Tag Archives: © Maisto pakaitalai

© Cukraus pakaitalai/Sugar substitutes

26 Rgs

Cùkraus pakaitalaĩ dgs. – skirtingos sudėties saldžios medžiagos, vartojamos vietoj cukraus. Tai maisto produktai be cukraus ar su jo pakaitalais, rekomenduojami sergantiems diabetu, turintiems antsvorio, norint išvengti ankstyvos aterosklerozės.
Pramoninis maistas pateikė koncentruotus – daug baltymų, riebalų, angliavandenių (cukraus) turinčius produktus. Cukrus, teikiantis energijos, sulaukė pakaitalų – saldiklių, neteikiančių energijos (pvz., acesulfanas (E 950), kuris yra 200 kartų saldesnis už cukrų; aspartamas (E 951); ciklamatas (E 952); izomaltas (E 953); sacharinas (E 954), kuris 500 kartų saldesnis už cukrų). Jeigu ant gaminio parašyta „becukris“, gaminys pagamintas su vienu iš saldiklių, dažniausiai su aspartamu. Jeigu užrašyta, kad sudėtyje yra fenilalanino, vadinasi, produkte yra aspartamo, nes fenilalaninas yra sudėtinė aspartamo dalis.
Cukraus pakaitalai sukelia nutukimą, cukraligę, širdies-kraujagyslių ligas, padidina kraujospūdį. Aspartamas dažnai sukelia galvos skausmą ir migreną, gali sukelti pykinimą, svaigulį, depresiją bei alergines odos reakcijas.

Skiriami šie cukraus (sacharozės) pakaitalai:
– fruktozė, arba vaisių cukrus. Tai saldžiausia iš visų cukrų. Jos yra daugelyje saldžių vaisių ir uogų, o meduje – net apie 50 proc.
– Maltitolis, gaminamas iš grūdų produktų. Tai mažo kaloringumo saldiklis, plačiai naudojamas becukrių konditerijos produktų gamyboje.
– Sorbitolis (gliucitolis) yra saldaus skonio. Jo yra prinokusiuose vaisiuose, uogose.
– Aspartamas – saldiklis, į kurio sudėtį įeina dvi amino rūgštys, sutinkamos gyvuliniuose ir augaliniuose baltymuose: asparagino (asparto) rūgštis ir fenilalaninas.

Šių cukraus pakaitalų privalumas – nepadidina ar nesukelia kraujyje didesnio gliukozės padidėjimo. Lietuvoje dažniausiai vartojami: sacharinas ir jo natrio druska, sorbitas, ksilitas ir fruktozė, kitose šalyse – dar ir aspartamas, ciklamatai, manitas. Visų jų energinė vertė apie 16,8 kJ/g (arba 4 kcal/g).
Vartojami granulėmis, plytelėmis, milteliais, tabletėmis; jų dedama į maisto produktus: konditerijos gaminius, vaisių ir uogų konservus, sergantiems cukriniu diabetu.

Su cukraus pakaitalais gaminami maisto produktai – sausainiai su fruktoze, sausainiai su fruktoze ir jūros kopūstais, saldainiai su fruktoze ir ryžių spragėsiais, kurie sumažina produkto kaloringumą. Produkcija (saldainiai-batonėliai, šokoladiniai batonėliai su įvairiais įdarais (persikų ar romo skonio, mėtų, citrinos, kavos ar vanilės skonio) gaminama su sorbitoliu, o šokoladai ir saldainiai su džiovintais vaisiais ir riešutais – su maltitoliu.
Žr. sacharòzė (2), saldìklis (2)


Sugar substitutes – the different composition of sweet substances, used in place of sugar. These foods without sugar or its substitutes are recommended in patients with diabetes who are overweight, in order to avoid premature hardening of the arteries.
By concentrated industrial food – high in protein, fat, carbohydrates (sugar) containing products. Sugar provides energy, gave substitutes – sweetener does not provide any energy (eg, acesulfan (E 950), which is 200 times sweeter than sugar, aspartame (E 951), cyclamate (E 952), isomalt (E 953), saccharin ( E 954), which is 500 times sweeter than sugar). When a product says “sugar-free, the product is made with one of the sweeteners, usually with aspartame. If the words that contain phenylalanine, which means that the product contains aspartame, because phenylalanine is a component of aspartame.
Sugar substitutes leads to obesity, diabetes, cardiovascular disease, increased blood pressure. Aspartame is often caused headaches and migraines can cause nausea, dizziness, depression, and allergic skin reactions.
Appointment of the following sugar (sucrose), substitute:
– Fructose, or fruit sugar. This is the sweetest of all sugars. They are found in many fruits and sweet berries and honey – around 50 percent.
– Maltitol is produced from grain products. This low-calorie sweetener that is widely used in sugar-free confectionery products.
– Sorbitol (glucitol) is a sweet taste. Its fruit is ripe, the berries.
– Aspartame – the sweetener, which is composed of two amino acids found in animal and vegetable protein: asparagine (aspartic) acid and phenylalanine.
These sugar substitutes advantage – or does not increase blood glucose of greater gains. Lithuania are most often used: saccharin and its sodium salt, sorbitol, and fructose ksilitas in other countries – and even aspartame, cyclamate, mannitol. In the energy value of 16.8 kJ / g (or 4 kcal / g).
Used in the form of granules, tiles, powder, tablets, were placed in food products: confectionery, fruit and berry preserves with diabetes mellitus.
The sugar substitutes manufactured food products – biscuits with fructose, fructose and cookies with sea cabbage, candy with popcorn rice and fructose, which reduces the calorific value of the product. Products (candy-bars, chocolate bars with different fillings (peach or rum flavor, mint, lemon, coffee or vanilla flavor) made with sorbitol, and chocolate, candies, dried fruit and nuts – with maltitol.
See. saccharose (sucrose), sweetener

© Sacharinas/Saccharin

26 Rgs

Sacharìnas (2) [gr. sakchar – cukrus] – vienas cukraus pakaitalų: balti, saldūs, blogai tirpstantys vandenyje milteliai. Tai aromatinis organinis junginys, bespalviai saldūs kristalai; diabetikų vartojamas vietoj cukraus. Priklauso saldiklių grupei.
Sachariną 1879 m. vasario 27 d. atrado amerikiečių chemikai Ira Remsenas (Remsen; JAV) ir Konstantinas Falbergas (Constantine Fahlberg; JAV). Produktuose sacharino žymėjimo kodas – E 954.
John Hopkins mokslininkas Konstantinas Falbergas atrado sachariną eksperimentuodamas su tolueno derivatu. Jis pastebėjo, kad medžiaga, su kuria jis eksperimentuoja, yra saldi, tad jis skyrė savo laiką šios savybės tyrinėjimams. Vėliau atrastą medžiagą chemikas pavadino sacharinu.
Sacharinas, kaip maisto priedas, buvo pradėtas pardavinėti JAV 1900 metais, tačiau populiarumo sulaukė per Pirmąjį pasaulinį karą, nes trūko cukraus.
Sacharinas žymiai saldesnis už cukrų. Dažniausiai gerai tirpstanti vandenyje sacharino natrio druska (tirpusis sacharinas) naudojama jau daugiau nei 100 metų. Beveik nesuteikia žmogui kalorijų. Apie 500 kartų saldesnė už sacharozę (cukranendrių ir cukrinių runkelių cukrų).
Sacharino dedama į žuvų konservus, žuvų saldžiarūgščius prezervus, saldžiarūgščius vaisių ir daržovių prezervus, sumažinto kaloringumo vaisių ir daržovių gaminius, valgomuosius ledus, padažus, garstyčias, sumažinto kaloringumo ar be cukraus nealkoholinius gėrimus, desertus ir panašius produktus, sumažinto kaloringumo ar be cukraus konditerijos gaminius.
Plg. acesulfãmas K, aspartãmas (2), ciklamãtas (2), taumatìnas (2)
Žr. cùkraus pakaitalaĩ dgs., saldìklis (2)


Saccharin [Greek. sakchar – sugar] – a sugar substitute: white, sweet, poorly water soluble powder. This aromatic organic compound, sweet, colorless crystals; diabetics is used instead of sugar. Owned by a group of sweeteners.
Saccharin in 1879 27 February discovered by American chemists Ira Remsen (Remsen, USA), the Konstantin Falbergas (Constantine Fahlberg, USA). Products saccharin markup code – E 954th
John Hopkins scientist Konstantin Falbergas discovered saccharin experimenting with toluene derivatives. He noted that the material with which he experiments, is sweet, so he devoted his time to this exploration properties. Subsequently, the chemist discovered a substance called saccharin.
Saccharin as a food additive, has been launched in the U.S. market in 1900, but gained popularity during World War II due to a lack of sugar.
Saccharin much sweeter than sugar. The most well-water soluble saccharin sodium salt (soluble saccharin) has been used for more than 100 years. Almost makes a man calories. About 500 times sweeter than sucrose (cane and beet sugar).
Saccharin is added to canned fish, fish preserves sweet, sweet fruit and vegetable preserves, low-calorie fruit and vegetable products, ice cream, sauces, mustard, reduced-calorie or sugar-free soft drinks, desserts and similar products, low-calorie or sugar-free confectionery.
Cf. acesulfame K, aspartame, cyclamate, thaumatin
See. sugar substitutes, sweetener

© Kavos pakaitalas/Coffee substitute

8 Rgp

Kavõs pãkaitalas – gėrimas, gaminamas iš paskrudintų, sumaltų ir pagal receptūrą sumaišytų duoninių javų (miežių, avižų, rugių), gilių, sojos, riešutų, vaisių kauliukų.
Kavos pakaitalai yra malonaus skonio ir aromato.
Skiriami:
1. Kavos pakaitalai su pupelių kavos priedu.
2. Kavos pakaitalai be pupelių kavos, bet su cikorija.
3. Kavos pakaitalai be pupelių kavos.
4. Kavos pakaitalai be cikorijos priedo.
Žr. kavà (4)

Coffee substitute – beverage made from roasted, ground and mixed according to recipe of cereal crops (barley, oats, rye), deep, soy, nuts, fruit pits.
Coffee has a pleasant taste and aroma.
Assigned to:
1st Coffee with coffee beans hereto.
2nd Coffee without the coffee bean, but with chicory.
3rd Coffee without the coffee bean.
4th Coffee without chicory attachment.
See . coffee

© Kavos mišinys/Coffee blend

8 Rgp

Kavõs mišinỹs – gėrimas iš sumaltų (skrudintų) kelių kavos rūšių pupelių, suteikiančių įvairių skonio ir aromato atspalvių.
Kofeino kiekis neturi įtakos kavos kokybei ir kainai. Tai priklauso nuo pupelių mišinio – pupelių rūšies, šalies, klimato (kur ji buvo auginta), skrudinimo lygio. Geriausi mišiniai yra gaunami maišant kavos rūšis iš įvairiausių pasaulio vietų. Jų savybės papildo vienas kitą, ir taip gaunama geriausio skonio ir aromato puokštė.
Kavos mišiniai daromi iš geriausių pasaulio kavamedžių plantacijų vaisių, pavyzdžiui, kavos pupelės iš Kosta Rikos mišiniui suteikia malonų, kiek rūgštoką atspalvį, arabika iš Gvatemalos praturtina subtiliu egzotišku vaisių prieskoniu.
Žr. arãbika (1), kavà (4)

Coffee blend – drink from the ground (roasted) coffee beans road, giving various shades of flavor and aroma.
The caffeine content of coffee does not affect the quality and price. It depends on a mixture of beans – bean type, the country’s climate (where she was raised), the level of roasting. The best blends are obtained by mixing the type of coffee from different parts of the world. Their properties complement one another, and this produces the best taste and aroma of flowers.
Coffee blends are made from the world’s best features and book reviews in fruit plantations such as coffee beans from Costa Rica offers a nice blend, acidulous tone, from Guatemala to enrich Arabika subtle exotic fruit flavor.
See . arabica, coffee

© Arbatos pakaitalas/Tea substitute

8 Rgp

Arbãtos pãkaitalas – gėrimas iš įvairių augalų džiovintų lapų (bruknių, žemuogių, mėlynių, liepų žiedų, ramunėlių, aviečių, šermukšnių ir kt.) arba džiovintų vaisių ir uogų mišinio.
Arbatų pakaitalai iš augalų lapų gaminami pagal tokią pat technologinę schemą, kaip ir natūrali arbata, t.y. vytinami, fermentuojami, susukami ir džiovinami. Skirtumas tik tas, kad arbatos pakaitalai neturi alkaloido kofeino, bet turi gydomųjų savybių.
Vaisių mišinio arbatos pakaitalai daromi iš nuvalytų, paskrudintų ir susmulkintų vaisių bei uogų, krakmolo sirupo ir vaisių esencijos. Tokie arbatos pakaitalai presuojami briketais. Briketai įvyniojami į puspergamentį ir etiketinį popierių ir dedami į popieriumi išklotas dėžes.
Arbatos pakaitalai laikomi sausose patalpose, panašiai kaip ir arbata.

Tea substitute – drink from the dried leaves of various plants (cranberry, strawberry, blueberry, lime blossom, chamomile, raspberry, rowan, etc..) or dried fruit and berry mixture.
Tea substitutes made from plant leaves with the same technological scheme, as well as natural tea, that is cured, fermented, rolled and dried. The only difference is that substitutes do not have tea caffeine alkaloids, but also has therapeutic properties.
Mixed fruit tea substitutes are made from cleaned, roasted and chopped fruit and berries, starch syrup, and fruit essences. Such tea substitutes pressed briquettes. Blocks and wrapped in puspergamentį etiketinį paper and placed into paper-lined boxes.
Tea substitutes kept in dry conditions, similar to tea.

© Pieno konservai

6 Rgp

Píeno konsèrvai – labai maistingi pieno produktai, pilnaverčiai šviežio pieno pakaitalai. Jie išlaiko visas maisto medžiagas (vitaminus bei mineralines druskas), kurių yra šviežiame piene.
Pieno konservų sudėtyje yra angliavandenių, baltymų, riebalų ir vandens.
Sutirštintas pienas ir grietinėlė turi būti baltos spalvos su rusvu atspalviu, o su priedais – rudos arba tamsiai rudos spalvos, turi grietinėlės kvapą bei priedų prieskonį. Visi pieno konservai – saldaus skonio.
Skiriami:
1. Kondensuoto pieno konservai su cukrumi (kondensuotas pienas, grietinėlė, kava su pienu arba su grietinėle, kakava su pienu arba su grietinėle ir kt.).
2. Kondensuotas sterilizuotas pienas, sausi pieno produktai (nenugriebtas, pusriebis, nugriebtas pienas, grietinėlė ir kt.).
3. Sausi pieno produktai vaikams (pienas kūdikiams, pieno mišiniai ir kt.).
Konservai su cukrumi yra saldaus skonio ir turi pasterizuoto pieno arba grietinėlės kvapą bei priedų prieskonį.
Sutirštintas pienas ir grietinėlė turi būti baltos su rusvu atspalviu spalvos, o su priedais – rudos arba tamsiai rudos spalvos. Sterilizuoto pieno konsistencija primena skystą natūralią grietinėlę. Skonis ir kvapas grynas, būdingas šutintam pienui.
Pieno konservai vartojami vietoj šviežio pieno tiek gerti (atskiesti), tiek sriuboms (pieniškoms), antriesiems ir tretiesiems patiekalams (košėms, kisieliams, apkepams ir kt.) gaminti.
Kondensuotų pieno produktų su cukrumi dedama į įvairių rūšių konditerijos kremus, o praskiesto kondensuoto pieno ir grietinėlės su cukrumi – į kakavą ir kavą.
Daugiausia suvartojama konditerijos pramonėje. Prekyboje pieno konservai realizuojami metalinėse dėžutėse.
Žr. konsèrvai dgs.

%d bloggers like this: