Tag Archives: © Įrenginiai

© Dozatorius-Dispenser

7 Spa

Dozãtorius (1) (kitaip – pildytùvas (2)) [gr. dosis – davinys] – įrenginys, automatiškai atmatuojantis skysčio arba birios medžiagos reikiamą masę (masės dozatorius) arba tūrį (tūrio dozatorius). Tai birių ir skystų produktų fasavimo įrengimai.
Skysčiams (dažniausiai degtinei) arba birioms medžiagoms naudojami dozatoriai saugo, kad gėrimo ar produkto nebūtų galima padirbti ir pakeisti turinio. Pavyzdžiui, buteliai su dozatoriais, kurie lūžta, jei bandoma jį išimti iš panaudoto butelio, ir produktas pasidaro nebetinkamas naudoti.
Sraigtinis dozavimo-fasavimo įrenginys skirtas sufasuoti birius ir dulkius gaminius į polimerinius paketus. Komplektuojamas su sraigtiniu dozatoriumi. Lengvai valdomas ir aptarnaujamas.
Svorinis dozatorius skirtas pusiau automatiniam-automatiniam birių arba smulkių vienetinių gaminių (kruopos, riešutai, saldainiai ir pan.) dozavimui. Gali būti naudojamas tiek atskirai, tiek kartu su automatiniu pakavimo įrenginiu.
Skystų produktų dozatorius skirtas dozuoti skystus ir pastos tipo produktus (sultys, kefyras, grietinė, jogurtas ir pan.).
Rankiniu būdu valdomas pildytuvas naudojamas tirštoms medžiagoms pakuoti. Įrengimas veikia be elektrinės pavaros. Stovas yra gaminamas atsižvelgiant į talpos aukštį.
Lipnių ir skystų produktų dozatorius – tūrinis pneumatinis pildytuvas, naudojamas dozuoti ir pakuoti lipnius ir skystus produktus (augalinis aliejus, sultys, gėrimai, majonezas, grietinė, kečupas, jogurtas, uogienė, pasta ir pan.) bei pavojingas medžiagas. Gali veikti neagresyvioje ir agresyvioje, pavojingoje aplinkoje, tačiau dulkių koncentracija turi būti ne didesnė kaip 10 mg/m3.
Dozatorius-šautuvas – pildymo įranga, naudojamas pripildyti įvairioms talpoms. Silikoninis vamzdis leidžia dirbti agresyvioje ir neagresyvioje aplinkoje.
Dozatorius tirštiems produktams yra stalinio tipo. Pusiau automatinė sistema naudojama įvairiems produktams (majonezas, garstyčios, ledai, pienas, padažai, grietinė) pakuoti. Mechanizmas nesunkus, kompaktiškas ir paprastai valdomas, o surinkimas ir išardymas nereikalauja daug pastangų, sunaudojama mažai elektros energijos. Geriausiai šis aparatas tinka smulkiems ir vidutiniško dydžio produktams.
Tūrinis stūmoklinis pneumatinis pildytuvas naudojamas užpildyti neutraliais ir agresyviais skysčiais, emulsijomis, tirpalais, neabrazyvinėmis medžiagomis (vanduo, alkoholis, padažas, rūgštis, kečupas, grietinė, augalinis aliejus ir panašios konsistencijos produktai). Prietaisas turi nesudėtingą talpos reguliatorių.
Dozatorius padeda į taures įpilti tikslų gėrimo kiekį.

Dispenser (otherwise – filler) [Greek. dosis – ration] – unit automatically measuring liquid or bulk materials required weight (mass dispenser) or volume (volume dispenser). It is dry and liquid products packaging equipment.
Liquids (usually vodka) or the bulk material used in dispensers keep the drink or the product can not be faked, and change content. For instance, bottles with dispensers that are likely to break if you try to remove the spent bottle, the product becomes unsuitable for use.
Screw-dose packaging equipment for bulk and prepackaged products in vacuum packages of polymer. Supplied with screw dispensing. Easily managed and maintained.
The weighted dispenser for semi-automatic or automatic small piece of bulk goods (grains, nuts, candy, etc.) Dosing. Can be used either separately or in conjunction with automated packaging equipment.
Liquid product dispenser for dosing liquid and paste-type products (juice, kefir, sour cream, yogurt, etc.).
Manually operated by a thick filler material used for packaging. Installation works without a power steering gear. The stand is made according to the height of the container.
Viscous and liquid products dispenser – bulk pneumatic filler used for dosing and packaging of adhesive and liquid products (vegetable oils, juices, beverages, mayonnaise, sour cream, ketchup, yogurt, jam, paste, etc.), and hazardous materials. May act neagresyvioje and aggressive, hostile environment, but dust levels should not exceed 10 mg/m3.
Dispenser-gun – the filling equipment is used to fill different containers. Silicone tube allows you to work in aggressive environments and neagresyvioje.
Thick product is a desktop-type dispenser. Semi-automatic system is used for various products (mayonnaise, mustard, ice cream, milk, sauces, sour cream) for packaging. Mechanism for easy, compact and easily manageable, and assembly and disassembly does not require much effort, consumes little power. This machine is best suited for small and moderate size.
Volumetric piston pneumatic filler used to fill in a neutral and aggressive fluids, emulsions, solutions, non-abrasive materials (water, alcohol, salad dressing, lime, ketchup, sour cream, vegetable oil, and items of similar consistency). The device has a simple volume adjuster.
Cup Dispenser helps to pour drinks goals.

© 1 Barbekiu/1 Barbecue

1 Rgs

1 Barbekiù nkt. [angl. barbecue < isp. barbacoa] – kaitintuvas (geležinė krosnelė) keptiems ir rūkytiems produktams ruošti ir pats patiekalo ruošimo procesas, taip pat vakarėlis arba priėmimas.
Greičiausiai atsirado žmonėms išmokus kepti mėsą ant laužo. Vakarų indėnų kalboje yra žodis, apibūdinantis šį procesą – „barbacoa“. Įdomu tai, kad Teksase (JAV) barbekiu reiškia „jautiena“, o Pietų Karolinoje šis žodis daugiau apibūdina kiaulieną. Polineziečiai buvo tikri kiaulienos ant grotelių meistrai.
Tai paprastai metalinės grotelės virš žarijų arba kito šilumos šaltinio mėsai, žuviai, daržovėms kepti. Lietuvoje mėsos ant grotelių kepimo būdas vis populiarėja. Šiandien ant grotelių ruošiama ne tik kiauliena ir jautiena, tačiau ir žuvis, vištiena, daržovės, netgi saldieji patiekalai.
Anglies briketai, išrasti JAV naudojant gamybos metu susirinkusias pjuvenas, populiarūs ir patogūs naudoti, tačiau tam tikri klijai, naudojami anglies dulkėms „suklijuoti“, turi silpną cheminį kvapą, kuris kepant įsigeria į mėsą. Norint įkurti anglies briketus ar anglį, suglamžomas laikraštis, apdedama briketais, kas susidarytų piramidė ir padegama. Naudojant specialų degų skystį, dosniai pašlakstomi briketai. Kuras nepilamas ant jau degančios ugnies.
Maistas kepamas, kai briketų paviršius pasidengia pilkais pelenais. Norint, kad maistas kvepėtų dūmais, vandenyje išmirkoma kelios saujos drožlių, jos sulankstomos į foliją, paliekant nedideles angas dūmams išeiti ir užmetama ant ugnies. Papildomo aromato mėsai galima suteikti naudojant medieną ar anglis – užbarstoma drožlių, išmirkytų viskyje ar aluje.
Kūrenant mediena ar anglimis temperatūrą sunku kontroliuoti, visada po ranka reikėtų turėti vandens ir pašlakstyti ar papurkšti įsiliepsnojusią ugnį. Anglies ar žarijų temperatūra nustatoma pagal tai, kiek galima virš jų išlaikyti ranką: 5 sekundės – žema temperatūra, 4 sekundės – vidutiniškai žema, 3 sekundės – vidutiniškai aukšta, o 2 sekundės – karšta negali išlaikyti – per karšta.
Iškyloje ant grotelių išsikepamas namuose paruoštas kepsnys, pavyzdžiui, mėtiniai avienos kepsneliai, žuvies ir kokosų kebabas.

1 Barbecue [Eng. barbecue <spanish. barbacoa] – heater (furnace iron) roasted and smoked products and prepared the meal preparation process, as well as the party or reception.
Probably resulted from the acquisition of human meat grilled on a campfire. West Indian ‘is a word that describes this process – “barbacoa“. Interestingly, Texas (USA), barbecue means “beef“, and South Carolina, the word defines more pork. Polynesians had some pork on the grill masters.
This is usually a metal grill over coals or other heat source of meat, fish, grilled vegetables. Lithuania meat on the grill cooking method is gaining popularity. Today on the grid is being prepared, not only pork and beef, but fish, chicken, vegetables and even sweet dishes.
The carbon blocks involves the use of U.S. production during the meeting of sawdust, a popular and easy to use, but some adhesives used in coal dust “glue“ has a slight chemical smell, which is baking, soak into the meat. In order to establish a coal or coal briquettes, crushed newspaper tollable briquettes, which form a pyramid and ignited. A special flammable liquid, generously sprinkled a little blocks. You do not pour fuel on the already burning fire.
Food is baked, the surface of the blocks covered with gray ash. In order to smell smoke, food, water soaked a few handfuls of chips, they are racing to foil, leaving a small hole to get out and smoke enveloping the fire. Additional flavor to the meat may be of wood or coal – disseminated chips, soaked in beer or anything.
Wood or coal-firing temperature is difficult to control, always at hand should have water and sprinkle or spray the fire flare. Coal or coals temperature is determined by the extent possible to maintain over their hands: 5 seconds – low temperature, 4 seconds – an average low, 3 seconds – the average high and 2 seconds – can not withstand hot – too hot.
Picnic grilled steak prepared baked home, for example, the annual mutton roasts, fish and coconut kebab.

© Malūnėlis/Grinder

8 Rgp

Malūnėlis (2) – malamoji mašinėlė kavai, pipirams, cinamonui, kmynams ir kitiems prieskoniams malti.
Didelis gaminių asortimentas – mediniai, plieniniai, akriliniai, kombinuoti įvairių spalvų, dydžių ir dizaino malūnėliai.

Grinder – mill coffee, pepper, cinnamon, cumin and other spices ground.
Large range of products – wood, steel, acrylic, combined in different colors, sizes and designs mills.

© Filtrinis kavos aparatas/Filter coffee maker

8 Rgp

Fìltrinis kavõs aparãtas – prietaisas, kuriuo smulkinta, nestipriai skrudinta, švelni, rupesnio malimo kava perleidžiama per filtrus.
Būna įvairių medžiagų filtrų. Vieni skirti aparatų apsaugai, kiti patogesniam naudojimui ir priežiūrai. Smulkiai maltai kavai paprastai naudojamas popierinis filtras, dedamas į plastmasinį ar porcelianinį piltuvėlio formos indą. Yra ir tokių filtrų, kuriuos galima iškart dėti ant virdulio ar kavos puodelio. Užpilui paruošti ant smulkiai maltos kavos užpilama truputį karšto vandens ir leidžiama prisitraukti. Tada karštas vanduo pilamas į filtrą, jis pripildomas sklidinas. Kadangi vanduo per filtrą bėga lėtai, indą reikia laikyti šiltai (ant nedidelės ugnies arba karštos viryklės). Elektriniai filtrų aparatai palaiko vienodą kavos temperatūrą ant termostatiškai kontroliuojamos kaitinimo plokštės. Tačiau tokiu būdu paruoštos kavos nereikėtų laikyti ilgiau kaip 30 minučių, kadangi vėliau ji įgauna ,,šutintos“ kavos skonį.
Priklausomai nuo našumo, gaminami įvairių modifikacijų, tačiau jų visų veikimo principas pagrįstas tuo, kad iki 95 °C įkaitintas vanduo perleidžiamas per filtre esantį kavos malinį ir patenka į specialią talpą.
Mažesni kavos aparatai gaminami su termosais arba stiklinėmis talpomis (gali būti metalinių ar stiklinių su metaliniu dugnu), kurios statomos ant kaitinamo paviršiaus.
Norint pagaminti dar didesnį kavos kiekį, galima pasirinkti kavos aparatus su specialiomis pristatomomis talpomis, kuriose gali tilpti 10, 20 ar net 40 litrų kavos.
Filtruota kava Lietuvoje nėra populiari, apibūdinama kaip neišraiškingo skonio ir kvapo. Šios kavos daug išgeriama JAV, Vokietijoje, Skandinavijos šalyse, Estijoje.

Filter coffee maker – device in which crushed, lightly roasted, tender, rupesnio grinding coffee passed through the filter.
There are various filter materials. Some of the apparatus for the protection of others more comfortable use and maintenance. Finely ground coffee is usually used to filter paper, placed in plastic or porcelain funnel shaped container. There are also filters that can be immediately put on the kettle or coffee cup. Prepare a covering on fine ground coffee is poured a little hot water and allowed to pull. Then hot water is poured into the filter, it is filled brimful. As the water runs slowly through the filter, the bowl should be regarded as a warm (on low flame or hot plate). Electrical filter coffee machines maintain a uniform temperature on the thermostatically controlled heating plate. But thus prepared coffee should not be longer than 30 minutes later as it gets,, steam coffee flavor.
Depending on performance, in a variety of modifications, but the operating principle is based on the fact that up to 95 ° C hot water is passed through the coffee filter Malin and falls into a special container.
Smaller coffee machines come with thermos or glass containers (which may be metal or glass with a metal bottom), which built on the heated surface.
In order to produce even greater quantities of coffee, you can choose a coffee machine with the special extra capacity which can accommodate 10, 20 or even 40 liters of coffee.
Filtered coffee is not popular in Lithuania, is described as inexpressive of taste and smell. These coffee drunk a lot of the USA, Germany, Scandinavia, Estonia.

© Espreso kavos aparatas/Espresso coffee maker

8 Rgp

Esprèso (Espresso) kavõs aparãtas [angl. Short coffe] – prietaisas, kuriuo gaminamas aukštos kokybės kavos gėrimas vienetinėmis porcijomis. Tai skrudinta, smulkiau malta kava, patiekiama mažuose puodeliuose.
Šį kavos paruošimo metodą 1946 m. išrado Achilas Gadžija.
Aromatinės ekstrakcinės medžiagos išskiriamos iš mãlinio karštu 90-95 °C vandeniu, kuris iš viduje esančio šilumokaičio automatiniu ar pusiau automatiniu būdu išstumiamas tam tikro slėgio. Per pirmąsias kelias sekundes slėgis būna nedidelis, vyksta skoninių bei aromatinių medžiagų ekstrakcija. Po to slėgis pakeliamas ir vanduo su kavos ekstraktu išstumiamas į puodelį.
Šalia espresso kavos aparato paprastai montuojamas kavos malūnas. Juo reguliuojamas kavos rupumas ir kartu atliekamas dozavimas. Kava turi būti taip sumalta, kad, ruošiant gėrimo porciją, vanduo pro malinę pratekėtų per keliasdešimt sekundžių. Jei kava silpna, su labai šviesia puta, tikriausiai buvo per rupus malinys.
Šiuo metu Lietuvoje populiariausi vienos ir dviejų rankenėlių kavos aparatai.
Espresso kavos aparatuose būna įmontuoti karšto vandens kranelis, dažniausiai naudojamas arbatai gaminti, ir perkaitinto garo kranelis.
Tiekiama su išplaktu karštu pienu mažomis porcijomis.

Espresso coffee maker [English. Short Coffee] – set, which produced high-quality coffee drinks average unit quantities. It is roasted, ground coffee in more detail, served in small bowls.
This method of coffee preparation, 1946 Achilles Gadžija invented.
Aromatic extractive materials are distinguished from Malini hot water 90-95 ° C, which is located inside the heat exchanger, automatic or semi-automatically pushed a certain pressure. During the first few seconds, the pressure is low, is taste and flavor extraction. After the pressure is raised and the water extract of coffee is pushed into the cup.
In addition to espresso coffee machine is usually mounted in a coffee mill. It is adjustable coffee made with grit and dosage. Coffee must be ground so that when preparing beverage portion of the water through Malin pratekėtų within several seconds. If the coffee is weak, with a very bright head was probably a coarse grist.
Currently in Lithuania the most popular one and two handles and coffee machines.
Espresso coffee machines are equipped with hot water kranelis often used tea production, and superheated steam kranelis.
Served with whipped hot milk in small portions.

© Kavinukas/Kettle

8 Rgp

Kavinùkas (2) – bendro naudojimo indas kavai virti, laikyti.
Skiriama:
1. Iš apačios kaitinami kavinukai, paprastai kaitinami ant įvairiausių šildytuvų.
2. Elektriniai kavinukai, gaminami įvairių filtracinio ir geizerinio tipo modelių. Kaitinama 700-1200W galios vamzdiniu elektriniu kaitinimo elementu. Elektriniai kavinukai turi terminį jungiklį, kuris apsaugo elektros šildytuvą nuo perkaitinimo, kai išverda visas vanduo (kava) arba kai kavinukas įjungiamas į elektros tinklą be vandens.
Kavinukai naudojami įvairiai. Pavyzdžiui, į apatinę indo talpyklę pripilama vandens, įberiama kavos į mažytį indelį, dedama į vandens talpyklę. Užsukama viršutinė kavinuko dalis. Kavinukas statomas ant viryklės. Viršutinei kavinuko daliai prisipildžius kavos, indas nukeliamas nuo ugnies.
Pastaruoju metu populiarūs kavinukai, turintys įtaisą, kuris palaiko išvirtą kavą karštą. Elektrinių kavinukų talpa – 0,8 l, 1 l, 1,2 l ir 1,5 l. Kavą išvirti trunka 12-25 min.
Gaminami ir šiuolaikiško dizaino kavinukai iš stiklo, plastmasės ir nerūdijančio plieno su presu: užplikoma kava, palaukiama, kol ji prisitraukia, ir lėtai nuleidžiamas presas su filtru žemyn.
Žr. virdulỹs (3a)

Coffee pot – of the use of container for coffee boil, hold.
Dedicated to:
1st In the bottom of roasting coffee, usually heated on a variety of heaters.
2nd Electric coffee produced by various filtration and geizerinio type models. Heat in 700-1200W power of a tubular electric heating element. Electric coffee makers to the thermal switch which protects the electric heater from overheating when the cook all the water (coffee) or coffee pot is switched on without water mains.
Coffee makers are used in different ways. For example, in the bottom of the vessel container filled with water, coffee įberiama in a tiny jar is placed in a water container. Screw the upper part of the coffee makers. Coffee pot placed on a hot plate. The upper part of the coffee makers coffee fills the container off the fire.
Recently popular coffee with a device which supports cooked hot coffee. Electric coffee capacity – 0.8 liter, 1 liter, 1.2 liter and 1.5 liter Coffee cooking takes 12-25 minutes.
Made coffee and a modern design of glass, plastic and stainless steel with the press: pour boiling water for coffee, wait until they pull, and slowly lowered down with a filter press.
See . kettle

© Kavos kapsulė/Coffee capsule

8 Rgp

Kavõs kãpsulė – vienkartinis aromatizuotas apvalkalėlis – kavos arba karšto šokolado dozė (viena porcija kavos) – kavos aparatams. Tai kavos paruošimo būdas, suteikiantis galimybę kavinėse, biuruose, moteliuose ir kitur pateikti kavą, leidžiantis vienu metu ruošti skirtingų gamintojų aromatizuotą kavą, kavą be kofeino ir t.t.
Tai viena porcija kavos, pagaminta iš kavos pupelių, kurios tuoj po skrudinimo gamykloje sumalamos reikiamu rupumu, pasveriamos ir supakuojamos vakuuminėje pakuotėje – kapsulėje. Taip supakuota kavos kapsulė skonį ir aromatą išsaugoja dvejus metus.
Kavos kapsulės skiriamos kavos paruošimui specialiu aparatu, t.y. naudojama kapsulinė E.S.E. (Easy Serving Espresso) kavos paruošimo sistema, kuri buvo sukurta 1998 metais. Ši E.S.E. sistemos technologija nereikalauja stacionaraus vandentiekio pajungimo ir vandens minkštinimo įrangos. Kavos aparatas lengvai pernešamas į kitą patalpą konferencijų, banketų ar kitų renginių metu.
Gaminamos sambuko, viskio, šokolado, riešutų, mandarinų, amareto, vanilės skonio ir kt. kavos kapsulės. E.S.E. kavos aparatu galima paruošti espresso kavą, paprastą kavą, cappuccino kavą, arbatą, sultinį.

Coffee capsule – one-flavored capsule – hot chocolate or coffee intake (one serving of coffee) – coffee machines. This method of preparation of coffee, which offers restaurants, offices, motels and elsewhere to provide coffee for the simultaneous preparation of different producers, flavored coffee, decaffeinated coffee, etc.
This is one piece of coffee made from coffee beans, which immediately after roasting plant grinded required grit, weighed and packed in vacuum packs – capsule. It is packaged in capsule coffee flavors and retain for two years.
Coffee Coffee capsules are granted a special apparatus, that is used capsular E.S.E. (Easy Serving Espresso) coffee preparation system, which was established in 1998. This E.S.E. technology system does not require fixed plumbing connection, and water softening equipment. Coffee machine is easily transported to another room for conferences, banquets and other events.
Produced Sambuca, whiskey, chocolate, nuts, mandarin, Amaretto, vanilla and other flavors coffee capsules. E.S.E. coffee machine to prepare espresso coffee, plain coffee, cappuccino, coffee, tea, broth.

© Kavamalė/Coffee-mill

8 Rgp

Kavãmalė (1) – kavos malūnėlis.
Nuo XVII a. pabaigos šeimininkėms diena prasidėdavo maloniu kavamalės ūžimu, kuris būdavo apvainikuojamas nuotaiką keliančiu maltos kavos aromatu. Dabar daugumai kavos mėgėjų kavamalės garsai pasikeitę, kadangi dažniausiai naudojamos elektrinės kavamalės. Vis dėlto senosios kavamalės, pagamintos is medžio, žalvario, skardos, ir šiandien dar naudojamos.
Viena svarbiausių sąlygų, kurios reikia laikytis, yra ta, kad malama kava negali per daug sušilti. Jeigu taip atsitinka, aromato eterinės medžiagos atsiskiria ir išgaruoja. Kad to nebūtų, dideliuose pramoniniuose įrengimuose malimo mechanizmas yra aušinamas. Senelių kavamalės su senamadiška rankena ir girgždančiais mažais stalčiukais būtent ir pasižymi tinkamu tempu, kuris būtinas, kad neišgaruotų aromatas. Gaila, tačiau senosios kavamalės tapo beveik muziejinėmis retenybėmis.
Skiriama:
1. Rankinė kavamalė, turinti medinį arba metalinį korpusą, kuriame yra rankenėle sukamos girnos ir įtaisas, reguliuojantis pupelių malimo smulkumą. Korpuso apačioje yra dėžutė, į kurią byra sumalta kava.
2. Elektrinė kavamalė, susidedanti iš plastikinio korpuso, padalytą į du skyrius; viename iš jų yra elektros variklis, kitame – taurė (bunkeris) pupelėms, o jos dugne – pritvirtintas antgalis.
Geriausia kavamale malti kavos pupeles prieš pat verdant. Dėl to išlieka jos aromatas ir skonio savybės.
Elektrinių kavamalių yra su peiliukais arba girnelėmis bei su kavos rupumo reguliatoriumi. Gaminama ir į kavos aparatus montuojamų modelių.
Kavamalės su peiliukais nėra populiarios. Kavos rupumą lemia malimo trukmė. Jų yra dvejopų. Vienų įjungimo mygtukas nuspaustas laikomas ranka; kavos rupumas pasirenkamas bet kuriuo momentu: kavos rupumas stebimas per skaidrų dangtelį.
Su rupumo reguliatoriumi kavamalių peiliukų konstrukcija primena malūnėlio girneles. Sudėtinga kavamalių automatika leidžia pasirinkti 14 kavos rupumo lygių. Kavamalė neišsijungia, kol nesumala pupelių, o jos išjungti nebaigus malti nepatariama. Ji pupeles sumala labai tolygiai. Su rupumo reguliatoriumi kavamalės yra talpesnės – telpa iki 300 g pupelių.
Kavamalėse su girnelėmis įrengtas reguliatorius malamos kavos rupumui reguliuoti. Kavamalės įjungimo mygtukas dažnai būna ant dangtelio arba jo visai nėra – kavamalė dirba automatiškai, uždengus dangtelį. Dangtelis būna plastikinis, su sriegeliais, kad geriau užsifiksuotų.
Kavamalėse su talpos reguliatoriumi dažnai būna įrengtas automatinis laikmatis, kuris rodo, keliems puodeliams sumalta kavos. Kavos pupeles sumala labai tolygiai.
Įmontuojamosios: kavamalė būna įrengta espreso kavos aparate. Įberiama pupelių į didelę talpyklą, nustatomas laikmatis ir užprogramuojama, keliems puodeliams norima sumalti. Kavamalės veikimas – visiškai automatizuotas. Pakanka nuspausti mygtuką, ir pupelės jau sumaltos.
Kavamale galima malti ne tik kavos pupeles, bet ir kruopas bei prieskonius. Kitiems produktams malti gamintojai dažnai prie kavamalės įdeda specialių priedų. Vienas jų – maišiklis, kuris susmulkina ledą, paruošia blynų tešlą, kūdikių maistelį. Maišikliu galima išplakti skysčius ir susmulkintus sultingus vaisius. Kitas priedas – mažas malūnėlis – greitai sumala žalumynus ir riešutus.
Elektrinės kavamalės masė apie 1 kg; naudojamoji galia 100-150 W.
Žr. malìmas (1)

Coffee-mill – coffee grinder.
From the seventeenth century end hosts for the day began with a pleasant coffee machines occupied. Now, many coffee lovers coffee machines sounds changed as often used in electric coffee machines. However, the old coffee machines, made of wood, brass, tin, and still in use today.
One of the main conditions to be observed is that the coffee is ground not too warm. If this happens, the ethereal aroma of matter are separated and evaporated. In order to avoid the large industrial plants are cooled by a grinding mechanism. Grandparents coffee machines with old-fashioned pen and small dispenser and it has a good pace, which requires that the aroma of boiling dry. It is a pity, but an old coffee-mills have become almost muziejinėmis rarities.
Dedicated to:
1st Hand coffee mill with a wooden or metal casing, which is a rotating knob Machinery and device that regulates the fineness of grinding beans. Bottom of the frame is a box into which flowing ground coffee.
2nd Electric coffee mill, consisting of a plastic hull, divided into two sections, one of which is an electric motor, the other – Cup (bunker), beans, and the bottom – mounted socket.
The best coffee machines grind coffee beans before cooking. As a result, they remain aroma and flavor characteristics.
Electric coffee machines are the blades with coffee and grit control. Production and coffee machines for fitting models.
Coffee machines with blades is not popular. Coffee leads grit grinding time. There are two kinds. Some power button is pressed by hand as coffee-grit is selected at any given moment: coffee grit observed through the transparent cover.
With grit controller coffee mill grinder blade design recalls the kneecap. Difficult automation coffee machines allow you to choose 14 coffee grit levels. Coffee machines switched off until nesumala beans, but they turn off the completion of ground is not recommended. She beans will be ground very smooth. The grit is the capacity controller coffee machines – up to 300 g of beans.
Coffe-mills records equipped with adjustable grinding coffee grit control. Coffee machines are often the power button on the cap or no – is automatic coffee mill, cap. The lid is plastic, with sriegeliais to better locks.
Coffe-mills with adjustable volume are often equipped with an automatic timer that shows how many cups of coffee ground. Coffee beans will be ground very smooth.
Built: coffee mill is equipped with an espresso coffee apparatus. Place beans into a large cache, set the timer and is programmed, the desired number of cups flour. Coffee mill operation – fully automatic. Enough to push the button, and the beans are already ground.
Coffee machines can not only grind coffee beans, but meal and spices. Other products manufacturers grind coffee machines are often attached to special additives. One of them – agitator, who chopped ice, prepare the pancake batter, baby food. Mix liquids can beat up and cut juicy fruit. Another attachment – a small mill – quick greens and nuts will be ground.
Electric coffee machines on the mass of 1 kg, the use-power 100-150 W.
See . milling

© Kavos aparatas/Coffee maker

8 Rgp

Kavõs aparãtas – specialiai tam skirtas įvairaus dizaino įrenginys kava ruošti viešojo maitinimo įstaigoje ir namų virtuvėje.
Kavos aparatų įvairovė yra gana didelė. Tai priklauso nuo veikimo principo, našumo, galingumo ar išorės dizaino. Kavos aparato tipas pasirenkamas įvertinus daugelį kriterijų. Vienas iš jų – kavos gėrimo rūšis, kuri bus realizuojama įmonėje.
Pagal gamybos būdą ir kavos gėrimų charakteristiką kavos aparatai skiriami:
1. Filtriniai kavos aparatai, tinkantys filtruotai kavai, kavai be kofeino.
2. Ekspreso tipo kavos aparatai ir automatai, tinkantys ekspresso kavai, „cappuccino“, kavai be kofeino gaminti.
Filtriniais kavos aparatais aptarnaujama žymiai didesnis lankytojų srautas. Per valandą galima pagaminti iki 160 puodelių kavos. Gaminami ir dar didesnės talpos (iki 40 litrų kavos) aparatai.
Filtriniais kavos aparatais filtruota kava Lietuvoje nėra populiari, apibūdinama kaip neišraiškingo skonio ir kvapo. Šios kavos daug išgeriama Vokietijoje, Skandinavijos šalyse, Estijoje.
Ekspreso kavos aparatais gaminamas aukštos kokybės kavos gėrimas vienetinėmis porcijomis. Lietuvoje populiariausi vienos ir dviejų rankenėlių kavos aparatai.
Ekspreso tipo kavos automatai skirti kavos pupelėms. Visos funkcijos – maltos kavos ir vandens dozavimas, vandens temperatūra ir slėgis – programuojamos ir valdomos mikroprocesoriumi. Lietuvoje tokių automatų nėra daug, nes jie pakankamai brangūs ir juos gali įsigyti tik didesnės prestižinės viešo maitinimo įmonės.
Itališkuose kavos aparatuose 15 barų pompos slėgis sparčiai prakošia pakankamai įkaitusį vandenį per kavos grūdelius ir užkloja gėrimo paviršių gardžiu putos sluoksniu. Garų antgalis viliojančia puta karūnuoja ir cappuccino. Lengvai naudojamame virdulyje yra 3 funkcijų mygtukai su lemputėmis: įjungimas, espresso ir cappuccino.
Kava turi atitikti kavos aparato tipą. Filtriniams kavos aparatams tinka nestipriai skrudinta, švelni, rupesnio malimo kava. Ekspreso (Espresso) tipo kavos aparatams turi būti naudojama speciali kava. Ji daugiau skrudinta, smulkiau malta. Ši kava Lietuvoje dar nėra labai populiari, nes brangi, tačiau vis daugiau žmonių atkreipia dėmesį į kavines, kurios išdrįsta pardavinėti nors ir brangesnę, tačiau tikrą ekspreso kavą. Specialiai ekspreso kavos aparatams skirtą kavą gamina firmos „Illicafe“, „Lavazza“, „Bravissimo“, „Canario“ ir kitos, beje, jau turinčios atstovus Lietuvoje kompanijos (šiuo metu yra importuojama apie 20 kavos brandų, skirtu espresso kavai ruošti).
Kavos pupelės įmonėje turi būti šviežios ir tinkamai sandėliuojamos (ne daugiau kaip 14 dienų, 10 – 15 °C temperatūroje).
Namų virtuvėje naudojamas kavos virimo aparatas, turintis talpų vandens rezervuarą ir į šoną arba iš viršaus atidaromą filtrą, aparato veikimo lemputę, vandens kiekio rodiklį rezervuare. Į viršų siaurėjantis indas išlaiko kavos aromatą. Plastmasinis nuimamas dėklas apsaugo indą nuo smūgių.
Kavos aparatui svarbus vandens paruošimas, t.y. mechaninis išvalymas ir minkštinimas (nukalkinimas). Tai žymiai pagerina gėrimo kokybę, nes vandens siurblio, kaitinimo elementų ar vožtuvų užkalkėjimas – dažniausiai pasitaikantys ir vieninteliai kavos aparatų gedimai.
Vanduo kavos gėrimui turi būti švarus ir skaidrus. Įvairūs chloro junginiai, nemalonus vandens skonis ar kvapas trukdo išsiskleisti kavos gėrimo skonio ir aromato puokštei.
Lietuvoje vandentiekio vandens kokybė nėra gera, todėl prie kavos aparatų būtina komplektuoti vandens valymo filtrus. Jei jų nėra, paprastai kavos aparatui neteikiamas garantinis aptarnavimas.
Galioja viena taisyklė – kava turi atitikti kavos aparato tipą. Indą ir filtrą galima plauti indaplovėje.
Viešojo maitinimo įstaigose kava dažniausiai ruošiama specialiai tam skirtais įrenginiais – kavos aparatais, kurių įvairovė, priklausomai nuo veikimo principo, našumo, galingumo ar išorės dizaino yra gana didelė. Kavos aparato tipas pasirenkamas įvertinus daugelį kriterijų. Vienas iš jų – kavos gėrimo rūšis, kuri bus realizuojama įmonėje.
Žr. eksprèso (Espresso) kavõs aparãtas, fìltrinis kavõs aparãtas

Coffee maker – dedicated to the design of various equipment to prepare coffee catering office and home kitchens.
Coffee machine range is quite large. It depends on the principle of operation, efficiency, power, or external design. Coffee machine type selected evaluated a number of criteria. One of them – the type of coffee drink, which will be implemented in the company.
According to the method of production and characteristics of the coffee beverage coffee machines assigned to:
1st Filter coffee machines suitable for filter coffee, decaffeinated coffee.
2nd Express the type of coffee machines and vending machines, suitable for ekspresso coffee, cappuccino, decaffeinated coffee production.
Filter coffee machines serviced much more traffic. Within an hour can produce up to 160 cups of coffee. Produced and even higher capacity (up to 40 liters of coffee) machines.
Filter coffee maker filter coffee is not popular in Lithuania, is described as inexpressive of taste and smell. This much coffee drunk in Germany, Scandinavia, Estonia.
Express coffee machine is made of high quality coffee beverage average unit quantities. Lithuania’s most popular and one of the two handles of coffee machines.
Express the type of coffee machine for coffee beans. All options – water and coffee dosing, water temperature and pressure – programmed and controlled by a microprocessor. Lithuania does not have a lot of these machines, because they are expensive enough and they can only buy more prestigious catering company.
Italian coffee maker, 15 bar pump pressure is high enough filter-hot water through coffee grains in the drink and covered the surface of delicious foam layer. Steam nozzle head is crowned by the seductive and cappuccino. The kettle is easy to use features three buttons with lights: Turn on, espresso and cappuccino.
Coffee must comply with the coffee machine type. Filter coffee machines suitable for lightly roasted, tender, coarse grinding coffee. Express (espresso), the type of coffee machines to be used for special coffee. It is more roasted, ground details. This coffee Lithuania is not very popular, as expensive, but more and more people take note of the cafes that dare to sell even more expensive, but a coffee maker. Especially express coffee machines to coffee producing company “Illicafe“, “Lavazza“, “Bravissimo“, “canario and others, is already having a company representative in Lithuania (currently imports about 20 mature coffee, espresso coffee designed to prepare).
Coffee beans plant must be fresh and properly stored (no more than 14 days, 10 – 15 ° C).
Home kitchen using a coffee maker, a water tank and to the side or top opening of the filter device operation light bulb, the volume of water in the reservoir target. At the top tapering container keeps coffee flavor. Removable plastic tray protects the container from the attacks.
Espresso important water preparation, namely mechanical cleaning and softening (descaling). This significantly improves the quality of the drink, as water pumps, valves, heating elements or pull-up lime – the most common and the only coffee machine failures.
Coffee drinking-water should be clean and clear. Different compounds of chlorine, bad taste or odor of water prevents blossom drink coffee flavor and aroma of the product.
Lithuania tap water quality is not good, because the coffee machine must be equipped for water treatment filters. If they do not usually do not provide coffee machine sales service.
Valid for one rule – have coffee with a coffee machine type. Container and the filter can be washed in a dishwasher.
Catering establishments coffee usually prepared specifically for equipment – coffee machines, which range, depending on the operating principle, performance, design or external power is quite high. Coffee machine type selected evaluated a number of criteria. One of them – the type of coffee drink, which will be implemented in the company.
See . Express (espresso) coffee maker, filter coffee maker

© Kavavirė/Percolator

8 Rgp

Kavãvirė (1) – kavos virimo įrenginys.
Kavavirė pagamina pageidaujamą kavos kiekį tiesiai į puodelį. Filtras įdedamas į integruotą kiekio dozavimo nišą, padedamas puodelis, nurodomas kiekis ir įjungiama. Įrenginys įkaitina vandenį iki 87-93 °C temperatūros ir perleidžia jį per filtrą. Galimi keli kiekiai: espresso, normalus, didelis.
Kartu su kavavire komplekte gali būti aromatinės kavos rinkinukas (vienkartinės kavos pakuotės porcijoms) bei keli puodeliai. Pagal kavavirės modelį būna įvairi vandens rezervuaro talpa, automatinis srovės nutraukimas po tam tikro laiko nuo įjungimo ir kiti patogumai.
Termosinėje kavavirėje ruošiama kava ilgai išlaikoma neatšalusi ir nekarstelėjusi. Stilingas prietaisas labai praktiškas: turi pasukamą filtrą, apsaugą nuo lašėjimo, vandens kiekio indikatorių, automatinį išsijungimą po filtravimo, elektros srovės įjungimo ir išjungimo mygtuką su lempute, o ąsotėlis-termosas pagamintas iš šlifuoto plieno. Talpa gali būti įvairi (pvz., 1,25 l – 10 kavos puodelių).
Žr. kavõs aparãtas

Percolator – a coffee machine.
Percolator produce the desired quantity of coffee directly into the cup. The filter is placed in an integrated dose niche content, placed a cup, a quantity and activated. The device heats water to 87-93 ° C and transferring it through the filter. There are several levels: espresso, normal, high.
Along with the kit can be percolator coffee aromas of assorted (one pack of coffee portions) and a few cups. According to the model are varied coffee machine water tank capacity, automatic termination of power after a rhai period of time from the start, and other amenities.
Coffee facility is being prepared with thermos coffee will not long be maintained, and bitter cold. The stylish device is very practical: to swivel filter with drip protection, water quantity indicator, automatic cut-off of the filter, power on / off button with a lamp and jug, thermos flask is made of polished steel. Capacity can be varied (eg, 1,25 l – 10 cups of coffee).
See . coffee maker

© Kavamalė/Coffee-mill

8 Rgp

Kavãmalė (1) – kavos malūnėlis.
Nuo XVII a. pabaigos šeimininkėms diena prasidėdavo maloniu kavamalės ūžimu, kuris būdavo apvainikuojamas nuotaiką keliančiu maltos kavos aromatu. Dabar daugumai kavos mėgėjų kavamalės garsai pasikeitę, kadangi dažniausiai naudojamos elektrinės kavamalės. Vis dėlto senosios kavamalės, pagamintos is medžio, žalvario, skardos, ir šiandien dar naudojamos.
Viena svarbiausių sąlygų, kurios reikia laikytis, yra ta, kad malama kava negali per daug sušilti. Jeigu taip atsitinka, aromato eterinės medžiagos atsiskiria ir išgaruoja. Kad to nebūtų, dideliuose pramoniniuose įrengimuose malimo mechanizmas yra aušinamas. Senelių kavamalės su senamadiška rankena ir girgždančiais mažais stalčiukais būtent ir pasižymi tinkamu tempu, kuris būtinas, kad neišgaruotų aromatas. Gaila, tačiau senosios kavamalės tapo beveik muziejinėmis retenybėmis.
Skiriama:
1. Rankinė kavamalė, turinti medinį arba metalinį korpusą, kuriame yra rankenėle sukamos girnos ir įtaisas, reguliuojantis pupelių malimo smulkumą. Korpuso apačioje yra dėžutė, į kurią byra sumalta kava.
2. Elektrinė kavamalė, susidedanti iš plastikinio korpuso, padalytą į du skyrius; viename iš jų yra elektros variklis, kitame – taurė (bunkeris) pupelėms, o jos dugne – pritvirtintas antgalis.
Geriausia kavamale malti kavos pupeles prieš pat verdant. Dėl to išlieka jos aromatas ir skonio savybės.
Elektrinių kavamalių yra su peiliukais arba girnelėmis bei su kavos rupumo reguliatoriumi. Gaminama ir į kavos aparatus montuojamų modelių.
Kavamalės su peiliukais nėra populiarios. Kavos rupumą lemia malimo trukmė. Jų yra dvejopų. Vienų įjungimo mygtukas nuspaustas laikomas ranka; kavos rupumas pasirenkamas bet kuriuo momentu: kavos rupumas stebimas per skaidrų dangtelį.
Su rupumo reguliatoriumi kavamalių peiliukų konstrukcija primena malūnėlio girneles. Sudėtinga kavamalių automatika leidžia pasirinkti 14 kavos rupumo lygių. Kavamalė neišsijungia, kol nesumala pupelių, o jos išjungti nebaigus malti nepatariama. Ji pupeles sumala labai tolygiai. Su rupumo reguliatoriumi kavamalės yra talpesnės – telpa iki 300 g pupelių.
Kavamalėse su girnelėmis įrengtas reguliatorius malamos kavos rupumui reguliuoti. Kavamalės įjungimo mygtukas dažnai būna ant dangtelio arba jo visai nėra – kavamalė dirba automatiškai, uždengus dangtelį. Dangtelis būna plastikinis, su sriegeliais, kad geriau užsifiksuotų.
Kavamalėse su talpos reguliatoriumi dažnai būna įrengtas automatinis laikmatis, kuris rodo, keliems puodeliams sumalta kavos. Kavos pupeles sumala labai tolygiai.
Įmontuojamosios: kavamalė būna įrengta espreso kavos aparate. Įberiama pupelių į didelę talpyklą, nustatomas laikmatis ir užprogramuojama, keliems puodeliams norima sumalti. Kavamalės veikimas – visiškai automatizuotas. Pakanka nuspausti mygtuką, ir pupelės jau sumaltos.
Kavamale galima malti ne tik kavos pupeles, bet ir kruopas bei prieskonius. Kitiems produktams malti gamintojai dažnai prie kavamalės įdeda specialių priedų. Vienas jų – maišiklis, kuris susmulkina ledą, paruošia blynų tešlą, kūdikių maistelį. Maišikliu galima išplakti skysčius ir susmulkintus sultingus vaisius. Kitas priedas – mažas malūnėlis – greitai sumala žalumynus ir riešutus.
Elektrinės kavamalės masė apie 1 kg; naudojamoji galia 100-150 W.
Žr. malìmas (1)

Coffee-mill – coffee grinder.
From the seventeenth century end hosts for the day began with a pleasant coffee machines occupied. Now, many coffee lovers coffee machines sounds changed as often used in electric coffee machines. However, the old coffee machines, made of wood, brass, tin, and still in use today.
One of the main conditions to be observed is that the coffee is ground not too warm. If this happens, the ethereal aroma of matter are separated and evaporated. In order to avoid the large industrial plants are cooled by a grinding mechanism. Grandparents coffee machines with old-fashioned pen and small dispenser and it has a good pace, which requires that the aroma of boiling dry. It is a pity, but an old coffee-mills have become almost muziejinėmis rarities.
Dedicated to:
1st Hand coffee mill with a wooden or metal casing, which is a rotating knob Machinery and device that regulates the fineness of grinding beans. Bottom of the frame is a box into which flowing ground coffee.
2nd Electric coffee mill, consisting of a plastic hull, divided into two sections, one of which is an electric motor, the other – Cup (bunker), beans, and the bottom – mounted socket.
The best coffee machines grind coffee beans before cooking. As a result, they remain aroma and flavor characteristics.
Electric coffee machines are the blades with coffee and grit control. Production and coffee machines for fitting models.
Coffee machines with blades is not popular. Coffee leads grit grinding time. There are two kinds. Some power button is pressed by hand as coffee-grit is selected at any given moment: coffee grit observed through the transparent cover.
With grit controller coffee mill grinder blade design recalls the kneecap. Difficult automation coffee machines allow you to choose 14 coffee grit levels. Coffee machines switched off until nesumala beans, but they turn off the completion of ground is not recommended. She beans will be ground very smooth. The grit is the capacity controller coffee machines – up to 300 g of beans.
Coffe-mills records equipped with adjustable grinding coffee grit control. Coffee machines are often the power button on the cap or no – is automatic coffee mill, cap. The lid is plastic, with sriegeliais to better locks.
Coffe-mills with adjustable volume are often equipped with an automatic timer that shows how many cups of coffee ground. Coffee beans will be ground very smooth.
Built: coffee mill is equipped with an espresso coffee apparatus. Place beans into a large cache, set the timer and is programmed, the desired number of cups flour. Coffee mill operation – fully automatic. Enough to push the button, and the beans are already ground.
Coffee machines can not only grind coffee beans, but meal and spices. Other products manufacturers grind coffee machines are often attached to special additives. One of them – agitator, who chopped ice, prepare the pancake batter, baby food. Mix liquids can beat up and cut juicy fruit. Another attachment – a small mill – quick greens and nuts will be ground.
Electric coffee machines on the mass of 1 kg, the use-power 100-150 W.
See . milling

© Arbatos aparatas/Tea machine

8 Rgp

Arbãtos aparãtas – specialiai tam skirtas įvairaus dizaino įrenginys arbatai ruošti viešojo maitinimo įstaigoje ir namų virtuvėje.
Įrenginį sudaro arbatos virimo aparatas, filtras arbatai, indas su dangteliu, indas su skysčio kiekio matavimo padalomis.
Prietaisas turi jungiklį ir veikimo lemputę.

Tea machine – specifically for the installation of various designs, preparation of tea catering kitchen and home office.
The equipment consists of tea maker, filter coffee, container with a lid, a container for liquid volume measurement increments.
The device has a switch and operating lamp.

%d bloggers like this: