Archyvas | © Žuvys RSS feed for this section

© Gėlavandenės žuvys – Freshwater Fish

3 Gru

Gėlavandẽnės žùvys dgs. – žiaunomis kvėpuojančios, šaltakraujai stuburiniai vandens gyvūnai (Piscis), gyvenantys upėse, ežeruose bei tvenkiniuose.

Nuo seno lietuviai, išskyrus Kuršių nerijos ir pajūrio bei pamario gyventojus, žuvų vartojo nedaug. Tik pasninko dienomis jomis paįvairindavo maistą. Dažniau rinkdavosi jūrų žuvis, nes jos turi mažiau ašakų.

Upių ir ežerų žuvų daugiau vartota ežeringame Rytų Lietuvos krašte. Dabar gėlavandenės žuvys darosi vis populiaresnės.

This slideshow requires JavaScript.


Jų paviršius padengtas stora žvynuota oda. Žvynų dydis ir forma priklauso nuo žuvies rūšies. Ant žvynų matosi žiedai, kurie rodo žuvies amžių – kasmet atsiranda po vieną žiedą. Kai kurios žuvys žvynų neturi.

Žuvų riebaluose yra daug nesočiųjų riebiųjų rūgščių, kurios užkerta kelią sklerozei ir neleidžia susidaryti krešuliams. Žuvų riebaluose yra ir vitaminų A ir D. Žuvyje yra vertingų baltymų, nors mažiau nei mėsoje, taip pat mineralinių medžiagų, ypač daug kalcio, fosforo, magnio, geležies, kalio.

Šviežia žuvis, išskyrus ungurį, yra mažai kaloringa, todėl organizmas ją lengvai pasisavina. Šiek tiek daugiau kalorijų turi rūkyta žuvis.

Pagal mėsos skonį ir ašakų kiekį visos gėlavandenės žuvys skirstomos į tris grupes:

  • lašiša, šlakys, sykas, seliava, upėtakis, šamas, ungurys – labai skanios, beveik be ašakų;
  • karpis, lynas, lydeka, sterkas, ešerys – skanios, turi nemažai ašakų;
  • karšis, karosas, kuoja – skanios, bet turi labai daug ašakų.

Gėlavandenės žuvys verdamos, kepamos, rūkomos, įdaromos, iš jų gaminami drebučiai, vyniotiniai. Patiekiamos ir kaip šaltasis užkandis, ir kaip pagrindinis patiekalas.

Kepamos dažniausiai rapsų arba alyvuogių aliejuje (kiti aliejai kaitinami netenka savo maistinių savybių). Kepta žuvis patiekiama pašildyta karštoje orkaitėje arba mikrobangų krosnelėje.

Virti labiausiai tinka lašiša, sterkas, karpis, lydeka ir upėtakis. Verdama daržovių sultiniu arba dedama į sultinį, kuriame įpilama acto.

Troškinama sultinyje įpilus stiklinę sauso baltojo vyno.

Drebučiams labiausiai tinka daug kolageno turinčios žuvys: karpis, lynas, lašiša, ešerys, lydeka ir sterkas. Žuvies galva, pelekai, stuburkaulis ir kitos nuopjovos užpilamos šaltu vandeniu ir verdamos ant mažos ugnies su prieskoninėmis daržovėmis ir prieskoniais.

Užšaldytos žuvys tinkamai atšildomos: šaltame vandenyje atšildomos nepjaustytos žuvys, nuplaunamos po tekančiu vandeniu, dedamos į dubenėlį su pasūdytu vandeniu (druska neleidžia ištekėti maisto medžiagoms) ir laikomos apatinėje šaldytuvo lentynoje, kol iš lėto atitirpsta. Žuvies filė, sušaldyta briketu, atšildoma sausai. Briketas taip pat dedamas į apatinę šaldytuvo lentyną. Porcijomis padalinta ir sušaldyta žuvis neatšildoma. Ji tik nuplaunama ir iš karto kepama.

Rūkyta žuvis laikoma šaltoje, tamsioje ir gerai vėdinamoje vietoje – sandėliuke arba rūsyje. Šaldytuve ji džiūva, o suvyniota į foliją – greitai apgliaumija.

Freshwater fish, pl. – gills breathing, cold-blooded vertebrate animals of the water (Pisces) who live in rivers, lakes and ponds.
Since ancient times, Lithuanians, with the exception of the Curonian Spit and the coast and seaside residents received little fish. Only fast-food days, they are enriching. More often chose the marine fish, because they have less rind.
Rivers and lakes, the fish used in more laky eastern Lithuania region. Now, fresh water fish are becoming increasingly popular.
Their surface is covered with thick, scaly skin. Scale the size and shape depend on the type of fish. On the scale seen rings that show the age of fish – every year there after one ring. Some fish do not have scales.
Fish oil is rich in unsaturated fatty acids, which prevents sclerosis and prevents formation of clots. Fish are fat and vitamins A and D. Fish contain valuable proteins, although less than meat, as well as minerals, especially calcium, phosphorus, magnesium, iron, potassium.
Fresh fish, excluding eel, is a low-calorie, so it is easily absorbed by the body. A little more calories are smoked fish.
According to the taste of meat and fish-bone content of all freshwater fish are divided into three groups:
• salmon, sea trout, whitefish, vendace, trout, catfish, eel – very tasty, almost no rind;
• carp, tench, pike, perch, bass – tasty, has a variety of fish-bone;
• bream, crucian carp, roach – tasty, but has a lot of rind.
Freshwater fish are boiled, baked, smoked, įdaromos of them made jelly, rolls. Served as a cold appetizer, main dish, and how.
Usually baked in olive oil or rapeseed (the other heated oil loses its nutritional properties). Fried fish is served heated in hot oven or microwave oven.
Cook the best for salmon, perch, carp, pike and trout. Boil broth or vegetable broth added to which is added vinegar.
Arrested by the addition stewed broth cup dry white wine.
Gelatin is best suited with a lot of collagen in fish: carp, tench, salmon, perch, pike and zander. Fish head, fins, backbone and other trimmings Pour cold water and cooked over low heat to spice vegetables and spices.
Properly thawed frozen fish: cold water fish, whole sausage thawed, rinsed in running tap water, placed in a bowl with salted water (salt does not leak out of food materials) and as the bottom shelf of the refrigerator. Fish fillets, frozen blocks, thawed dry. Briquettes are also added to the bottom of the refrigerator shelf. Portions of the divided and frozen fish is thawed. It just washed and baked at once.
Smoked fish is considered a cool, dark, well ventilated place – the cellar or basement. It dries the refrigerator, and wrapped in foil – quickly encrust mucus.

© Sveiki atvykę/Welcome

13 Rgp

Maistologija

Pirmą kartą Lietuvoje išdrįsome sukurti visuomeninio maitinimo terminologijos enciklopediją, kurios Lietuvoje nebūta ir nėra. Čia abėcėlės tvarka rasite maistologijos terminus. Turime beveik 15000 tūkstančių maisto terminų, kurie tobulinami, rašomi ir pateikiami vaizdžiai. Kaip naudotis? Tiesiog paprastai. Jūs ateinate, skaitote, įvertinate, rašote komentarą, tačiau negalite be autoriaus leidimo šia medžiaga naudotis, ją skelbti viešai, nes turite gauti autorines teises.

Internete daug kalbų apie maistą, pilna receptų ir receptūrų, tačiau enciklopedijos Lietuvoje nerasite niekur. Todėl 15 metų patirtis leidžia teigti, kad kiek naudinga pateikta medžiaga, spręsti Jums.
Enciklopedija skirta maistininkams ir šio amato specialistams.
Įspėjame, kad internete yra sukčių, kurie naudojasi ir perima informaciją, nelegaliai ją skelbia, kopijuoja. Naudojant medžiagą būtina nurodyti šaltinį: http://www.maistologija.wordpress.com

Maistologija

For the first time in Lithuania, had the courage to create an encyclopedia of catering terminology that Lithuania would not and does not exist. Here you will find alphabetical food encyclopedia terms. We have nearly 15,000 thousands of food terms, which are developed, written and presented graphically. How do I use? Just normal. You have come to, read, evaluate, write a comment, but not without the permission of the author of this material to use, it is publicly known, because you have to get copyrights.

Internet much talk about food, full of recipes and recipe, but you will not find anywhere encyclopedia Lithuania. Consequently, the 15-year experience suggests that how useful will the materials will be up to you.
Encyclopedia for the rebels and the craft professionals, who may seek further information provided to broaden their horizons.
Wordpress.com appreciation of the team that gave access to their services. Advised that online fraudsters are using the information and take over illegally to publish, copy.  Using the material necessary to indicate the source: http://www.maistologija.wordpress.com

%d bloggers like this: