtas gaminti Stakliškių (Prienų raj.) alaus gamykloje (nuo 1964 m. eksperimentinė gamykla „Lietuviškas midus“), kur gaminami ir midaus balzamai – stiprūs alkoholiniai gėrimai midaus pagrindu (pavyzdžiui, Žalgiris, Suktinis, Nemunas, Bočių, Dainava, Gintaras). 1972 m. Sinkevičiaus technologija užpatentuota Didžiojoje Britanijoje.
A. Sinkevičius sukūrė 12 rūšių midaus ir stipriųjų midaus gėrimų: natūralus midus, fermentuojamas vitaminingomis alaus mielėmis ir brandinamas nuo vienerių iki dvejų metų (Dainava, Trakai, Bočių, Stakliškės), nemažai lietuviško midaus distiliatų – stipriųjų gėrimų (Žalgiris, Suktinis, Nemunas, Šventinė ir kiti).
Kaip vynuogių vyno skonis priklauso nuo vynuogių rūšies ir kokybės, taip ir gaminant midų labai svarbi naudojamo medaus rūšis ir kokybė. Medų sumaišius su įvairiomis sultimis, gaunamos netradicinės midaus rūšys.
Skiriama:
1. Grynasis midus. Gaminamas iš gero natūralaus medaus, atskiedžiant jį vandeniu ir pridedant įvairių prieskonių.
2. Tikrasis midus. Jam gauti vartojamas šviesus, švarus, centrifuguotas medus, suneštas iš liepų, vaismedžių, baltųjų dobilų ir pievų.
3. Vaisių midus. Gaminamas iš medaus su vandeniu, pridedant aromatingų vaisių ir uogų sulčių. Tinka ir blogesnis medus, iš kelminių avilių, kuriame būna įmaišyta bičių duonos, suneštas iš grikių ir apskritai tamsesnės spalvos medus, nes jo kvapo ir skonio trūkumus pašalina sulčių kvapas.
Tautinis lietuvių gėrimas – iš medaus, prieskonių ir vandens su mielėmis gaminamas midus.
Midaus skonis ir aromatas labai priklauso nuo naudojamų vyno mielių. Midui užraugti daugiausia naudojamos vynuoginės kultūrinės mielės. Vaisių midui užraugti tinka ir kitos vyno mielės.
Nuo medaus vyno vaisių midus skiriasi tuo, kad, gaminant midų, medus su vaisių sultimis maišomas rūgimo pradžioje, o medaus vynas medumi tik pasaldinamas.
Midaus stiprumas priklauso nuo mielių kiekio, rūgimo procesų ir ypač nuo medaus kiekio: kuo daugiau medaus, tuo midus stipresnis, saldesnis ir skanesnis: stiprus ir saldus midus gaunamas imant vienam litrui medaus vieną litrą vandens, stiprus, bet nesaldus – vieną litrą medaus atskiedus dviem litrais vandens, silpnas ir nesaldus – vieną litrą medaus atskiedus trim litrais vandens.
Vandeninis medaus tirpalas virinamas su prieskoniais (čiobreliais, imbieru, citrinos, cinamono žievelėmis, vyšniomis, žemuogėmis, gervuogėmis, liepžiedžiais, kadagio uogomis, gilėmis, apyniais) ir fermentuojamas alaus (arba vyno) mielėmis (natūralus midus) arba dar dedama ir etilo alkoholio (midaus gėrimas).
Dabar gaminamos šešios midaus rūšys (10-16 proc. stiprumo natūralaus midaus ir penkios rūšys 25-75 proc. stiprumo midaus gėrimo).
Midus pilamas ar papildomas iš dešinės pusės.
Midus yra nacionalinis Etiopijos gėrimas (vadinamas Tej). Amerikoje midų gamina per dvidešimt vyninių, kur yra keleto kategorijų midus – gazuotas ir negazuotas.
Medų sumaišius su įvairiomis sultimis, gaunamos netradicinės midaus rūšys. Vynuogių ir medaus derinio rezultatas – clarre. Iš sidro ir medaus gaunamas cyser. Pridėjus braškių arba spanguolių sulčių gaunamas gėrimas, žinomas melomel vardu.
Daugiausia midaus gamybos ir gėrimo tradicijų sukurta Skandinavijos šalyse.
Žr. medùs (4)

Mead – tipple obtained from water-diluted honey, wine yeast fermentation. It is fermented honey and water solution. Originated from the Middle East or further east in Asia (known in Russia at the end of eleventh century). It is the oldest in the world produced by fermentation of the drink. Its history dates back to eight thousand years.
It was used in ancient Egypt, Greece and Rome. Mead North countries, which do not grow grapes, was once a popular beverage. Late mean time, start to make beer, he became the most noble drink.
The oldest known fermentation of the drink was diluted honey, water and yeast starter culture, resulting in ancient times, when there was no sweeteners, and people knew very little fruits.
Mead is considered ancient Lithuanian and Prussian nationality drink. Prussia first drink of mead mini Vulfstangas (XI century end) and Peter Dusburg (XIV century). Lithuania feudal times, mead was produced in the estates, monasteries, manor houses sold, cities and towns smuklėse.
The citizens the right to produce mead was given the greatest princes of privilege. Century beginning in Lithuania, Poland, Prussia, known for Kaunas Mead. Nineteenth century it almost supplanting other alcoholic drinks (especially spirits). Before World War II, the debate has been made in the brewery. During the war production ceased after the war the production of mead not renewed.
Our ancestors of mead, as well as beer, drank a special oral horn. This is evidenced by the horns to find luxurious IV-VI centuries graves. These horns were used šermenų during and after their fill of mead placed in cemeteries.
Have traditionally been oral Lithuanian Mead – specially prepared alcoholic beverage. Wild honey bees in certain proportions were mixed with water, then boiled, then left to ferment for a while.
Mead Lithuania reigned until the seventeenth century, until it is pushed out cheaper and faster produced alcoholic beverages: beer and vodka. In the seventeenth and eighteenth centuries, the disappearance of honey bee-keeping and rising prices, the production of mead disappeared.
Mead new technology developed Sinkevicius Alexander (1908-1989 m.). His initiative in 1959 Mead once again started to produce Stakliskiu (discussion reg.) brewery (since 1964 on an experimental plant “Lithuanian mead), which produced and mead balms – strong alcoholic drinks mead basis (for example, Grunwald, rolls, Neman, Ancestors, sang, Amber). 1972 Sinkevičius technology patented in Great Britain.
A. Sinkevicius created 12 types of honey and mead strong drinks: natural mead, beer yeast fermentation vitaminingomis and aged from one to two years (MOVED, Penza, Ancestors, Stakliškės), a number of Lithuanian mead distillates – Spirits (Grunwald, rolls, Neman, and Festive others).
How to taste wine grapes depends on the type and quality of grapes, and the production of mead is very important use of honey type and quality. Honey mixed with various juices, obtained by non-traditional types of mead.
Dedicated to:
1st Net Mead. Made from a good natural honey, diluting it with water and adding various spices.
2nd True mead. He used to get a bright, clean, centrifuged honey suneštas of lime, tree, white clover and grassland.
3rd Fruit Mead. Made of honey with water, adding the flavors of fruit and berry juice. Suitable for honey and worse, which is mixed with bee bread from buckwheat and generally darker-colored honey, because of its smell and taste juice removes the smell of the shortcomings.
Lithuanian national drink – of honey, spices and yeast with the water produced by Mead.
Mead flavor and aroma is very dependent on the use of wine yeast. Mead ferment mainly used for vineyard culture yeast. Fruit mead ferment for other wine yeasts.
From honey mead wine fruit differ in that the production of mead, honey mixed with fruit juice at the beginning of fermentation, the wine and honey – honey.
Mead strength depends on the quantity of yeast, fermentation processes and in particular the quantity of honey, the more honey mead in a stronger, sweeter and tastier: strong and sweet mead is obtained by taking a single liter of honey, one liter of water and strong, but sugarless – one liter of honey diluted in two liters of water, weak and sugarless – one liter of honey diluted in three liters of water.
The aqueous solution is boiled with honey, spices (thyme, ginger, lemon, cinnamon, cherries, wild strawberries, blackberries, lime buds, juniper berries, acorns, hops) and the fermentation of beer (or wine), yeast (natural mead), or even placed, and ethyl alcohol (mead drink).
Now produced six types of mead (10-16 per cent. The strength of natural honey and five species of 25-75 percent. The strength of the drink mead).
Mead added to or poured from the right side.
Mead is the national drink of Ethiopia (known as Tej). American mead produced within twenty-wine, where there are several categories of mead – carbonated.
Honey mixed with various juices, obtained by non-traditional types of mead. Grapes and honey, mix the result – clarre. From cider and honey produced cyser. By adding strawberry or cranberry juice drink produced by known melomel name.
Most of the production of mead and drink in a traditional Scandinavian countries.
See honey

© Midaus nektaras/Mead nectar

9 Rgp

Midaũs nektãras – spiritinis gėrimas, kuriame yra ne mažiau kaip 22 tūrio proc. etilo alkoholio ir kuris gaminamas aromatizuojant midaus pusgaminį, midaus distiliatą ir maistinį rektifikuotą etilo alkoholį natūraliomis kvapiosiomis medžiagomis arba kvapiųjų medžiagų preparatais.
Midaus nektarams būdingos panaudotų žaliavų juslinės savybės, aiškus medaus skonis ir aromatas. Midaus nektarai saldinami tik medumi. Midaus nektare midaus pusgaminio turi būti ne mažiau kaip 40 proc.
Plg. midaũs balzãmas
Žr. spiritìnis gėrimas

Mead nectar – spirit, which is not less than 22 percent by volume. ethyl alcohol and flavoring mead is produced semi-finished product, honey distillate and nutritional rectified ethyl alcohol natural flavorings or flavoring agents.
Mead nectars typical organoleptic characteristics of the material, clear honey flavor and aroma. Mead nectars sweetened with honey. Mead mead nectar semi-finished product must not be less than 40 percent.
Cf. mead balsam
See. spirit

© Degtinė/Vodka

9 Rgp

Degtìnė (2) – stiprus svaigusis gėrimas iš spirito ir vandens. Tai vienas populiariausių ir universaliausių stipriųjų gėrimų.
Manoma, jog degtinė atsirado Šiaurės Europoje. Lenkai tvirtina, kad tai jų išradimas. Rusai teigia, jog jie – vieninteliai degtinės išradėjai. Tačiau iš tikrųjų manoma, jog degtinės atsiradimui daugiausia įtakos turėjo trys šalys: Rusija, Lenkija ir Švedija.
Degtinė tapo svarbia Rusijos kultūros dalimi vos ją pagaminus. Tarptautinis pavadinimas vodka – tai mažybinis rusiško žodžio вода variantas.
Degtinės varyklos Rusijoje atsirado apie XII a. Tada degtinę reikėdavo kelis kartus distiliuoti, norint panaikinti degiuosius aliejus, kuriuos jos gamybai pradėta naudoti XV a., pasinaudojus užsienio šalių metodais. Aromato bei skonio gerinimui naudojo medų. Vėliau, XVIII a., filtravimui pradėta naudoti medžio anglis, tačiau net ir tada prieš filtravimą spiritas turėjo būti atskiedžiamas.
Distiliavimo metodai bei technika pagerėjo pradėjus naudoti įvairias žoleles ir prieskonius. Nepaisant daugybės tuo metu pasirodžiusių degtinės rūšių, įskaitant kviečių bei bulvių, iš rugių pagaminta degtinė buvo laikoma skaniausia.
Bėgant metams, Rusija susidūrė su girtavimo problema. 1917 metais degtine uždrausta prekiauti turguose, o iki 1936 metų stipresni nei 20 % alkoholiniai gėrimai iš viso negalėjo būti pardavinėjami. Vis dėlto netrukus draudimas panaikintas, tačiau girtuokliavimas ir vėl privertė susirūpinti.
Lenkijoje stiprūs alkoholiniai gėrimai pradėti gaminti VIII a. Iki XV a. juos pirmiausia naudojo medicinoje, kol, išmokus iš vyno distiliuoti spiritą, buvo pagaminta gorzalka arba kitaip „degintas vynas“.
Lenkų istorikai tvirtina, jog degtinė pirmą kartą pagaminta 1405 metais ir būtent iš Lenkijos pasiekė Rusiją.
Pirmojoje XVI a. pusėje Lenkijos karalius Jan Obracht įteisino alkoholio gamybą ir prekybą. 1572 metais jis apribojo alkoholio gamybą ir prekybą netituluotai bajorijai, kuri turėjo mokėti 10 % mokestį.
XVII a. degtinė jau buvo nacionalinis lenkų gėrimas, eksportuojamas ir į Šiaurės Europos šalis. XVIII a. gamyba toli pažengė į priekį, patobulėjo, pradėta naudoti triguba distiliacija.
Švedija degtinės gamyboje nesuvaidino tokio didelio vaidmens kaip Rusija ar Lenkija. Tikriausiai todėl, kad XIX a. čia vyko blaivybės judėjimas. Švedai, kaip ir lenkai, degtinę pirmiausia naudojo medicinos tikslais.
Iki XVI a. degtinė oficialiai buvo pardavinėjama kaip likeris. Siekiant apsaugoti šalies gyventojų sveikatą, buvo bandoma apskritai uždrausti prekybą ja, tačiau prieita išvados, jog degtinės gamybos atnešamos pajamos yra daug svarbesnės.
Lietuvoje gaminama nuo XV a. pabaigos. Prekyba degtine buvo pelninga, todėl jai gaminti ir pardavinėti reikėjo valdovo leidimo. Tokie leidimai dažniausiai buvo duodami bažnyčioms, vienuolynams, miestų gyventojams. Bažnyčia buvo vienas svarbiausių degtinės gamintojų.
Iki XIX a. vidurio degtinė Lietuvoje buvo gaminama iš žalio grūdų spirito, skiedžiamo vandeniu. XIX a. II pusėje, pradėjus statyti rektifikavimo įmones, degtinę imta gaminti iš rektifikuoto bulvių ir grūdų, vėliau ir melasos spirito; spiritas buvo skiedžiamas vandeniu ir perleidžiamas per aktyviosios anglies filtrus.
Degtinės varomos iš įvairių raugintų pagrindinių medžiagų: ją galima varyti iš rugių, kviečių, grikių, avižų ar miežių. Grūdai taip pat yra ir vodkos, džino, akvavito ir kitokių rūšių degtinės pagrindas. Neturi jokių brandinimo reikalavimų. Rektifikuotas spiritas maišomas su vandeniu, o gautas mišinys filtruojamas per smėlio, aktyviosios anglies ar keraminius filtrus. Jos kokybę apsprendžia gamybai naudojamų grūdų rūšis, distiliacijos bei gryninimo būdas ir kiekis, vandens minkštumas.
Degtinės gamybos procesą sudaro:
• žaliava;
• fermentacija;
• distiliacija;
• rektifikacija;
• maišymas ir išpilstymas.
Spiritui gaminti dažniausiai naudojami aukštos kokybės grūdai. Jie yra sumalami į miltus. Tai leidžia pašalinti visus nereikalingus priedus.
Vandens ir grūdų miltų mišinio fermentacija – tai pirmasis degtinės gamybos etapas. Fermentacijos metu į mišinį dedami priedai. Fermentacijai pasibaigus, gaunamas apie 8 % alkoholio koncentracijos mišinys bei daug šalutinių produktų. Šalutiniai produktai yra vertingi, todėl jie yra parduodami ir toliau sėkmingai naudojami kepyklose, gaivinančiųjų gėrimų gamyboje, pašarams.
Degtinė distiliuojama, kol gaunamas 85-90 % koncentracijos spiritas. Distiliacija gali būti atliekama dviejų rūšių įranga: nenutrūkstamos distiliacijos ir puodiniais distiliavimo katilais.
Rektifikacija – tai nereikalingų priemaišų pašalinimo procesas. Natūralus spiritas yra pervaromas per keletą kolonų. Kiekviena kolona yra skirta tam tikrų nepageidautinų priemaišų pašalinimui: viena kolona surenka nemalonaus skonio komponentus, kita – aliejus, trečia – metanolį, ketvirta – koncentruoja spiritą. Rezultatas – puikus 96 % grynas spiritas.
Paralelinė distiliacija – tai rinktinių grūdų masės distiliacija, kurios metu gautas spiritas naudojamas gėrimo charakteriui suteikti. Paralelinės distiliacijos spiritas maišomas su rektifikuotu spiritu. Todėl gautas 95 % spiritas įgauna vos juntamą grūdų prieskonį. Būtent ši gamybos proceso dalis visose gamyklose yra griežtai saugoma paslaptyje.
Paskutinis gamybos etapas – spirito maišymas su vandeniu. Čia dažniausiai naudojamas šaltinių vanduo. Maišymo dėka gaunama 40 % koncentracijos degtinė, kuri yra išpilstoma į butelius.
Degtinė būna įvairių rūšių:
1. Karčiosios degtinės.
2. Saldžiosios degtinės (užpiltinės).
3. Likeriai.
4. Krupnikas.
Norint degtinei suteikti jai būdingą skonį, galima paskaninti kmynais, kadagio uogomis, pankoliais ar kitais prieskoniais.
Žinomos vaisių degtinės – tai vyšnių, aviečių ir slyvų degtinė (slyvinukė), kriaušių ir abrikosų degtinė. Kalvadosas – tai iš obuolių vyno išvaryta degtinė. Sakė – ryžių, grapa – vynuogių, tekila – kaktusų degtinė.
Degtinė, paprastai atšaldyta ir išpilstyta į taureles, geriama prieš valgant. Tai didina apetitą. Po degtinės valgomi sūrūs ir aštrūs užkandžiai.
Saldi degtinė faktiškai yra mažiau saldus nei likeris ir paduodama kartu su nesaldytomis degtinėmis prie valgio. Užpiltinės, žymiai silpnesnės, turi daug vaisių sulčių ir pakankamai saldžios, paprastai paduodamos vietoj vyno prie kepsnio, arba geriama per pietus ar vakarienę, jeigu prie valgių nėra vyno ar alaus.
Pasaulyje labiausiai vertinamos degtinės rūšys yra Stolichnaya, Smirnoff, Absolut, Gorbatschow ir kiti.
Laikoma sausoje vietoje. Buteliai turi būti stati.
Anglijoje gaminama įprasto skonio juoda degtinė, kuriai spalvą suteikia tam tikro augalo (catechu) lapų arba pumpurų ekstraktas.
Rytų Europos degtinės, pavyzdžiui, Stolichnaja (Stolichnaya) – ilgą laiką buvo mėgstamos Martini gerbėjų. Kokteiliai Kruvinoji Meri ir Atsuktuvas – labai padidino vietinės degtinės paklausą JAV. Taip atsirado degtinė Smirnoff.
Švedijoje populiariausias gėrimas – 40 proc. Absolut (Absolut Ruby Red, Absolut Bling Bling, Absolut Level), Suomijoje – Finlandia, Lietuvoje – tradicinė ir įvairių skonių (pvz., aviečių, mėlynių) Lietuviška degtinė (Originali lietuviška degtinė, Originali lietuviška „Auksinė“ degtinė), Karvedys, aromatizuota degtinė Sobieski, Latvijoje – Degvîns Hlebnaja Classic.
Beje, viskis – populiariausia degtinė pasaulyje.
Žr. alkohòlinis gėrimas, etìlo spìritas, spìritas (1)

Vodka – strong drink of alcohol and water. This is one of the most popular and versatile spirits.
It is estimated that there vodka in Northern Europe. Poles argue that it is their invention. The Russians argue that they – the sole inventor of vodka. However, in reality, it is considered that the grain was mainly due to the emergence of three countries: Russia, Poland and Sweden.
Vodka has become an important part of Russian culture as soon as it is produced. The international name of vodka – is a Russian diminutive version of the word вода.
Vodka distilleries in Russia appeared in the twelfth century Then the vodka on the fallen several times in distilled to remove flammable oil, which began production of its use in the fifteenth century, taking advantage of foreign techniques. Aroma and taste, used to improve honey. Later, in the eighteenth century, began to filter to use charcoal, but even before the filtering had to be diluted with alcohol.
Distillation methods and techniques have improved after the use of different herbs and spices. Despite the many that have appeared during the grain species, including wheat and potato vodka made from rye was considered to be tasty.
Over the years, Russia was faced with a drinking problem. In 1917, banned liquor trading markets, and by 1936 stronger than 20% of all alcoholic beverages could be sold. However, it will soon ban repealed, but drunkenness and again led to concern.
Poland spirits to produce a VIII century By the fifteenth century they are primarily used in medicine, so long as the acquisition of wine distilled spirits were produced gorzalka or otherwise “burned wine“.
Polish historians claim that vodka is the first produced in 1405 and it reached Russia from Poland.
The first sixteenth century half of the Polish king Jan Obracht validated alcohol production and trade. 1572, he limited the production and sale of alcohol netituluotai nobility, which had to pay 10% tax.
Century Vodka was the Polish national spirit, and is exported to Northern Europe. Century production of highly advanced, improved, began to use a triple distillation.
Sweden grain production not played as large a role as Russia or Poland . Probably because of the nineteenth century Here was the temperance movement. The Swedes, like the Poles, the brandy was first used for medical purposes.
By the sixteenth century vodka was officially marketed as a liqueur. In order to protect the health of the population, have been trying to ban the trade in general it is, but it was concluded that grain production inputs of the revenue is much more important.
Lithuania is produced from the fifteenth century end. Vodka has been a profitable trade, so it was necessary to produce and sell the sovereign authority. Such permits were usually given to churches, monasteries, cities. The church was one of the major grain producers.
Until the nineteenth century Mid Lithuania vodka was made from raw grain alcohol, diluted with water. Nineteenth century In the second half, after rectifying the construction business, vodka became the production of rectified potato and grain, molasses and later alcohol, alcohol was diluted with water and passed through activated carbon filters.
Vodka powered by various fermentation of basic materials: it can propel the rye, wheat, buckwheat, oats or barley. Grain is also a vodka, gin, Akvavit and other types of grain basis. No aging requirements. Rectified spirit is mixed with water and the resulting mixture is filtered through sand, activated carbon or ceramic filters. Its quality is determined by the production of cereal used, a distillation and purification method and quantity of water softness.
Vodka production process consists of:
• raw materials;
• vinification;
• Distillation;
• purification;
• blending and bottling.
Spirit is normally used for high-quality grain. They should be ground into flour. This allows you to remove any unnecessary additives.
The water and grain flour mixture fermentation – is the first stage of grain production. During fermentation in a mixture of additives are added. At the end of fermentation obtained by about 8% alcohol mixture, and a lot of by-products. By-products are valuable because they are sold and the successful use of ovens, soft drinks manufacture of animal feed.
Vodka distilled until a 85-90% concentration of alcohol. Distillation may be carried out in two types of equipment: a continuous distillation and distillation puodiniais boilers.
Rectification – is unnecessary impurity removal process. Natural spirits are moved through a number of columns. Each column is for the removal of certain undesirable impurities, one column collects the components of taste, on the other – oil, a third – methanol, the fourth – concentrating spirits. The result – a good 96% pure alcohol.
Parallel distillation – is selected grains distillation process, resulting in alcohol used for drinking character. Parallel distillation of alcohol mixed with rectified spirit. Therefore achieved in 95% alcohol takes on a slight grain flavor. It is this part of the production process in all plants are strictly kept confidential.
The last stage of production – Mixing alcohol with water. This commonly used sources of water. The mixing is obtained through the concentration of 40% vodka, which is packed in bottles.
Vodka comes in many forms:
1st The bitter brandy.
2nd Sweet Vodka (Infusions).
3rd Liqueurs.
4th Krupnik.
For vodka to give it taste, you can spice caraway seeds, juniper berries, fennel and other spices.
Known for fruit brandy – a cherry, raspberry and plum brandy (slyvinukė), pear and apricot brandy. Calvados – the apple wine that put forth spirits. Sake – rice, grape – vine, tequila – vodka cactus.
Vodka is usually bottled and chilled to the base, taken before meals. This increases the appetite. After the grain eaten salty and spicy snacks.
Sweet vodka is actually less sweet than a liqueur, and fed with frozen degtinėmis to a meal. Infusions, much weaker, has a lot of fruit juices and sweet enough, usually fed to a steak instead of wine, or drinking at lunch or dinner when the dishes are not wine or beer.
The world’s most valued types of Stolichnaya vodka, Smirnoff, Absolut, Gorbatschow and others.
Considered to be dry. Bottles must be steep.
England produced a normal black vodka flavor, which gives the color of a plant (catechu) Extract of leaves or buds.
Eastern European vodka, for example, Stolichnaja (Stolichnaya) – have long been admirers of your favorite Martini. Cocktails Bloody Mary and Screwdriver – have significantly increased local demand for U.S. grain. So, the Smirnoff vodka.
Sweden’s most popular drink – 40 percent. Absolut Vodka (Absolut Ruby Red, Absolut Bling Bling, Absolut Level), Finland – Finland and Lithuania – the traditional and the various flavors (eg, raspberries, blueberries) Lithuanian vodka (Original Lithuanian Vodka Original Lithuanian Golden vodka) Karvedys, flavor Sobieski Vodka, Latvia – Degvîns Hlebnaja Classic.
Moreover, the whiskey – the most popular vodka in the world.
See . alcoholic drinks, ethyl alcohol, alcohol (1)

© Citrininė/Alcoholic lemon

9 Rgp

Citrinìnė (2) – namų darbo nesaldyta citrinos žievelių degtinė.
Kuo ploniausiai nulupamos citrinų žievelės (geltonosios be baltosios žievės dalies, nes duoda nemalonų kartumą), jos supjaustomos siauromis riekelėmis. Tada ant jų užpilama degtinė ir kelias paras laikoma šiltoje vietoje. Paskui degtinė nupilama ir pridedama citrinos sunkos arba citrinos rūgšties. Tinkama vartoti.

Alcoholic lemon – home job sweetened lemon vodka.
The thinnest peel lemon peel (yellow part of peel without the white, give it an unpleasant bitterness), they cut into narrow slices. Then he poured the vodka and a few days as a warm place. Then decant the vodka and add the strained lemon or citric acid. Suitable for use.

© Avietinė/Alcoholic drink raspberry

9 Rgp

Avietìnė (2) – saldi degtinė, užpilta aromatingomis miško avietėmis.
Uogos užpilamos degtine arba spiritu. Kadangi avietės yra labai sultingos ir neturi kaulelių, iš kurių spiritas turi ištraukti aromatą, užpiltos spiritu uogos laikomos ne ilgiau kaip savaitę.
Antpilas daromas dvejopai: arba užpilamos likusios uogos cukrumi (tada uogos, nupylus sunką, išspaudžiamos), arba nuopylos sumaišomos su išvirtu karštu cukraus sirupu.

Alcoholic drink raspberry – , a sweet brandy, aromatic forest filled raspberries.
Pour berries with vodka or spirits. Because raspberries are very juicy and has no bones, from which the spirit must pull out the flavors, brewed alcohol berries for a period less than a week.
Cordial made in two ways: either Pour remaining berries with sugar (if berries, nupylus hard pressing) or nuopylos mixed with the hot cooked sugar syrup.

© Archi/Archi

9 Rgp

Archi nkt. [< mong.] – pieno degtinė, gaminama Mongolijoje ir Pietų Sibire.

Archi [<Mong.] – milk vodka, produced in Mongolia and Southern Siberia.

© Arakas/Arrack

9 Rgp

Arãkas (1) [arab. araq – degtinė, pažodžiui – prakaitas, sultys] – stiprus alkoholinis gėrimas, gaminamas Pietų Azijoje iš ryžių arba palmių (kokosinės palmės, datulės) sulčių arba melasos. Europoje gaminamas iš spirito ir sintetinių esencijų.
Tai puikaus ir stipraus aromato ryžių degtinė, todėl dažnai vartojama kaip kepinių priedas ir labai mažais kiekiais.
Arakas gaminamas iš vietinių rauginimui tinkamų medžiagų.

Arrack [Arab. araq – vodka, literally – sweat, juice] – strong alcoholic beverage made from rice in South Asia or the palm (palm kokosinės, dates) of juice or molasses. Europe is made from alcohol and synthetic essences.
This is a wonderful and strong flavor of rice vodka, so often used as a baking additive in very limited quantities.
Arrack is made from local materials suitable for tanning.

© Anyžinė/Alcoholic aniseed drink

9 Rgp

Anyžìnė (2) – namų darbo degtinė su prieskoniais.
Anyžinei vartojami prieskoniai – anyžiai, cinamono skiautelė, gvazdikėliai ir plonai supjaustytos citrinos žievelės. Jais užpilama degtinė arba atskiestas spiritas.
Butelis su antpilu laikomas mėnesį dažnai sukratant. Po to degtinė nupilama, drumsčiai perfiltruojami ir anyžinė tinkama vartoti.
Kuo ilgiau degtinė laikoma, tuo ji geresnė ir skanesnė.

Alcoholic aniseed drink – home made vodka with spices.
Seeds used in spices – anise, cinnamon, shreds, thinly sliced clove and lemon peel. They poured vodka or diluted alcohol.
The bottle with the dressing as often sukratant month. Then decant the vodka, and Anis opacity filter suitable for use.
The longer the vodka is considered that it is better and tastier.

© Ajerinė/Acorus alcoholic beverage

9 Rgp

Ajerìnė (2) – karti namų darbo degtinė, užpilta šviežiai džiovintomis ajero šaknimis.
Be ajerų šaknų, kurios turi savotišką aromatą, į degtinę galima dar pridėti cinamono, kardamono grūdelių ankštelių ir truputį apelsino žievelių.
Degtinė su antpilu sandariai laikoma apie dvi savaites. Tada nupilama, perkošiama ir supilstyta į švarius butelius tinkama vartoti.

Acorus alcoholic beverage – bitter homework vodka filled with fresh dried sweet flag roots.
In addition to sweet flag root, which is a kind of flavor, the brandy was still possible to add the cinnamon, cardamom pods and grains a bit of orange peel.
Vodka Cordial as tight as about two weeks. Then pee strained and put up in clean bottles suitable for consumption.

© Agrastinė/Alcoholic beverage gooseberry

9 Rgp

Agrastìnė (2) – namų darbo saldi degtinė, gaminama iš gerai sunokusių raudonųjų agrastų ir aromatizuojama migdolų arba citrinos aliejumi, esencija.

Alcoholic beverage gooseberry – sweet home made brandy, made from good ripe red gooseberries and flavored almonds, or lemon oil essence.

© Užpiltinė/Infusion

6 Rgp

Užpiltìnė (2) – rūgščiai saldus, ryškios spalvos svaigusis gėrimas, gaminamas iš vaisių ir uogų sulčių, užpiltų spiritu. Tai saldžiosios degtinės, kurių paprotys atėjo iš Vokietijos.
Užpiltinė būna saldi (pvz., aviečių, žemuogių, juodųjų serbentų) ir karčioji (pvz., džiovinų slyvų, šermukšnių ir kt.).
Užpiltinės silpnesnės už likerius, tačiau gardžios ir kvapios. Už trauktines užpiltinės turi didesnį cukraus kiekį – nuo 30 iki 40 % ir mažiau spirito – 18-20 %.
Pagal gaminimo būdą skiriama:
1. Silpnosios užpiltinės.
2. Stipriosios užpiltinės.
3. Maišytos užpiltinės.
Stipriosios užpiltinės gaunamos, nupylus nuo vaisių spiritą, užpilus vaisius storu sluoksniu cukraus, kad ištirptų. Gautas sirupas nupilamas ir sumaišomas su nupilta užpiltine.
Silpnesnės užpiltinės gaunamos atskirai išvirus sirupą, imant cukraus ir vandens. Į karštą sirupą pilamas nuo vaisių nusunkta užpiltinė. Tokiu būdu gėrimas pasidaro skaidrus. Praskaidrinimui tinka žiupsnelis citrinos rūgšties.
Silpnosios ir stipriosios užpiltinės daromos iš vyšnių, šermukšnių, žemuogių, aviečių, kriaušių, gervuogių, juodųjų serbentų, agrastų, braškių, spanų, braškių, spanvaisių ir uogų.
Dažniausiai vartojami prieskoniai – cinamonas, gvazdikėliai, vanilė.
Maišytos užpiltinės gaunamos, pilant žemuoges, avietes ir braškes, vyšnias, raudonuosius serbentus ir avietes. Gaminimo būdas toks pat kaip ir visų užpiltinių.
Pagamintos užpiltinės laikomos sandariai užkimštuose buteliuose.
Užpiltinės dera prie mėsos patiekalų.

Infusion – acid, sweet, bright-colored svaigusis drink made from fruit juice, packed with spirit. This is a sweet vodka, a custom came from Germany.
Infusion is a sweet (eg, raspberry, strawberry, black currant) and bitter (eg, dried plum, rowan, etc.)..
Infusions weaker than liqueurs, but tasty and fragrant. Infusions for the brandy with a higher sugar content – from 30 to 40% or less alcohol – 18-20%.
According to the method of manufacture for:
1st Weaknesses Infusions.
2nd Strong Infusions.
3rd Infusions mixed.
Strong Infusions come, pour off the fruit of the spirit, dressing fruit with a thick layer of sugar to dissolve. The resulting syrup is removed and mixed with slightly from the top of the molten infusions.
Weaker Infusions of separately cooked syrup, sugar and water sampling. The hot syrup is poured from strained fruit Infusion. In this way, the drink becomes clear. Clarifying for a pinch of citric acid.
Weaknesses and strong Infusions are made from cherry, rowan, wild strawberries, raspberries, pears, blackberries, black currants, gooseberries, strawberries, span, strawberries, berries fruit.
Commonly used spices – cinnamon, cloves, vanilla.
Infusions received mixed by drawing the strawberries, raspberries and strawberries, cherries, red currants and raspberries. Production method is the same as in infusions.
Infusions Made in a tightly stoppered bottles.
Infusions combined with meat dishes.

%d bloggers like this: